นโยบายของ Google Ads

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์นโยบายการโฆษณาของ Google

เราต้องการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศของวงการโฆษณาดิจิทัลที่ดี มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งผู้ใช้ ผู้ลงโฆษณา และผู้เผยแพร่โฆษณา เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคุณสร้างแคมเปญ Google Ads ที่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ระบุไว้ด้านล่าง เราออกแบบนโยบายเหล่านี้มาเพื่อทั้งให้มีผลผูกพันทางกฎหมายและมั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ดี เราจึงไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาบางประเภทที่เราคิดว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และระบบนิเวศการโฆษณาโดยรวม

เราใช้การประเมินผลทั้งแบบอัตโนมัติและโดยมนุษย์เพื่อให้มั่นใจว่า Google Ads ปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเห็นโฆษณาใดๆ ที่อาจละเมิดนโยบายของเรา โปรดรายงานให้เราทราบที่นี่

นโยบายการโฆษณาของเราครอบคลุมประเด็นกว้างๆ 4 ข้อต่อไปนี้
เนื้อหาต้องห้าม

สินค้าลอกเลียนแบบ

Google Ads ไม่อนุญาตให้ขายหรือโปรโมตสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าลอกเลียนแบบคือสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของสินค้าจริงจนแยกไม่ออก สินค้าประเภทนี้จะเลียนแบบสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์โดยพยายามลวงขายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากเจ้าของแบรนด์ นโยบายนี้มีผลใช้กับเนื้อหาของโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอปของคุณ 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นอันตราย

เราอยากให้ผู้ใช้ปลอดภัยทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ ดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตให้โปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อันตราย หรือการบาดเจ็บ

ตัวอย่างเนื้อหาที่เป็นอันตรายได้แก่ สารเสพติดเพื่อผ่อนคลาย (สารเคมีหรือสมุนไพร) สารออกฤทธิ์ต่อประสาท อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้ยา อาวุธ เครื่องกระสุน วัตถุระเบิดและดอกไม้ไฟ คำแนะนำในการทำระเบิดหรือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

การเปิดโอกาสให้พฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์

เราให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตว์และความยุติธรรม เราจึงไม่อนุญาตการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่อพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อำนวยความสะดวกต่อพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ได้แก่ ซอฟต์แวร์หรือคำแนะนำในการแฮ็ก บริการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเข้าชมโฆษณาหรือเว็บไซต์ให้สูงเกินความเป็นจริง เอกสารปลอมแปลง บริการโกงด้านการศึกษา

เนื้อหาไม่เหมาะสม

เราให้ความสำคัญต่อความหลากหลายและเราเคารพความหลากหลายของผู้อื่น รวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ใช้ไม่พอใจ ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่อนุญาตโฆษณาหรือปลายทางที่แสดงเนื้อหาที่สร้างความตกใจหรือส่งเสริมความเกลียดชัง การเหยียดหยาม การเลือกปฏิบัติ หรือความรุนแรง

ตัวอย่างเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือไม่เหมาะสมได้แก่ การกลั่นแกล้งหรือการดูถูกกลุ่มหรือบุคคล การกีดกันทางชาติพันธุ์ บทความเกี่ยวกับกลุ่มที่เกลียดชัง รูปภาพสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมหรือภาพอุบัติเหตุ การทารุณสัตว์ การฆาตกรรม การทำอันตรายต่อตนเอง การขู่กรรโชกหรือแบล็กเมล์ การขายหรือแลกเปลี่ยนสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ โฆษณาที่ใช้ภาษาหยาบคาย


การปฏิบัติต้องห้าม

การใช้เครือข่ายโฆษณาในทางที่ผิด

เราต้องการให้โฆษณาทั่วทั้งเครือข่ายของ Google มีประโยชน์ มีความหลากหลาย มีความเกี่ยวข้อง และปลอดภัยต่อผู้ใช้ เราจึงไม่อนุญาตให้มีโฆษณา เนื้อหา หรือปลายทางที่พยายามหลอกลวงหรือหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจทานโฆษณา

ตัวอย่างการใช้เครือข่ายโฆษณาในทางที่ผิดได้แก่ การโปรโมตเนื้อหาที่มีมัลแวร์ การปิดบังหน้าเว็บจริงหรือการใช้เทคนิคอื่นๆ เพื่อซ่อนปลายทางที่แท้จริงที่จะนำผู้ใช้ไป การทำกำไรจากโฆษณาหรือการโปรโมตปลายทางเพื่อจุดประสงค์เดียวหรือจุดประสงค์หลักอันคือการแสดงโฆษณา การโปรโมตปลายทาง "ทางเชื่อม" หรือ "เกตเวย์" ที่ออกแบบมาให้มีหน้าที่เพียงอย่างเดียว นั่นคือการส่งผู้ใช้ไปยังที่อื่น การโฆษณาที่มีวัตถุประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว นั่นคือการรับคำรับรองจากผู้ใช้ในเครือข่ายโซเชียลสาธารณะ การตั้งค่าที่ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบหรือการหลอกระบบเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงระบบตรวจสอบนโยบายของเรา

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

เราอยากให้ผู้ใช้วางใจได้ว่าเราจะเคารพและปฏิบัติต่อข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสม ดังนั้นพันธมิตรการโฆษณาของเราจึงไม่ควรใช้ข้อมูลนี้ไปในทางที่ผิด หรือเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่ชัดเจนหรือโดยไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย

ตัวอย่างข้อมูลผู้ใช้ที่ควรได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังได้แก่ ชื่อเต็ม ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อัตลักษณ์สัญชาติ บำนาญ หมายเลขประกันสังคม หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี การดูแลรักษาสุขภาพ หรือหมายเลขใบขับขี่ วันเดือนปีเกิดหรือนามสกุลเดิมของมารดาซึ่งเพิ่มเติมจากข้อมูลข้างต้น สถานะทางการเงิน การเข้าร่วมทางการเมือง รสนิยมทางเพศ ชาติพันธุ์หรือลักษณะทางเชื้อชาติ ศาสนา

ตัวอย่างการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลอย่างไม่มีความรับผิดชอบได้แก่ การรับข้อมูลบัตรเครดิตผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ปลอดภัย การโปรโมตที่อ้างว่าทราบรสนิยมทางเพศหรือสถานะทางการเงินของผู้ใช้ การละเมิดนโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับการรีมาร์เก็ตติ้งและการโฆษณาตามความสนใจ

การสื่อให้เข้าใจผิด

เราต้องการให้ผู้ใช้เชื่อถือโฆษณาในแพลตฟอร์มของเราได้ เราจึงพยายามตรวจสอบเพื่อเน้นย้ำให้โฆษณามีความชัดเจน ตรงไปตรงมา และให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องใช้ประกอบการตัดสินใจ เราไม่อนุญาตโฆษณาหรือปลายทางที่หลอกลวงผู้ใช้โดยการละเว้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือธุรกิจ

ตัวอย่างการสื่อให้เข้าใจผิดได้แก่ การละเว้นหรือการอำพรางรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน เช่น วิธีการเรียกเก็บเงิน จำนวนที่เงินเรียกเก็บ และเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ การละเว้นหรือการอำพรางค่าบริการเกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าปรับ การไม่แสดงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขใบอนุญาต ข้อมูลติดต่อ หรือที่อยู่จริงที่เกี่ยวข้อง การให้ข้อเสนอที่ไม่มีอยู่จริง การอ้างอิงที่ไม่เป็นจริงหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดน้ำหนักหรือผลประโยชน์ทางการเงิน การขอรับบริจาคภายใต้พฤติกรรมที่ไม่จริงใจ "ฟิชชิง" หรือแอบอ้างว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินที่มีค่าของผู้ใช้


เนื้อหาและฟีเจอร์ที่ถูกจำกัด

นโยบายด้านล่างครอบคลุมเนื้อหาที่อาจมีความละเอียดอ่อนทางกฎหมายหรือทางวัฒนธรรมในบางกรณี การโฆษณาออนไลน์อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า แต่ในแง่มุมที่ละเอียดอ่อน เราก็พยายามอย่างหนักที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงโฆษณาเหล่านี้ในเวลาและสถานที่ที่อาจไม่เหมาะสม

ด้วยเหตุนี้เราจึงอนุญาตให้โปรโมตเนื้อหาด้านล่างพร้อมข้อจำกัดบางประการ การโปรโมตเหล่านี้อาจไม่แสดงต่อผู้ใช้บางกลุ่มในบางประเทศ และผู้ลงโฆษณาอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้โฆษณามีสิทธิ์แสดง โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์โฆษณา ฟีเจอร์ หรือเครือข่ายบางอย่างอาจไม่รองรับเนื้อหาที่จำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในศูนย์นโยบาย

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

โฆษณาควรเคารพการตั้งค่าของผู้ใช้และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่บางประเภทในโฆษณาและปลายทาง โฆษณาและปลายทางบางประเภทสำหรับผู้ใหญ่จะได้รับอนุญาตหากปฏิบัติตามนโยบายด้านล่างและไม่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้เยาว์ แต่จะแสดงเฉพาะในสถานการณ์ที่จำกัดโดยขึ้นอยู่กับคำค้นหาของผู้ใช้ อายุของผู้ใช้ และกฎหมายท้องถิ่นที่โฆษณาแสดงอยู่

เรียนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณละเมิดนโยบายของเรา

ตัวอย่างเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่จำกัดได้แก่ บาร์เปลื้องผ้า ภาพยนตร์อีโรติก ของเล่นทางเพศ นิตยสารสำหรับผู้ใหญ่ ผลิตภัณฑ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เว็บไซต์หาคู่ นางแบบหรือนายแบบในท่าทางที่ยั่วยวนอารมณ์ทางเพศ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เราปฏิบัติตามกฎหมายแอลกอฮอล์และมาตรฐานอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางอย่าง ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์บางประเภทจะได้รับอนุญาตหากเป็นไปตามนโยบายด้านล่าง โดยห้ามกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้เยาว์ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะประเทศที่ได้รับอนุญาตให้แสดงโฆษณาแอลกอฮอล์ได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จำกัดได้แก่ เบียร์ ไวน์ สาเก สุรากลั่นหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ในปริมาณสูง แชมเปญ ไวน์ที่เพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์ เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ไวน์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และสุรากลั่นที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ลิขสิทธิ์

เราปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในท้องถิ่นและปกป้องสิทธิของผู้ถือลิขสิทธิ์ ดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตให้โฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ หากคุณได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ให้ยื่นขอการรับรองเพื่อโฆษณา หากคุณพบเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้ส่งการร้องเรียนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

การพนันและเกม

เราสนับสนุนการโฆษณาการพนันอย่างรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมายการพนันในท้องถิ่นและมาตรฐานอุตสาหกรรม ดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตการโฆษณาบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับการพนัน โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการพนันจะได้รับอนุญาตหากโฆษณานั้นปฏิบัติตามนโยบายด้านล่างและผู้ลงโฆษณาได้รับการรับรองจาก Google Ads อย่างเป็นทางการ โฆษณาการพนันต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังประเทศที่ได้รับการอนุมัติ มีหน้า Landing Page ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการพนันที่รับผิดชอบ และไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้เยาว์ โปรดตรวจสอบระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นสำหรับพื้นที่ที่คุณต้องการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ตัวอย่างเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันที่จำกัดได้แก่ คาสิโนที่มีสถานที่จริง เว็บไซต์ที่ผู้ใช้เดิมพันโป๊กเกอร์ บิงโก รูเล็ตต์ หรือการแข่งกีฬา ล็อตเตอรี่ระดับประเทศหรือส่วนบุคคล เว็บไซต์ตัวแทนการต่อแต้มกีฬา เว็บไซต์ที่เสนอรหัสโบนัสหรือข้อเสนอพิเศษโปรโมชันสำหรับเว็บไซต์การพนัน เอกสารการศึกษาออนไลน์สำหรับเกมแบบคาสิโน เว็บไซต์ที่เสนอเกม "เล่นโป๊กเกอร์สนุกๆ" เว็บไซต์เกมที่ใช้เงินแบบไม่ใช่คาสิโน

การดูแลสุขอนามัยและยา

เราทุ่มเทให้กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านการโฆษณาสำหรับการดูแลสุขอนามัยและยา ดังนั้นเราจึงคาดหวังให้โฆษณาและปลายทางปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เหมาะสม เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขอนามัยบางอย่างไม่สามารถโฆษณาได้เลย ในขณะที่โฆษณาอื่นๆ สามารถโฆษณาได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาได้รับการรับรองจาก Google และกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังประเทศที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น โปรดตรวจสอบระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นสำหรับพื้นที่ที่คุณต้องการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง

เราคาดหวังให้โฆษณาและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งหมดปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการหาเสียงและการเลือกตั้งในท้องถิ่นสำหรับพื้นที่ใดๆ ที่โฆษณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย นโยบายนี้รวมถึง "ช่วงเวลางดการหาเสียง" ก่อนเลือกตั้งที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

ตัวอย่างเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองได้แก่ การโปรโมตพรรคหรือผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง การพูดสนับสนุนประเด็นทางการเมือง

บริการทางการเงิน

เราต้องการให้ผู้ใช้มีข้อมูลเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจทางการเงิน นโยบายของเราออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน และปกป้องผู้ใช้จากการกระทำที่เป็นภัยอันตรายหรือมิจฉาชีพ สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ เราพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเป็นผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับการบริหารเงินและคริปโตเคอเรนซี การลงทุน รวมถึงการให้คำแนะนำส่วนบุคคล

คุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐและท้องถิ่นในทุกภูมิภาคหรือประเทศที่โฆษณากำหนดเป้าหมาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายท้องถิ่น เมื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในรายการข้อกำหนดเฉพาะในแต่ละประเทศแบบสังเขป

เครื่องหมายการค้า

มีหลายปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดว่าเมื่อใดสามารถใช้เครื่องหมายการค้าในโฆษณาได้ นอกจากปัจจัยที่อธิบายไว้ในศูนย์นโยบายแล้ว นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นเรื่องร้องเรียนที่ถูกต้องถึง Google เท่านั้น

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในสถานที่ทั้งหมดที่คุณแสดงโฆษณาอยู่เสมอ นอกเหนือจากนโยบายการโฆษณาของ Google

ธุรกิจที่ถูกจำกัดอื่นๆ

เราจำกัดไม่ให้ธุรกิจบางประเภทลงโฆษณากับเราเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้ แม้ว่าธุรกิจแต่ละอย่างจะดูเหมือนว่าสอดคล้องกับนโยบายอื่นๆ ของเราก็ตาม จากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของเราเองและความคิดเห็นจากผู้ใช้กับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค บางครั้งเราจะระบุถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีแนวโน้มที่จะถูกละเมิด หากเรารู้สึกว่าธุรกิจบางประเภทก่อให้เกิดความเสี่ยงซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยหรือประสบการณ์ของผู้ใช้ เราอาจเลือกที่จะป้องกันไว้ก่อนและระงับหรือหยุดโฆษณาที่เกี่ยวข้องไม่ให้ทำงาน

รูปแบบและฟีเจอร์ของโฆษณาที่ถูกจำกัด

มีปัจจัยหลายอย่างที่กำหนดการเข้าถึงรูปแบบและฟีเจอร์ขั้นสูงของโฆษณาใน Google Ads ผู้ลงโฆษณาบางรายจะยังใช้โฆษณาบางรูปแบบไม่ได้จนกว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของเราหรือดำเนินการตามกระบวนการรับรองให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและด้านเทคนิค

เราต้องการนำเสนอโฆษณาที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้โดยไม่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือยากต่อการโต้ตอบ เราจึงจัดทำข้อกำหนดด้านบรรณาธิการเพื่อช่วยให้โฆษณาของคุณดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังระบุข้อกำหนดด้านเทคนิคเพื่อช่วยให้ผู้ใช้และผู้ลงโฆษณาได้รับประโยชน์สูงสุดจากรูปแบบโฆษณาอันหลากหลายที่เรานำเสนอ

บทบรรณาธิการ

เพื่อมอบประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีคุณภาพ Google จึงกำหนดให้โฆษณา ส่วนขยาย และปลายทางทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานบรรณาธิการที่เป็นมืออาชีพอย่างสูง เราอนุญาตเฉพาะโฆษณาที่มีความชัดเจน ดูเป็นมืออาชีพ และนำผู้ใช้ไปยังเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ และโต้ตอบได้ง่ายเท่านั้น

ตัวอย่างการโปรโมตที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและความเป็นมืออาชีพ

  • โฆษณากว้างเกินไปที่มีวลีคลุมเครือ เช่น "ซื้อผลิตภัณฑ์ที่นี่"
  • การพลิกแพลงคำ ตัวเลข ตัวอักษร เครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์ เช่น FREE, f-r-e-e และ F₹€€!!

ข้อกำหนดสำหรับปลายทาง

เราอยากให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ที่ดีเมื่อคลิกโฆษณา ดังนั้นปลายทางโฆษณาจะต้องนำเสนอคุณค่าที่ไม่ซ้ำใครให้แก่ผู้ใช้ ทำงานได้ มีประโยชน์ และไปยังส่วนต่างๆ ได้ง่าย

ตัวอย่างการโปรโมตที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับปลายทาง

  • URL ที่แสดงไม่แสดงถึง URL ของหน้า Landing Page อย่างถูกต้อง เช่น "google.com" ที่นำผู้ใช้ไปยัง "gmail.com"
  • เว็บไซต์หรือแอปที่ยังสร้างไม่เสร็จ โดเมนที่พักไว้หรือยังใช้งานไม่ได้
  • เว็บไซต์ที่เปิดดูในเบราว์เซอร์ทั่วไปไม่ได้
  • เว็บไซต์ที่ปิดใช้ปุ่มย้อนกลับของเบราว์เซอร์

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคของเราเพื่อช่วยให้โฆษณาชัดเจนและเหมาะสมกับการใช้งาน

ข้อกำหนดรูปแบบโฆษณา

เพื่อช่วยให้คุณนำเสนอประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีคุณภาพและแสดงโฆษณาที่ดูน่าสนใจและเป็นมืออาชีพ เราจะอนุญาตเฉพาะการโปรโมตที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของโฆษณาแต่ละรายการ อ่านข้อกำหนดเจาะจงรูปแบบสำหรับโฆษณาทุกรูปแบบที่คุณใช้อยู่

หมายเหตุ: เราไม่อนุญาตโฆษณาที่ไม่เหมาะสำหรับเยาวชนในโฆษณาแบบรูปภาพ โฆษณาวิดีโอ และโฆษณารูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อความ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ของเรา

ตัวอย่างข้อกำหนดรูปแบบโฆษณาได้แก่ จำนวนอักขระที่จำกัดสำหรับบรรทัดแรกหรือส่วนเนื้อหาของโฆษณา ข้อกำหนดขนาดรูปภาพ ขนาดไฟล์สูงสุดที่ใช้ได้ ความยาววิดีโอสูงสุดที่อนุญาต สัดส่วนภาพ 

นโยบายของเรา

Google Ads ช่วยให้ธุรกิจทุกๆ ขนาดทั่วโลกโปรโมตผลิตภัณฑ์ บริการ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์หลากหลายประเภทใน Google และทั่วทั้งเครือข่ายของเรา เราต้องการช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้า ผู้ชมที่มีอยู่ รวมถึงผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า ในขณะเดียวกัน เราก็ยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลเกี่ยวกับโฆษณาประเภทที่แสดงต่อผู้ใช้ เพื่อช่วยในการสร้างประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัยให้กับผู้ใช้ เราตรวจสอบแนวโน้มและแนวทางปฏิบัติในโลกออนไลน์ มาตรฐานในอุตสาหกรรม และข้อกำหนดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ และสุดท้าย เรายังจัดทำนโยบายต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณค่าและวัฒนธรรมของเราในฐานะบริษัท รวมถึงสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในแง่ของการดำเนินงาน เทคนิค และธุรกิจอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดทำนโยบายขึ้นมาหนึ่งชุดที่มีผลบังคับใช้กับการโปรโมตทั้งหมดในเครือข่ายของ Google

Google กำหนดว่าผู้ลงโฆษณาทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายของ Google ที่อธิบายไว้ด้านบน โปรดอ่านและหมั่นดูข้อกำหนดล่าสุดสำหรับประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่คุณแสดงโฆษณาด้วย หากพบเนื้อหาที่ละเมิดข้อกำหนดต่อไปนี้ เราอาจบล็อกโฆษณาดังกล่าวไม่ให้แสดง และในกรณีที่มีการละเมิดซ้ำหรือในขั้นรุนแรง เราก็อาจไม่อนุญาตให้คุณโฆษณากับเราอีกต่อไป

 

หากต้องการความช่วยเหลือ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบาย โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Google Ads

บอกให้เรารู้ว่าคุณคิดอย่างไร

ให้คะแนนหน้านี้ว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใดและแชร์ความคิดเห็นของคุณกับเรา:
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร