Uygunsuz içerik

Google, kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla Yardım Merkezi'nin çevrilmiş sürümlerini sunar. Ancak, çevirilerde politikalarımızın içeriğinin değiştirilmesi amaçlanmaz. İngilizce sürüm, politikalarımızı uygulamak için kullandığımız resmi dildir. Bu makaleyi farklı bir dilde görüntülemek için sayfanın en altındaki açılır dil menüsünü kullanın.

Display & Video 360 kullanıcılarının bu Google Ads politikasına uyması gerekir. Ek kısıtlamalar için Display & Video 360 yardım merkezini ziyaret edin.

Çeşitliliğe değer verir, başkalarına saygı duyar ve kullanıcıları rencide etmemeye titizlikle özen gösteririz. Bu nedenle, şok edici içerik gösteren ya da nefret, hoşgörüsüzlük, ayrımcılık veya şiddet tanıtımı yapan reklamlara veya hedeflere izin vermeyiz.

Aşağıda, reklamlarınızda kaçınmanız gereken hususlara dair bazı örnekler verilmiştir. Politikalarımızı ihlal ederseniz ne olacağı hakkında bilgi edinin.

Aşağıdaki politikaların ihlal edilmesi, önceden uyarı yapılmadan hesabın hemen askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi
 

Tehlikeli veya hakaret barındıran içerik

Aşağıdakilere izin verilmez:

Irk veya etnik köken, din, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle bağlantılı başka nitelikler temelinde bireylere ya da gruplara karşı nefreti teşvik eden, ayrımcılığı özendiren veya birey ya da grupları küçük düşürücü içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Nefreti teşvik eden grupların veya bu gruplarla ilgili ürünlerin tanıtımını yapan içerik; başkalarını belirli bir kişi ya da grubun insan vasıfları taşımadığına, ikinci sınıf varlık olduğuna ya da nefret odağı olmayı hak ettiğine inanmaya teşvik eden içerik

Bir birey veya gruba karşı taciz, gözdağı veya zorbalık anlamına gelen içerik

Örnek (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Bir kişiyi istismar veya tacizin hedefi haline getiren içerik; trajik bir olayın yaşanmadığını veya mağdurların ya da ailelerinin aktör veya olayı örtbas etmede suç ortağı olduklarını öne süren içerik

Kendine ya da başkalarına fiziksel veya zihinsel zarar vermeye yönelik tehditkar ya da bu tür bir zarar vermeyi savunan içerik

Örnekler (Olası her duruma yer verilmemiştir): İntihar, anoreksi veya herhangi bir şekilde kendine zarar vermeyi savunan; bir kişiyi kendisine gerçek hayatta zarar vermekle tehdit eden ya da başka bir kişiye yönelik saldırıları özendiren; başkalarına karşı şiddete teşvik eden, bu tür şiddeti yücelten veya hoş gören; terörist gruplar ya da uluslararası uyuşturucu ticareti yapan kuruluşlar tarafından veya onları desteklemek için oluşturulan; yandaş toplamak dahil olmak üzere terör faaliyetlerini özendiren; uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yapan ya da terörist kuruluşların saldırılarını öven içerikler.

Başkalarını sömürmeyi amaçlayan içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Gasp, şantaj, başlık parası teklif etme veya başlık parası almayı teşvik etme

 

Cinsel olarak uygunsuz içerik

Aşağıdakilere izin verilmez:

İzin verilmiyor Cinsel eylemlerin tahrik amaçlı metinleri, resimleri, sesleri veya videoları

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Açık pornografi; genital, anal ve oral seks gibi cinsel eylemler; mastürbasyon; pornografik çizgi film veya hentai

İzin verilmiyor Reşit olunmamış yaşta, rıza dışı veya diğer yasa dışı cinsel temaların (simülasyon veya gerçek) tanıtımını yapan içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Tecavüz, ensest ilişki, hayvanlarla cinsel ilişki, ölülerle cinsel ilişki, genç kız veya ergen temalı pornografi, reşit olmayanlar için arkadaşlık hizmetleri

Ücret karşılığında cinsel eylemler

Aşağıdakilere izin verilmez:

İzin verilmiyor Bir bedel karşılığında cinsel hizmet sunma olarak yorumlanabilecek içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Fahişelik, arkadaşlık ve eskort hizmetleri, erotik masaj ve benzer hizmetler, "sarılma" siteleri; "Sugar" tarzı flört gibi, bir katılımcının başka bir katılımcıya hediye, mali destek, akıl hocalığı veya diğer değerli faydalar sunduğu ücret karşılığı buluşma veya cinsel içerikli anlaşmalar

İçinde çocukların bulunduğu cinsel içerik

Aşağıdakilere izin verilmez:

İzin verilmiyor Reşit olmayanların cinsel istismarını tanıtan içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): İçinde çocukların bulunduğu cinsel içeriğin açık tasviri veya diğer içerikler

Anlaşmalı (mail-order) evlilik

Aşağıdakilere izin verilmez:

İzin verilmiyor Yabancılarla evlilik hakkında tanıtım yapan içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Anlaşmalı evlilik, uluslararası evlilik olanağı sağlayan aracılar, romantizm turları

Ailelere uygun içeriklerde yetişkin temaları

Aşağıdakilere izin verilmez:

İzin verilmiyor  Aile kitlesi için uygun gibi görünse de cinselliğe, şiddete, argo dile veya çocukların ya da çocuklara yönelik popüler karakterlerin genel kitleye uygun olmayan tasvirlerine yer veren içerik

Onaylanmayan bir reklam veya uzantının nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Sarsıcı içerikler

