Uygunsuz içerik

Çeşitliliğe değer verir, başkalarına saygı duyar ve kullanıcıları rencide etmemeye titizlikle özen gösteririz. Bu nedenle, şok edici içerik gösteren ya da nefret, hoşgörüsüzlük, ayrımcılık veya şiddet tanıtımı yapan reklamlara veya hedeflere izin vermeyiz.

Aşağıda, reklamlarınızda kaçınmanız gerekenlere ilişkin bazı örnekler verilmiştir. Politikalarımızı ihlal ederseniz ne olacağı hakkında bilgi edinin.

Tehlikeli veya hakaret barındıran içerik

Aşağıdakilere izin verilmez:

Irk, etnik köken, din, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle bağlantılı başka nitelikler temelinde bireylere ya da gruplara karşı nefreti teşvik eden, ayrımcılığı özendiren veya birey ya da grupları küçük düşürücü içerik

Örnekler: Nefreti teşvik eden grupların veya bu gruplarla ilgili ürünlerin tanıtımını yapan içerik; başkalarını belirli bir kişi ya da grubun insan vasıfları taşımadığına, ikinci sınıf varlık olduğuna ya da nefret odağı olmayı hak ettiğine inanmaya teşvik eden içerikler

Bir birey veya gruba karşı taciz, gözdağı veya zorbalık anlamına gelen içerik

Örnek: Bir kişiyi istismar veya tacizin hedefi yapan içerik; trajik bir olayın yaşanmadığını veya mağdurlar veya ailelerinin aktör ya da olayı örtbas etmede suç ortağı olduklarını öne süren içerik.

Kendine ya da başkalarına fiziksel veya zihinsel zarar vermeye yönelik tehdit edici veya savunucu içerik

Examples: İntihar, anoreksi veya kendine zarar vermenin başka bir türünü savunan içerik; bir bireyi gerçek hayatta zarar vermekle tehdit eden veya başka kişilere yönelik saldırıları özendiren içerik; başkalarına yönelik şiddeti teşvik eden, yücelten veya hoş gören içerik; terörist gruplar tarafından ya da onları desteklemek için oluşturulan ya da terörist faaliyetleri tanıtan (yandaş toplamak dahil) veya terör saldırılarını öven içerik

Başkalarını sömürmeyi amaçlayan içerik

Örnekler: Gasp, şantaj, başlık parası istemeyi teşvik etme veya tanıtma

Şok edici içerik

Aşağıdakilere izin verilmez:

Şiddet içerikli dil, korkunç veya tiksindirici görüntüler, sansürlenmemiş fiziksel yaralanma görüntüleri veya anlatımları içeren tanıtımlar

Örnekler: Suç mahalli veya kaza fotoğrafları, infaz görüntüleri

Vücut sıvısı veya dışkısının nedensiz bir şekilde gösterilmesini içeren tanıtımlar

Örnekler: Kan, iç organlar, vahşet, cinsel sıvılar, insan veya hayvan dışkısı

Müstehcen veya küfürlü dil içeren tanıtımlar

Örnekler: Küfür veya beddua, ırk veya cinsellikle ilgili hakaretler, küfürlü dil varyasyonları veya hatalı yazımları

Not: Ürününüzün, web sitenizin veya uygulamanızın resmi adı küfürlü dil içeriyorsa inceleme isteyin ve ada ilişkin ayrıntıları bildirin. Kampanyalarınızın hedef kitlesini göz önünde bulundurun ve anahtar kelimeleri kullanıcıların arama yaparken ne amaçlıyor olabileceğini düşünerek oluşturun.

Şok edici veya korkutucu tanıtımlar

Örnekler: Tehlikede olabileceğinizi, bir hastalığınız olabileceğini veya bir komplonun kurbanı olabileceğinizi ima eden tanıtımlar.

Hassas olaylar

Aşağıdakilere izin verilmez:

Doğal afet, çatışma, ölüm veya başka bir trajik olaydan çıkar sağladığı görülen veya bu olaylar karşısında makul bir duyarlılık göstermeyen içerik

Örnekler: Mağdurlar için görülebilir herhangi bir yararı olmaksızın, trajik bir olaydan kâr sağlama

Hayvanlara eziyet

Aşağıdakilere izin verilmez:

Hayvanlara karşı işkence veya gereksiz şiddetin tanıtımını yapan içerik

Örnekler: Hayvanlara eğlence amaçlı yapılan eziyetin tanıtımı (ör. horoz veya köpek dövüşleri)

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya veya nesli tükenmiş olan türlerden elde edilen ürünlerin ticareti veya satışı olarak değerlendirilebilecek içerik

Örnekler: Kaplan, köpek balığı yüzgeci, fil dişi, kaplan derisi, gergedan boynuzu, yunus yağı satışı

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Politikalarımızla ilgili sorularınız varsa Google Ads Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?