Uygunsuz içerik

Display & Video 360 kullanıcılarının bu Google Ads politikasına uyması gerekir. Ek kısıtlamalar için Display & Video 360 yardım merkezini ziyaret edin.

Çeşitliliğe değer verir, başkalarına saygı duyar ve kullanıcıları rencide etmemeye titizlikle özen gösteririz. Bu nedenle, şok edici içerik gösteren ya da nefret, hoşgörüsüzlük, ayrımcılık veya şiddet tanıtımı yapan reklamlara veya hedeflere izin vermeyiz.

Aşağıda, reklamlarınızda kaçınmanız gerekenlere dair bazı örnekler verilmiştir. Politikalarımızı ihlal ederseniz ne olacağı hakkında bilgi edinin.

Aşağıdaki politikaların ihlal edilmesi, önceden uyarı yapılmadan hesabın hemen askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi

Tehlikeli veya hakaret barındıran içerik

Aşağıdakilere izin verilmez:

Irk veya etnik köken, din, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle bağlantılı başka nitelikler temelinde bireylere ya da gruplara karşı nefreti teşvik eden, ayrımcılığı özendiren veya birey ya da grupları küçük düşürücü içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Nefreti teşvik eden grupların veya bu gruplarla ilgili ürünlerin tanıtımını yapan içerik; başkalarını belirli bir kişi ya da grubun insan vasıfları taşımadığına, ikinci sınıf varlık olduğuna ya da nefret odağı olmayı hak ettiğine inanmaya teşvik eden içerik

Bir birey veya gruba karşı taciz, gözdağı veya zorbalık anlamına gelen içerik

Örnek (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Bir kişiyi istismar veya tacizin hedefi haline getiren içerik; trajik bir olayın yaşanmadığını veya mağdurların ya da ailelerinin aktör veya olayı örtbas etmede suç ortağı olduklarını öne süren içerik

Kendine ya da başkalarına fiziksel veya zihinsel zarar vermeye yönelik tehditkar ya da bu tür bir zarar vermeyi savunan içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): İntiharı, anoreksiyi veya başka herhangi bir şekilde kendine zarar vermeyi savunan içerik; sağlık/tıp ile ilgili tehlikeli iddiaları veya uygulamaları tanıtan ya da savunan içerik; bir bireyi kendisine gerçek hayatta zarar vermekle tehdit eden veya başka kişilere yönelik saldırıları özendiren içerik; başkalarına yönelik şiddeti teşvik eden, yücelten veya hoş gören içerik; terörist gruplar/uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı örgütleri tarafından oluşturulan veya bu tür gruplara/örgütlere destek veren içerik; terör eylemlerini (yandaş toplamak dahil) teşvik eden veya uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı örgütlerinin/terörist örgütlerin gerçekleştirdiği saldırıları öven içerik.

Başkalarını sömürmeyi amaçlayan içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Gasp, şantaj, başlık parası teklif etme veya başlık parası almayı teşvik etme

Şok edici içerik

Aşağıdakilere izin verilmez:

Şiddet içerikli dil, korkunç veya tiksindirici görüntüler, sansürlenmemiş fiziksel yaralanma görüntüleri veya anlatımları içeren tanıtımlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Olay yeri veya kaza fotoğrafları, idam/infaz videoları

Vücut sıvıları veya dışkının nedensiz bir şekilde gösterilmesini içeren tanıtımlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Kan, bağırsak, cinsel sıvılar, insan veya hayvan dışkısı

Müstehcen veya küfürlü dil içeren tanıtımlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Küfür veya küfürlü sözler, ırk veya cinsellikle ilgili hakaretler, küfürlü dillerin varyasyonları ve yazım hataları

Not: Ürününüzün, web sitenizin veya uygulamanızın resmi adı küfürlü dil içeriyorsa inceleme isteyin ve adla ilgili ayrıntıları sağlayın. 

