เนื้อหาไม่เหมาะสม

Google มีเวอร์ชันแปลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายของเราแต่อย่างใด เวอร์ชันภาษาอังกฤษคือภาษาทางการที่เราใช้เพื่อบังคับใช้นโยบาย หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดใช้รายการแบบเลื่อนลงของภาษาที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

ผู้ใช้ Display & Video 360 ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads โปรดดูข้อจํากัดเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Display & Video 360

การละเมิดนโยบายด้านล่างนี้จะไม่ส่งผลให้บัญชีถูกระงับในทันที เราจะแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

เราให้ความสำคัญต่อความหลากหลายและเราเคารพความหลากหลายของผู้อื่น รวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ใช้ไม่พอใจ ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่อนุญาตโฆษณาหรือปลายทางที่แสดงเนื้อหาที่สร้างความตกใจหรือส่งเสริมความเกลียดชัง การเหยียดหยาม การเลือกปฏิบัติ หรือความรุนแรง

ตัวอย่างสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในโฆษณามีดังนี้ ดูรายละเอียดสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณละเมิดนโยบาย

 

เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือที่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

เนื้อหาที่ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ หรือดูถูกดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันมีพื้นฐานจากเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติหรือดูแคลนอย่างเป็นระบบ

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): เนื้อหาที่ส่งเสริมกลุ่มหรือเครื่องมือของกลุ่มที่สนับสนุนให้มีความเกลียดชัง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ส่งเสริมให้ผู้อื่นเชื่อว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ใช่มนุษย์ ด้อยกว่า หรือสมควรถูกเกลียด

เนื้อหาที่คุกคาม ข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): เนื้อหาที่เลือกเจาะจงบุคคลเพื่อทำการละเมิดหรือคุกคาม เนื้อหาที่สื่อว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไม่เคยเกิดขึ้น หรือเหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อเป็นนักแสดง หรือสมรู้ร่วมคิดเพื่อปิดบังเหตุการณ์ดังกล่าว

เนื้อหาที่ข่มขู่หรือสนับสนุนให้มีการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจของตนเองหรือบุคคลอื่น

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): เนื้อหาที่สนับสนุนการฆ่าตัวตาย โรคคลั่งผอม หรือการทำร้ายตัวเองด้วยวิธีอื่นๆ ข่มขู่ผู้อื่นด้วยการทำอันตรายในชีวิตจริงหรือการเรียกให้ผู้อื่นมาทำร้าย รวมถึงส่งเสริม ยกย่อง หรือยอมรับการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น เนื้อหาที่สนับสนุนหรือสร้างขึ้นโดยกลุ่มก่อการร้ายหรือองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติ หรือเนื้อหาที่ส่งเสริมการก่อการร้ายซึ่งรวมถึงการเฟ้นหาแนวร่วม หรือเนื้อหาที่เฉลิมฉลองการโจมตีขององค์กรลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติหรือกลุ่มก่อการร้าย

เนื้อหาที่พยายามจะแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การบีบบังคับ ขู่กรรโชก ชักชวน หรือส่งเสริมให้เรียกร้องสินสอด การนำเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ออก

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอที่แสดงกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้งและมีเจตนากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ

ตัวอย่าง (โดยสังเขป) ภาพอนาจารที่โจ่งแจ้ง กิจกรรมทางเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศ ทวารหนัก และทางปาก การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง การ์ตูนโป๊

ไม่อนุญาต เนื้อหาที่แสดงประเด็นทางเพศเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์ ขืนใจ หรือการกระทำอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์จริงหรือสมมติ

ตัวอย่าง (โดยสังเขป) การข่มขืน การร่วมประเวณีระหว่างญาติสนิท การร่วมเพศระหว่างมนุษย์และสัตว์ การมีเพศสัมพันธ์กับศพ ภาพอนาจารของเด็กหรือวัยรุ่น การออกเดตกับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต เนื้อหาที่ตีความได้ว่าต้องการโปรโมตบริการทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การค้าประเวณี บริการเพื่อนเที่ยว อาบอบนวดและบริการประเภทเดียวกัน เว็บไซต์การกอด การนัดพบแบบมีค่าตอบแทนหรือการจัดหาบริการทางเพศที่กำหนดให้ฝ่ายหนึ่งมอบเงิน ของขวัญ การสนับสนุนทางการเงิน การเลี้ยงดู หรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ แก่อีกฝ่ายหนึ่ง เช่น การเดต "ข้ามวัย"

ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต เนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): ภาพหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

การจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต เนื้อหาที่ส่งเสริมการแต่งงานกับชาวต่างชาติ

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง นายหน้าบริการแต่งงานข้ามชาติ ทัวร์หาคู่

ประเด็นสำหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาที่เหมาะกับครอบครัว

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต  เนื้อหาที่ทำให้ดูเหมือนว่าเหมาะกับผู้ชมทั้งครอบครัว แต่มีประเด็นสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งไม่เหมาะกับผู้ชมทั่วไป รวมไปถึงเรื่องเพศ ความรุนแรง ภาษาหยาบคาย หรือการแสดงภาพเด็กหรือตัวการ์ตูนที่เด็กๆ ชอบในแบบที่ต่างไปจากเดิม

ดูวิธีแก้ไขโฆษณาหรือส่วนขยายที่ไม่ได้รับอนุมัติ

เนื้อหาที่สร้างความตกใจ

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

การโปรโมตที่มีภาษาที่รุนแรง ภาพที่น่ากลัวหรือน่าขยะแขยง รูปภาพหรือเรื่องราวที่บรรยายเกี่ยวกับการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างน่าสยดสยอง

