Sopimaton sisältö

Arvostamme monimuotoisuutta ja toisten kunnioittamista ja pyrimme aina välttämään käyttäjiemme loukkaamista. Siksi emme hyväksy mainoksia tai kohteita, joissa on järkyttävää sisältöä tai joissa kannustetaan vihaan, suvaitsemattomuuteen, syrjintään tai väkivaltaan.

Alla on esimerkkejä asioista, joita mainoksissa tulee välttää. Tutustu käytäntörikkomusten seurauksiin.

Vaarallinen tai loukkaava sisältö

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

 Sisältö, jossa yllytetään vihanpitoon yksilöä tai ryhmää kohtaan, edistetään yksilön tai ryhmän syrjintää tai väheksytään yksilöä tai ryhmää etnisen taustan, uskonnon, vamman, iän, kansallisuuden, veteraaniaseman, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai muun sellaisen ominaisuuden perusteella, johon voi liittyä järjestelmällistä syrjintää tai marginalisointia

Esimerkkejä: Sisältö, jossa mainostetaan viharyhmiä tai viharyhmiin liittyviä tuotteita tai jossa toisia kannustetaan uskomaan, että tietty henkilö tai ryhmä on epäinhimillinen tai alempiarvoinen tai ansaitsee tulla vihatuksi

 Sisältö, jonka on tarkoitus ahdistella, pelotella tai kiusata yksilöä tai ryhmää

Esimerkkejä: Sisältö, jonka tavoitteena on tietyn henkilön loukkaaminen tai ahdistelu; sisältö, jossa vihjataan, että traagista tapahtumaa ei oikeasti ole sattunut tai että uhrit tai heidän perheenjäsenensä ovat näyttelijöitä tai osallisia tapahtuman lavastamiseen

 Sisältö, joka voidaan kokea uhkaavaksi tai jossa yllytetään aiheuttamaan fyysistä tai henkistä vahinkoa itselle tai muille

Esimerkkejä: Sisältö, jossa yllytetään itsemurhaan, anoreksiaan tai muunlaiseen itsensä vahingoittamiseen, puolustetaan haitallisia terveys- tai lääketieteellisiä väittämiä, uhataan todellisella vahingolla, kehotetaan väkivaltaan toista ihmistä kohtaan tai edistetään, ihannoidaan tai suvaitaan toisiin kohdistuvaa väkivaltaa; sisältö, joka on terroristiryhmien tai monikansallisten huumekauppaorganisaatioiden tekemää tai jolla tuetaan kyseisiä ryhmiä tai organisaatioita tai sisältö, joka kannustaa terroritekoihin (esimerkiksi edistää terroristien värväystä) tai ylistää huumekauppaorganisaatioiden tai terroristiryhmien tekemiä terroritekoja

 Sisältö, jonka tavoitteena on käyttää muita hyväksi

Esimerkkejä: Kiristys, puolison tarjoaminen myötäjäisiä vastaan tai myötäjäisten mainostaminen

Järkyttävä sisältö

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Mainoskampanjat, jotka sisältävät väkivaltaista kieltä, julmia tai vastenmielisiä kuvia tai järkyttäviä kuvia tai kuvauksia vammoista

Esimerkkejä: rikospaikkakuvat, onnettomuuskuvat tai teloitusvideot.

Mainoskampanjat, jotka sisältävät aiheettomia kuvia ruumiinnesteistä tai jätöksistä

Esimerkkejä: veri, sisäelimet, seksuaaliset eritteet, ihmisten tai eläinten jätökset.

 Mainoskampanjat, jotka sisältävät säädytöntä kielenkäyttöä

Esimerkkejä: mainoskampanjassa on kirosanoja tai rotuun tai seksuaalisuuteen liittyviä solvauksia tai virheellisessä muodossa kirjoitettuja säädyttömyyksiä.

Huom. Jos tuotteen, verkkosivuston tai sovelluksen virallinen nimi sisältää säädyttömäksi luokiteltavaa kieltä, pyydä tarkistusta ja kerro lisätietoa nimestä. Pohdi kampanjoidesi kohdeyleisöä ja muokkaa avainsanojasi siten, että ne vastaavat käyttäjän tekemän haun todennäköistä tarkoitusta.

Mainoskampanjat, joiden tarkoitus on järkyttää tai pelottaa.

Esimerkkejä: mainoskampanjat, jotka väittävät, että saatat olla vaarassa, että olet ehkä sairastunut johonkin tautiin tai että olet salaliiton uhri.

Arkaluonteiset tapahtumat

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Sisältö, jolla saatetaan rahastaa traagisilla tapahtumilla, kuten luonnonmullistuksella, konfliktilla, kuolemalla tai terveydenhuollon poikkeustilanteella, tai jossa tällaisiin tapahtumiin ei suhtauduta asianmukaisella hienotunteisuudella

Joitakin esimerkkejä: Traagisilla tapahtumilla rahastaminen, kun kyse ei ole käyttäjien edusta; voiton kiskominen tai hintojen keinotekoinen nostaminen, kun se estää elintärkeiden tarvikkeiden saannin tai rajoittaa sitä; sellaisten tuotteiden tai palvelujen myynti, joita ei välttämättä ole riittävästi arkaluontoisen tapahtuman luomaan kysyntään nähden (esimerkiksi henkilökohtaiset suojavarusteet); arkaluontoiseen tapahtumaan liittyvien avainsanojen käyttö lisäliikenteen saamiseksi

Päivitetty 20.3.2020 klo 21.16 UTC

Google seuraa koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia tilanteen kehittyessä, ja teemme parhaamme, jotta mainontaekosysteemi pysyisi turvallisena. 

Tarkista Google Ads ‑ohjekeskuksesta arkaluontoisia tapahtumia koskevan käytännön uusimmat päivitykset.

Eläinrääkkäys

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Sisältö, joka yllyttää eläinten julmaan tai väkivaltaiseen kohteluun

Esimerkkejä: Viihteellisten eläinrääkkäystapahtumien mainostaminen (esimerkiksi kukko- ja koiratappelut)

Sisältö, joka voidaan tulkita kaupankäynniksi uhanalaisilla tai sukupuuttoon kuolleilla lajeilla tai niistä jalostettujen tuotteiden myymiseksi

Esimerkkejä: Tiikerien, hainevien, norsunluun, tiikerinnahkojen, sarvikuonon sarvien ja delfiiniöljyn kaupittelu

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Adsin tukeen.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?