Şok edici veya korkutucu tanıtımlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Tehlikede olabileceğinizi, bir hastalık kapabileceğinizi veya komplo kurbanı olabileceğinizi ifade eden tanıtımlar

Hassas olaylar

Aşağıdakilere izin verilmez:

Toplumsal acil durumlar, doğal afetler, kamu sağlığı sorunları, terörizm ve ilgili faaliyetler, çatışma ya da toplu şiddet gibi önemli ölçüde toplumsal, kültürel veya siyasi etki yaratan hassas olaylardan kâr elde etme veya bu tür olayları istismar etme olasılığı olan reklamlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Kullanıcılar için görülebilir hiçbir yararı olmaksızın, trajik bir olaydan kâr sağlama; hayati önem taşıyan malzemelere erişimi engelleyecek/kısıtlayacak şekilde fahiş fiyat uygulama veya fiyatları yapay olarak yükseltme; hassas bir olay sırasında talebi karşılamayacak düzeyde ürün veya hizmetlerin satışı; ek trafik elde etmek için hassas olaylarla alakalı anahtar kelimeler kullanma

Hassas bir olayda yaşadıkları durumdan ötürü mağdurların sorumlu olduğunu iddia eden veya benzer şekilde mağduru suçlayan reklamlar, hassas bir olayın mağdurlarının yardım veya desteği hak etmediğini iddia eden reklamlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Belirli ülkelerden mağdurların küresel bir halk sağlığı krizinden sorumlu olduğunu veya bu krizini hak ettiğini iddia eden reklamlar

20 Mart 2020, 21:16 (UTC) itibarıyla geçerli

Google olarak, koronavirüs (COVID-19) ile ilgili gelişmeler doğrultusunda salgının etkisini izliyor ve güvenli reklamcılık ekosistemini sürdürmek için gerekli adımları atıyoruz. 

"Hassas Olaylar" politikamızdaki en son güncellemeler için lütfen Google Ads Yardım Merkezi'niziyaret edin.

Hayvanlara eziyet

Aşağıdakilere izin verilmez:

Hayvanlara karşı işkence veya nedensiz şiddetin tanıtımını yapan içerik

Örnek (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Horoz veya köpek dövüşü gibi, hayvanlara eğlence amaçlı eziyeti tanıtmak

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan veya nesli tükenmiş türlerden elde edilen ürünlerin ticareti veya satışı olarak değerlendirilebilecek içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Kaplan, köpekbalığı yüzgeci, fil dişi, kaplan derisi, gergedan boynuzu, yunus yağı satışı

Saldırıya uğramış siyasi materyaller

Aşağıdakilere izin verilmez:

Google'ın seçim reklamları politikaları kapsamındaki siyasi kuruluşlarla ilgili saldırıya uğramış materyallere erişimi doğrudan kolaylaştıran veya bunun reklamını yapan reklamlar. Bu, bir üçüncü tarafça dağıtılmış olsa bile, bir bilgisayara, bilgisayar ağına veya kişisel elektronik cihaza yetkisiz müdahale veya bunlara erişim yoluyla elde edilmiş tüm korunan materyaller için geçerlidir.

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Saldırıya uğramış içeriğe erişimin reklamını yapmak ("Sızdırılan tüm e-postaları hemen şimdi görün!", "Başkanın metin mesajları ele geçirildi! Bunlara hemen şimdi ulaşın!"); saldırıya uğramış içeriğe bağlantı oluşturmak ("Başkanın kampanyasına ait ele geçirilen belgeler veritabanımızı görüntüleyin", "Yabancı ajanlar Başkanın bilgisayarına sızdı, gerçek belgelere göz atın.")

Reklamın ya da açılış sayfasının saldırıya uğramış siyasi materyallere doğrudan erişim sağlamaması veya bunu kolaylaştırmaması koşuluyla, söz konusu materyaller ile ilgili tartışmalara veya yorumlara izin verildiğini unutmayın.


Yardıma mı ihtiyacınız var?

Politikalarımızla ilgili sorularınız varsa Google Ads Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?