Pravidlá služby Google Ads

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

V dôsledku prebiehajúcej vojny na Ukrajine dočasne pozastavíme zobrazovanie reklám Google používateľom, ktorí sa nachádzajú v Rusku.
V rámci nedávneho pozastavenia reklám v Rusku globálne pozastavíme aj reklamy v službách a sieťach Googlu pre inzerentov so sídlom v Rusku.

Vitajte v centre pravidiel reklamy spoločnosti Google

Toto je prvé tlačidlo pre možnosti pravidiel služby Google Ads. Vyberte ho, ak chcete spravovať svoj účet pomocou správcu pravidiel. Toto je druhé tlačidlo pre možnosti pravidiel služby Google Ads. Vyberte ho, ak chcete zistiť, ako vyriešiť pozastavenie účtu. Toto je tretie tlačidlo pre možnosti pravidiel služby Google Ads. Vyberte ho, ak chcete nahlásiť porušenie pravidiel reklamy.

Prehľad našich pravidiel

Chceme podporovať zdravý ekosystém digitálnej reklamy, ktorý je dôveryhodný, transparentný a prináša úžitok používateľom, inzerentom aj vlastníkom. Účelom tohto centra pomoci je pomôcť vám vytvárať kampane Google Ads, ktoré sú v súlade s našimi pravidlami reklamy uvedenými nižšie. Tieto pravidlá sú navrhnuté nielen s ohľadom na zaistenie súladu so zákonom, ale aj tak, aby používateľom prinášali bezpečnú a pozitívnu skúsenosť. To znamená, že naše pravidlá zakazujú určitý obsah, ktorý je podľa nášho názoru škodlivý pre používateľov a celý reklamný ekosystém.

Na zaistenie súladu služby Google Ads s týmito pravidlami používame kombináciu automatického hodnotenia a hodnotenia človekom.

Naše pravidlá reklamy sa zaoberajú štyrmi hlavnými oblasťami:

Google Ads policies | prohibited content Zakázaný obsah: obsah, ktorý nemôžete inzerovať v Sieti Google.
Google Ads policies | prohibited practice Zakázané praktiky: činnosti, ktorým sa musíte vyhýbať, ak chcete u nás inzerovať.
Google Ads policies | restricted content Obmedzený obsah a funkcie: obsah, ktorý môžete inzerovať, ale vzťahujú sa naň obmedzenia.
Google Ads policies | Editorial and technical Publikačné a technické požiadavky: štandardy kvality pre vaše reklamy, webové stránky a aplikácie.

Preklikajte sa pravidlami uvedenými nižšie a pozrite si definície pravidiel, príklady a kroky na riešenie problémov.

Zakázaný obsah

Falšovaný tovar

Služba Google Ads zakazuje predaj alebo propagáciu predaja falošného tovaru. Falošný tovar obsahuje ochrannú známku alebo logo, ktoré je identické s ochrannou známkou iného produktu alebo je od nej takmer nerozoznateľné. Napodobňuje prvky značky produktu s cieľom vydávať sa za pravý produkt vlastníka značky. Tieto pravidlá sa vzťahujú na obsah reklamy a na vaše webové stránky alebo vašu aplikáciu. 


Nebezpečné výrobky alebo služby

Chceme, aby boli ľudia v bezpečí, či už online alebo offline. Preto nepovoľujeme propagáciu niektorých produktov a služieb, ktoré spôsobujú škody, ujmy alebo zranenia.

Príklady nebezpečného obsahu: rekreačné drogy (chemické alebo rastlinné), psychoaktívne látky, pomôcky na užívanie drog, zbrane, munícia, výbušniny a pyrotechnika, návody na výrobu výbušnín alebo iných nebezpečných výrobkov, tabakové výrobky.

Umožňovanie nečestného konania

Vážime si poctivosť a spravodlivosť. Preto nepovoľujeme propagáciu produktov alebo služieb, ktoré sú určené na to, aby umožňovali nečestné správanie.

Príklady produktov alebo služieb, ktoré umožňujú nečestné konanie: softvér alebo návody pre hackerov, služby určené na umelé zvyšovanie návštevnosti reklám alebo webových stránok, falošné dokumenty, služby umožňujúce podvádzanie v škole.

Nevhodný obsah

Vážime si rozmanitosť a úctu k druhým a snažíme sa vyhýbať urážaniu používateľov, preto nepovoľujeme reklamy ani koncové webové adresy, ktoré zobrazujú šokujúci obsah alebo propagujú nenávisť, neznášanlivosť, diskrimináciu či násilie.