Aşağıdakilere izin verilmez:

Şiddet içerikli dil, korkunç veya tiksindirici görüntüler, sansürlenmemiş fiziksel yaralanma görüntüleri veya anlatımları içeren tanıtımlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Olay yeri veya kaza fotoğrafları, idam/infaz videoları

Vücut sıvıları veya dışkının nedensiz bir şekilde gösterilmesini içeren tanıtımlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Kan, bağırsak, cinsel sıvılar, insan veya hayvan dışkısı

Müstehcen veya küfürlü dil içeren tanıtımlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Küfür veya küfürlü sözler, ırk veya cinsellikle ilgili hakaretler, küfürlü dillerin varyasyonları ve yazım hataları

Not: Ürününüzün, web sitenizin veya uygulamanızın resmi adı küfürlü dil içeriyorsa inceleme isteyin ve adla ilgili ayrıntıları sağlayın. 

Şok edici veya korkutucu tanıtımlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Tehlikede olabileceğinizi, bir hastalık kapabileceğinizi veya komplo kurbanı olabileceğinizi ifade eden tanıtımlar

Hassas olaylar

Aşağıdakilere izin verilmez:

Toplumsal acil durumlar, doğal afetler, kamu sağlığı sorunları, terörizm ve ilgili faaliyetler, çatışma ya da toplu şiddet gibi önemli ölçüde toplumsal, kültürel veya siyasi etki yaratan hassas olaylardan kâr elde etme veya bu tür olayları istismar etme olasılığı olan reklamlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Kullanıcılar için görülebilir hiçbir yararı olmaksızın, trajik bir olaydan kâr sağlama; hayati önem taşıyan malzemelere erişimi engelleyecek/kısıtlayacak şekilde fahiş fiyat uygulama veya fiyatları yapay olarak yükseltme; hassas bir olay sırasında talebi karşılamayacak düzeyde ürün veya hizmetlerin satışı; ek trafik elde etmek için hassas olaylarla alakalı anahtar kelimeler kullanma

Hassas bir olayda yaşadıkları durumdan ötürü mağdurların sorumlu olduğunu iddia eden veya benzer şekilde mağduru suçlayan reklamlar, hassas bir olayın mağdurlarının yardım veya desteği hak etmediğini iddia eden reklamlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Belirli ülkelerden mağdurların küresel bir halk sağlığı krizinden sorumlu olduğunu veya bu krizini hak ettiğini iddia eden reklamlar

COVID-19 ile ilgili güncelleme

31 Ağustos 2021 itibarıyla geçerlidir.

Google, koronavirüs (COVID-19) ile ilgili gelişmeler doğrultusunda salgının etkisini izlemekte ve güvenli reklamcılık ekosistemini sürdürmek için gerekli adımları atmaktadır.

31 Ağustos 2021'den itibaren, satıcılar ve tedarikçiler Alışveriş reklamlarında ve ücretsiz listelemelerde N95 maske (yalnızca ABD) ve N95 benzeri maske (KN95, FFP2 ve KF94) (global) tekliflerini listelemek için onay başvurusunda bulunabilecektir. Metin reklamlar şu anda desteklenmemektedir. Project N95 yoluyla N95 maske teklifi listeleme onayı başvurusunu buradan ve LegitScript yoluyla N95 benzeri maske teklifi listeleme onayı başvurusunu buradan yapabilirsiniz. "Hassas Olaylar" politikamızda yapılan en son güncellemeleri öğrenmek için lütfen Google Ads Yardım Merkezi'ni ziyaret edin.

Hayvanlara eziyet

Aşağıdakilere izin verilmez:

Hayvanlara karşı işkence veya nedensiz şiddetin tanıtımını yapan içerik

Örnek (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Horoz veya köpek dövüşü gibi, hayvanlara eğlence amaçlı eziyeti tanıtmak

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan veya nesli tükenmiş türlerden elde edilen ürünlerin ticareti veya satışı olarak değerlendirilebilecek içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Kaplan, köpekbalığı yüzgeci, fil dişi, kaplan derisi, gergedan boynuzu, yunus yağı satışı

Saldırıya uğramış siyasi materyaller

Aşağıdakilere izin verilmez:

Google'ın seçim reklamları politikaları kapsamındaki siyasi kuruluşlarla ilgili saldırıya uğramış materyallere erişimi doğrudan kolaylaştıran veya bunun reklamını yapan reklamlar. Bu, bir üçüncü tarafça dağıtılmış olsa bile, bir bilgisayara, bilgisayar ağına veya kişisel elektronik cihaza yetkisiz müdahale veya bunlara erişim yoluyla elde edilmiş tüm korunan materyaller için geçerlidir.

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Saldırıya uğramış içeriğe erişimin reklamını yapmak ("Sızdırılan tüm e-postaları hemen şimdi görün!", "Başkanın metin mesajları ele geçirildi! Bunlara hemen şimdi ulaşın!"); saldırıya uğramış içeriğe bağlantı oluşturmak ("Başkanın kampanyasına ait ele geçirilen belgeler veritabanımızı görüntüleyin", "Yabancı ajanlar Başkanın bilgisayarına sızdı, gerçek belgelere göz atın.")

Reklamın ya da açılış sayfasının saldırıya uğramış siyasi materyallere doğrudan erişim sağlamaması veya bunu kolaylaştırmaması koşuluyla, söz konusu materyaller ile ilgili tartışmalara veya yorumlara izin verildiğini unutmayın.


Yardıma mı ihtiyacınız var?

Politikalarımızla ilgili sorularınız varsa Google Ads Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
73067
false