Produkty lub usługi niebezpieczne

Zależy nam na bezpieczeństwie użytkowników zarówno w sieci, jak i offline, dlatego nie zezwalamy na promowanie określonych produktów i usług, które mogą wyrządzić krzywdę lub szkodę.

Zobacz kilka przykładów produktów i usług, które uważamy za niebezpieczne i których należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Materiały wybuchowe

Nie zezwalamy na:

Reklamy produktów wybuchowych, które mogą stanowić zagrożenie dla osób i mienia znajdujących się w ich pobliżu

Przykłady: bomba z gwoździami, bomba chemiczna, wybuchające fajerwerki, petardy, granaty

Reklamy treści instruktażowych omawiających tworzenie, ulepszanie lub pozyskiwanie materiałów wybuchowych

Przykłady: strony o konstruowaniu bomb, przewodniki oraz oprogramowanie lub sprzęt do drukowania części granatów na drukarkach 3D 

Broń palna, części do broni palnej i produkty powiązane

Zezwalamy na:

          Reklamy części do broni i związanych z nimi elementów, które zwiększają bezpieczeństwo broni
             Przykłady: zamki do broni, zamki do spustu, bolce zabezpieczające, blokady komory nabojowej

Nie zezwalamy na:

Reklamy działających urządzeń, które wyglądają na zdolne do wystrzeliwania pocisków z dużą prędkością, używanych w sporcie, samoobronie lub walce

Uwaga: wolimy zachować nadmierną ostrożność i stosujemy tę zasadę do broni sportowej lub rekreacyjnej, która w razie nieprawidłowego użycia może spowodować poważne obrażenia lub szkody, lub która wygląda jak prawdziwa broń

Przykłady: pistolety, karabiny, strzelby, broń myśliwska, działająca broń zabytkowa, broń ASG, markery do paintballa, broń pneumatyczna, broń palna drukowana na drukarkach 3D

Reklamy części broni palnej i dodatków do niej (zarówno gotowych produktów, jak i półproduktów)

Przykłady: amunicja, magazynki z amunicją, tłumiki, pasy do amunicji, kolby, zestawy do konwersji broni, chwyty pistoletowe, celowniki optyczne, statywy trójnożne i dwunożne

Reklamy treści instruktażowych omawiających składanie lub ulepszanie działających urządzeń (a także części tych urządzeń lub dodatków do nich), które wyglądają na zdolne do wystrzeliwania pocisków z dużą prędkością

Przykłady: instrukcje tworzenia broni palnej, przewodniki oraz oprogramowanie lub sprzęt do drukowania broni albo części broni na drukarkach 3D

Inne rodzaje broni

Nie zezwalamy na:

Reklamy noży, które są zaprojektowane lub promowane jako narzędzia mogące służyć (we współczesnym zastosowaniu) do wyrządzania krzywdy przeciwnikowi w sporcie, samoobronie lub walce

Reklamy wszelkich noży dających przewagę w starciu (w tym o zamaskowanym wyglądzie czy z mechanizmami wspomagającymi otwieranie ostrza)

Przykłady: noże sprężynowe, noże bojowe, laski z wbudowanym ostrzem, noże typu balisong („motylki”), noże wojskowe, sztylety, toporki bojowe

Reklamy wszelkich innych produktów, których celem (we współczesnym zastosowaniu) jest wyrządzenie krzywdy przeciwnikowi w sporcie, samoobronie lub walce

Przykłady: gwiazdki do rzucania, kastety, paralizatory, gaz pieprzowy

Reklamy treści instruktażowych omawiających składanie, ulepszanie lub pozyskiwanie produktów uwzględnionych w zasadach dotyczących innych rodzajów broni

Przykłady: przewodniki, oprogramowanie lub sprzęt do drukowania sztyletów, kastetów, gwiazdek do rzucania na drukarkach 3D

Narkotyki

Nie zezwalamy na:

Reklamy substancji stosowanych do zmieniania stanu psychicznego dla rozrywki lub w inny sposób powodujących odurzenie

Przykłady: kokaina, metamfetamina, heroina i inne nielegalne opioidy, marihuana, substytuty kokainy, mefedron, „legalnie dostępne substancje odurzające”

Reklamy produktów lub usług oferowanych jako ułatwiające okazjonalne zażywanie narkotyków

Przykłady: cygarniczki, fajki wodne, kafejki sprzedające marihuanę

Reklamy treści instruktażowych omawiających produkcję, zakup i zażywanie narkotyków

Przykład: forum z wymianą porad lub zaleceń związanych z zażywaniem narkotyków

Tytoń

Nie zezwalamy na:

Reklamy tytoniu i wyrobów tytoniowych

Przykłady: papierosy, cygara, snus, tytoń do żucia, tytoń do zwijania papierosów, tytoń fajkowy

Reklamy produktów wchodzących w skład wyrobów tytoniowych, produktów i usług bezpośrednio ułatwiających lub promujących konsumpcję tytoniu

Przykłady: bibułki do zwijania papierosów, fajki, filtry do papierosów, bary z fajką wodną, palarnie cygar

Reklamy produktów symulujących palenie tytoniu

Przykłady: papierosy ziołowe, papierosy elektroniczne lub e-papierosy

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o zasady, daj nam znać: Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?