Google Ads politikaları

Google, Yardım Merkezi'nin çevrilmiş sürümlerini sunar. Ancak, çeviriler politikalarımızın içeriğini değiştiremez. İngilizce sürüm, politikalarımızı uygulamak için kullandığımız resmi dildir. Bu makaleyi farklı bir dilde görüntülemek için sayfanın en altındaki açılır dil menüsünü kullanın.

Display & Video 360 kullanıcılarının bu Google Ads politikasına uyması gerekir. Ek kısıtlamalar için Display & Video 360 yardım merkezini ziyaret edin.

Rusya'da reklamları kısa süre önce askıya almamız kapsamında, Rusya'da bulunan reklamverenlerin dünya genelindeki Google mülkleri ve ağlarına vereceği reklamlar da askıya alınacaktır.
Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle, Google reklamlarının Rusya'da bulunan kullanıcılara yayınlanması geçici olarak askıya alınacaktır.

Google Reklamcılık Politikaları Merkezi'ne hoş geldiniz

Bu, Google Ads politikası seçenekleri için ilk düğmedir. Hesabınızı Politika yöneticisini kullanarak yönetmek için bunu seçin. Bu, Google Ads politika seçenekleriyle ilgili ikinci düğmedir. Askıya alınmış bir hesaba nasıl itiraz edeceğinizi öğrenmek için bu düğmeyi seçin. Bu, Google Ads politika seçenekleriyle ilgili üçüncü düğmedir. Reklam ihlali bildirmek için bu düğmeyi seçin.

Politikalarımız ve politikalarımızı nasıl uyguladığımız hakkında genel bakış

Güvenilirlik ve şeffaflık özelliklerini barındıran; kullanıcıların, reklamverenlerin ve yayıncıların işine yarayan sağlıklı bir dijital reklamcılık ekosistemini desteklemek istiyoruz. Bu yardım merkezinin amacı, Google Ads kampanyalarınızı oluştururken aşağıda sıralanan reklamcılık politikalarımıza uymanıza yardımcı olmaktır.

Bu politikalar hem kullanıcılarımız için güvenli ve olumlu bir deneyim sağlayacak hem de yasalara uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu doğrultuda politikalarımız kullanıcılar ve genel olarak reklamcılık ekosistemi için zararlı olan içerikleri yasaklar.

Reklamcılık politikalarımız 4 geniş alanı kapsar:

Google Ads policies | prohibited content Yasaklanmış içerik: Google Ağı'nda reklamını yapamayacağınız içerikler
Google Ads policies | prohibited practice Yasaklanmış uygulamalar: Google Ağı'nda reklam verebilmeniz için yapmamanız gerekenler
Google Ads policies | restricted content Kısıtlanmış içerik ve özellikler: Belirli sınırlar dahilinde reklamını yapabileceğiniz içerik
Google Ads policies | Editorial and technical İçerikle ilgili ve teknik konular: Reklamlarınız, web siteleriniz ve uygulamalarınız için kalite standartları

Politika tanımlarını, örnekleri ve sorun giderme adımlarını incelemek için aşağıdaki politikaları tıklayabilirsiniz.

Reklamların bu politikalara uygunluğunu sağlamak için Google Yapay Zeka'yı ve gerçek kişiler tarafından yapılan değerlendirmeleri birlikte kullanırız. Yaptırım teknolojilerimiz, gerçek kişi olan inceleme uzmanlarının kararlarına göre modellenen Google Yapay Zeka'yı kullanarak kullanıcılarımızı korur ve reklam platformlarımızın güvenliğini sağlar. Daha karmaşık, incelikli veya ciddi ihlal durumları genellikle, özel olarak eğitilmiş uzmanlarımızca incelenip değerlendirilir.

Politikalarımızı ihlal eden içerikler hakkında işlem yaparız. Politikaları ihlal eden reklamları onaylamayarak yayınlanmalarını engelleme, yinelenen ihlaller veya ağır ihlallerde bulunan hesapları askıya alma gibi işlemler bunlardan bazılarıdır. Politikalarımızın tekrar tekrar ihlal edilmesini çok ciddiye alıyor ve ihlalleri tekrarlayan hesaplara yönelik ihtar sistemini geliştirmeye devam ediyoruz.

Sizi politika ihlali yaptırım işlemleriyle ilgili kararımız hakkında bilgilendiririz. Reklamlarınızdan birinin onaylanmaması durumunda ilgili reklamı düzeltebilir veya karara itiraz edebilirsiniz (ya da DV360 reklamları için burayı tıklayın). Hesabı askıya alma kararlarına da itiraz edebilirsiniz (veya DV360 itirazları için burayı tıklayın). Bu bağlantıların çalışması için Google Ads hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir.

Yasaklanmış içerik

Taklit ürünler

Google Ads taklit ürünlerin satışına veya tanıtımına izin vermez. Taklit ürünlerde, başka birine ait bir ticari markayla tıpatıp aynı veya ondan çok zor ayırt edilebilir ticari markalar ya da logolar yer alır. Bu ürünler, marka sahibine ait orijinal ürün gibi görünmek için o ürünün marka özelliklerini taklit eder. Bu politika reklam, web sitesi veya uygulama içerikleri için geçerlidir. 


Tehlikeli ürün veya hizmetler

Kullanıcıların hem internette hem de gerçek hayatta güvende olmalarını sağlamak istediğimiz için, hasara veya yaralanmaya sebep olacak ürün veya hizmetlerin tanıtımına izin verilmemektedir.

Tehlikeli içerik örnekleri: Keyif verici maddeler (kimyasal veya bitkisel); psikoaktif maddeler; uyuşturucu kullanımını kolaylaştıran malzemeler; silahlar, mühimmat, patlayıcı maddeler ve havai fişekler; patlayıcı ve diğer zararlı ürünlerin hazırlanmasına ilişkin talimatlar; tütün ürünleri

Dürüst olmayan davranışlara imkan verme

Dürüst ve adil olmak bizim için önemlidir. Bu nedenle, dürüst olmayan davranışlara fırsat sunmak amacıyla tasarlanmış ürün veya hizmetlerin tanıtımına izin vermeyiz.

Dürüst olmayan davranışlara imkan veren ürün veya hizmet örnekleri: Korsanlık yazılımları veya talimatları; reklam veya web sitesi trafiğini yapay olarak artırmak amacıyla tasarlanmış hizmetler; sahte belgeler; akademik sahtekarlık hizmetleri

Uygunsuz içerik

Çeşitliliğe değer verir, başkalarına saygı duyar ve kullanıcıları rencide etmemeye titizlikle özen gösteririz. Bu nedenle, şok edici içerik gösteren ya da nefret, hoşgörüsüzlük, ayrımcılık veya şiddet tanıtımı yapan reklamlara veya hedeflere izin vermeyiz.

Uygunsuz veya rahatsız edici içerik örnekleri: Bir birey veya grubu zorbalıkla korkutma ya da tehdit etme, ırk ayrımcılığı, bir nefret grubuyla ilgili ürünler, açık ve net suç veya kaza mahalli resimleri, hayvanlara eziyet, cinayet, kendine zarar verme, gasp veya şantaj, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türlerin satışı veya ticareti, uygunsuz dil kullanan reklamlar


Yasaklanan uygulamalar

Reklam ağını kötüye kullanma

Google Ağı'ndaki reklamların kullanıcılar için yararlı, çeşitli, alakalı ve güvenli olmasını isteriz. Reklam inceleme sürecimizi aldatmaya ya da atlatmaya çalışan reklamlara, içeriklere veya hedeflere izin verilmez.

Reklam ağının kötüye kullanılmasına ilişkin örnekler: Kötü amaçlı yazılım içeren içerik tanıtımı yapma, kullanıcıların yönlendirildiği gerçek hedefi gizlemek için "gizleme" tekniği veya başka teknikler kullanma, "arbitraj" veya yalnızca ya da asıl olarak reklam göstermek için tasarlanmış hedeflerin tanıtımını yapma, yalnızca kullanıcıları başka bir yere yönlendirmek amacıyla tasarlanmış "köprü" veya "ağ geçidi" hedeflerinin tanıtımını yapma, yalnızca veya asıl olarak kullanıcılardan herkese açık sosyal ağ desteği kazanmayı amaçlayarak reklam yayınlama, politika inceleme sistemlerimizi atlatmak için ayarlarla oynama veya sistemi "kandırma"

