Upassende innhold

Vi ønsker å fremme mangfold og respekt for andre og forsøker å utestenge brukere som ikke respekterer dette. Derfor viser vi ikke annonser eller destinasjoner med innhold som er støtende eller fremmer hat, intoleranse, diskriminering eller vold.

Nedenfor ser du eksempler på innhold du må unngå i annonsene dine. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Farlig eller nedsettende innhold

Følgende er ikke tillatt:

Innhold som oppmuntrer til hat mot, fremmer diskriminering av eller nedvurderer individer eller grupper på grunnlag av hudfarge eller etnisk opprinnelse, religion, funksjonshemming, alder, nasjonalitet, krigsveteranstatus, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet eller andre kjennetegn forbundet med systematisk diskriminering eller marginalisering

Eksempler: innhold som fremmer hatgrupper eller utstyr for hatgrupper, og innhold der andre oppmuntres til å tro at individer eller grupper er umenneskelige, mindreverdige eller gjør seg fortjent til hat

Innhold med trakassering, trusler eller mobbing av individer eller grupper

Eksempler: innhold der noen utpekes for misbruk eller trakassering, innhold som antyder at en tragisk hendelse ikke har funnet sted, eller at ofrene og familiene deres er skuespillere eller delaktige i en dekkoperasjon for å skjule sannheten om hendelsen

Innhold med oppmuntring til selvskading eller trusler om eller oppmuntring til å skade andre, enten fysisk eller psykisk

Eksempler: innhold som oppfordrer til selvmord, anoreksi eller annen selvskading, innhold som fremmer eller støtter påstander eller praksiser som kan være helseskadelige eller medisinsk uforsvarlige, truer med fysisk skade, oppmuntrer til angrep på andre individer, fremmer, glorifiserer eller uttrykker toleranse overfor vold mot andre, som er laget av eller til støtte for terroristgrupper, innhold som fremmer terrorhandlinger, herunder rekruttering, eller som hyller terrorangrep

Innhold der formålet er å utnytte andre

Eksempler: tvang, utpressing, avtaler som omfatter medgift

Støtende innhold

Følgende er ikke tillatt:

Kampanjer som inneholder voldelig språk, makaber bildebruk, grafiske bilder eller beskrivelser av fysiske traumer

Eksempler: bilder fra åsteder eller ulykkessteder, henrettelsesvideoer

Kampanjer som inneholder umotiverte beskrivelser av kroppsvæsker eller avføring

Eksempler: blod, innvoller, seksuelle væsker, menneske- eller dyreavføring

Kampanjer som inneholder grovt eller usømmelig språk

Eksempler: banneord eller skjellsord, nedsettende uttrykk relatert til rase eller seksualitet, variasjoner eller feilstavelser av banneord

Merk: Hvis det offisielle navnet på appen din, produktet ditt eller nettstedet ditt inneholder banneord, kan du be om en evaluering og opplyse om det aktuelle navnet. Tenk på hvilken målgruppe du retter kampanjene dine mot, og velg søkeord ut fra hvilke ord det er sannsynlig at brukerne kommer til å søke med.

Kampanjer med innhold som sannsynligvis kommer til å sjokkere eller skremme

Eksempler: Kampanjer der det antydes at du kan være i fare, at du har pådratt deg en sykdom eller at du blir utsatt for en sammensvergelse

Sensitive hendelser

Følgende er ikke tillatt:

Innhold som kan oppfattes som utnyttelse av eller manglende medfølelse for naturkatastrofer, konflikter, dødsfall eller andre tragiske hendelser

Eksempler: tilsynelatende fortjeneste fra en tragisk hendelse uten merkbare fordeler for ofrene

Dyremishandling

Følgende er ikke tillatt:

Innhold som fremmer dyremishandling eller vold mot dyr

Eksempler: markedsføring av dyremishandling med underholdningsformål, som for eksempel hane- eller hundekamper

Innhold som kan tolkes som handel med truede eller utryddede dyrearter eller produkter fremstilt av slike dyrearter

Eksempler: salg av tigre, haifinner, elfenben fra elefanter, tigerskinn, horn fra neshorn, delfinolje

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om retningslinjene våre: Kontakt brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?