Neatbilstošs saturs

Display & Video 360 lietotājiem ir jānodrošina atbilstība šīs Google Ads politikas prasībām. Lai skatītu papildu ierobežojumus, apmeklējiet Display & Video 360 palīdzības centru.

Mums ir svarīga daudzveidība un cieņa pret citiem, un mēs cenšamies izvairīties no citu lietotāju aizvainošanas, tādēļ neatļaujam reklāmas un galamērķus, kuros tiek rādīts šokējošs saturs vai veicināts naids, neiecietība, diskriminācija vai vardarbība.

Tālāk ir sniegti daži reklāmu ierobežojumu piemēri. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Tālāk norādīto politiku pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Bīstams vai aizvainojošs saturs

Nav atļauts tālāk minētais.

Saturs, kas kurina naidu, nonicina vai aicina uz diskrimināciju pret personu vai grupu, pamatojoties uz rasi vai etnisko izcelsmi, ticību, invaliditāti, vecumu, nacionalitāti, veterāna statusu, dzimumorientāciju, dzimumu, dzimuma identitāti vai citu iezīmi, kas saistīta ar sistemātisku diskrimināciju vai sociālo atstumšanu

Daži piemēri: saturs, kurā tiek reklamētas naida grupas vai naida grupu atribūti; saturs, kurā citi tiek mudināti uzskatīt, ka persona vai grupa ir sliktāka, vispār nav uzskatāma par cilvēku(-iem) vai ir pelnījusi naidīgu attieksmi

Saturs, kurā pret kādu personu vai personu grupu vērsti draudi, uzmākšanās vai iebiedēšana

Daži piemēri: saturs, kurā tiek izcelta konkrēta persona, lai to ļaunprātīgi izmantotu vai tai uzmāktos; saturs, kurā norādīts, ka nav noticis kāds traģisks notikums vai ka upuri vai to ģimenes ir aktieri vai ir piedalījušies notikuma slēpšanā

Saturs, kurā izteikti draudi vai tiek aicināts veikt fizisku vai morālu kaitējumu pašam vai citiem

Daži piemēri: saturs, kurā popularizēta pašnāvība, anoreksija vai cita veida kaitējums sev; saturs, kurā tiek popularizēti vai attaisnoti kaitnieciski ar veselību saistīti vai medicīniski apgalvojumi vai prakse; saturs, kurā izteikti fiziska kaitējuma draudi vai aicināts uzbrukt citiem cilvēkiem; saturs, kurā slavināta, attaisnota vardarbība pret citiem vai izteikts aicinājums uz šādu vardarbību; saturs, ko ir izveidojuši teroristu grupējumi, starptautiskās narkotiku kontrabandas grupējumi vai to atbalstītāji; saturs, kas popularizē teroristu uzbrukumus, kā arī rekrutēšanu, vai saturs, kas slavina starptautiskās narkotiku kontrabandas grupējumu vai teroristu grupējumu veiktus uzbrukumus

Saturs, ar ko tiek mēģināts izmantot citus

Daži piemēri: izspiešana; šantāža; pūra pieprasīšana vai reklamēšana

Šokējošs saturs

Nav atļauts tālāk minētais.

Reklāmas, kurās ir iekļauti naidīgi izteikumi, biedējoši vai atbaidoši attēli, kā arī fizisku traumu grafiski attēlojumi vai atspoguļojumi

Daži piemēri: noziegumu vietu vai negadījumu fotoattēli, nāvessodu videoklipi

Reklāmas, kurās nepamatoti tiek attēloti ķermeņa šķidrumi vai izdalījumi

Daži piemēri: asinis, iekšējie orgāni, sarecējušas asinis, seksuāli šķidrumi, cilvēku vai dzīvnieku izdalījumi

Reklāmas, kurās ir piedauzīga vai zaimojoša valoda

Daži piemēri: lamu vārdi, apvainojumi, kas attiecas uz rasi vai seksualitāti, rupju vārdu varianti un kļūdaini rakstīti vārdi

Piezīme. Ja jūsu produkta, vietnes vai lietotnes oficiālajā nosaukumā ir iekļauti necenzēti vārdi, pieprasiet atkārtotu pārskatīšanu un sniedziet informāciju par nosaukumu. 

Reklāmas, kas lietotāju, visticamāk, šokēs vai biedēs

Daži piemēri: reklāmas, kurās tiek apgalvots, ka esat apdraudēts, inficējies ar kādu slimību vai kļuvis par sazvērestības upuri

Traģiski notikumi

Nav atļauts tālāk minētais.

Reklāmas, kas potenciāli gūst peļņu no sensitīviem notikumiem, kam ir nozīmīga sociālā, kultūras vai politiskā ietekme, piemēram, civildienestu darbība ārkārtas situācijās, dabas katastrofas, ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā, terorisms un ar to saistītas darbības, konflikti vai masu vardarbības akti, vai kurās tiek izmantoti šādi notikumi

Daži piemēri: mēģinājumi gūt peļņu no traģiska notikuma bez kāda redzama labuma lietotājiem; nepamatoti vai mākslīgi augstu cenu noteikšana, kas liedz vai ierobežo piekļuvi pirmās nepieciešamības precēm; tādu produktu vai pakalpojumu pārdošana, kuru pieprasījums var pārsniegt piedāvājumu sensitīva notikuma laikā; ar sensitīvu notikumu saistītu atslēgvārdu izmantošana, lai mēģinātu piesaistīt papildu datplūsmu

Reklāmas, kurās apgalvots, ka par traģēdiju ir atbildīgi paši kāda sensitīva notikuma upuri, vai līdzīgi gadījumi, kuros tiek vainoti upuri; reklāmas, kurās apgalvots, ka sensitīva notikuma upuri nav pelnījuši palīdzību vai atbalstu

Daži piemēri: reklāmas, kurās apgalvots, ka par vispasaules sabiedrības veselības krīzi ir atbildīgi upuri no konkrētām valstīm vai arī ka tie ir pelnījuši šādu krīzi

Jaunumi par Covid-19

Pēdējās izmaiņas veiktas 2020. gada 14. aprīlī

Situācijai mainoties, Google novēro koronavīrusa (Covid-19) izraisīto ietekmi, un mēs veicam nepieciešamās darbības, lai uzturētu drošu reklamēšanas ekosistēmu. 

Lūdzu, skatiet Google Ads palīdzības centrā norādītās jaunākās politikas “Traģiski notikumi” izmaiņas.

Nežēlīga izturēšanās pret dzīvniekiem

Nav atļauts tālāk minētais.

Saturs, kas popularizē nežēlību vai nepamatotu vardarbību pret dzīvniekiem

Daži piemēri: saturs, kas popularizē nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem izklaides nolūkos (piemēram, gaiļu vai suņu cīņas)

Saturs, ko var interpretēt kā apdraudētu vai izmirušu sugu tirdzniecību vai no tām iegūtu produktu tirdzniecību

Daži piemēri: tīģeru, haizivju spuru, ziloņkaula, tīģeru ādas, degunradžu ragu un delfīnu eļļas tirdzniecība

Uzlauzti politiski materiāli

Nav atļauts tālāk minētais.

Reklāmas, kas tieši veicina vai reklamē piekļuvi uzlauztam materiālam par politiskām organizācijām vai personām un uz kurām attiecas Google vēlēšanu reklāmu politikas. Tas attiecas uz visu aizsargāto materiālu, kas iegūts, bez atļaujas piekļūstot datoram, datortīklam vai personiskai elektroniskajai ierīcei, pat ja šādu materiālu izplata trešā puse.

Daži piemēri: piekļuves reklamēšana uzlauztam saturam (“Skatiet visus nopludinātos e-pasta ziņojumus jau tagad!”, “Prezidenta īsziņas tika uzlauztas! Piekļūstiet tām tūlīt!”); saite uz uzlauzto saturu (“Skatiet mūsu datu bāzi ar uzlauztajiem prezidenta kampaņas dokumentiem.”, “Ārvalstu pārstāvji uzlauza viņa datoru, apskatiet īstos dokumentus.”)

Ņemiet vērā, ka uzlauztu politisku materiālu apspriešana un komentēšana ir atļauta ar nosacījumu, ka reklāma vai galvenā lapa nenodrošina un neveicina tiešu piekļuvi šiem materiāliem.


Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?