เนื้อหาไม่เหมาะสม

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

ผู้ใช้ Display & Video 360 ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads โปรดดูข้อจํากัดเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Display & Video 360

จากการระงับการแสดงโฆษณาในรัสเซียเมื่อเร็วๆ นี้ เราจะหยุดแสดงโฆษณาของผู้ลงโฆษณาจากรัสเซียในผลิตภัณฑ์ บริการ และเครือข่ายต่างๆ ของ Google ทั่วโลกชั่วคราวด้วย
สืบเนื่องจากสงครามที่ดำเนินอยู่ในยูเครน เราจึงจะหยุดแสดงโฆษณา Google ต่อผู้ใช้ที่อยู่ในรัสเซียไว้ชั่วคราว

สําหรับคําบรรยายในภาษาของคุณ ให้เปิดคำบรรยายวิดีโอใน YouTube เลือกไอคอนการตั้งค่า รูปภาพไอคอนการตั้งค่า YouTube ท้ายวิดีโอเพลเยอร์ จากนั้นเลือก "คําบรรยาย" แล้วเลือกภาษา


เราให้ความสำคัญต่อความหลากหลายและเราเคารพความหลากหลายของผู้อื่น รวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ใช้ไม่พอใจ ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่อนุญาตโฆษณาหรือปลายทางที่แสดงเนื้อหาที่สร้างความตกใจหรือส่งเสริมความเกลียดชัง การเหยียดหยาม การเลือกปฏิบัติ หรือความรุนแรง

ตัวอย่างสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในโฆษณามีดังนี้ ดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณละเมิดนโยบาย

เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือที่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง เนื้อหาที่ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ หรือดูถูกดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันมีพื้นฐานจากเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติหรือดูแคลนอย่างเป็นระบบ

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): เนื้อหาที่ส่งเสริมกลุ่มหรือเครื่องมือของกลุ่มที่สนับสนุนให้มีความเกลียดชัง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ส่งเสริมให้ผู้อื่นเชื่อว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ใช่มนุษย์ ด้อยกว่า หรือสมควรถูกเกลียด

เครื่องหมายกากบาทสีแดง เนื้อหาที่คุกคาม ข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): เนื้อหาที่เจาะจงตัวบุคคลเพื่อละเมิดหรือคุกคาม เนื้อหาที่ชี้นำว่าเหตุการณ์โศกนาฎกรรมไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือชี้นำว่าเหยื่อหรือสมาชิกในครอบครัวของเหยื่อเป็นผู้สร้างเรื่อง หรือสมรู้ร่วมคิดเพื่อปิดบังเหตุการณ์ดังกล่าว เนื้อหาที่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการประพฤติมิชอบทางการเงิน การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล การติดต่อโดยตรงที่เป็นอันตราย หรือการล่วงละเมิด

เครื่องหมายกากบาทสีแดง เนื้อหาที่ข่มขู่หรือสนับสนุนให้มีการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจของตนเองหรือบุคคลอื่น

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): เนื้อหาที่สนับสนุนการฆ่าตัวตาย โรคคลั่งผอม หรือการทำร้ายตัวเองด้วยวิธีอื่นๆ ข่มขู่ผู้อื่นด้วยการทำอันตรายในชีวิตจริงหรือการเรียกให้ผู้อื่นมาทำร้าย รวมถึงส่งเสริม ยกย่อง หรือยอมรับการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น เนื้อหาที่สนับสนุนหรือสร้างขึ้นโดยกลุ่มก่อการร้ายหรือองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติ หรือเนื้อหาที่ส่งเสริมการก่อการร้ายซึ่งรวมถึงการเฟ้นหาแนวร่วม หรือเนื้อหาที่เฉลิมฉลองการโจมตีขององค์กรลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติหรือกลุ่มก่อการร้าย

เครื่องหมายกากบาทสีแดง เนื้อหาที่พยายามจะแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การบีบบังคับ ขู่กรรโชก ชักชวน หรือส่งเสริมให้เรียกร้องสินสอด การแสวงหาผลประโยชน์จากการนำเนื้อหาออก

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอที่แสดงกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้งและมีเจตนากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ

ตัวอย่าง (โดยสังเขป) ภาพอนาจารที่โจ่งแจ้ง กิจกรรมทางเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศ ทวารหนัก และทางปาก การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง การ์ตูนโป๊

เนื้อหาที่แสดงประเด็นทางเพศเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์ ขืนใจ หรือการกระทำอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์จริงหรือสมมติ