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): ฉากอาชญากรรมหรือรูปภาพอุบัติเหตุ วิดีโอการประหารชีวิต

การโปรโมตที่มีการถ่ายภาพของเหลวหรือของเสียในร่างกายอย่างไร้เหตุผล

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): เลือด ตับไตไส้พุง คราบเลือด สารคัดหลั่งจากการมีเพศสัมพันธ์ สิ่งปฏิกูลของมนุษย์หรือสัตว์

การโปรโมตที่มีภาษาอนาจารหรือหยาบคาย

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): คำสบถหรือคำด่า คำพูดเสียดสีเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือเพศ ภาษาที่หยาบคายในรูปแบบอื่นและแบบสะกดผิด

หมายเหตุ: หากชื่อทางการของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือแอปมีภาษาหยาบคาย โปรดขอรับการตรวจสอบและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนั้น 

การโปรโมตที่มีเนื้อหาน่าตกใจหรือน่าหวาดกลัว

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การโปรโมตที่ชี้นำว่าคุณอาจตกอยู่ในอันตราย ติดโรค หรือตกเป็นเหยื่อของแผนการลับอย่างใดอย่างหนึ่ง

เหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

โฆษณาที่อาจได้รับประโยชน์หรือแสวงหาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งส่งผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม หรือการเมือง เช่น ภาวะฉุกเฉินของพลเรือน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การก่อการร้ายและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ความขัดแย้ง หรือการก่อเหตุรุนแรงที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การหาผลประโยชน์จากเหตุการณ์ที่น่าสลดใจโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้รับประโยชน์จริง การโก่งราคาหรือปั่นราคาเพื่อทำให้เข้าถึงสิ่งของที่มีความจำเป็นไม่ได้หรือเข้าถึงได้จำกัด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน การใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนเพื่อพยายามเพิ่มยอดเข้าชม

โฆษณาที่อ้างว่าเหยื่อของเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมของตนเองหรือเหตุการณ์กล่าวโทษเหยื่อที่คล้ายกัน โฆษณาที่อ้างว่าเหยื่อของเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนไม่สมควรได้รับการเยียวยาหรือความช่วยเหลือ

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): โฆษณาที่อ้างว่าคนในบางประเทศต้องรับผิดชอบหรือสมควรประสบกับภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโควิด-19

ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 22 กันยายน 2021

Google กำลังเฝ้าติดตามผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ขณะที่สถานการณ์ยังคงมีการเปลี่ยนแปลง และดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อรักษาระบบนิเวศการโฆษณาให้ปลอดภัย 

ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ เราจะผ่อนคลายข้อจำกัดในการแสดงบางผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในโฆษณา Shopping และข้อมูลที่แสดงฟรี ในตอนนี้ เรายังไม่รองรับบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแรงงาน เวลา ความเชี่ยวชาญ หรือการกระทำ ที่ไม่ส่งผลให้เกิดความเป็นเจ้าของในผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ และรวมถึงบริการใดๆ ที่ให้มาพร้อมกับสิ่งของที่จับต้องได้ด้วย ทั้งนี้ ตามนโยบายด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเรา ชุดตรวจที่เก็บตัวอย่างที่บ้านแล้วส่งไปวิเคราะห์ผลที่ห้องทดลองนั้นไม่ถือว่าเป็นบริการ และอนุญาตให้แสดงได้ในโฆษณา Shopping โปรดติดตามอ่านข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Ads

การทารุณสัตว์

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

เนื้อหาที่ส่งเสริมการทารุณหรือความรุนแรงที่ไร้เหตุผลต่อสัตว์

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การส่งเสริมการทารุณสัตว์เพื่อความบันเทิง เช่น การชนไก่ หรือการให้สุนัขกัดกัน

เนื้อหาที่สามารถตีความว่าเป็นการซื้อขาย หรือการขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือสูญพันธุ์ไปแล้ว

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การขายเสือ ครีบฉลาม งาช้าง หนังเสือ นอแรด น้ำมันโลมา

สื่อทางการเมืองที่ถูกแฮ็ก

 

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

โฆษณาที่อํานวยความสะดวกหรือโปรโมตการเข้าถึงสื่อที่ถูกแฮ็กโดยตรงซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมืองภายในขอบเขตของนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ Google โดยหมายรวมถึงสื่อทั้งหมดภายใต้การเก็บรักษาที่ได้มาจากการบุกรุกหรือการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าจะเผยแพร่โดยบุคคลที่สามก็ตาม

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การโฆษณาการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกแฮ็ก ("ดูอีเมลที่รั่วไหลทั้งหมดได้เลย" "SMS ของนายกรัฐมนตรีถูกแฮ็ก ดูเลย") การลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ถูกแฮ็ก ("ดูฐานข้อมูลของเอกสารที่ถูกแฮ็กจากแคมเปญนายกรัฐมนตรี" "หน่วยข่าวกรองต่างชาติแฮ็กคอมพิวเตอร์ของนายกรัฐมนตรี ดูเอกสารจริงเลย")

โปรดทราบว่าเราอนุญาตให้สนทนาหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อทางการเมืองที่ถูกแฮ็กได้ หากโฆษณาหรือหน้า Landing Page ไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงหรืออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้นโดยตรง

หากต้องการความช่วยเหลือ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุน Google Ads
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false