Produkty lub usługi niebezpieczne

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Dodatkowe ograniczenia znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Zależy nam na bezpieczeństwie użytkowników zarówno w sieci, jak i offline, dlatego nie zezwalamy na promowanie określonych produktów i usług, które mogą wyrządzić krzywdę lub szkodę.

Poniżej znajdziesz przykłady produktów i usług, które uważamy za niebezpieczne. Związanych z nimi treści należy unikać w reklamach i miejscach docelowych. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Naruszenie poniższych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

Materiały wybuchowe

Nie zezwalamy na:

Reklamy produktów wybuchowych, które mogą stanowić zagrożenie dla osób i mienia znajdujących się w ich pobliżu

Przykłady: bomba z gwoździami, bomba chemiczna, wybuchające fajerwerki, petardy, granaty

Reklamy treści instruktażowych omawiających tworzenie, ulepszanie lub pozyskiwanie materiałów wybuchowych

Przykłady: strony o konstruowaniu bomb, przewodniki oraz oprogramowanie lub sprzęt do drukowania części granatów na drukarkach 3D

Broń palna, części do broni palnej i produkty powiązane

Zezwalamy na:

Reklamy części do broni i związanych z nimi elementów, które zwiększają bezpieczeństwo broni

Przykłady: zamki do broni, zamki do spustu, bolce zabezpieczające, blokady komory nabojowej

Nie zezwalamy na:

Reklamy działających urządzeń, które wyglądają na zdolne do wystrzeliwania pocisków z dużą prędkością, używanych w sporcie, samoobronie lub walce

Uwaga: wolimy zachować nadmierną ostrożność i stosujemy tę zasadę do broni sportowej lub rekreacyjnej, która w razie nieprawidłowego użycia może spowodować poważne obrażenia lub szkody lub która wygląda jak prawdziwa broń.

Przykłady: pistolety, karabiny, strzelby, broń myśliwska, działająca broń zabytkowa, broń ASG, markery do paintballa, broń pneumatyczna, broń palna drukowana na drukarkach 3D

Reklamy części broni palnej i dodatków do niej (zarówno gotowych produktów, jak i półproduktów)

Przykłady: amunicja, magazynki z amunicją, tłumiki, statywy trójnożne i dwunożne do broni, kolby, zestawy do konwersji broni, chwyty pistoletowe, celowniki optyczne, uchwyty typu bump stock

Reklamy instrukcji dotyczących montażu lub zwiększania funkcjonalności broni palnej

Inne rodzaje broni

Nie zezwalamy na:

Reklamy noży, które są zaprojektowane lub promowane jako narzędzia mogące służyć (we współczesnym zastosowaniu) do wyrządzania krzywdy przeciwnikowi w sporcie, samoobronie lub walce

Reklamy wszelkich noży dających przewagę w starciu (w tym o zamaskowanym wyglądzie czy z mechanizmami wspomagającymi otwieranie ostrza)

Przykłady: noże sprężynowe, noże bojowe, laski z wbudowanym ostrzem, noże typu balisong („motylki”), noże wojskowe, sztylety, toporki bojowe

Reklamy wszelkich innych produktów, których celem (we współczesnym zastosowaniu) jest wyrządzenie krzywdy przeciwnikowi w sporcie, samoobronie lub walce

Przykłady: gwiazdki do rzucania, kastety, paralizatory, gaz pieprzowy

Reklamy treści instruktażowych omawiających składanie, ulepszanie lub pozyskiwanie produktów uwzględnionych w zasadach dotyczących innych rodzajów broni

Przykłady: przewodniki, oprogramowanie lub sprzęt do drukowania sztyletów, kastetów, gwiazdek do rzucania na drukarkach 3D

Narkotyki

Nie zezwalamy na:

Reklamy substancji stosowanych do zmieniania stanu psychicznego dla rozrywki lub w inny sposób powodujących odurzenie

Przykłady: kokaina, metamfetamina, heroina i inne nielegalne opioidy, marihuana, substytuty kokainy, mefedron, „legalnie dostępne substancje odurzające”

Reklamy produktów lub usług oferowanych jako ułatwiające okazjonalne zażywanie narkotyków

Przykłady: cygarniczki, fajki wodne, kafejki sprzedające marihuanę

Reklamy treści instruktażowych omawiających produkcję, zakup i zażywanie narkotyków

Przykłady: fora umożliwiające wymianę porad lub zaleceń związanych z zażywaniem narkotyków

Tytoń

Nie zezwalamy na:

Reklamy tytoniu i wyrobów tytoniowych

Przykłady: papierosy, cygara, snus, tytoń do żucia, tytoń do zwijania papierosów, tytoń fajkowy

Reklamy produktów wchodzących w skład wyrobów tytoniowych, produktów i usług bezpośrednio ułatwiających lub promujących konsumpcję tytoniu

Przykłady: bibułka do zwijania papierosów, fajki, filtry do papierosów, bary oferujące fajkę wodną, palarnie cygar

Reklamy produktów pozwalających udawać palenie tytoniu

Przykłady: papierosy ziołowe, papierosy elektroniczne, e-papierosy

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?