Veri toplama ve kullanma

Kendilerine ait bilgilere saygı duyulacağı ve bu bilgilerin gerekli özen gösterilerek işleneceği konusunda kullanıcıların bize güvenmesini istiyoruz. Bu nedenle, reklamcılık iş ortaklarımızın bu bilgileri kötüye kullanmaması ve belirsiz amaçlar için, gerekli açıklamalarda bulunmadan ya da güvenlik önlemleri alınmadan bu bilgileri toplamaması gerekir.

Yeniden pazarlama ve özel kitleleri kapsayan kişiselleştirilmiş reklamcılıktan yararlandığınızda diğer politikaların da geçerli olabileceğini unutmayın. Kişiselleştirilmiş reklamcılık hedefleme özelliklerinden yararlanıyorsanız, kişiselleştirilmiş reklamlarveri toplama ve kullanım politikalarını incelediğinizden emin olun.

Özen gösterilmesi gereken kullanıcı bilgileri örnekleri: Tam ad, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası, ulusal kimlik numarası, emeklilik numarası, sosyal güvenlik numarası, vergi numarası, sağlık kartı numarası veya sürücü belgesi numarası; yukarıdaki bilgilere ek olarak doğum tarihi veya anne kızlık soyadı; finansal durum, politik bağlantı, cinsel yönelim; ırk veya etnik köken, din

Sorumsuzca veri toplama ve kullanmaya ilişkin örnekler: Güvenli olmayan bir sunucu üzerinden kredi kartı bilgileri alma, bir kullanıcının cinsel yönelimini veya mali durumunu bildiğini iddia eden tanıtımlar, ilgi alanına dayalı reklamcılık ve yeniden pazarlama için geçerli olan politikalarımızın ihlali

Yanlış beyan

Kullanıcıların platformumuzdaki reklamlara güvenmesini istiyoruz. Bu nedenle, reklamların açık olduğundan, doğru bilgiler içerdiğinden ve kullanıcıların bilinçli karar verebilmek için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağladığından emin olmak için çabalıyoruz. Alakalı ürün bilgilerini sunmayıp ürünler, hizmetler veya işletmelerle ilgili yanıltıcı bilgiler vererek kullanıcıları aldatan reklamlara ya da hedeflere izin vermeyiz.

Yanlış beyan örnekleri: Kullanıcıların nasıl, ne zaman ve ne tutarda ücretlendirileceği gibi fatura bilgilerini belirtmeme veya gizleme, faiz oranları, ücretler ve cezalar gibi mali hizmetlerle ilişkili ücretleri belirtmeme veya gizleme, vergi veya ruhsat numarası, iletişim bilgileri ya da ilgili posta adresini göstermeme, gerçekte var olmayan teklifler sunma, zayıflama veya mali kazançla ilgili yanıltıcı ya da gerçekçi olmayan iddialarda bulunma, sahte beyanda bulunarak bağış toplama, kullanıcıların değerli kişisel veya mali bilgilerini toplamak için "kimlik avı" yapma ya da saygın bir şirket olduğunu iddia etme


Kısıtlanmış içerik ve özellikler

Aşağıdaki politikalar, yasal veya kültürel açıdan hassas olabilecek içerikleri kapsar. Dijital reklamcılık müşterilere ulaşmak için güçlü bir yol olabilir. Ancak, özellikle hassas konularda reklamların uygun olmayan zaman ve yerlerde gösterilmesini engellemek için yoğun şekilde çalışmaktayız.

Bu nedenle, aşağıdaki içeriklerin tanıtımına sadece kısıtlı olarak izin verilir. Bu tanıtımlar her konumdaki her kullanıcıya gösterilmeyebilir ve reklamların yayınlanmaya uygun olması için reklamverenlerin ek koşulları karşılamaları gerekebilir. Tüm reklam ürünlerinin, özelliklerinin veya ağlarının bu kısıtlanmış içeriği desteklemediğini unutmayın. Politika Merkezi'nde daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Varsayılan Reklam Değerlendirmesi

Google'ın 18 yaşından küçük kullanıcılar için belirli reklam kategorilerini sınırlandıran Varsayılan Reklam Değerlendirmesi'ni gösteren bir resim.

Google, tüm kullanıcılara güvenli ve güvenilir reklam deneyimi sunmayı taahhüt eder. Bu yüzden, belirli reklam kategorisi türlerinin oturum açmamış veya sistemlerimizin 18 yaşından küçük olduğunu belirttiği kullanıcılara sunumunu sınırlarız.

Cinsel içerik

Google'ın cinsel içerik barındıran belirli reklamları sınırlama politikasını gösteren bir resim.

Reklamlar kullanıcı tercihlerine ve yasal düzenlemelere uygun olmalıdır. Reklamlarda ve hedeflerde belirli türlerdeki cinsel içeriği, yalnızca kullanıcı arama sorgularını, kullanıcı yaşını ve reklamın yayınlandığı yerdeki yerel yasaları temel alan sınırlı durumlarda gösterilecek şekilde kısıtlarız. Reklamlar reşit olmayan kişileri hedeflememelidir.

Politikalarımızı ihlal ederseniz ne olacağı hakkında bilgi edinin.

Kısıtlanmış cinsel içerik örnekleri: Görünür cinsel organlar ve kadın göğüsleri, erotik flört, seks oyuncakları, striptiz kulüpleri, müstehcen canlı sohbet ve cinsel pozlar vermiş modeller

Alkol

Google'ın alkol ve alkole benzeyen içecekler içeren belirli reklamları sınırlama politikasını gösteren bir resim.

Alkolle ilgili yerel yasalara ve sektör standartlarına uygun hareket ederiz. Bu nedenle, hem alkol hem de alkolü andıran içkiler için, alkolle ilgili belirli türdeki reklamlara izin vermeyiz. Politikaya uymaları, reşit olmayan kişileri hedeflememeleri ve yalnızca alkol reklamlarının gösterilmesine açıkça izin verilen ülkeleri hedeflemeleri koşuluyla, alkolle ilgili bazı türlerdeki reklamlara izin verilir.

Kısıtlanmış alkollü içecek örnekleri: Bira, şarap, sake, damıtılmış veya sert alkollü içki, şampanya, yüksek alkollü şarap, alkolsüz bira, alkolsüz şarap ve damıtılmış alkolsüz içkiler

Telif hakları

Google'ın telif hakkı sahiplerinin haklarını koruma politikasını gösteren bir resim.

Yerel telif hakkı yasalarına uygun hareket ederiz ve telif hakkı sahiplerinin haklarını koruruz. Bu nedenle, telif hakkıyla korunan içeriği kullanma yetkisi olmayan reklamlara izin vermeyiz. Telif hakkıyla korunan içeriği kullanmak için yasal yetkiniz varsa reklam yayınlamak üzere sertifikasyon başvurusunda bulunun (Buradan DV360 başvurusunda bulunabilirsiniz). Yetkisiz içerik görürseniz telif hakkıyla ilgili bir şikayet gönderin.

Ödüllü oyunlar ve kumar

Google'ın kumarla ilgili reklamcılık içeren belirli reklamları sınırlama politikasını gösteren bir resim.

Sorumlu kumar reklamlarını destekleriz ve yerel kumar yasalarına ve sektör standartlarına uygun hareket ederiz. Bu nedenle, kumarla alakalı belirli türdeki reklamlara izin vermeyiz. Kumarla alakalı reklamlara, aşağıdaki politikalara uymaları ve reklamverenin uygun Google Ads sertifikasyonu almış olması koşuluyla izin verilir. Kumar reklamları, onaylanmış ülkeleri hedeflemeli, sorumlu kumar hakkında bilgi veren bir açılış sayfasına sahip olmalı ve reşit olmayan kişileri asla hedeflememelidir. Hedeflemek istediğiniz bölgelere ilişkin yerel düzenlemeleri inceleyin.

Kumarla ilgili kısıtlanmış içerik örnekleri: Gerçek mekanda faaliyet gösteren kumarhaneler, kullanıcıların poker, tombala, rulet veya spor bahisleri oynayabildikleri siteler, milli veya özel piyangolar, spor bahis oranlarını toplayan siteler, kumar siteleri için bonus kodları veya tanıtım amaçlı teklifler sunan siteler, kumarhane oyunları için online eğitim malzemeleri, "eğlence için poker" oyunları sunan siteler, kumarhanelere bağlı olmadan para için oyun oynatan siteler

Sağlık hizmetleri ve ilaçlar

Google'ın sağlıkla ilgili içerik barındıran belirli reklamları sınırlama politikasını gösteren bir resim.

Sağlık ve ilaçlara ilişkin aşağıdaki reklam düzenlemelerine uyarız. Bu nedenle, reklamların ve hedeflerin ilgili yasalara ve sektör standartlarına uygun olmasını bekleriz. Sağlıkla ilgili bazı içerikler için hiçbir koşulda reklam yayınlanamazken, bazıları içinse reklamverenin Google'dan sertifika almış olması ve yalnızca onaylanmış ülkeleri hedeflemesi koşuluyla reklam yayınlanabilir. Hedeflemek istediğiniz bölgelere ilişkin yerel düzenlemeleri inceleyin.

Siyasi içerik

Google'ın siyasi içerik barındıran belirli reklamları sınırlama politikasını gösteren bir resim.

Tüm siyasi reklamların ve hedeflerin, reklamların hedeflediği tüm bölgelerdeki yerel kampanya ve seçim yasalarına uygun olmasını bekleriz. Bu politika, seçim sırasında yasal olarak yürürlükte olan "seçim yasaklarını" içerir.

Siyasi içerik örnekleri: Siyasi partilerin veya adayların tanıtımı, siyasi bir konuyu savunma

Mali hizmetler

Google'ın finansal hizmetlerden bahseden belirli reklamları sınırlama politikasını gösteren bir resim.

Bilinçli mali kararlar alabilmeleri için kullanıcıların yeterli bilgiye sahip olmasını isteriz. Politikalarımız, mali ürün ve hizmetlerden doğacak maliyetlerin anlaşılabilmesi için gereken bilgilerin kullanıcıya sunulmasını ve kullanıcıların zararlı ya da yanıltıcı uygulamalara karşı korunmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu politikanın amacı doğrultusunda, para ve kripto para birimlerinin yönetimi veya yatırımıyla ilgili ürün ve hizmetler (kişiselleştirilmiş öneriler dahil) mali ürün ve hizmet olarak değerlendirilir.

Mali ürün ve hizmetlerin tanıtımını yaparken reklamlarınızın hedeflediği tüm konumlardaki ulusal ve yerel düzeydeki düzenlemelere uymanız gerekmektedir (örneğin, yerel yasaların gerektirdiği belirli açıklamalar yapılmalıdır). Reklamverenlerden, reklamlarının hedeflediği herhangi bir yerdeki yerel düzenlemelerle ilgili araştırma yapmaları beklenir.

Ticari markalar

Google'ın ticari marka içeren belirli reklamları sınırlama politikasını gösteren bir resim.
Ticari markaların reklamlarda ne zaman kullanılabileceğini belirleyen çok sayıda faktör vardır. Politika Merkezimizde açıklanan faktörlerle birlikte, bu politikalar yalnızca ticari marka sahibi Google'a geçerli bir şikayette bulunduğunda uygulanır.

Yasal koşullar

Google'ın geçerli tüm yasalar ve yönetmeliklere uygunluk politikasını gösteren bir resim.

Reklamlarınızın yayınlandığı tüm yerlerde geçerli olan yasalar ve yönetmeliklerin yanı sıra Google'ın reklamcılık politikalarına da her zaman uymakla yükümlüsünüz.

Diğer kısıtlanmış işletmeler

Google'ın belirli türdeki işletmelerin Google Ads'de reklam yayınlamasını kısıtlama politikasını gösteren bir resim.
Diğer politikalarımıza uygun hareket ettiği görülse bile, kullanıcıların istismar edilmesini önlemek adına belirli türdeki işletmelerin bize reklam vermesini kısıtlayabiliriz. Sürekli olarak yaptığımız incelemelerin yanı sıra kullanıcılarımızdan, düzenleyici kurumlardan ve tüketiciyi koruma kuruluşlarından gelen geri bildirimler göz önüne alınarak zaman zaman kötüye kullanılmaya meyilli olan ürün ve hizmetler de tespit edilmektedir. Belirli türdeki işletmelerin kullanıcı güvenliği veya kullanıcı deneyimi açısından makul olmayan bir risk oluşturduğunu düşünürsek ilgili reklamların yayınlanmasını durdurabiliriz.

Kısıtlanmış reklam biçimleri ve özellikler

Google'ın gelişmiş reklam biçimleriyle ilgili koşullarını ve sertifika sürecini gösteren bir resim.

Google Ads'deki gelişmiş reklam biçimlerine ve özelliklere erişimi belirleyen birden fazla faktör vardır. Belirli reklam biçimleri, özel gereksinimlerimizi karşılayana veya sertifikasyon sürecini tamamlayana kadar tüm reklamverenlere sunulmaz.

Çocuklara özel içeriklerle ilgili koşullar

Google'ın çocuklara özel içeriklerde reklamları kısıtlama politikasını gösteren bir resim.

Reklamverenler, çocuklara özel olarak ayarlanmış içeriklerde kişiselleştirilmiş reklam yayınlayamaz. Çocuklara özel içerikte reklamcılık için kısıtlanan kategorileri buradan görebilirsiniz.

Çocuklar ve gençler için reklam sunma korumaları

Google ürünleri genelinde sunduğumuz reklam deneyiminin, çocuklar ile gençler de dahil tüm kullanıcılarımız için yararlı, bilgilendirici ve en önemlisi güvenli olması gerekir. Google'ın çocuklar için reklam politikası ve gençler için reklam politikası, 18 yaşın altındaki kullanıcıları korumaya yardımcı olmak için reklam kişiselleştirmeyi devre dışı bırakmak ve hassas reklam kategorilerini kısıtlamak gibi önlemler uygular.

Sınırlı reklam sunumu

Bu görselde, Google Ads'in sınırlı reklam sunumu politikası gösterilmektedir.

Google Ads ekosistemimizin bütünlüğünü korumak amacıyla, kötüye kullanıma veya kullanıcılarımızın kötü deneyim yaşamasına yol açma olasılığı yüksek olan reklamların gösterimlerini sınırlıyoruz. Söz konusu belirli durumlarda yalnızca uygun reklamverenler reklamlarını gösterim sınırları olmadan sunabilir. Sınırlı reklam sunumunun geçerli olduğu durumlar ve kimlerin uygun reklamveren olduğu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Teknik ve içerikle ilgili koşullar

Kullanıcıların ilgisini çeken ancak rahatsızlık vermeyen veya etkileşime geçilmesi zor olmayan reklamlar yayınlamak istiyoruz. Bu nedenle, reklamlarınızın kullanıcıların ilgisini çekmeye devam etmesine yardımcı olacak, içeriğe ilişkin koşullar geliştirdik. Kullanıcı ve reklamverenlerin sunduğumuz çeşitli reklam biçimlerinden en iyi şekilde yararlanabilmelerine yardımcı olmak için geliştirdiğimiz teknik koşullar da vardır.

İçerik

Google, kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için tüm reklamların, öğelerin ve hedeflerin profesyonellik ve içerik açısından yüksek standartları karşılamasını gerektirir. Yalnızca net ve profesyonel bir görünüşü olan, kullanıcıları alakalı, yararlı ve kolayca etkileşime geçilebilen içeriğe yönlendiren reklamlara izin verilir.

İçeriğe ilişkin koşulları ve profesyonel koşulları karşılamayan tanıtım örnekleri:

  • "Buradan ürün satın alın" gibi belirsiz ifadeler içeren fazlasıyla genel reklamlar
  • Kelime, rakam, harf, noktalama işareti ve sembollerin dikkat çekmeye yönelik kullanımı (örneğin, ÜCRETSİZ, ü-c-r-e-t-s-i-z ve ÜC₹€TSİZ!!)

Hedefle ilgili koşullar

Reklamı tıklayan tüketicilerin iyi bir deneyim yaşamalarını istediğimiz için reklam hedefleri kullanıcılara benzersiz bir değer sunmalı, çalışır durumda, kullanışlı ve kolay gezinilebilir olmalıdır.

Hedefle ilgili koşulları karşılamayan tanıtım örnekleri:

  • Açılış sayfası URL'sini doğru yansıtmayan bir görünen URL (örneğin "google.com"un, kullanıcıları "gmail.com" adresine yönlendirmesi)
  • Yapım aşamasında olan, park edilmiş alan adları içeren veya çalışmayan siteler veya uygulamalar
  • Yaygın olarak kullanılan tarayıcılarda görüntülenemeyen siteler
  • Tarayıcının geri düğmesini devre dışı bırakan siteler

Teknik koşullar

Reklamların anlaşılır ve işe yarar olmasını sağlamak için reklamverenlerin bazı teknik koşulları karşılaması gerekir.

Reklam biçimleriyle ilgili koşullar

Kaliteli bir kullanıcı deneyiminin yanı sıra ilgi çekici ve profesyonel görünümlü reklamlar sunmanıza yardımcı olmak amacıyla, her reklam için yalnızca belirli gereksinimleri karşılayan tanıtımlara izin veriyoruz. Kullandığınız tüm reklam biçimleri için biçime özel gereksinimleri inceleyin.

Not: Resim reklamlarda, video reklamlarda ve metin reklam dışındaki diğer reklam biçimlerinde "Aile için güvenli değil" durumuna sahip reklamlara izin verilmez. Daha fazla bilgi için Yetişkinlere özel (18+) içerik politikamızı inceleyin.

Reklam biçimleriyle ilgili koşul örnekleri: Reklam başlığı veya gövdesi için karakter sınırlamaları, resim boyutu koşulları, dosya boyutu sınırları, video uzunluğu sınırları, en boy oranlarıPolitikalarımız hakkında

Google Ads, dünyanın dört bir yanından her ölçekteki işletmenin çok çeşitli ürün, hizmet, uygulama ve web sitelerinin Google'da ve ağımızda tanıtımını yapmasına olanak tanır. Mevcut ve potansiyel müşterilere ve kitlelere ulaşmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Bununla birlikte, kullanıcılara güvenli ve olumlu bir deneyim sunmak için gösterilen reklam türleriyle ilgili geri bildirim ve şikayetlere de kulak veriyoruz. Ayrıca dijital eğilimler ve uygulamalar, sektör standartları ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri düzenli olarak inceliyoruz. Son olarak, politikalarımızı şekillendirirken operasyonel, teknik ve ticari hususların yanı sıra şirket değerlerimizi ve kültürümüzü de göz önünde bulunduruyoruz. Bu nedenle, Google Ağı'ndaki tüm tanıtımlar için geçerli olan bir dizi politika oluşturduk.

Reklamverenlerin tüm geçerli yasalar ve yönetmelikler ile aşağıda açıklanan Google politikalarına uyması gerekmektedir. İşletmenizin faaliyet gösterdiği ve reklamlarınızın gösterildiği diğer tüm yerlere ilişkin koşullar hakkında bilgi edinmeniz ve bilgilerinizi güncel tutmanız önemlidir. Bu koşulları ihlal eden içerik bulduğumuzda söz konusu içeriğin görüntülenmesini engelleyebiliriz. İhlallerin ağır olması veya yinelenmesi durumunda bizimle tekrar reklam yayınlamanız engellenebilir.

Reklamverenlerin kullanıcılarımıza, çalışanlarımıza veya Ads ekosistemine zarar verme riski taşıyan içerikleri tanıtmama ya da bu tür bir risk içeren davranışlarda bulunmama konusunda sorumlu davranması gerekir. Bu tür içerikler veya davranışlar saptarsak reklamlarınızı kısıtlama veya engelleme ya da hesabınızı askıya alma dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gereken önlemleri alırız.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Politikalarımızla ilgili sorularınız varsa Google Ads Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşın

Bu sayfanın ne kadar yardımcı olduğunu derecelendirin ve görüşlerinizi bizimle paylaşın:

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü