Sopimaton sisältö

Display & Video 360 ‑käyttäjien on noudatettava tätä Google Ads ‑käytäntöä. Tietoja muista rajoituksista on Display & Video 360 ‑ohjekeskuksessa.

Arvostamme monimuotoisuutta ja toisten kunnioittamista ja pyrimme aina välttämään käyttäjiemme loukkaamista. Siksi emme hyväksy mainoksia tai kohteita, joissa on järkyttävää sisältöä tai joissa kannustetaan vihaan, suvaitsemattomuuteen, syrjintään tai väkivaltaan.

Alla on esimerkkejä asioista, joita mainoksissa tulee välttää. Tutustu käytäntörikkomusten seurauksiin.

Näiden käytäntöjen rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään seitsemän päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää tilien jäädyttämisestä.

Vaarallinen tai loukkaava sisältö

Tämä ei ole sallittua:

Sisältö, jossa yllytetään vihanpitoon yksilöä tai ryhmää kohtaan, edistetään yksilön tai ryhmän syrjintää tai väheksytään yksilöä tai ryhmää etnisen taustan, uskonnon, vamman, iän, kansallisuuden, veteraaniaseman, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai minkään muun sellaisen ominaisuuden perusteella, johon voi liittyä järjestelmällistä syrjintää tai marginalisointia

Joitakin esimerkkejä: Sisältö, jossa mainostetaan viharyhmiä tai viharyhmiin liittyviä tuotteita tai jossa toisia kannustetaan uskomaan, että tietty henkilö tai ryhmä on epäinhimillinen tai alempiarvoinen tai ansaitsee tulla vihatuksi

Sisältö, jonka on tarkoitus ahdistella, pelotella tai kiusata yksilöä tai ryhmää

Joitakin esimerkkejä: Sisältö, jonka tavoitteena on tietyn henkilön loukkaaminen tai ahdistelu; sisältö, jossa vihjataan, että traagista tapahtumaa ei oikeasti ole sattunut tai että uhrit tai heidän perheenjäsenensä ovat näyttelijöitä tai osallisia tapahtuman lavastamiseen

Sisältö, joka voidaan kokea uhkaavaksi tai jossa yllytetään aiheuttamaan fyysistä tai henkistä vahinkoa itselle tai muille

Joitakin esimerkkejä: Sisältö, jossa yllytetään itsemurhaan, anoreksiaan tai muunlaiseen itsensä vahingoittamiseen, puolustetaan haitallisia terveys- tai lääketieteellisiä väittämiä, uhataan todellisella vahingolla, kehotetaan väkivaltaan toista ihmistä kohtaan tai edistetään, ihannoidaan tai suvaitaan toisiin kohdistuvaa väkivaltaa; sisältö, joka on terroristiryhmien tai monikansallisten huumekauppaorganisaatioiden tekemää tai jolla tuetaan kyseisiä ryhmiä tai organisaatioita tai sisältö, joka kannustaa terroritekoihin (esimerkiksi edistää terroristien värväystä) tai ylistää huumekauppaorganisaatioiden tai terroristiryhmien tekemiä iskuja

Sisältö, jonka tavoitteena on käyttää muita hyväksi

Joitakin esimerkkejä: Kiristys, puolison tarjoaminen myötäjäisiä vastaan tai myötäjäisten mainostaminen

Järkyttävä sisältö

Tämä ei ole sallittua:

Mainoskampanjat, jotka sisältävät väkivaltaista kieltä, julmia tai vastenmielisiä kuvia taikka järkyttäviä kuvia tai kuvauksia vammoista

Joitakin esimerkkejä: Rikospaikkakuvat, onnettomuuskuvat tai teloitusvideot

Mainoskampanjat, jotka sisältävät aiheettomia kuvia ruumiinnesteistä tai jätöksistä

Joitakin esimerkkejä: Veri, sisäelimet, seksuaaliset eritteet, ihmisten tai eläinten jätökset

Mainoskampanjat, jotka sisältävät säädytöntä kielenkäyttöä

Joitakin esimerkkejä: Kirosanat tai rotuun tai seksuaalisuuteen liittyvät solvaukset tai virheellisessä muodossa kirjoitetut säädyttömyydet

Huom. Jos tuotteen, verkkosivuston tai sovelluksen virallinen nimi sisältää säädyttömäksi luokiteltavaa kieltä, pyydä tarkistusta ja kerro lisätietoa nimestä. 

