Nieodpowiednie treści

Cenimy sobie różnorodność oraz wzajemny szacunek i staramy się nie urażać uczuć użytkowników, dlatego nie zezwalamy na reklamy ani strony docelowe, które zawierają szokujące treści lub promują nienawiść, nietolerancję, dyskryminację czy przemoc.

Poniżej znajdziesz przykłady treści, których należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Naruszenie poniższych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

Treści niebezpieczne lub obraźliwe

Nie zezwalamy na:

 Treści nawołujące do nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promujące ich dyskryminację lub ubliżające im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inną cechę, która może być przyczyną systematycznej dyskryminacji lub marginalizacji

Wybrane przykłady: treści promujące grupy szerzące nienawiść lub akcesoria dla tych grup oraz treści, których celem jest dehumanizacja określonej grupy lub konkretnej osoby, przedstawienie jej jako gorszej lub zasługującej na nienawiść

 Treści, których celem jest nękanie, zastraszanie lub dręczenie konkretnej osoby lub grupy osób albo ich dręczenie

Wybrane przykłady: treści wskazujące daną osobę jako cel do znęcania się lub nękania; treści sugerujące, że tragiczne wydarzenie nie miało miejsca, że ofiary lub ich rodziny są aktorami lub że są to osoby zamieszane w próbę zatuszowania faktów związanych z tym wydarzeniem

 Treści zawierające groźby lub nawołujące do fizycznego bądź psychicznego krzywdzenia siebie lub innych osób

Wybrane przykłady: treści pochwalające samobójstwo, anoreksję lub inne zachowania autodestrukcyjne; promowanie lub chwalenie szkodliwych treści lub praktyk medycznych i zdrowotnych; grożenie komuś rzeczywistą krzywdą lub nawoływanie do ataków na inną osobę; promowanie, wychwalanie lub akceptowanie przemocy wobec innych osób; treści tworzone przez grupy terrorystyczne lub międzynarodowe organizacje zajmujące się przemytem narkotyków, treści popierające te grupy lub organizacje oraz treści nawołujące do aktów terroru (w tym materiały rekrutacyjne) i pochwalające ataki przeprowadzone przez organizacje terrorystyczne lub międzynarodowe organizacje zajmujące się przemytem narkotyków

 Treści, których celem jest wykorzystywanie innych osób

Wybrane przykłady: wymuszanie; szantaż; wyłudzanie lub reklamowanie posagów

Szokujące treści

Nie zezwalamy na:

 Reklamy zawierające brutalny język, makabryczne lub odrażające obrazy bądź realistyczne obrazy lub opisy obrażeń cielesnych

Wybrane przykłady: zdjęcia z miejsc zbrodni lub wypadków, filmy z egzekucji

 Reklamy zawierające nieuzasadnione obrazy płynów ustrojowych lub odchodów

Wybrane przykłady: krew, wnętrzności, gore, płyny seksualne, ludzkie lub zwierzęce odchody

 Reklamy zawierające obsceniczny lub wulgarny język

Wybrane przykłady: przekleństwa lub wulgaryzmy, obelgi odnoszące się do rasy lub seksualności, zmodyfikowany i nieprawidłowy zapis wulgarnych słów

Uwaga: jeśli oficjalna nazwa produktu, witryny lub aplikacji zawiera wulgarne słowa, poproś o jej sprawdzenie i podaj dodatkowe informacje na jej temat.

 Reklamy, które mogą szokować lub wywoływać strach

Wybrane przykłady: reklamy, które sugerują, że możesz być w niebezpieczeństwie, zarazić się chorobą lub paść ofiarą spisku

Zdarzenia o charakterze wrażliwym

Nie zezwalamy na:

 Treści, które mogą być postrzegane jako próba zarabiania na zdarzeniach o charakterze wrażliwym, a także odnoszące się bez należytego szacunku do takich zdarzeń jak klęska żywiołowa, konflikt zbrojny, śmierć czy zagrożenie zdrowia publicznego

Wybrane przykłady: działania, które wyglądają na czerpanie zysków z tragicznego wydarzenia bez widocznych korzyści dla użytkowników; spekulacja cenowa lub sztuczne zwiększanie cen, które blokuje lub ogranicza dostęp do artykułów niezbędnych do życia; sprzedaż produktów lub usług (np. artykułów ochrony osobistej), których podaż nie zaspokaja popytu podczas zdarzeń o charakterze wrażliwym; używanie słów kluczowych powiązanych ze zdarzeniami o charakterze wrażliwym w celu zwiększenia ruchu na stronie

Stan na 20 marca 2020 r., 21:16 UTC

Na bieżąco monitorujemy konsekwencje pandemii koronawirusa (COVID-19) i podejmujemy niezbędne kroki, by utrzymać bezpieczny ekosystem reklamowy.

Przejdź do Centrum pomocy Google Ads, gdzie znajdziesz najnowsze informacje o zasadach dotyczących zdarzeń o charakterze wrażliwym.

Okrucieństwo wobec zwierząt

Nie zezwalamy na:

 Treści promujące okrucieństwo lub nieuzasadnioną przemoc wobec zwierząt

Wybrany przykład: promowanie okrucieństwa wobec zwierząt dla rozrywki, np. walki kogutów lub psów

 Treści, które mogą być interpretowane jako handel produktami pozyskiwanymi z zagrożonych lub wymarłych gatunków

Wybrane przykłady: sprzedaż tygrysów, płetw rekina, kości słoniowej, skór tygrysa, rogów nosorożca, tranu z delfina

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o zasady, daj nam znać: Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?