นโยบายของ Google Ads

Google มีเวอร์ชันแปลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายของเราแต่อย่างใด เวอร์ชันภาษาอังกฤษคือภาษาทางการที่เราใช้เพื่อบังคับใช้นโยบาย หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดใช้รายการแบบเลื่อนลงของภาษาที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

ผู้ใช้ Display & Video 360 ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads โปรดดูข้อจํากัดเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Display & Video 360

สืบเนื่องจากสงครามที่ดำเนินอยู่ในยูเครน เราจึงจะหยุดแสดงโฆษณา Google ต่อผู้ใช้ที่อยู่ในรัสเซียไว้ชั่วคราว
จากการระงับการแสดงโฆษณาในรัสเซียเมื่อเร็วๆ นี้ เราจะหยุดแสดงโฆษณาของผู้ลงโฆษณาจากรัสเซียในผลิตภัณฑ์ บริการ และเครือข่ายต่างๆ ของ Google ทั่วโลกชั่วคราวด้วย

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์นโยบายการโฆษณาของ Google

นี่คือปุ่มแรกของตัวเลือกนโยบาย Google Ads โปรดเลือกเพื่อจัดการบัญชีโดยใช้ตัวจัดการนโยบาย นี่คือปุ่มที่ 2 ของตัวเลือกนโยบาย Google Ads โปรดเลือกเพื่อดูวิธีแก้ไขบัญชีที่ถูกระงับ นี่คือปุ่มที่ 3 ของตัวเลือกนโยบาย Google Ads โปรดเลือกเพื่อรายงานการละเมิดด้านโฆษณา

ภาพรวมของนโยบาย

เราต้องการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศการโฆษณาดิจิทัลที่ดี มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งผู้ใช้ ผู้ลงโฆษณา และผู้เผยแพร่โฆษณา จุดประสงค์ของศูนย์ช่วยเหลือนี้คือเพื่อช่วยคุณสร้างแคมเปญ Google Ads ที่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ระบุไว้ด้านล่าง เราออกแบบนโยบายเหล่านี้มาเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีและปลอดภัย นโยบายจึงไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาบางประเภทที่เราคิดว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และระบบนิเวศการโฆษณาโดยรวม

เราใช้การประเมินผลทั้งแบบอัตโนมัติและที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่า Google Ads ปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้ 

นโยบายการโฆษณาของเราครอบคลุมประเด็นกว้างๆ 4 ข้อต่อไปนี้

Google Ads policies | prohibited content เนื้อหาต้องห้าม: เนื้อหาที่คุณโฆษณาในเครือข่ายของ Google ไม่ได้
Google Ads policies | prohibited practice การปฏิบัติต้องห้าม: สิ่งที่ห้ามทำหากต้องการโฆษณากับเรา
Google Ads policies | restricted content เนื้อหาและฟีเจอร์ที่ถูกจำกัด: เนื้อหาที่โฆษณาได้ภายใต้ข้อจำกัด
Google Ads policies | Editorial and technical ข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและทางเทคนิค: มาตรฐานด้านคุณภาพสำหรับโฆษณา เว็บไซต์ และแอป

คลิกนโยบายด้านล่างเพื่อดูคําจํากัดความของนโยบาย ตัวอย่าง และขั้นตอนการแก้ปัญหา 

เนื้อหาต้องห้าม

สินค้าลอกเลียนแบบ

Google Ads ไม่อนุญาตให้ขายหรือโปรโมตสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าลอกเลียนแบบคือสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของสินค้าจริงจนแยกไม่ออก สินค้าประเภทนี้จะเลียนแบบสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์โดยพยายามลวงขายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากเจ้าของแบรนด์ นโยบายนี้มีผลใช้กับเนื้อหาของโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอปของคุณ 


ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นอันตราย

เราอยากให้ผู้ใช้ปลอดภัยทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ ดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตให้โปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อันตราย หรือการบาดเจ็บ

ตัวอย่างเนื้อหาที่เป็นอันตราย ได้แก่ สารเสพติดเพื่อผ่อนคลาย (สารเคมีหรือสมุนไพร) สารออกฤทธิ์ต่อประสาท อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้ยา อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดและดอกไม้ไฟ คำแนะนำในการทำระเบิดหรือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

การเปิดโอกาสให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นการฉ้อฉลหลอกลวง

เราให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตว์และความยุติธรรม เราจึงไม่อนุญาตการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่อพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เปิดโอกาสให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นการฉ้อฉลหลอกลวง ได้แก่ ซอฟต์แวร์หรือคำแนะนำในการแฮ็ก บริการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเข้าชมโฆษณาหรือเว็บไซต์ให้สูงเกินความเป็นจริง เอกสารปลอมแปลง บริการโกงด้านการศึกษา

เนื้อหาไม่เหมาะสม

เราให้ความสำคัญต่อความหลากหลายและเราเคารพความหลากหลายของผู้อื่น รวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ใช้ไม่พอใจ ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่อนุญาตโฆษณาหรือปลายทางที่แสดงเนื้อหาที่สร้างความตกใจหรือส่งเสริมความเกลียดชัง การเหยียดหยาม การเลือกปฏิบัติ หรือความรุนแรง

ตัวอย่างเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือไม่เหมาะสม ได้แก่ การกลั่นแกล้งหรือการข่มขู่คุกคามกลุ่มหรือบุคคล การกีดกันทางชาติพันธุ์ บทความเกี่ยวกับกลุ่มที่เกลียดชัง รูปภาพสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมหรือภาพอุบัติเหตุ การทารุณสัตว์ การฆาตกรรม การทำร้ายตนเอง การขู่กรรโชกหรือแบล็กเมล์ การขายหรือแลกเปลี่ยนสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ โฆษณาที่ใช้ภาษาหยาบคาย


สิ่งที่ห้ามปฏิบัติ

การใช้เครือข่ายโฆษณาในทางที่ผิด

เราต้องการให้โฆษณาทั่วทั้งเครือข่ายของ Google มีประโยชน์ มีความหลากหลาย มีความเกี่ยวข้อง และปลอดภัยต่อผู้ใช้ เราจึงไม่อนุญาตให้มีโฆษณา เนื้อหา หรือปลายทางที่พยายามหลอกลวงหรือหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจทานโฆษณา

ตัวอย่างการใช้เครือข่ายโฆษณาในทางที่ผิด ได้แก่ การโปรโมตเนื้อหาที่มีมัลแวร์ การปิดบังหน้าเว็บจริงหรือการใช้เทคนิคอื่นๆ เพื่อซ่อนปลายทางที่แท้จริงที่จะนำผู้ใช้ไป การทำกำไรจากโฆษณาหรือการโปรโมตปลายทางเพื่อจุดประสงค์เดียวหรือจุดประสงค์หลักคือการแสดงโฆษณา การโปรโมตปลายทาง "ทางเชื่อม" หรือ "เกตเวย์" ที่ออกแบบมาเพื่อส่งผู้ใช้ไปยังที่อื่นเพียงอย่างเดียว การโฆษณาที่มีวัตถุประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว นั่นคือการรับการรับรองจากผู้ใช้ในเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ก การตั้งค่าที่ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบหรือการหลอกระบบเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงระบบตรวจสอบนโยบายของเรา

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

เราอยากให้ผู้ใช้วางใจว่าเราจะเคารพและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อย่างเหมาะสม ดังนั้นพาร์ทเนอร์การโฆษณาของเราจึงไม่ควรใช้ข้อมูลนี้ในทางที่ผิด หรือรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจน หรือไม่มีการเปิดเผยหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

โปรดทราบว่านโยบายเพิ่มเติมจะมีผลกับการใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงรีมาร์เก็ตติ้งและกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง หากคุณใช้ฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โปรดอ่านนโยบายการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ตัวอย่างข้อมูลผู้ใช้ที่ควรได้รับการดูแลอย่างระมัดระวัง ได้แก่ ชื่อเต็ม อีเมล ที่อยู่จัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ อัตลักษณ์สัญชาติ บำนาญ หมายเลขประกันสังคม หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประกันสุขภาพ หรือหมายเลขใบขับขี่ วันเดือนปีเกิดหรือนามสกุลเดิมของมารดานอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น สถานะทางการเงิน การเข้าร่วมทางการเมือง วิถีทางเพศ ชาติพันธุ์หรือลักษณะทางเชื้อชาติ ศาสนา

ตัวอย่างการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลอย่างไม่มีความรับผิดชอบ ได้แก่ การรับข้อมูลบัตรเครดิตผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ปลอดภัย การโปรโมตที่อ้างว่าทราบวิถีทางเพศหรือสถานะทางการเงินของผู้ใช้ การละเมิดนโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับรีมาร์เก็ตติ้งและการโฆษณาตามความสนใจ

การสื่อให้เข้าใจผิด

เราต้องการให้ผู้ใช้เชื่อถือโฆษณาในแพลตฟอร์มของเราได้ เราจึงพยายามตรวจสอบเพื่อเน้นย้ำให้โฆษณามีความชัดเจน ตรงไปตรงมา และให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องใช้ประกอบการตัดสินใจ เราไม่อนุญาตโฆษณาหรือปลายทางที่หลอกลวงผู้ใช้โดยการละเว้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือธุรกิจ

ตัวอย่างการสื่อให้เข้าใจผิด ได้แก่ การละเว้นหรือการอำพรางรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน เช่น วิธีการเรียกเก็บเงิน จำนวนเงินที่เรียกเก็บ และเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ การละเว้นหรือการอำพรางค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ การไม่แสดงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขใบอนุญาต ข้อมูลติดต่อ หรือที่อยู่จริงที่เกี่ยวข้อง การให้ข้อเสนอที่ไม่มีอยู่จริง การกล่าวอ้างที่ไม่เป็นจริงหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดน้ำหนักหรือผลประโยชน์ทางการเงิน การขอรับบริจาคภายใต้พฤติกรรมที่ไม่จริงใจ ฟิชชิง หรือการแอบอ้างว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินที่สำคัญจากผู้ใช้


เนื้อหาและฟีเจอร์ที่ถูกจำกัด

นโยบายด้านล่างครอบคลุมเนื้อหาที่อาจมีความละเอียดอ่อนทางกฎหมายหรือทางวัฒนธรรมในบางกรณี การโฆษณาออนไลน์อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า แต่เมื่อมีเรื่องละเอียดอ่อนเข้ามาเกี่ยวข้อง เราพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงโฆษณาเหล่านี้ในสถานการณ์และพื้นที่ที่อาจไม่เหมาะสม

ด้วยเหตุนี้ เราจึงอนุญาตให้โปรโมตเนื้อหาด้านล่างโดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ การโปรโมตเหล่านี้อาจไม่แสดงต่อผู้ใช้บางกลุ่มในบางพื้นที่ และผู้ลงโฆษณาอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมก่อนที่จะแสดงโฆษณาได้ โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ หรือเครือข่ายโฆษณาบางอย่างอาจไม่รองรับเนื้อหาที่ถูกจำกัดนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในศูนย์นโยบาย

การดูแลโฆษณาเริ่มต้น

An illustration representing Google

Google มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การใช้งานโฆษณาที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ด้วยเหตุนี้เราจึงจำกัดการแสดงโฆษณาบางหมวดหมู่ต่อผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ หรือผู้ใช้ที่ระบบของเราระบุได้ว่ามีอายุต่ำกว่า 18 ปี

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

An illustration representing Google

โฆษณาควรยึดตามการตั้งค่าของผู้ใช้และปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมาย เราจะจำกัดการแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศบางประเภทในโฆษณาและปลายทาง ซึ่งจะแสดงเฉพาะในบางกรณีโดยขึ้นอยู่กับคำค้นหาของผู้ใช้ อายุของผู้ใช้ และกฎหมายท้องถิ่นที่โฆษณาแสดงอยู่ โฆษณาต้องไม่มีผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ดูรายละเอียดสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณละเมิดนโยบาย

ตัวอย่างเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ถูกจำกัด ได้แก่ อวัยวะเพศและหน้าอกของผู้หญิงที่มองเห็นได้ การออกเดทเพื่อหาคู่นอน เซ็กซ์ทอย บาร์เปลื้องผ้า แชทสดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ และการถ่ายแบบในท่าทางยั่วยวนทางเพศ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

An illustration representing Google

เราปฏิบัติตามกฎหมายแอลกอฮอล์และมาตรฐานอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางอย่าง ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์บางประเภทจะได้รับอนุญาตหากเป็นไปตามนโยบายด้านล่าง โดยห้ามกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้เยาว์ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะประเทศที่ได้รับอนุญาตให้แสดงโฆษณาแอลกอฮอล์ได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกจำกัด ได้แก่ เบียร์ ไวน์ สาเก สุรากลั่นหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ในปริมาณสูง แชมเปญ ไวน์ที่เพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์ เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ไวน์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และสุรากลั่นที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ลิขสิทธิ์

An illustration representing Google

เราปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในท้องถิ่นและปกป้องสิทธิของผู้ถือลิขสิทธิ์ ดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตให้โฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ หากคุณได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ให้ยื่นขอการรับรองเพื่อโฆษณา หากคุณพบเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้ส่งการร้องเรียนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

การพนันและเกม

An illustration representing Google

เราสนับสนุนการโฆษณาการพนันอย่างรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมายการพนันในท้องถิ่นและมาตรฐานอุตสาหกรรม ดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตการโฆษณาบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับการพนัน โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการพนันจะได้รับอนุญาตหากโฆษณานั้นปฏิบัติตามนโยบายด้านล่างและผู้ลงโฆษณาได้รับการรับรองจาก Google Ads อย่างเป็นทางการ โฆษณาการพนันต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังประเทศที่ได้รับการอนุมัติ มีหน้า Landing Page ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการพนันที่รับผิดชอบ และไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้เยาว์ โปรดตรวจสอบระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นสำหรับพื้นที่ที่คุณต้องการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ตัวอย่างเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันที่ถูกจำกัด ได้แก่ คาสิโนที่มีสถานที่จริง เว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถเดิมพันโป๊กเกอร์ บิงโก รูเล็ตต์ หรือการแข่งกีฬา ล็อตเตอรี่ระดับประเทศหรือส่วนบุคคล เว็บไซต์ตัวแทนการต่อแต้มกีฬา เว็บไซต์ที่เสนอรหัสโบนัสหรือข้อเสนอโปรโมชันสำหรับเว็บไซต์การพนัน เอกสารการศึกษาออนไลน์สำหรับเกมแบบคาสิโน เว็บไซต์ที่เสนอเกม "เล่นโป๊กเกอร์สนุกๆ" เว็บไซต์เกมที่ไม่ได้ใช้เงินคาสิโน

การดูแลสุขอนามัยและยา

An illustration representing Google

เราให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านการโฆษณาสำหรับการดูแลสุขอนามัยและยา ดังนั้นเราจึงคาดหวังให้โฆษณาและปลายทางเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เหมาะสม เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขอนามัยบางอย่างไม่สามารถโฆษณาได้เลย ในขณะที่โฆษณาอื่นๆ สามารถโฆษณาได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาได้รับการรับรองจาก Google และกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังประเทศที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น โปรดตรวจสอบระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นในพื้นที่ที่คุณต้องการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

เนื้อหาทางการเมือง

An illustration representing Google

เราคาดหวังให้โฆษณาและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งหมดปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการหาเสียงและการเลือกตั้งในท้องถิ่นสำหรับพื้นที่ใดๆ ที่โฆษณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย นโยบายนี้รวมถึง "ช่วงเวลางดการหาเสียง" ก่อนเลือกตั้งที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

ตัวอย่างเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ได้แก่ การโปรโมตพรรคหรือผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง การพูดสนับสนุนประเด็นทางการเมือง

บริการทางการเงิน

An illustration representing Google

เราต้องการให้ผู้ใช้มีข้อมูลเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจทางการเงิน นโยบายของเราออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน และปกป้องผู้ใช้จากการกระทำที่เป็นภัยอันตรายหรือมิจฉาชีพ สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ เราพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเป็นผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับการบริหารเงินและคริปโตเคอเรนซี การลงทุน รวมถึงการให้คำแนะนำส่วนบุคคล

เมื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน คุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐและท้องถิ่นในทุกภูมิภาคหรือประเทศที่กำหนดเป้าหมายไว้ในโฆษณา เช่น ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในรายการโดยย่อของข้อกำหนดเฉพาะในแต่ละประเทศ แต่โปรดทราบว่าผู้ลงโฆษณาควรหาข้อมูลด้วยตนเองเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นของสถานที่ที่กำหนดเป้าหมายไว้ในโฆษณา

เครื่องหมายการค้า

An illustration representing Google
มีหลายปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดว่าเมื่อใดสามารถใช้เครื่องหมายการค้าในโฆษณาได้ นอกจากปัจจัยที่อธิบายไว้ในศูนย์นโยบายแล้ว นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นเรื่องร้องเรียนที่ถูกต้องถึง Google เท่านั้น

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

An illustration representing Google

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของทุกพื้นที่ที่คุณแสดงโฆษณาอยู่เสมอ นอกเหนือจากนโยบายการโฆษณาของ Google

ธุรกิจที่ถูกจำกัดอื่นๆ

An illustration representing Google
เราจำกัดไม่ให้ธุรกิจบางประเภทลงโฆษณากับเราเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้ แม้ว่าธุรกิจแต่ละประเภทจะยังปฏิบัติตามนโยบายอื่นๆ ของเราก็ตาม จากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของเรา ประกอบกับความคิดเห็นจากผู้ใช้ องค์กรที่กำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค ช่วยให้เราระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีแนวโน้มว่าจะละเมิดนโยบายได้ หากเราพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจบางประเภทก่อให้เกิดความเสี่ยงซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยหรือการใช้งานของผู้ใช้ เราอาจจำกัดหรือหยุดโฆษณาที่เกี่ยวข้องไม่ให้แสดงต่อไป

รูปแบบและฟีเจอร์ของโฆษณาที่ถูกจำกัด

An illustration representing Google

มีปัจจัยหลายอย่างที่กำหนดการเข้าถึงรูปแบบและฟีเจอร์ขั้นสูงของโฆษณาใน Google Ads ผู้ลงโฆษณาบางรายจะยังใช้โฆษณาบางรูปแบบไม่ได้จนกว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของเราหรือดำเนินการตามกระบวนการรับรองให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อกำหนดสำหรับเนื้อหาที่สร้างมาเพื่อเด็ก

An illustration representing Google

ผู้ลงโฆษณาต้องไม่แสดงโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในเนื้อหาที่ตั้งสถานะเป็นสร้างมาเพื่อเด็ก ดูหมวดหมู่ที่ถูกจำกัดสำหรับการโฆษณาในเนื้อหาที่สร้างมาเพื่อเด็กได้ที่นี่

ข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและทางเทคนิค

เราต้องการนำเสนอโฆษณาที่ผู้ใช้อาจสนใจโดยไม่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือยากต่อการโต้ตอบ เราจึงจัดทำข้อกำหนดด้านบรรณาธิการเพื่อช่วยให้โฆษณาของคุณดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังระบุข้อกำหนดด้านเทคนิคเพื่อช่วยให้ผู้ใช้และผู้ลงโฆษณาได้รับประโยชน์สูงสุดจากรูปแบบโฆษณาอันหลากหลายที่เรานำเสนอ

บรรณาธิการ

เพื่อมอบประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีคุณภาพ Google จึงกำหนดให้โฆษณา ส่วนขยาย และปลายทางทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานบรรณาธิการที่เป็นมืออาชีพอย่างสูง เราอนุญาตเฉพาะโฆษณาที่มีความชัดเจน ดูเป็นมืออาชีพ และนำผู้ใช้ไปยังเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ และโต้ตอบได้ง่ายเท่านั้น

ตัวอย่างการโปรโมตที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและความเป็นมืออาชีพ

  • โฆษณาที่กว้างเกินไปและใช้วลีที่คลุมเครือ เช่น "ซื้อสินค้าที่นี่"
  • การพลิกแพลงคำ ตัวเลข ตัวอักษร เครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์เพื่อใช้เป็นลูกเล่น เช่น FREE, f-r-e-e และ F₹€€!!

ข้อกำหนดสำหรับปลายทาง

เราต้องการให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดีเมื่อคลิกโฆษณา ดังนั้นปลายทางโฆษณาจะต้องนำเสนอคุณค่าที่ไม่ซ้ำใครให้แก่ผู้ใช้ ทำงานได้จริง มีประโยชน์ และไปยังส่วนต่างๆ ได้ง่าย

ตัวอย่างการโปรโมตที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับปลายทาง

  • URL ที่แสดงไม่สื่อถึง URL ของหน้า Landing Page อย่างถูกต้อง เช่น "google.com" ที่นำผู้ใช้ไปยัง "gmail.com"
  • เว็บไซต์หรือแอปที่ยังสร้างไม่เสร็จ โดเมนที่พักหรือยังใช้งานไม่ได้
  • เว็บไซต์ที่เปิดดูในเบราว์เซอร์ทั่วไปไม่ได้
  • เว็บไซต์ที่ปิดใช้ปุ่มย้อนกลับของเบราว์เซอร์

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคของเราเพื่อช่วยให้โฆษณาชัดเจนและทำงานได้อย่างเหมาะสม

ข้อกำหนดรูปแบบโฆษณา

เพื่อช่วยให้คุณนำเสนอประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีคุณภาพและแสดงโฆษณาที่ดูน่าสนใจและเป็นมืออาชีพ เราจะอนุญาตเฉพาะการโปรโมตที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของโฆษณาแต่ละรายการ อ่านข้อกำหนดเจาะจงรูปแบบสำหรับโฆษณาทุกรูปแบบที่คุณใช้อยู่

หมายเหตุ: เราไม่อนุญาตโฆษณาที่ไม่เหมาะสำหรับเยาวชนในโฆษณาแบบรูปภาพ โฆษณาวิดีโอ และโฆษณารูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อความ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ของเรา

ตัวอย่างข้อกำหนดรูปแบบโฆษณา ได้แก่ จำนวนอักขระสูงสุดสำหรับบรรทัดแรกหรือส่วนเนื้อหาของโฆษณา ข้อกำหนดสำหรับขนาดรูปภาพ ขนาดไฟล์สูงสุดที่ใช้ได้ ความยาววิดีโอสูงสุดที่อนุญาต สัดส่วนภาพ 

นโยบายของเรา

Google Ads เปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกขนาดทั่วโลกโปรโมตผลิตภัณฑ์ บริการ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์หลากหลายประเภทใน Google และทั่วทั้งเครือข่ายของเรา เราต้องการช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ รวมไปถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ในขณะเดียวกัน เราก็ยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลเกี่ยวกับโฆษณาประเภทต่างๆ ที่แสดงต่อผู้ใช้ เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ เราตรวจสอบเทรนด์และรูปแบบการใช้งานในโลกออนไลน์ มาตรฐานในอุตสาหกรรม และข้อกำหนดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ และสุดท้าย เรายังจัดทำนโยบายต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณค่าและวัฒนธรรมของเราในฐานะบริษัท รวมถึงสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในแง่ของการดำเนินงาน เทคนิค และธุรกิจอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดทำนโยบายขึ้นมา 1 ชุดที่มีผลบังคับใช้กับการโปรโมตทั้งหมดในเครือข่ายของ Google

Google กำหนดว่าผู้ลงโฆษณาทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายของ Google ที่อธิบายไว้ด้านบน โปรดอ่านและหมั่นดูข้อกำหนดล่าสุดสำหรับพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆ ที่คุณแสดงโฆษณาด้วย หากเราพบเนื้อหาโฆษณาที่ละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว เราอาจบล็อกไม่ให้แสดง และในกรณีที่มีการละเมิดซ้ำหรืออย่างร้ายแรง เราอาจไม่อนุญาตให้คุณโฆษณากับเราอีกต่อไป

 

หากต้องการความช่วยเหลือ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุน Google Ads

บอกให้เรารู้ว่าคุณคิดอย่างไร

ให้คะแนนหน้านี้ว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใดและแชร์ความคิดเห็นของคุณกับเรา:
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
73067
false
false