Mainoskampanjat, joiden tarkoitus on järkyttää tai pelottaa

Joitakin esimerkkejä: Mainoskampanjat, jotka väittävät, että saatat olla vaarassa, että olet ehkä sairastunut johonkin tautiin tai että olet salaliiton uhri

Arkaluontoiset tapahtumat

Tämä ei ole sallittua:

Mainokset, joilla saatetaan hyötyä sellaisesta arkaluontoisesta tapahtumasta, jolla on merkittäviä yhteiskunnallisia, kulttuurisia tai poliittisia vaikutuksia. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi yhteiskunnalliset poikkeustilanteet, luonnonmullistukset, kansanterveyttä uhkaavat hätätilanteet sekä terrorismi ja siihen liittyvät toimet, konfliktit ja ihmisjoukkoon kohdistuvat väkivallanteot.

Joitakin esimerkkejä: Traagisilla tapahtumilla rahastaminen, kun kyse ei ole käyttäjien edusta; voiton kiskominen tai hintojen keinotekoinen nostaminen, kun se estää elintärkeiden tarvikkeiden saannin tai rajoittaa sitä; sellaisten tuotteiden tai palvelujen myynti, joita ei välttämättä ole riittävästi arkaluontoisen tapahtuman luomaan kysyntään nähden; arkaluontoiseen tapahtumaan liittyvien avainsanojen käyttö lisäliikenteen saamiseksi

Mainokset, joissa väitetään, että arkaluontoisen tapahtuman uhrit olivat vastuussa omasta tragediastaan, tai uhrien syyttäminen vastaavalla tavalla; mainokset, joissa väitetään, että arkaluontoisen tapahtuman uhrit eivät ansaitse hyvitystä tai tukea

Joitakin esimerkkejä: Mainokset, joissa väitetään, että tietyistä maista kotoisin olevat uhrit olivat vastuussa maailmanlaajuisesta epidemiasta tai ansaitsivat sen

Päivitetty 20.3.2020 klo 21.16 UTC

Google seuraa koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia tilanteen kehittyessä, ja teemme parhaamme, jotta mainontaekosysteemi pysyisi turvallisena. 

Tarkista Google Ads ‑ohjekeskuksesta arkaluontoisia tapahtumia koskevan käytännön uusimmat päivitykset.

Eläinrääkkäys

Tämä ei ole sallittua:

Sisältö, joka yllyttää eläinten julmaan tai väkivaltaiseen kohteluun

Joitakin esimerkkejä: Viihteellisten eläinrääkkäystapahtumien mainostaminen (esimerkiksi kukko- ja koiratappelut)

Sisältö, joka voidaan tulkita kaupankäynniksi uhanalaisilla tai sukupuuttoon kuolleilla lajeilla tai niistä jalostetuilla tuotteilla taikka niiden myymiseksi

Joitakin esimerkkejä: Tiikerien, hainevien, norsunluun, tiikerinnahkojen, sarvikuonon sarvien ja delfiiniöljyn kaupittelu

Hakkeroidut poliittiset materiaalit

Tämä ei ole sallittua:

Mainokset, jotka suoraan edistävät tai mainostavat pääsyä hakkeroituun materiaaliin, joka liittyy Googlen vaalimainontaa koskevien käytäntöjen piiriin kuuluviin tahoihin. Tämä koskee kaikkea suojattua materiaalia, joka on hankittu tunkeutumalla tai käyttämällä luvattomasti tietokonetta, tietokoneverkkoa tai henkilökohtaista sähköistä laitetta, vaikka materiaali olisi kolmannen osapuolen levittämää.

Esimerkkejä (ei kattava): Hakkeroidun sisällön käyttömahdollisuuden mainostaminen ("Näe kaikki vuodetut sähköpostit nyt!", "Presidentin tekstiviestit hakkeroitiin! Lue ne nyt!"); linkittäminen hakkeroituun sisältöön ("Katso tietokantaamme, jossa on presidentin vaalikampanjan hakkeroidut asiakirjat", "Vieraan vallan toimijat hakkeroivat hänen tietokoneensa, lue aidot asiakirjat").

Hakkeroitua poliittista materiaalia koskeva keskustelu ja kommentointi on kuitenkin sallittua, jos mainoksessa tai laskeutumissivulla ei ole tai ei edistetä suoraa pääsyä kyseiseen materiaaliin.


Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Adsin tukeen.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?