Príklady nevhodného alebo urážlivého obsahu: šikanovanie alebo zastrašovanie jednotlivca či skupiny, rasová diskriminácia, predmety používané skupinami podnecujúcimi nenávisť, názorné zábery z miesta činu alebo nehody, násilie na zvieratách, vražda, sebapoškodzovanie, vydieranie, obchodovanie s ohrozenými druhmi, reklamy používajúce vulgarizmy.


Zakázané praktiky

Zneužívanie reklamnej siete

Chceme, aby boli reklamy v Sieti Google pre používateľov užitočné, rozmanité, relevantné a bezpečné. Inzerentom nepovoľujeme prevádzkovať reklamy, obsah ani cieľové umiestnenia, ktoré sa snažia oklamať alebo obísť naše procesy kontroly reklamy.

Príklady zneužívania reklamnej siete: propagácia obsahu zahŕňajúceho malvér; maskovanie (cloaking) alebo používanie iných techník na zakrytie skutočného cieľa presmerovania používateľov; webové stránky zobrazujúce len reklamy alebo propagácia cieľov, ktorých jediným alebo hlavným cieľom je zobrazovanie reklám; propagácia cieľov typu most alebo brána, ktorých jediným účelom je posielanie používateľov na iné miesto; inzercia, ktorej jediným alebo hlavným cieľom je získavanie odporúčaní od používateľov sociálnych sietí; zneužívanie systémov alebo manipulácia s nastaveniami s cieľom obísť naše systémy na kontrolu dodržiavania pravidiel.

Zhromažďovanie a používanie údajov

Chceme, aby používatelia dôverovali tomu, že s informáciami o nich sa bude zaobchádzať s náležitým rešpektom a starostlivosťou. Preto by naši reklamní partneri nemali tieto informácie zneužívať ani ich zhromažďovať z nejasných dôvodov alebo bez náležitých oznámení či bezpečnostných opatrení.

Upozorňujeme, že pri používaní prispôsobenej reklamy, kam patria remarketing aj vlastné publiká, sa uplatňujú ďalšie pravidlá. Ak používate funkcie zacielenia prispôsobenej reklamy, nezabudnite si prečítať pravidlá zhromažďovania a používania údajov pre prispôsobené reklamy.

Príklady údajov o používateľoch, s ktorými je potrebné narábať so zvýšenou opatrnosťou: celé meno, e‑mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, rodné číslo alebo číslo občianskeho preukazu, číslo dôchodkového či sociálneho poistenia, daňové identifikačné číslo, číslo zdravotného poistenia alebo číslo vodičského preukazu, dátum narodenia alebo rodné priezvisko matky uvádzané spolu s ľubovoľným z vyššie uvedených údajov, finančný stav, politická orientácia, sexuálna orientácia, rasový alebo etnický pôvod, vierovyznanie.

Príklady nezodpovedného zhromažďovania a používania údajov: získavanie informácií o kreditných kartách prostredníctvom nezabezpečeného servera; propagácie naznačujúce znalosť sexuálnej orientácie alebo finančného stavu používateľa; porušenia našich pravidiel, ktoré sa vzťahujú na záujmovo orientovanú reklamu a remarketing.

Skresľovanie

Chceme, aby používatelia dôverovali reklamám na našej platforme. Preto sa snažíme zaistiť, aby boli reklamy jasné a korektné a používateľom poskytovali informácie, ktoré potrebujú na prijímanie informovaných rozhodnutí. Nepovoľujeme reklamy ani cieľové umiestnenia, ktoré sa snažia používateľov podviesť vylúčením relevantných informácií alebo poskytovaním zavádzajúcich informácií o výrobkoch, službách či firmách.

Príklady skresľovania: vynechávanie alebo skresľovanie fakturačných údajov, napríklad informácií o spôsobe, sume a čase vyúčtovania poplatkov používateľom; vynechávanie alebo skresľovanie vyúčtovaní spojených s finančnými službami, ako sú úrokové sadzby, poplatky a pokuty; nezobrazovanie daňových alebo licenčných čísel, kontaktných údajov alebo fyzickej adresy (keď je to relevantné); prezentácia ponúk, ktoré v skutočnosti nie sú dostupné; zavádzajúce alebo nerealistické tvrdenia týkajúce sa chudnutia alebo finančného zisku; finančné zbierky s falošnými zámienkami; phishing alebo falošné vyhlásenia o dôveryhodnosti spoločnosti s cieľom získať od používateľov cenné osobné alebo finančné údaje.


Obmedzený obsah a funkcie

Ďalej uvedené pravidlá sa týkajú obsahu, ktorý je v určitých prípadoch citlivý z právneho alebo kultúrneho hľadiska. Online reklama môže byť účinný spôsob, ako osloviť zákazníkov. V citlivých oblastiach sa však snažíme vyhnúť zobrazovaniu reklám v prípadoch a na miestach, kde by to mohlo byť nevhodné.

Z tohto dôvodu sa obsah uvedený nižšie povoľuje s obmedzeniami. Tieto propagácie sa nemusia zobrazovať všetkým používateľom na všetkých miestach. Od inzerentov sa tiež môže požadovať splnenie dodatočných požiadaviek, aby boli reklamy považované za vhodné. Nie všetky reklamné produkty, funkcie alebo siete tento obmedzený obsah podporujú. Ďalšie podrobnosti nájdete v centre pravidiel.

Predvolené zaobchádzanie s reklamami

An illustration representing Google

Spoločnosť Google sa zaviazala poskytovať bezpečné a dôveryhodné reklamné prostredie všetkým používateľom. Preto obmedzujeme zobrazovanie určitých typov kategórií reklám používateľom, ktorí nie sú prihlásení, alebo používateľom, ktorí sú podľa našich systémov mladší ako 18 rokov.

Sexuálny obsah

An illustration representing Google

Reklamy by mali zohľadňovať predvoľby používateľa a dodržiavať právne predpisy. V reklamách a cieľových umiestneniach obmedzujeme určité typy sexuálneho obsahu, ktoré sa budú zobrazovať iba v obmedzených prípadoch na základe vyhľadávacích dopytov používateľov, ich veku a miestnych právnych predpisov platných v oblasti zobrazovania reklám. Reklamy nesmú byť zacielené na neplnoletých.

Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Príklady obmedzeného sexuálneho obsahu: viditeľné genitálie a prsníky, zoznamovanie kvôli sexu, sexuálne hračky, striptízové kluby, živý čet so sexuálnym podtextom a osoby zachytené vo vyzývavých pózach.

Alkohol

An illustration representing Google

Dodržiavame miestne zákony a odvetvové normy týkajúce sa inzercie v súvislosti s alkoholom, preto určité typy inzercie súvisiacej s alkoholom (platí to pre alkohol aj nápoje, ktoré ho pripomínajú) nepovoľujeme. Niektoré typy reklám súvisiacich s alkoholom sú povolené za predpokladu, že dodržiavajú pravidlá uvedené nižšie, nezacieľujú na neplnoletých a sú zacielené iba na krajiny, ktoré výslovne povoľujú zobrazovanie reklám na alkohol.

Príklady obmedzených alkoholických nápojov: pivo, víno, saké, liehoviny alebo tvrdý alkohol, šampanské, alkoholizované víno, nealkoholické pivo, nealkoholické víno, nealkoholické destiláty.

Autorské práva

An illustration representing Google

Dodržiavame miestne zákony týkajúce sa autorských práv a chránime práva ich vlastníkov, preto nepovoľujeme reklamy, ktoré nemajú autorizáciu na používanie obsahu chráneného autorskými právami. Ak máte právnu autorizáciu na používanie obsahu chráneného autorskými právami, požiadajte o certifikáciu na účely inzercie. Ak uvidíte neautorizovaný obsah, odošlite sťažnosť súvisiacu s autorskými právami.

Hazard a hry

An illustration representing Google

Podporujeme inzerciu zodpovedného hazardu a dodržiavame miestne zákony a odvetvové normy týkajúce sa hazardu, preto nepovoľujeme určité typy inzercie súvisiacej s hazardom. Reklamy súvisiace s hazardom sú povolené, ak sú v súlade s pravidlami uvedenými nižšie a inzerent získal príslušnú certifikáciu Google Ads. Reklamy na hazard musia zacieľovať na schválené krajiny, mať vstupnú stránku, ktorá uvádza informácie o zodpovednom hazarde, a nikdy nesmú zacieľovať na neplnoletých. Skontrolujte si miestne nariadenia pre oblasti, na ktoré chcete zacieliť.

Príklady obmedzeného obsahu súvisiaceho s hazardom: kamenné kasína; webové stránky, na ktorých môžu používatelia staviť v pokri, bingu, rulete alebo na športové udalosti; národné a súkromné lotérie; webové stránky zhromažďujúce kurzy na športové podujatia; webové stránky ponúkajúce bonusové kódy alebo propagačné ponuky na webové stránky s hazardnými hrami; online výukové materiály kasínových hier; webové stránky ponúkajúce rekreačný poker; webové stránky, ktoré nie sú kasínom, ale sú zamerané na hry o peniaze.

Zdravotná starostlivosť a lieky

An illustration representing Google

Zaviazali sme sa dodržiavať nariadenia týkajúce sa reklamy v oblasti zdravotnej starostlivosti a liekov, preto očakávame, že reklamy a ciele budú dodržiavať príslušné právne predpisy a odvetvové normy. Inzercia spojená s niektorými typmi obsahu súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou nie je vôbec povolená. Iné typy obsahu súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou sú povolené, ak má inzerent certifikáciu od Googlu a zacieľuje iba na schválené krajiny. Prečítajte si miestne nariadenia pre oblasti, na ktoré chcete zacieliť.

Politický obsah

An illustration representing Google

Očakávame, že všetky politické reklamy a cieľové umiestnenia budú v súlade s miestnymi zákonmi týkajúcimi sa kampaní a volieb, a to v prípade všetkých oblastí, na ktoré reklamy zacieľujú. Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na právne záväzné obdobia volebných moratórií.

Príklady politického obsahu: propagácia politických strán alebo kandidátov, obhajoba politických záležitostí.

Finančné služby

An illustration representing Google

Chceme, aby používatelia mali adekvátne informácie a mohli sa informovane rozhodovať vo finančných otázkach. Naše pravidlá sú vytvorené tak, aby používatelia získali informácie na zváženie nákladov súvisiacich s finančnými produktmi a službami a aby boli chránení pred škodlivými a nečestnými praktikami. Na účely týchto pravidiel definujeme finančné produkty a služby ako také, ktoré súvisia so správou alebo investovaním peňazí a kryptomien, a to vrátane prispôsobeného poradenstva.

Pri propagácii finančných produktov a služieb musíte dodržiavať štátne a miestne nariadenia pre všetky regióny alebo krajiny, na ktoré zacieľujú vaše reklamy. Musíte napríklad sprístupniť informácie, ktoré vyžaduje miestny zákon. Viac informácií nájdete v našom neúplnom zozname požiadaviek podľa krajín. Pripomíname však, že od inzerentov sa očakáva, že si sami preštudujú miestne nariadenia týkajúce sa všetkých oblastí, na ktoré zacieľujú ich reklamy.

Ochranné známky

An illustration representing Google
Existuje niekoľko faktorov, ktoré určujú, kedy sa môžu ochranné známky použiť v reklamách služby Google Ads. Tieto pravidlá, ako aj faktory uvedené v našom centre pravidiel, platia len v prípade, že vlastník ochrannej známky poslal spoločnosti Google oprávnenú sťažnosť.

Právne podmienky

An illustration representing Google

Okrem dodržiavania pravidiel reklamy spoločnosti Google vždy zodpovedáte aj za zaistenie dodržiavania všetkých príslušných zákonov a predpisov platných pre všetky miesta, kde sa vaše reklamy zobrazujú.

Iné obmedzené typy podnikania

An illustration representing Google
Firmám podnikajúcim v určitých oblastiach neumožňujeme inzerovať pomocou našich služieb, aby sme zabránili zneužívaniu používateľov. Platí to aj v prípade firiem, pri ktorých sa zdá, že dodržiavajú naše ostatné pravidlá. Na základe našich nepretržitých kontrol a spätnej väzby od používateľov, regulátorov a úradov na ochranu spotrebiteľa občas identifikujeme výrobky alebo služby, ktoré možno ľahko zneužiť. Ak sa domnievame, že určité firmy predstavujú neprimerané riziko pre bezpečnosť alebo dojem používateľov, môžeme zobrazovanie súvisiacich reklám obmedziť alebo zastaviť.

Obmedzené formáty reklamy a funkcie

An illustration representing Google

Prístup k pokročilým formátom reklamy a funkciám v službe Google Ads určuje viacero faktorov. Niektoré formáty reklamy nie sú dostupné všetkým inzerentom, pokiaľ nesplnia konkrétne požiadavky alebo neukončia proces certifikácie.

Požiadavky na obsah určený pre deti

An illustration representing Google

Inzerenti nemôžu zobrazovať prispôsobené reklamy pri obsahu nastavenom ako určený pre deti. Na tejto stránke si môžete pozrieť, ktoré kategórie sa nesmú inzerovať pri obsahu určenom pre deti.

Publikačné a technické požiadavky

Chceme poskytovať reklamy, ktoré sú zaujímavé pre používateľov a nepôsobia otravne ani zložito. Preto sme vytvorili publikačné požiadavky, aby boli reklamy naďalej príťažlivé pre používateľov. Okrem toho sme vytvorili aj technické požiadavky, ktoré používateľom a inzerentom pomáhajú maximálne využiť celé spektrum formátov reklamy v našej ponuke.

Publikačné požiadavky

Spoločnosť Google vyžaduje, aby všetky reklamy, rozšírenia a ciele reklám spĺňali prísne odborné a publikačné štandardy, čím sa zabezpečí dobrý dojem používateľa. Povoľujeme iba reklamy, ktoré sú jasné, vyzerajú profesionálne a odkazujú používateľa na obsah, ktorý je relevantný, užitočný a ľahko sa s ním pracuje.

Príklady propagácie, ktorá nespĺňa tieto publikačné a profesionálne požiadavky:

  • príliš všeobecné reklamy, ktoré obsahujú nekonkrétne frázy typu „Tu nakupujte produkty“;
  • netradične použité slová, čísla, písmená, interpunkcia či symboly, napríklad ZADARMO, z-a-d-a-r-m-o alebo Z4D4RM0.

Požiadavky na cieľ

Chceme zaistiť pozitívny dojem spotrebiteľov, keď kliknú na vašu reklamu. Ciele reklám preto musia používateľom ponúkať jedinečnú hodnotu, byť funkčné, užitočné a umožňovať jednoduchú navigáciu.

Príklady propagácie nespĺňajúcej požiadavky na cieľ:

  • zobrazená webová adresa, ktorá presne nezodpovedá webovej adrese vstupnej stránky (napr. adresa google.com, ktorá používateľa presmeruje na adresu gmail.com);
  • nedokončené webové stránky alebo aplikácie, parkované domény alebo webové stránky či aplikácie, ktoré jednoducho nefungujú;
  • webové stránky, ktoré nemožno zobraziť v bežne používaných prehliadačoch;
  • webové stránky, ktoré v prehliadači zablokujú tlačidlo Späť.

Technické požiadavky

V záujme zachovania prehľadnosti a funkčnosti reklám sa od inzerentov vyžaduje, aby dodržiavali naše technické požiadavky.

Požiadavky na formát reklamy

V záujme zabezpečenia dobrého dojmu používateľa a zobrazovania atraktívnych a profesionálne vyzerajúcich reklám povoľujeme iba propagácie, ktoré sú v súlade so špecifickými požiadavkami pre jednotlivé reklamy. Prečítajte si požiadavky pre každý formát reklamy, ktorý používate.

Poznámka: Reklamy nevhodné pre rodinu nepovoľujeme v prípade obrázkových reklám, videoreklám ani iných netextových formátov reklám. Získajte ďalšie informácie o našich pravidlách týkajúcich sa obsahu pre dospelých.

Príklady požiadaviek na formát reklamy: povolené počty znakov pre nadpis a text reklamy, obmedzenia veľkosti obrázka, obmedzenia veľkosti súboru, obmedzenia dĺžky videa, pomery strán. 

Naše pravidlá

Služba Google Ads umožňuje firmám všetkých veľkostí z celého sveta propagovať v službách spoločnosti Google a v celej našej sieti najrôznejšie výrobky, služby, aplikácie a webové stránky. Chceme vám pomôcť osloviť súčasných aj potenciálnych zákazníkov a publiká. Aby sme však pomáhali vytvárať bezpečné a pozitívne zážitky používateľov, počúvame názory a pripomienky používateľov týkajúce sa typov reklám, ktoré sa im zobrazujú. Okrem toho pravidelne kontrolujeme zmeny online trendov a postupov, štandardov v odvetví a tiež predpisov. Pri tvorbe pravidiel taktiež berieme do úvahy hodnoty a kultúru našej spoločnosti, ako aj praktické, technické a obchodné hľadisko. Výsledkom je súbor pravidiel, ktoré sa vzťahujú na všetky propagácie v Sieti Google.

Spoločnosť Google vyžaduje, aby inzerenti dodržiavali všetky príslušné zákony a predpisy a tiež pravidlá spoločnosti Google uvedené vyššie. Je dôležité, aby ste sa oboznámili s týmito požiadavkami a sledovali, či v miestach, kde vaša firma pôsobí, ako aj v miestach, kde sa zobrazujú vaše reklamy, nedošlo k ich zmenám. Ak narazíme na obsah, ktorý uvedené požiadavky nespĺňa, môžeme zablokovať jeho zobrazovanie. V prípade opakovaného alebo hrubého porušenia pravidiel môžeme s inzerentom ukončiť spoluprácu.

 

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.

Povedzte nám svoj názor

Ohodnoťte užitočnosť tejto stránky a podeľte sa s nami o svoj názor:
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
true
73067
false
false