นโยบายของ Google Ads

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

ผู้ใช้ Display & Video 360 ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads โปรดดูข้อจํากัดเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Display & Video 360

จากการระงับการแสดงโฆษณาในรัสเซียเมื่อเร็วๆ นี้ เราจะหยุดแสดงโฆษณาของผู้ลงโฆษณาจากรัสเซียในผลิตภัณฑ์ บริการ และเครือข่ายต่างๆ ของ Google ทั่วโลกชั่วคราวด้วย
สืบเนื่องจากสงครามที่ดำเนินอยู่ในยูเครน เราจึงจะหยุดแสดงโฆษณา Google ต่อผู้ใช้ที่อยู่ในรัสเซียไว้ชั่วคราว

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์นโยบายการโฆษณาของ Google

นี่คือปุ่มแรกของตัวเลือกนโยบาย Google Ads โปรดเลือกเพื่อจัดการบัญชีโดยใช้ตัวจัดการนโยบาย นี่คือปุ่มที่ 2 ของตัวเลือกนโยบาย Google Ads โปรดเลือกเพื่อดูวิธีอุทธรณ์บัญชีที่ถูกระงับ นี่คือปุ่มที่ 3 ของตัวเลือกนโยบาย Google Ads โปรดเลือกเพื่อรายงานการละเมิดด้านโฆษณา

ภาพรวมของนโยบายและวิธีบังคับใช้

เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศของการโฆษณาดิจิทัลที่ดี มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งผู้ใช้ ผู้ลงโฆษณา และผู้เผยแพร่โฆษณา จุดประสงค์ของศูนย์ช่วยเหลือนี้คือเพื่อช่วยคุณสร้างแคมเปญ Google Ads ที่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ระบุไว้ด้านล่าง

เราออกแบบนโยบายเหล่านี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีและปลอดภัย รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายของเราจึงไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และระบบนิเวศการโฆษณาโดยรวม

นโยบายการโฆษณาของเราครอบคลุมประเด็นกว้างๆ 4 ข้อต่อไปนี้

Google Ads policies | prohibited content เนื้อหาที่ไม่อนุญาต: เนื้อหาที่คุณโฆษณาในเครือข่ายของ Google ไม่ได้
Google Ads policies | prohibited practice การปฏิบัติที่ไม่อนุญาต: สิ่งที่ห้ามทำหากต้องการโฆษณากับเรา
Google Ads policies | restricted content เนื้อหาและฟีเจอร์ที่ถูกจำกัด: เนื้อหาที่โฆษณาได้ภายใต้ข้อจำกัด
Google Ads policies | Editorial and technical ข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและทางเทคนิค: มาตรฐานด้านคุณภาพสำหรับโฆษณา เว็บไซต์ และแอป

คลิกนโยบายด้านล่างเพื่อดูคําจํากัดความของนโยบาย ตัวอย่าง และขั้นตอนการแก้ปัญหา

เราใช้ AI ของ Google ร่วมกับการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่าโฆษณาเป็นไปตามนโยบายเหล่านี้ เทคโนโลยีการบังคับใช้ของเราใช้ AI ของ Google โดยจำลองการตัดสินของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อช่วยปกป้องผู้ใช้และรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มโฆษณา อย่างไรก็ตาม เรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกมาโดยเฉพาะในการตรวจสอบและประเมินในกรณีที่มีความซับซ้อน ละเอียด หรือร้ายแรง

เราดำเนินการกับเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของเรา ซึ่งอาจเป็นการไม่อนุมัติให้โฆษณาที่มีการละเมิดแสดง รวมถึงการระงับบัญชีสำหรับการละเมิดซ้ำๆ หรือร้ายแรง เราดำเนินการกับการละเมิดนโยบายซ้ำๆ อย่างจริงจัง และคอยขยายขอบเขตการประกาศเตือนไปยังผู้กระทำผิดซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง

เราจะแจ้งข้อมูลการตัดสินเกี่ยวกับการดำเนินการบังคับใช้ที่มีต่อการละเมิดนโยบายให้คุณทราบ หากมีโฆษณาใดที่ไม่ได้รับอนุมัติ คุณสามารถแก้ไขโฆษณาหรืออุทธรณ์การตัดสิน (หรืออุทธรณ์โฆษณา DV360 ได้ที่นี่) นอกจากนี้ ยังอุทธรณ์การตัดสินการระงับบัญชี (หรืออุทธรณ์ DV360 ได้ที่นี่) หากต้องการให้ลิงก์เหล่านี้ทำงาน คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads

สินค้าลอกเลียนแบบ

Google Ads ไม่อนุญาตให้ขายหรือโปรโมตสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าลอกเลียนแบบคือสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของสินค้าจริงจนแยกไม่ออก สินค้าประเภทนี้จะเลียนแบบสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์โดยพยายามลวงขายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากเจ้าของแบรนด์ นโยบายนี้มีผลใช้กับเนื้อหาของโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอปของคุณ 


ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นอันตราย

เราต้องการให้ผู้ใช้ปลอดภัยทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ จึงไม่อนุญาตให้โปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อันตราย หรือการบาดเจ็บ

ตัวอย่างเนื้อหาที่เป็นอันตราย ได้แก่ สารเสพติดเพื่อความบันเทิงหรือผ่อนคลาย (สารเคมีหรือสมุนไพร) สารออกฤทธิ์ต่อประสาท อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้ยา อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดและดอกไม้ไฟ คำแนะนำในการทำระเบิดหรือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

การเปิดโอกาสให้กระทำการฉ้อฉลหลอกลวง

เราให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์และความยุติธรรม เราจึงไม่อนุญาตการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อการเปิดโอกาสให้กระทำการฉ้อฉลหลอกลวง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เปิดโอกาสให้กระทำการฉ้อฉลหลอกลวง ได้แก่ ซอฟต์แวร์หรือคำแนะนำในการแฮ็ก บริการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเข้าชมโฆษณาหรือเว็บไซต์ให้สูงเกินความเป็นจริง เอกสารปลอมแปลง บริการโกงด้านการศึกษา

เนื้อหาไม่เหมาะสม

เราให้ความสำคัญต่อความหลากหลายและเราเคารพความหลากหลายของผู้อื่น รวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ใช้ไม่พอใจ ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่อนุญาตโฆษณาหรือปลายทางที่แสดงเนื้อหาที่สร้างความตกใจหรือส่งเสริมความเกลียดชัง การเหยียดหยาม การเลือกปฏิบัติ หรือความรุนแรง

ตัวอย่างเนื้อหาที่ทำให้เกิดความไม่พอใจหรือไม่เหมาะสม ได้แก่ การกลั่นแกล้งหรือการข่มขู่คุกคามกลุ่มหรือบุคคล การกีดกันทางชาติพันธุ์ บทความเกี่ยวกับกลุ่มคนที่สนับสนุนความเกลียดชัง รูปภาพสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมหรือภาพอุบัติเหตุที่โจ่งแจ้ง การทารุณสัตว์ การฆาตกรรม การทำร้ายตนเอง การขู่กรรโชกหรือแบล็กเมล การขายหรือแลกเปลี่ยนสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ โฆษณาที่ใช้ภาษาหยาบคาย


การปฏิบัติที่ไม่อนุญาต

การใช้เครือข่ายโฆษณาในทางที่ผิด

เราต้องการให้โฆษณาทั่วทั้งเครือข่ายของ Google มีประโยชน์ มีความหลากหลาย มีความเกี่ยวข้อง และปลอดภัยต่อผู้ใช้ เราจึงไม่อนุญาตให้มีโฆษณา เนื้อหา หรือปลายทางที่พยายามหลอกลวงหรือหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจทานโฆษณา

ตัวอย่างการใช้เครือข่ายโฆษณาในทางที่ผิด ได้แก่ การโปรโมตเนื้อหาที่มีมัลแวร์ การปิดบังหน้าเว็บจริงหรือการใช้เทคนิคอื่นๆ เพื่อซ่อนปลายทางที่แท้จริงที่จะนำผู้ใช้ไป การทำกำไรจากโฆษณาหรือการโปรโมตปลายทางเพื่อจุดประสงค์เดียวหรือจุดประสงค์หลักคือการแสดงโฆษณา การโปรโมตปลายทาง "ทางเชื่อม" หรือ "เกตเวย์" ที่ออกแบบมาเพื่อส่งผู้ใช้ไปยังที่อื่นเพียงอย่างเดียว การโฆษณาที่มีวัตถุประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว นั่นคือการรับการรับรองจากผู้ใช้ในเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ก การตั้งค่าที่ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบหรือการหลอกระบบเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงระบบตรวจสอบนโยบายของเรา

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

เราอยากให้ผู้ใช้วางใจว่าเราจะเคารพและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อย่างเหมาะสม ดังนั้นพาร์ทเนอร์ด้านโฆษณาของเราจึงไม่ควรใช้ข้อมูลนี้ในทางที่ผิด หรือรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจน หรือไม่มีการเปิดเผยหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

โปรดทราบว่านโยบายเพิ่มเติมจะมีผลกับการใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงรีมาร์เก็ตติ้งและกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง หากคุณใช้ฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โปรดอ่านนโยบายการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ตัวอย่างข้อมูลผู้ใช้ที่ควรได้รับการดูแลอย่างระมัดระวัง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล ที่อยู่จัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ อัตลักษณ์สัญชาติ บำนาญ หมายเลขประกันสังคม หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประกันสุขภาพ หรือหมายเลขใบขับขี่ วันเดือนปีเกิด หรือนามสกุลเดิมของมารดานอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น สถานะทางการเงิน การเข้าร่วมทางการเมือง วิถีทางเพศ ชาติพันธุ์หรือลักษณะทางเชื้อชาติ ศาสนา

ตัวอย่างการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลอย่างไม่มีความรับผิดชอบ ได้แก่ การรับข้อมูลบัตรเครดิตผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ปลอดภัย การโปรโมตที่อ้างว่าทราบวิถีทางเพศหรือสถานะทางการเงินของผู้ใช้ การละเมิดนโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับรีมาร์เก็ตติ้งและการโฆษณาตามความสนใจ

การสื่อให้เข้าใจผิด

เราต้องการให้ผู้ใช้เชื่อถือโฆษณาในแพลตฟอร์มของเราได้ เราจึงพยายามตรวจสอบเพื่อเน้นย้ำให้โฆษณามีความชัดเจน ตรงไปตรงมา และให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องใช้ประกอบการตัดสินใจ เราไม่อนุญาตโฆษณาหรือปลายทางที่หลอกลวงผู้ใช้โดยการละเว้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือธุรกิจ

ตัวอย่างการสื่อให้เข้าใจผิด ได้แก่ การละเว้นหรือการอำพรางรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน เช่น วิธีการเรียกเก็บเงิน จำนวนเงินที่เรียกเก็บ และเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ การละเว้นหรือการอำพรางค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ การไม่แสดงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขใบอนุญาต ข้อมูลติดต่อ หรือที่อยู่จริงที่เกี่ยวข้อง การให้ข้อเสนอที่ไม่มีอยู่จริง การกล่าวอ้างที่ไม่เป็นจริงหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดน้ำหนักหรือผลประโยชน์ทางการเงิน การขอรับบริจาคภายใต้พฤติกรรมที่ไม่จริงใจ ฟิชชิง หรือการแอบอ้างว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินที่สำคัญจากผู้ใช้


เนื้อหาและฟีเจอร์ที่ถูกจำกัด

นโยบายด้านล่างครอบคลุมเนื้อหาที่อาจมีความละเอียดอ่อนทางกฎหมายหรือทางวัฒนธรรมในบางกรณี การโฆษณาออนไลน์อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า แต่เมื่อมีเรื่องละเอียดอ่อนเข้ามาเกี่ยวข้อง เราพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงโฆษณาเหล่านี้ในสถานการณ์และพื้นที่ที่อาจไม่เหมาะสม

ด้วยเหตุนี้ เราจึงอนุญาตให้โปรโมตเนื้อหาด้านล่างโดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ การโปรโมตเหล่านี้อาจไม่แสดงต่อผู้ใช้บางกลุ่มในบางพื้นที่ และผู้ลงโฆษณาอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมก่อนที่จะมีสิทธิ์แสดงโฆษณาได้ โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ หรือเครือข่ายโฆษณาบางอย่างอาจไม่รองรับเนื้อหาที่ถูกจำกัดนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในศูนย์นโยบาย

การดูแลจัดการโฆษณาโดยค่าเริ่มต้น

An illustration representing Google's Default Ads Treatment limiting certain ad categories for users under 18 years old.

Google มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การใช้งานโฆษณาที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ด้วยเหตุนี้เราจึงจำกัดการแสดงโฆษณาบางหมวดหมู่ต่อผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ หรือผู้ใช้ที่ระบบของเราระบุได้ว่ามีอายุต่ำกว่า 18 ปี

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

An illustration representing Google's policy of limiting certain ads that involve sexual content.

โฆษณาควรยึดตามการตั้งค่าของผู้ใช้และปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมาย เราจะจำกัดการแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศบางประเภทในโฆษณาและปลายทาง ซึ่งจะแสดงเฉพาะในบางกรณีโดยขึ้นอยู่กับคำค้นหาของผู้ใช้ อายุของผู้ใช้ และกฎหมายท้องถิ่นที่โฆษณาแสดงอยู่ โฆษณาต้องไม่มีผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ดูรายละเอียดสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณละเมิดนโยบาย

ตัวอย่างเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ถูกจำกัด ได้แก่ อวัยวะเพศและหน้าอกของผู้หญิงที่มองเห็นได้ การออกเดทเพื่อหาคู่นอน เซ็กซ์ทอย บาร์เปลื้องผ้า แชทสดที่มีการชี้นำทางเพศ และการถ่ายแบบในท่าทางยั่วยวนทางเพศ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

An illustration representing Google's policy of limiting certain ads that involve alcohol and drinks that resemble alcohol.

เราปฏิบัติตามกฎหมายแอลกอฮอล์และมาตรฐานอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางอย่าง ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์บางประเภทจะได้รับอนุญาตหากเป็นไปตามนโยบายด้านล่าง โดยห้ามกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้เยาว์ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะประเทศที่ได้รับอนุญาตให้แสดงโฆษณาแอลกอฮอล์ได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกจำกัด ได้แก่ เบียร์ ไวน์ สาเก สุรากลั่นหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ในปริมาณสูง แชมเปญ ไวน์ที่เพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์ เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ไวน์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และสุรากลั่นที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ลิขสิทธิ์

An illustration representing Google's policy of protecting the rights of copyright holders.

เราปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในท้องถิ่นและปกป้องสิทธิของผู้ถือลิขสิทธิ์ ดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตให้โฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ หากคุณได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ให้ยื่นขอการรับรองเพื่อโฆษณา หากคุณพบเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้ส่งการร้องเรียนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

การพนันและเกม

An illustration representing Google's policy of limiting certain ads that involve gambling-related advertising.

เราสนับสนุนการโฆษณาการพนันอย่างรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมายการพนันในท้องถิ่นและมาตรฐานอุตสาหกรรม ดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตการโฆษณาบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับการพนัน โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการพนันจะได้รับอนุญาตหากโฆษณานั้นปฏิบัติตามนโยบายด้านล่างและผู้ลงโฆษณาได้รับการรับรองจาก Google Ads อย่างเป็นทางการ โฆษณาการพนันต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังประเทศที่ได้รับการอนุมัติ มีหน้า Landing Page ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการพนันที่รับผิดชอบ และไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้เยาว์ โปรดตรวจสอบระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นสำหรับพื้นที่ที่คุณต้องการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ตัวอย่างเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันที่ถูกจำกัด ได้แก่ คาสิโนที่มีสถานที่จริง เว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถเดิมพันโป๊กเกอร์ บิงโก รูเล็ตต์ หรือการแข่งกีฬา ล็อตเตอรี่ระดับประเทศหรือส่วนบุคคล เว็บไซต์ตัวแทนการต่อแต้มกีฬา เว็บไซต์ที่เสนอรหัสโบนัสหรือข้อเสนอโปรโมชันสำหรับเว็บไซต์การพนัน เอกสารการศึกษาออนไลน์สำหรับเกมแบบคาสิโน เว็บไซต์ที่เสนอเกม "เล่นโป๊กเกอร์สนุกๆ" เว็บไซต์เกมที่ไม่ได้ใช้เงินคาสิโน

การดูแลสุขอนามัยและยา

An illustration representing Google's policy of limiting certain ads that involve healthcare-related content.

เราให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านการโฆษณาสำหรับการดูแลสุขอนามัยและยา ดังนั้นเราจึงคาดหวังให้โฆษณาและปลายทางเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เหมาะสม เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขอนามัยบางอย่างไม่สามารถโฆษณาได้เลย ในขณะที่โฆษณาอื่นๆ สามารถโฆษณาได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาได้รับการรับรองจาก Google และกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังประเทศที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น โปรดตรวจสอบระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นในพื้นที่ที่คุณต้องการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง

An illustration representing Google's policy of limiting certain ads that contain political content.

เราคาดหวังให้โฆษณาและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งหมดปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการหาเสียงและการเลือกตั้งในท้องถิ่นสำหรับพื้นที่ใดๆ ที่โฆษณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย นโยบายนี้รวมถึง "ช่วงเวลางดการหาเสียง" ก่อนเลือกตั้งที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

ตัวอย่างเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ได้แก่ การโปรโมตพรรคหรือผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง การพูดสนับสนุนประเด็นทางการเมือง

บริการทางการเงิน

An illustration representing Google's policy of limiting certain ads that discuss financial services.

เราต้องการให้ผู้ใช้มีข้อมูลเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจทางการเงิน นโยบายของเราออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน และปกป้องผู้ใช้จากพฤติกรรมหลอกลวงหรือที่เป็นภัยอันตราย ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ เราถือว่าผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเป็นผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับการบริหารหรือการลงทุนในเงินและคริปโตเคอเรนซี ซึ่งรวมถึงการให้คำแนะนำส่วนบุคคล

เมื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน คุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐและท้องถิ่นในทุกภูมิภาคหรือประเทศที่เป็นเป้าหมายของโฆษณา เช่น เปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในรายการโดยย่อของข้อกำหนดเฉพาะในแต่ละประเทศ แต่โปรดทราบว่าผู้ลงโฆษณาควรหาข้อมูลด้วยตนเองเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นของสถานที่ที่กำหนดเป้าหมายไว้ในโฆษณา

เครื่องหมายการค้า

An illustration representing Google's policy of limiting certain ads that include trademarks.
มีหลายปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดว่าเมื่อใดจะใช้เครื่องหมายการค้าในโฆษณาได้ นอกจากปัจจัยที่อธิบายไว้ในศูนย์นโยบายแล้ว นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นเรื่องร้องเรียนที่ถูกต้องถึง Google เท่านั้น

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

An illustration representing Google's policy on compliance with all applicable laws and regulations.

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของทุกพื้นที่ที่คุณแสดงโฆษณาอยู่เสมอ นอกเหนือจากนโยบายการโฆษณาของ Google

ธุรกิจที่ถูกจำกัดอื่นๆ

An illustration representing Google's policy on restricting certain kinds of businesses from advertising on Google Ads.
เราจำกัดไม่ให้ธุรกิจบางประเภทลงโฆษณากับเราเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้ แม้ว่าธุรกิจแต่ละประเภทจะยังปฏิบัติตามนโยบายอื่นๆ ของเราก็ตาม จากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของเรา ประกอบกับความคิดเห็นจากผู้ใช้ องค์กรที่กำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค ช่วยให้เราระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีแนวโน้มว่าจะละเมิดนโยบายได้ หากเราพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจบางประเภทก่อให้เกิดความเสี่ยงซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยหรือการใช้งานของผู้ใช้ เราอาจจำกัดหรือหยุดโฆษณาที่เกี่ยวข้องไม่ให้แสดงต่อไป

รูปแบบและฟีเจอร์ของโฆษณาที่ถูกจำกัด

An illustration representing Google's requirements and certification process for advanced ad formats.

มีปัจจัยหลายอย่างที่กำหนดการเข้าถึงรูปแบบและฟีเจอร์ขั้นสูงของโฆษณาใน Google Ads ผู้ลงโฆษณาบางรายจะยังใช้โฆษณาบางรูปแบบไม่ได้จนกว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของเราหรือดำเนินการตามกระบวนการรับรองให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อกำหนดสำหรับเนื้อหาที่สร้างมาเพื่อเด็ก

An illustration representing Google's policy on restricting ads for made for kids content.

ผู้ลงโฆษณาต้องไม่แสดงโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในเนื้อหาที่ตั้งสถานะเป็นสร้างมาเพื่อเด็ก ดูหมวดหมู่ที่ถูกจำกัดสำหรับการโฆษณาในเนื้อหาที่สร้างมาเพื่อเด็กได้ที่นี่

จำกัดจำนวนโฆษณา

เราต้องการปกป้องความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ Google Ads จึงได้จำกัดจำนวนการแสดงของโฆษณาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการละเมิดหรือมอบประสบการณ์ที่ไม่ดีแก่ผู้ใช้ ในตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงดังต่อไปนี้ มีเพียงผู้ลงโฆษณาที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถแสดงโฆษณาได้โดยไม่จำกัด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่มีการจำกัดจำนวนโฆษณาและคุณสมบัติของผู้ลงโฆษณาที่มีสิทธิ์

ข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและทางเทคนิค

เราต้องการนำเสนอโฆษณาที่ผู้ใช้อาจสนใจโดยไม่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือยากต่อการโต้ตอบ เราจึงจัดทำข้อกำหนดด้านบรรณาธิการเพื่อช่วยให้โฆษณาของคุณดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังระบุข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อช่วยให้ผู้ใช้และผู้ลงโฆษณาได้รับประโยชน์สูงสุดจากรูปแบบโฆษณาอันหลากหลายที่เรานำเสนอ

หลักเกณฑ์ด้านบรรณาธิการ

Google กำหนดให้โฆษณา ชิ้นงาน และปลายทางทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านวิชาชีพและบรรณาธิการระดับสูง เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณภาพ เราอนุญาตเฉพาะโฆษณาที่มีความชัดเจน ดูเป็นมืออาชีพ และนำผู้ใช้ไปยังเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ และโต้ตอบได้ง่ายเท่านั้น

ตัวอย่างการโปรโมตที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและความเป็นมืออาชีพ

  • โฆษณาที่กว้างเกินไปและใช้วลีที่คลุมเครือ เช่น "ซื้อสินค้าที่นี่"
  • การพลิกแพลงคำ ตัวเลข ตัวอักษร เครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์เพื่อใช้เป็นลูกเล่น เช่น FREE, f-r-e-e และ F₹€€!!

ข้อกำหนดสำหรับปลายทาง

เราต้องการให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดีเมื่อคลิกโฆษณา ดังนั้นปลายทางโฆษณาจะต้องนำเสนอคุณค่าที่ไม่ซ้ำใครให้แก่ผู้ใช้ ทำงานได้จริง มีประโยชน์ และไปยังส่วนต่างๆ ได้ง่าย

ตัวอย่างการโปรโมตที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับปลายทาง

  • URL ที่แสดงไม่สื่อถึง URL ของหน้า Landing Page อย่างถูกต้อง เช่น "google.com" ที่นำผู้ใช้ไปยัง "gmail.com"
  • เว็บไซต์หรือแอปที่ยังสร้างไม่เสร็จ โดเมนที่พักหรือยังใช้งานไม่ได้
  • เว็บไซต์ที่เปิดดูในเบราว์เซอร์ทั่วไปไม่ได้
  • เว็บไซต์ที่ปิดใช้ปุ่มย้อนกลับของเบราว์เซอร์

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคของเราเพื่อช่วยให้โฆษณาชัดเจนและทำงานได้อย่างเหมาะสม

ข้อกำหนดรูปแบบโฆษณา

เพื่อช่วยให้คุณนำเสนอประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีคุณภาพและแสดงโฆษณาที่ดูน่าสนใจและเป็นมืออาชีพ เราจะอนุญาตเฉพาะการโปรโมตที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของโฆษณาแต่ละรายการ อ่านข้อกำหนดเจาะจงรูปแบบสำหรับโฆษณาทุกรูปแบบที่คุณใช้อยู่

หมายเหตุ: เราไม่อนุญาตโฆษณาที่ไม่เหมาะสำหรับเยาวชนในโฆษณาแบบรูปภาพ โฆษณาวิดีโอ และโฆษณารูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อความ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ของเรา

ตัวอย่างข้อกำหนดรูปแบบโฆษณา ได้แก่ จำนวนอักขระสูงสุดสำหรับบรรทัดแรกหรือส่วนเนื้อหาของโฆษณา ข้อกำหนดสำหรับขนาดรูปภาพ ขนาดไฟล์สูงสุดที่ใช้ได้ ความยาววิดีโอสูงสุดที่อนุญาต สัดส่วนภาพเกี่ยวกับนโยบายของเรา

Google Ads เปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกขนาดทั่วโลกโปรโมตผลิตภัณฑ์ บริการ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์หลากหลายประเภทใน Google และทั่วทั้งเครือข่ายของเรา เราต้องการช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ รวมไปถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ในขณะเดียวกัน เราก็ยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลเกี่ยวกับโฆษณาประเภทต่างๆ ที่แสดงต่อผู้ใช้ เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ เราตรวจสอบเทรนด์และรูปแบบการใช้งานในโลกออนไลน์ มาตรฐานในอุตสาหกรรม และกฎระเบียบต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ และสุดท้าย เรายังจัดทำนโยบายต่างๆ โดยคำนึงถึงค่านิยมและวัฒนธรรมของเราในฐานะบริษัท รวมถึงสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในแง่ของการดำเนินงาน เทคนิค และธุรกิจอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดทำนโยบายขึ้นมา 1 ชุดที่มีผลบังคับใช้กับการโปรโมตทั้งหมดในเครือข่ายของ Google

Google กำหนดว่าผู้ลงโฆษณาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงนโยบายของ Google ที่อธิบายไว้ด้านบน โปรดอ่านและหมั่นดูข้อกำหนดล่าสุดสำหรับพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆ ที่คุณแสดงโฆษณาด้วย หากเราพบเนื้อหาโฆษณาที่ละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว เราอาจบล็อกไม่ให้แสดง และในกรณีที่มีการละเมิดซ้ำหรืออย่างร้ายแรง เราอาจไม่อนุญาตให้คุณโฆษณากับเราอีกต่อไป

ผู้ลงโฆษณามีหน้าที่ไม่โปรโมตเนื้อหาหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เสี่ยงเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ พนักงาน หรือระบบนิเวศ Google Ads ของเรา หากเราเห็นเนื้อหาหรือพฤติกรรมดังกล่าว เราอาจดำเนินการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำกัดหรือบล็อกโฆษณาของคุณหรือระงับบัญชีของคุณ

หากต้องการความช่วยเหลือ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุน Google Ads

บอกให้เรารู้ว่าคุณคิดอย่างไร

ให้คะแนนหน้านี้ว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใดและแชร์ความคิดเห็นของคุณกับเรา:
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067