ตัวอย่าง (โดยสังเขป) การข่มขืน การร่วมประเวณีระหว่างญาติสนิท การร่วมเพศระหว่างมนุษย์และสัตว์ การมีเพศสัมพันธ์กับศพ ภาพอนาจารของเด็กหรือวัยรุ่น การออกเดตกับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เราถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด และถือว่าการละเมิดนโยบายนี้เป็นเรื่องร้ายแรง การละเมิดนโยบายของ Google Ads อย่างร้ายแรงเป็นการละเมิดที่ร้ายแรงมากจนถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้อย่างมหันต์ เราอาจใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มามากกว่า 1 แห่ง ซึ่งรวมถึงโฆษณา เว็บไซต์ บัญชีของคุณ และแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม เพื่อพิจารณาว่าผู้ลงโฆษณาหรือปลายทางเป้าหมายนั้นละเมิดนโยบายนี้หรือไม่ เราจะระงับบัญชี Google Ads ของคุณทันทีที่ตรวจพบว่าละเมิดนโยบายนี้โดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้า และคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโฆษณากับเราอีก หากคุณไม่ได้ละเมิดนโยบายและเชื่อว่าเราตัดสินผิดพลาด โปรดยื่นอุทธรณ์และชี้แจงรายละเอียดให้เราทราบ เราจะคืนสิทธิให้กับบัญชีในกรณีที่มีหลักฐานและเหตุผลชัดเจนเท่านั้น ดังนั้นโปรดตั้งใจเขียนอธิบายให้ละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง และตรงไปตรงมา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

กิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

 เครื่องหมายกากบาทสีแดง เนื้อหาที่ตีความได้ว่าต้องการโปรโมตบริการทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การค้าประเวณี บริการเพื่อนเที่ยว อาบอบนวดและบริการประเภทเดียวกัน เว็บไซต์การกอด การนัดพบแบบมีค่าตอบแทนหรือการจัดหาบริการทางเพศที่กำหนดให้ฝ่ายหนึ่งมอบเงิน ของขวัญ การสนับสนุนทางการเงิน การเลี้ยงดู หรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ แก่อีกฝ่ายหนึ่ง เช่น การเดต "ข้ามวัย"

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง เนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): ภาพหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

การจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

 เครื่องหมายกากบาทสีแดง เนื้อหาที่ส่งเสริมการแต่งงานกับชาวต่างชาติ

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง นายหน้าบริการแต่งงานข้ามชาติ ทัวร์หาคู่

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

ประเด็นสำหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาที่เหมาะกับครอบครัว

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง เนื้อหาที่ทำให้ดูเหมือนว่าเหมาะกับผู้ชมทั้งครอบครัว แต่มีประเด็นสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งไม่เหมาะกับผู้ชมทั่วไป เช่น เพศ ความรุนแรง ภาษาหยาบคาย หรือการแสดงภาพเด็กหรือตัวการ์ตูนที่เด็กๆ ชอบในแบบที่ต่างไปจากเดิม

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

ดูวิธีแก้ไขโฆษณาหรือชิ้นงานที่ไม่ได้รับอนุมัติ

เนื้อหาที่สร้างความตกใจ

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง การโปรโมตที่มีภาษาที่รุนแรง ภาพที่น่ากลัวหรือน่าขยะแขยง รูปภาพหรือเรื่องราวที่บรรยายการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างน่าสยดสยอง

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): ฉากอาชญากรรมหรือรูปภาพอุบัติเหตุ วิดีโอการประหารชีวิต

เครื่องหมายกากบาทสีแดง การโปรโมตที่มีการถ่ายภาพของเหลวหรือของเสียในร่างกายอย่างไร้เหตุผล

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): เลือด ตับไตไส้พุง คราบเลือด สารคัดหลั่งจากการมีเพศสัมพันธ์ สิ่งปฏิกูลของมนุษย์หรือสัตว์

เครื่องหมายกากบาทสีแดง การโปรโมตที่ใช้ภาษาอนาจารหรือหยาบคาย

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): คำสบถหรือคำด่า คำพูดเสียดสีเชื้อชาติหรือเพศ ภาษาหยาบคายในรูปแบบอื่นและแบบสะกดผิด

หมายเหตุ: หากชื่อทางการของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือแอปมีภาษาหยาบคาย โปรดขอรับการตรวจสอบและแจ้งรายละเอียดชื่อนั้น 

เครื่องหมายกากบาทสีแดง การโปรโมตที่มีเนื้อหาน่าตกใจหรือน่าหวาดกลัว

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การโปรโมตที่ชี้นำว่าคุณอาจตกอยู่ในอันตราย ติดโรค หรือตกเป็นเหยื่อของแผนการลับอย่างใดอย่างหนึ่ง

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

เหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน

"เหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน" เป็นเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อความสามารถของ Google ในการจัดหาข้อมูลคุณภาพสูงที่เกี่ยวข้องและสิ่งที่สังเกตเห็นจริง รวมถึงความสามารถในการลดเนื้อหาที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกผู้อื่นหรือเอารัดเอาเปรียบในฟีเจอร์ที่โดดเด่นและฟีเจอร์การสร้างรายได้ ในช่วงเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน เราอาจดำเนินการหลายอย่างเพื่อจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้

ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนคือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม หรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ภาวะฉุกเฉินของพลเรือน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การก่อการร้ายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ความขัดแย้ง หรือการก่อเหตุรุนแรงที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

ตัวอย่างสิ่งที่เราไม่อนุญาต (โดยสังเขป):

  • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เอารัดเอาเปรียบ ด้อยค่า หรือยอมรับต่อเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึงการโก่งราคาหรือปั่นราคาเพื่อทำให้ไม่สามารถเข้าถึงหรือจำกัดการเข้าถึงสิ่งของที่มีความจำเป็น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน
  • การใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนเพื่อพยายามกระตุ้นให้ได้รับการเข้าชมเพิ่มเติม
  • การกล่าวอ้างว่าเหยื่อของเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมของตนเองหรือการกล่าวโทษเหยื่อที่คล้ายกัน การกล่าวอ้างว่าเหยื่อของเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนไม่สมควรได้รับการชดเชยหรือความช่วยเหลือ การกล่าวอ้างว่าเหยื่อจากบางประเทศต้องรับผิดชอบหรือสมควรประสบกับภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นทั่วโลก

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

เนื่องด้วยสงครามในยูเครน เราจึงจะหยุดการแสดงโฆษณาที่มีเนื้อหายกย่อง ลดทอนความรุนแรง หรือให้การยอมรับสงครามนี้ไว้ชั่วคราว

จากการระงับการแสดงโฆษณาในรัสเซียเมื่อเร็วๆ นี้ เราจะหยุดแสดงโฆษณาของผู้ลงโฆษณาจากรัสเซียในผลิตภัณฑ์ บริการ และเครือข่ายต่างๆ ของ Google ทั่วโลกชั่วคราวด้วย
เนื่องด้วยเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนที่กำลังเกิดขึ้น (สงครามในยูเครน) เราจึงหยุดแสดงโฆษณาจากสื่อที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสหพันธรัฐรัสเซียและโฆษณาที่ทำให้กับสื่อที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสหพันธรัฐรัสเซียไว้ชั่วคราว

การทารุณสัตว์

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง เนื้อหาที่ส่งเสริมการทารุณหรือความรุนแรงที่ไร้เหตุผลต่อสัตว์

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การส่งเสริมการทารุณสัตว์เพื่อความบันเทิง เช่น การชนไก่ หรือการให้สุนัขกัดกัน

เครื่องหมายกากบาทสีแดง เนื้อหาที่สามารถตีความว่าเป็นการซื้อขาย หรือการขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือสูญพันธุ์ไปแล้ว

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การขายเสือ ครีบฉลาม งาช้าง หนังเสือ นอแรด น้ำมันโลมา

การละเมิดนโยบายด้านล่างนี้จะไม่ส่งผลให้บัญชีถูกระงับในทันที เราจะแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

สื่อทางการเมืองที่ถูกแฮ็ก

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง โฆษณาที่อํานวยความสะดวกหรือโปรโมตการเข้าถึงสื่อที่ถูกแฮ็กโดยตรงซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมืองภายในขอบเขตของนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ Google โดยหมายรวมถึงสื่อทั้งหมดภายใต้การเก็บรักษาที่ได้มาจากการบุกรุกหรือการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าจะเผยแพร่โดยบุคคลที่สามก็ตาม

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การโฆษณาการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกแฮ็ก ("ดูอีเมลที่รั่วไหลทั้งหมดได้เลย" "SMS ของนายกรัฐมนตรีถูกแฮ็ก ดูเลย") การลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ถูกแฮ็ก ("ดูฐานข้อมูลของเอกสารที่ถูกแฮ็กจากแคมเปญนายกรัฐมนตรี" "หน่วยข่าวกรองต่างชาติแฮ็กคอมพิวเตอร์ของนายกรัฐมนตรี ดูเอกสารจริงเลย")

โปรดทราบว่าเราอนุญาตให้สนทนาหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อทางการเมืองที่ถูกแฮ็กได้ หากโฆษณาหรือหน้า Landing Page ไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงหรืออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้นโดยตรง

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

หากต้องการความช่วยเหลือ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุน Google Ads

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก