Neatbilstošs saturs

Mums ir svarīga daudzveidība un cieņa pret citiem, un mēs cenšamies izvairīties no citu lietotāju aizvainošanas, tādēļ neatļaujam reklāmas un galamērķus, kuros tiek rādīts šokējošs saturs vai veicināts naids, neiecietība, diskriminācija vai vardarbība.

Tālāk ir sniegti daži piemēri par neatļautu saturu reklāmās. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Bīstams vai aizvainojošs saturs

Nav atļauts tālāk minētais.

Saturs, kas kurina naidu, nonicina vai aicina uz diskrimināciju pret personu vai grupu, pamatojoties uz rasi vai etnisko izcelsmi, ticību, invaliditāti, vecumu, nacionalitāti, veterāna statusu, dzimumorientāciju, dzimumu, dzimuma identitāti vai citu iezīmi, kas saistīta ar sistemātisku diskrimināciju vai sociālo atstumšanu

Piemēri: saturs, kurā tiek reklamētas naida grupas vai naida grupu atribūti; saturs, kurā citi tiek mudināti uzskatīt, ka persona vai grupa ir sliktāka, vispār nav uzskatāma par cilvēku(-iem) vai ir pelnījusi naidīgu attieksmi

Saturs, kurā pret kādu personu vai personu grupu vērsti draudi, uzmākšanās vai iebiedēšana

Piemēri: saturs, kurā tiek izcelta konkrēta persona, lai to ļaunprātīgi izmantotu vai tai uzmāktos; saturs, kurā norādīts, ka nav noticis kāds traģisks notikums vai ka upuri vai to ģimenes ir aktieri vai ir piedalījušies notikuma slēpšanā

Saturs, kurā izteikti draudi vai tiek aicināts veikt fizisku vai morālu kaitējumu pašam vai citiem

Piemēri: saturs, kurā popularizēta pašnāvība, anoreksija vai cita veida kaitējums sev; saturs, kurā tiek reklamēts vai attaisnots kaitējums veselībai vai ļaunprātīgi medicīnas izdevumu segšanas pieteikumi vai prakse; saturs, kurā izteikti fiziska kaitējuma draudi vai aicināts uzbrukt citiem cilvēkiem; saturs, kurā slavināta, attaisnota vardarbība pret citiem vai izteikts aicinājums uz šādu vardarbību; saturs, ko ir izveidojuši teroristu grupējumi, starptautiskās narkotiku kontrabandas grupējumi vai to atbalstītāji; saturs, kas popularizē teroristu uzbrukumus, kā arī rekrutēšanu, vai saturs, kas slavina starptautiskās narkotiku kontrabandas grupējumu vai teroristu grupējumu veiktus uzbrukumus.

Saturs, ar ko tiek mēģināts izmantot citus

Piemēri: izspiešana; šantāža; pūra pieprasīšana vai reklamēšana

Šausminošs saturs

Nav atļauts tālāk minētais.

Reklāmas, kurās ir iekļauti naidīgi izteikumi, biedējoši vai atbaidoši attēli, kā arī fizisku traumu grafiski attēlojumi vai atspoguļojumi

Piemēri: noziegumu vietu vai negadījumu fotoattēli, nāvessodu videoklipi

Reklāmas, kurās nepamatoti tiek attēloti ķermeņa šķidrumi vai izdalījumi

Piemēri: asinis, iekšējie orgāni, sarecējušas asinis, seksuāli šķidrumi, cilvēku vai dzīvnieku izdalījumi

Reklāmas, kurās ir piedauzīga vai zaimojoša valoda

Piemēri: lamu vārdi, apvainojumi, kas attiecas uz rasi vai seksualitāti, rupju vārdu varianti un kļūdaini rakstīti vārdi

Piezīme. Ja jūsu produkta, vietnes vai lietotnes oficiālajā nosaukumā ir iekļauti necenzēti vārdi, pieprasiet atkārtotu pārskatīšanu un sniedziet informāciju par nosaukumu. Padomājiet par savu kampaņu mērķauditoriju un izmantojiet atslēgvārdus, kas atbilstu lietotāja nolūkiem meklēšanas laikā.

Reklāmas, kas lietotāju, visticamāk, šokēs vai biedēs

Piemēri: reklāmas, kurās tiek apgalvots, ka esat apdraudēts, inficējies ar kādu slimību vai kļuvis par sazvērestības upuri

Traģiski notikumi

Nav atļauts tālāk minētais.

Saturs, kas var tikt uzskatīts par labuma gūšanu no dabas katastrofas, konflikta, nāves vai cita traģiska notikuma vai par nepietiekamu iejūtības izrādīšanu

Piemēri: mēģinājumi gūt peļņu no traģiska notikuma bez redzama labuma upuriem

Nežēlīga izturēšanās pret dzīvniekiem

Nav atļauts tālāk minētais.

Saturs, kas popularizē nežēlību vai nepamatotu vardarbību pret dzīvniekiem

Piemēri: saturs, kas popularizē nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem izklaides nolūkos (piemēram, gaiļu vai suņu cīņas)

Saturs, ko var interpretēt kā apdraudētu vai izmirušu sugu tirdzniecību vai no tām iegūtu produktu tirdzniecību

Piemēri: tīģeru, haizivju spuru, ziloņkaula, tīģeru ādas, degunradžu ragu un delfīnu eļļas tirdzniecība

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?