Upassende innhold

Google leverer oversatte versjoner av brukerstøtten, men de er ikke ment å endre innholdet i retningslinjene våre. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Display & Video 360-brukere må overholde disse Google Ads-retningslinjene. Du finner flere begrensninger i brukerstøtten for Display & Video 360.

Vi har stanset all visning av annonser i Russland midlertidig, og som en del av dette tiltaket kan ikke annonsører basert i Russland vise annonser i Google-tjenester eller -nettverk globalt.
På grunn av den pågående krigen i Ukraina stanser vi inntil videre all visning av Google-annonser til brukere som befinner seg i Russland.

For å se undertekster på språket ditt må du slå på YouTube-teksting. Velg innstillingsikonet Bilde av ikonet for innstillinger i YouTube nederst i videospilleren, og velg så «Teksting» og ønsket språk.


Vi ønsker å fremme mangfold og respekt for andre og forsøker å utestenge brukere som ikke respekterer dette. Derfor viser vi ikke annonser eller destinasjoner med innhold som er støtende eller fremmer hat, intoleranse, diskriminering eller vold.

Nedenfor ser du eksempler på innhold som ikke er tillatt i annonser. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Farlig eller nedsettende innhold

Vi tillater ikke

rødt x-tegn innhold som oppmuntrer til hat mot, fremmer diskriminering av eller nedvurderer enkeltpersoner eller grupper på grunnlag av hudfarge eller etnisk opphav, religion, nedsatt funksjonsevne, alder, nasjonalitet, krigsveteranstatus, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet eller andre karakteristikker forbundet med systematisk diskriminering eller marginalisering

Eksempler (listen er ikke uttømmende): innhold som fremmer hatgrupper, effekter knyttet til hatgrupper eller innhold som oppfordrer andre til å tro at en person eller gruppe er umenneskelig, mindreverdig eller burde legges for hat

rødt x-tegn innhold med trakassering av, trusler mot eller mobbing av individer eller grupper

Eksempler (listen er ikke uttømmende): innhold der noen gjøres til hatobjekt eller utpekes som mål for trakassering, innhold som antyder at en tragisk hendelse ikke har funnet sted, eller at ofrene og familiene deres er skuespillere eller delaktig i en dekkoperasjon for å skjule sannheten om hendelsen, innhold som deler personlig identifiserende informasjon eller fremmer økonomisk svindel, identitetstyveri, skadelig direktekontakt eller trakassering

rødt x-tegn innhold med oppmuntring til selvskading, eller trusler om eller oppfordringer til å skade andre, enten fysisk eller psykisk

Eksempler (listen er ikke uttømmende): innhold som oppfordrer til selvmord, anoreksi eller annen selvskading, truer med fysisk skade, oppmuntrer til angrep på andre individer, fremmer, glorifiserer eller uttrykker toleranse overfor vold mot andre, som er laget av eller til støtte for terroristgrupper eller transnasjonale organisasjoner innenfor narkotikahandel, som fremmer terrorhandlinger (herunder rekruttering til dette), eller som hyller angrep av transnasjonale organisasjoner innen narkotikahandel eller terrororganisasjoner

rødt x-tegn innhold der formålet er å utnytte andre

Eksempler (listen er ikke uttømmende): tvang, utpressing, utnyttende/utpressende praksis for fjerning av innhold, det å fremme eller oppmuntre til avtaler som omfatter medgift

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst 7 dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Seksuelt eksplisitt innhold

Vi tillater ikke

tekst, bilder, lyd eller video av grafiske seksuelle handlinger som er ment å skulle opphisse

Eksempler (listen er ikke uttømmende): hardporno, seksuelle handlinger (f.eks. samleie, anal- og oralsex samt onani), tegneserieporno eller hentai

markedsføring av innhold med seksuelle handlinger uten samtykke, med mindreårige eller andre ulovlige seksuelle handlinger, uansett om de er ekte eller simulerte

Eksempler (listen er ikke uttømmende): voldtekt, incest, dyresex, nekrofili, pornografi med Lolita- eller tenåringstema, dating med mindreårige

Vi tar brudd på disse retningslinjene svært alvorlig, og vi anser dem som grove brudd. Med et grovt brudd på retningslinjene for Google Ads mener vi et brudd som er så alvorlig at det er lovstridig eller kan påføre brukerne våre betydelige skader. Når vi skal fastslå hvorvidt du som annonsør eller nettstedet ditt bryter disse retningslinjene, kan vi vurdere informasjon fra flere kilder, blant annet annonsen din, nettstedet ditt, kontoene dine og tredjepartskilder. Hvis vi oppdager brudd på disse retningslinjene, suspenderer vi Google Ads-kontoene dine umiddelbart og uten forutgående advarsel. Etter dette kan du aldri annonsere med oss igjen. Hvis du mener at det har skjedd en feil, og at du ikke har brutt retningslinjene, ber vi deg om å sende inn en anke og forklare hvorfor du mener vi har gjort en feil. Vi gjenoppretter bare kontoer hvis den aktuelle situasjonen taler sterkt for det, så det er viktig at du tar deg tid til å gi en ærlig, grundig og nøyaktig forklaring. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Seksuelle handlinger mot kompensasjon

Vi tillater ikke

 rødt x-tegn innhold som kan oppfattes som markedsføring av seksuelle handlinger mot kompensasjon

Eksempler (listen er ikke uttømmende): prostitusjon, selskaps- og eskortetjenester, intimmassasje, nettsteder der fysisk kontakt tilbys, dating eller treff der det forventes at den ene parten gir gaver, penger, økonomisk støtte, mentorveiledning eller andre verdifulle goder til den andre parten i bytte mot sex (f.eks. såkalt sugardating)

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om suspensjon av kontoer.

Bilder som viser seksuelt misbruk av barn

Vi tillater ikke

rødt x-tegn innhold der seksuell utnyttelse av mindreårige blir markedsført

Eksempler (listen er ikke uttømmende): bilder eller annet innhold som viser seksuelt misbruk av barn

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om suspensjon av kontoer.

Postordrebruder

Vi tillater ikke

 rødt x-tegn innhold der ekteskap med utlendinger markedsføres

Eksempler (listen er ikke uttømmende): postordrebruder, internasjonale ekteskapsformidlere, datingreiser

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om suspensjon av kontoer.

Voksentematikk i familieinnhold

Vi tillater ikke

rødt x-tegn innhold som i utgangspunktet fremstår som egnet for alle aldersgrupper, men som faktisk har voksentematikk, deriblant sex, vold, vulgaritet eller andre upassende fremstillinger av barn eller populære skikkelser fra barneunderholdning, som ikke egner seg for alle aldersgrupper

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om suspensjon av kontoer.

Finn ut hvordan du kan korrigere annonser eller elementer som ikke ble godkjent.

Sjokkerende innhold

Vi tillater ikke

rødt x-tegn kampanjer som inneholder voldelig språk, makaber eller motbydelig bildebruk, grafiske bilder eller beskrivelser av fysiske traumer

Eksempler (listen er ikke uttømmende): henrettelsesvideoer eller bilder fra åsteder eller ulykkessteder

rødt x-tegn kampanjer som inneholder umotiverte fremstillinger av kroppsvæsker eller avføring

Eksempler (listen er ikke uttømmende): blod, innvoller, kroppsvæsker, menneske- eller dyreavføring

rødt x-tegn kampanjer som inneholder usømmelig eller stygt språk

Eksempler (listen er ikke uttømmende): banneord eller skjellsord, nedsettende uttrykk relatert til etnisitet eller seksualitet eller variasjoner eller feilstavelser av banneord

Merk: Hvis det offisielle navnet på appen din eller produktet eller nettstedet ditt inneholder stygt språk, kan du be om en gjennomgang og opplyse om det aktuelle navnet. 

rødt x-tegn kampanjer med innhold som sannsynligvis kommer til å sjokkere eller skremme folk

Eksempler (listen er ikke uttømmende): kampanjer der det antydes at du kan være i fare, at du har pådratt deg en sykdom, eller at du er gjenstand for en sammensvergelse

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om suspensjon av kontoer.

Sensitive hendelser

En «sensitiv hendelse» er en uforutsett hendelse eller utvikling som utgjør en betydelig risiko for Googles evne til å gi grunnsannhet og relevant informasjon av høy kvalitet samt redusere ufølsomt eller utnyttende innhold i fremtredende funksjoner og funksjoner for inntektsgenerering. Når det inntreffer sensitive hendelser, kan vi iverksette ulike tiltak for å håndtere disse risikoene.

Eksempler på sensitive hendelser er hendelser som har betydelig sosial, kulturell eller politisk innvirkning, for eksempel sivile nødssituasjoner, naturkatastrofer, nødssituasjoner knyttet til folkehelse, terrorisme og relaterte aktiviteter, konflikter eller omfattende voldshendelser.

Eksempler på hva vi forbyr (listen er ikke uttømmende):

  • produkter eller tjenester som utnytter, avviser eller tolererer den sensitive hendelsen, inkludert ågerprising eller kunstig prisøkning som forhindrer eller begrenser tilgangen til livsnødvendige forsyninger, og salg av produkter eller tjenester som ikke er tilstrekkelige i forhold til det den sensitive hendelsen krever
  • bruk av søkeord knyttet til en sensitiv hendelse i den hensikt å få økt trafikk
  • påstander om at ofre for en sensitiv hendelse selv er ansvarlige, eller lignende tilfeller der skylden blir lagt på ofrene, påstander om at ofre for en sensitiv hendelse ikke fortjener hjelp eller støtte, påstander om at ofre fra enkelte land er ansvarlige for eller fortjener en global folkehelsekrise

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om suspensjon av kontoer.

På grunn av krigen i Ukraina blir annonser med innhold som utnytter eller godtar krigen, eller som avviser at det er krig, midlertidig stanset.

Vi har stanset all visning av annonser i Russland midlertidig, og som en del av dette tiltaket kan ikke annonsører basert i Russland vise annonser i Google-tjenester eller -nettverk globalt, inntil videre.
På grunn av en pågående sensitiv hendelse (krigen i Ukraina) stanser vi visningen av annonser fra og for statsfinansierte medier i Russland inntil videre.

Dyremishandling

Vi tillater ikke

rødt x-tegn innhold som fremmer dyremishandling eller vold mot dyr

Eksempel (listen er ikke uttømmende): Markedsføring av dyremishandling i underholdningsøyemed, for eksempel hane- eller hundekamper.

rødt x-tegn innhold som kan tolkes som handel med truede eller utryddede dyrearter eller produkter fremstilt av slike dyrearter

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Salg av tigre, haifinner, elfenben fra elefanter, tigerskinn, horn fra neshorn eller delfinolje.

Brudd på retningslinjene oppført nedenfor fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst 7 dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Hacket politisk materiell

Vi tillater ikke

rødt x-tegn annonser som direkte tilrettelegger for eller markedsfører tilgang til hacket materiell relatert til politiske enheter som omfattes av Googles retningslinjer for valgkampannonser. Dette gjelder alt beskyttet materiell som er hentet ut gjennom uautorisert tilgang til datamaskiner, datanettverk eller personlige elektroniske enheter, selv om materiellet er distribuert av en tredjepart.

Eksempler (listen er ikke uttømmende): markedsføring av tilgang til hacket innhold («Se alle de lekkede e-postene nå!», «Statsministerens SMS-er er hacket! Les dem nå!»), linker til hacket innhold («Se databasen vår over hackede dokumenter fra opposisjonens valgkamp.», «Hemmelige agenter hacket statsministerens datamaskin – se alle dokumentene.»)

Merk deg at diskusjoner eller kommentarer om hacket politisk materiell er tillatt, forutsatt at annonsen eller landingssiden ikke gir eller tilrettelegger for direkte tilgang til slikt materiell.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om suspensjon av kontoer.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny