Неподходящо съдържание

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

Поради продължаващата война в Украйна временно поставяме на пауза показването на реклами от Google на потребители, намиращи се в Русия.
Като част от скорошното ни спиране на рекламите в Русия също така ще поставим на пауза рекламите в продукти и мрежи на Google в световен мащаб за рекламодателите, които се намират в Русия.

Ние ценим многообразието и уважението към другите и се стремим да избягваме обиждането на потребителите, затова не допускаме реклами или дестинации, в които се показва шокиращо съдържание или се популяризират омраза, нетърпимост, дискриминация или насилие.

По-долу сме дали някои примери за това какво да избягвате в рекламите си. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Опасно или обидно съдържание

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Съдържание, което насажда омраза срещу човек или група, популяризира дискриминация спрямо тях или ги обижда въз основа на раса, етнически произход, религия, увреждания, възраст, националност, военна служба, сексуална ориентация, пол, полова идентичност или друга характеристика, свързана със системна дискриминация или маргинализиране

Примери (неизчерпателни): Съдържание, което популяризира групи, насаждащи омраза, или техни атрибути; съдържание, насърчаващо другите хора да смятат, че човек или група хора са нечовеци, низши или заслужаващи омраза.

червена отметка „х“ Съдържание, което тормози, сплашва или малтретира човек или група хора

Примери (неизчерпателни): Съдържание, тормозещо или малтретиращо конкретен човек; съдържание, намекващо, че трагично събитие не се е случило или че жертвите или близките им са актьори или съучастници в прикриване на събитието; съдържание, което споделя информация, позволяваща лично идентифициране (PII), предразполагаща към финансови измами, кражба на самоличност, опасен пряк контакт или тормоз.

червена отметка „х“ Съдържание, което заплашва или пропагандира физическо или психическо самонараняване или нараняване на други хора

Примери (неизчерпателни): Съдържание, пропагандиращо самоубийство, анорексия или друг вид самонараняване; заплахи за физическо нараняване или призоваване към нападение над друг човек; популяризиране, възхвала или оправдаване на насилие срещу други хора; съдържание, създадено от или в подкрепа на терористични групи или организации за международен трафик на наркотици, или съдържание, което популяризира терористични нападения, включително набиране на членове на терористични групи, или такова, което чества нападения от страна на терористични организации или организации за международен трафик на наркотици.

червена отметка „х“ Съдържание, което има за цел да експлоатира други хора

Примери (неизчерпателни): Съдържание, пропагандиращо изнудване, искане или популяризиране на зестри, сайтове с експлоатиращи практики за премахване.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила. Научете повече за спрените профили.
Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Съдържание с явен сексуален характер

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Текст, изображения, аудио- или видеосъдържание с явни сексуални актове, целящи да възбудят

Примери (неизчерпателни): Хардкор порнография; сексуални актове като генитален, анален и орален секс; мастурбация; порнографски комикси или хентай

червена отметка „х“ Съдържание, популяризиращо секс с непълнолетни, насилствени сексуални актове или други незаконни сексуални теми, независимо дали симулирани, или реални

Примери (неизчерпателни): Изнасилване, кръвосмешение, зоофилия, некрофилия, порнография тип „Лолита“ или с подрастващи, запознанства с непълнолетни

Считаме такива нарушения на правилата за особено груби и се отнасяме много сериозно към тях. Грубо нарушение на правилата на Google Ads представлява нарушение, чиято сериозност го прави незаконно или води до значителни вреди на потребителите ни. При определянето дали даден рекламодател или дестинация нарушава това правило, може да прегледаме информация от няколко източника, включително рекламата, уебсайта и профилите Ви, както и от трети страни. Ако установим нарушения на тези правила, ще спрем профилите Ви в Google Ads в момента на установяване и без предварително предупреждение и няма да Ви бъде позволено повече да рекламирате чрез нас. Ако смятате, че това е грешка и не сте нарушили правилата ни, изпратете обжалване и обяснете защо. Възстановяваме профили само при наличие на неоспорими аргументи, затова е важно да отделите време, за да представите обстоятелствата изчерпателно, точно и честно. Научете повече за спрените профили.

Сексуални актове срещу заплащане

Не се допуска следното:

 червена отметка „х“ Съдържание, което може да се възприеме като популяризиране на сексуален акт срещу заплащане

Примери (неизчерпателни): Проституция, услуги за компаньонки, интимен масаж и подобни услуги, сайтове за партньори за прегръщане, подаръци или заплащане срещу услуги на компаньонка или сексуални договорености, при които се очаква единият участник да предостави на другия пари, подаръци, финансова подкрепа, менторство или други ценни облаги

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.

Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Изображения със сексуално насилие над деца

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Съдържание, популяризиращо сексуалната експлоатация на непълнолетни

Примери (неизчерпателни): Изображения със сексуално насилие над деца или друго съдържание

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.

Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Запознанства от разстояние с жени с цел брак

 

Не се допуска следното:

 червена отметка „х“ Съдържание, популяризиращо брак с чужденец или чужденка

Примери (неизчерпателни): Запознанства от разстояние с жени с цел брак, посредници за международни женитби, обиколки за романтични преживявания

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.

Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Теми за пълнолетни в съдържание за цялото семейство

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Съдържание, което изглежда подходящо за семейна аудитория, но съдържа теми за пълнолетни, включително секс, насилие, вулгарен език или други изображения на деца или популярни детски герои, които са неподходящи за широка аудитория

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.

Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Шокиращо съдържание

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Популяризации, съдържащи агресивни изказвания, шокиращи изображения, страшни изображения или описания на физически травми

Примери (неизчерпателни): Снимки на местопрестъпления или катастрофи, видеоклипове на екзекуции

червена отметка „х“ Популяризации, съдържащи неоснователно представяне на телесни течности или екскременти

Примери (неизчерпателни): Кръв, вътрешности, съсирена кръв, полови течности, човешки или животински екскременти

червена отметка „х“ Популяризации, съдържащи нецензурен или непристоен език

Примери (неизчерпателни): Нецензурни или ругателни думи, обиди на расова или сексуална основа, вариации и погрешно изписани непристойни изрази

Забележка: Ако официалното име на продукта, уебсайта или приложението Ви включва непристоен език, заявете преглед и предоставете подробности за името.

червена отметка „х“ Популяризации, които е вероятно да предизвикат шок или страх

Примери (неизчерпателни): Популяризации, които предполагат, че се намирате в опасност, че сте заразени с болест или сте жертва на конспирация

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.

Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Деликатни събития

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Реклами, които евентуално извличат изгода или се възползват от деликатно събитие със значително социално, културно или политическо значение, като граждански кризи, природни бедствия, обществени здравни кризи, тероризъм и сродни дейности, конфликти или масови актове на насилие

Примери (неизчерпателни): видимо извличане на изгода от трагично събитие без забележима полза за потребителите; спекулативно завишаване или изкуствено увеличаване на цените, което ограничава или не позволява достъп до жизненоважни продукти или услуги, от които може да има недостиг по време на деликатно събитие; използване на ключови думи, свързани с деликатно събитие, в опит за получаване на допълнителен трафик

червена отметка „х“ Реклами, в които се твърди, че жертви на деликатно събитие са били отговорни за собствената си трагедия, или съдържат подобни обвинения на жертви; реклами, в които се твърди, че жертви на деликатно събитие не заслужават удовлетворение или подкрепа

Примери (неизчерпателни): реклами, в които се твърди, че жертви от определени държави носят отговорност за световна здравна криза или я заслужават

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.

Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Поради войната в Украйна ще поставим на пауза рекламите, включващи съдържание, което експлоатира, отрича или оправдава войната.

Като част от скорошното ни спиране на рекламите в Русия също така ще поставим на пауза рекламите в продукти и мрежи на Google в световен мащаб за рекламодателите, които се намират в Русия.
Поради текущо събитие с чувствителен характер (войната в Украйна) поставяме на пауза рекламите от и за финансирани от държавата медии в Руската федерация.

Актуализация във връзка с COVID-19

Актуално към 22 септември 2021 г.

Google наблюдава въздействието на коронавируса (COVID-19) с развитието на ситуацията и предприема необходимите стъпки за поддържане на безопасна екосистема за рекламиране.

От месец септември облекчаваме ограниченията за показване на определени продукти, свързани с коронавируса (COVID-19), в реклами за Пазаруване и безплатни обяви. Понастоящем не се поддържат услуги (например свързани с труд, време, усилия, познания или действия), чийто резултат не е притежание на веществен продукт. Това включва и услугите, предлагани в пакет с физически стоки. В съответствие с правилата ни за медицинските изделия тестовите комплекти, при които в домашни условия се вземат проби, които се анализират в лаборатория, не се смятат за услуги и се допускат в Пазаруване. Моля, вижте Помощния център на Google Ads за актуална информация за правилата ни относно деликатните събития.

Жестокост към животните

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Съдържание, което популяризира жестокост или неоснователно насилие над животни

Пример (неизчерпателен): Популяризиране на жестокост над животни с цел забавление, например борба с петли или боеве с кучета

червена отметка „х“ Съдържание, което може да се възприема като продажба на продукти, добити от застрашени или изчезнали видове

Примери (неизчерпателни): Продажба на тигри, перки от акули, слонова кост, кожи от тигри, рогове от носорози, мас от делфини

Нарушенията на долупосочените правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила. Научете повече за спрените профили.
Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Променени от хакери материали с политическа насоченост

 

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Реклами, които пряко улесняват или популяризират достъпа до променени от хакери материали, свързани с политически юридически лица в обхвата на правилата за предизборните реклами на Google. Това важи за всички защитени материали, получени чрез неупълномощено проникване или достъп до компютър, компютърна мрежа или лично електронно устройство, дори и при разпространение от трети страни.

Примери (неизчерпателни): Рекламиране за достъп до променено от хакери съдържание („Вижте всички изтекли имейли още сега!“, „Хакнаха текстовите съобщения на президента! Вижте ги сега!“); връзки към променено от хакери съдържание („Вижте базата ни от данни с хакнати документи от кампанията на президента.“, „Чужди агенти проникнаха в компютъра му, вижте истинските документи.“)

Имайте предвид, че е разрешено да обсъждате или коментирате променени от хакери материали с политическа насоченост, стига рекламата или целевата страница да не предоставя или улеснява прекия достъп до тези материали.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.

Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
73067
false