Retningslinjer for Google Ads

Google leverer oversatte versjoner av brukerstøtten, men de er ikke ment å endre innholdet i retningslinjene våre. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Display & Video 360-brukere må overholde disse Google Ads-retningslinjene. Du finner flere begrensninger i brukerstøtten for Display & Video 360.

Vi har stanset all visning av annonser i Russland midlertidig, og som en del av dette tiltaket kan ikke annonsører basert i Russland vise annonser i Google-tjenester eller -nettverk globalt.
På grunn av den pågående krigen i Ukraina stanser vi inntil videre all visning av Google-annonser til brukere som befinner seg i Russland.

Velkommen til Googles retningslinjesenter for annonsering

Dette er det første alternativet knyttet til Google Ads-retningslinjene. Trykk på denne knappen for å administrere kontoen din ved hjelp av Administratoren for retningslinjer. Dette er det andre alternativet knyttet til Google Ads-retningslinjene. Trykk på denne knappen for å finne ut hvordan du kan anke avgjørelser knyttet til en sperret konto. Dette er den tredje knappen knyttet til alternativene for Google Ads-retningslinjene. Trykk på denne knappen for å rapportere brudd på annonseretningslinjene.

Oversikt over retningslinjene våre og hvordan vi håndhever dem

Vi gjør det vi kan for å tilby et sunt økosystem for digital annonsering – som er åpent, pålitelig og fungerer like godt for både brukere, publisister og annonsører. Hensikten med denne brukerstøtten er å hjelpe deg med å lage Google Ads-kampanjer i tråd med retningslinjene for annonsering, som er oppført nedenfor.

Disse retningslinjene er utarbeidet for å skape en trygg og positiv opplevelse for brukerne våre og sikre overensstemmelse med lov og rett. Dette betyr at det i henhold til retningslinjene ikke er tillatt å vise innhold som er skadelig for brukerne eller økosystemet for annonsering.

Retningslinjene for annonsering dekker fire hovedområder:

Google Ads policies | prohibited content Forbudt innhold: innhold du ikke kan markedsføre i Google-nettverket
Google Ads policies | prohibited practice Forbudt praksis: ting du ikke kan gjøre hvis du vil annonsere hos oss
Google Ads policies | restricted content Begrenset innhold og begrensede funksjoner: innhold du kan markedsføre, men underlagt visse begrensninger
Google Ads policies | Editorial and technical Redaksjonelle og tekniske krav: kvalitetsstandarder for annonser, nettsteder og apper

Klikk deg gjennom retningslinjene nedenfor for å se definisjoner, eksempler og feilsøkingstrinn.

Vi bruker både Google AI og manuelle evalueringer for å påse at disse retningslinjene overholdes i annonser. Teknologien vi bruker for å håndheve retningslinjene, er basert på Google AI og modellert på avgjørelser tatt av menneskelige evaluerere, slik at vi kan beskytte brukerne og holde annonseplattformene trygge. Mer komplekse, nyanserte og alvorlige tilfeller blir ofte evaluert av eksperter med relevant opplæring.

Vi iverksetter tiltak mot innhold som er i strid med retningslinjene. Vi kan blant annet avvise annonser som bryter retningslinjene, og sperre kontoer som står bak gjentatte eller grove brudd på retningslinjene. Vi tar gjentatte overtredelser svært alvorlig, og når det skjer, praktiserer vi et advarselsbasert system, som vi stadig utvider.

Vi informerer deg om avgjørelser vi tar – og eventuelle sanksjoner – som følge av eventuelle brudd på retningslinjene i kontoen din. Hvis en av annonsene dine ikke blir godkjent, kan du korrigere annonsen eller anke avgjørelsen (her hvis det er en DV360-annonse). Du kan også anke avgjørelser om kontosperring (her hvis det er en DV360-anke). Disse linkene fungerer bare hvis du er logget på Google Ads-kontoen din.

Innhold som ikke er tillatt

Forfalskede varer

Salg eller markedsføring av forfalskede varer er forbudt i Google Ads. Forfalskede varer inneholder en logo eller et varemerke som er identisk med, eller har store likheter med, et annet varemerke. Bestemte kjennetegn ved merkevaren etterlignes for at produktene skal fremstå som ekte produkter fra eieren av varemerket. Disse retningslinjene gjelder for innholdet i annonsen din samt på nettstedet ditt og i appen din. 


Farlige produkter eller tjenester

Vi ønsker å bidra til at folk er trygge både på og utenfor nettet, og derfor tillater vi ikke markedsføring av visse produkter og tjenester som kan forårsake personskader eller materielle skader.

Eksempler på farlig innhold: rusmidler (syntetiske eller organiske), psykoaktive stoffer, utstyr for narkotikabruk, våpen, ammunisjon, eksplosiver og fyrverkeri, oppskrifter på fremstilling av eksplosiver og andre farlige produkter, tobakksprodukter

Innhold som kan bidra til uærlig atferd

Ærlighet og rettferdighet er viktig for oss, og derfor tillater vi ikke markedsføring av produkter eller tjenester som fremmer uærlig atferd.

Eksempler på produkter og tjenester som kan bidra til uærlig atferd: programvare og instruksjoner for hacking, tjenester for å oppnå kunstig økning i annonse- eller nettstedstrafikk, falske dokumenter, juksetjenester for akademiske oppgaver

Upassende innhold

Vi ønsker å fremme mangfold og respekt for andre og forsøker å utestenge brukere som ikke respekterer dette. Derfor viser vi ikke annonser eller destinasjoner med innhold som er støtende eller fremmer hat, intoleranse, diskriminering eller vold.

Eksempler på upassende eller støtende innhold: mobbing av eller trusler mot en gruppe eller enkeltperson, diskriminering av andre basert på hudfarge eller etnisk opphav, utstyr relatert til hatgrupper, eksplisitte bilder av åsteder og ulykker, dyremishandling, drap, selvskading, utpressing, salg eller utveksling av truede arter, grovt språk i annonser


Forbudt praksis

Misbruk av annonsenettverket

Vi ønsker at annonsene i Google-nettverket skal være nyttige, varierte, relevante og trygge for brukerne. Derfor tillater vi ikke annonser, innhold eller destinasjoner der man forsøker å lure eller omgå prosessene våre for annonsevurdering.

Eksempler på misbruk av annonsenettverket: markedsføring av innhold med skadelig programvare, maskering (cloaking) eller andre teknikker for å skjule destinasjonen brukerne videreføres til, «arbitrasje» eller markedsføring av destinasjoner der hensikten bare eller primært er å vise annonser, markedsføring av «bro»- eller «gateway»-destinasjoner der hensikten bare er å sende brukerne videre til andre nettsteder, annonsering der hensikten bare eller primært er å innhente anbefalinger fra brukeren i sosiale nettverk, manipulasjon av innstillinger for å omgå systemene for håndheving av retningslinjene våre

Innsamling og bruk av data

Vi ønsker at brukerne skal være helt sikre på at informasjonen om dem respekteres og behandles på riktig måte. Annonseringspartnerne våre skal derfor ikke misbruke denne informasjonen eller samle den inn til uklare formål uten tilstrekkelige sikkerhetstiltak eller uten at egnet informasjon om dette videreformidles.

Vær oppmerksom på at du er underlagt tilleggsretningslinjer når du bruker personlig tilpasset annonsering, som omfatter remarketing og egendefinerte målgrupper. Hvis du bruker målrettingsfunksjoner for personlig tilpasset annonsering, må du gjennomgå retningslinjene for innsamling og bruk av data i personlig tilpassede annonser.

Eksempler på brukerinformasjon som må behandles spesielt forsiktig: fullt navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, personnummer og andre identifikasjonsnumre, førerkortnummer, fødselsdato eller mors pikenavn i kombinasjon med hva som helst av informasjonen ovenfor, økonomisk situasjon, politisk tilhørighet, seksuell legning, hudfarge eller etnisk opphav, religion

Eksempler på uansvarlig bruk og innsamling av data: innhenting av kredittkortinformasjon via en usikker tjener, kampanjer der man hevder å kjenne brukerens seksuelle legning eller økonomiske situasjon, brudd på retningslinjene våre for interessebasert annonsering og remarketing

Feilaktig fremstilling

Vi ønsker at brukerne skal kunne stole på annonsene på plattformen vår. Derfor gjør vi vårt beste for å sikre at annonsene er klare og ærlige, og at brukerne får informasjon som gir et godt grunnlag for å ta avgjørelser. Vi tillater ikke annonser eller destinasjoner som villeder brukerne ved å utelate relevant informasjon eller presentere villedende informasjon om produkter, tjenester eller bedrifter.

Eksempler på feilaktig fremstilling: utelatelse eller tilsløring av faktureringsopplysninger, for eksempel hvordan, hvor mye og når brukerne blir belastet, utelatelse eller tilsløring av utgifter knyttet til finansielle tjenester, for eksempel renter, avgifter og gebyrer, utelatelse av organisasjons- eller lisensnummer, kontaktinformasjon eller fysisk adresse der dette er relevant, presentasjon av tilbud som egentlig ikke er tilgjengelige, villedende eller urealistiske påstander om vekttap eller økonomisk gevinst, forsøk på å lure til seg donasjoner på falskt grunnlag, nettfisking eller forsøk på å fremstå som en anerkjent bedrift for å få brukerne til å gi fra seg verdifull personlig eller økonomisk informasjon


Begrenset innhold og begrensede funksjoner

Retningslinjene nedenfor dekker innhold som kan være juridisk eller kulturelt sensitivt. Annonsering på nettet er en svært effektiv måte å nå frem til kunder på. Samtidig legger vi ned mye arbeid i å forhindre at annonser med sensitivt innhold vises på steder og i tilfeller der dette kan være upassende.

Derfor tillater vi bare begrenset markedsføring av innholdet nedenfor. Kampanjer med denne typen innhold vises ikke nødvendigvis til alle brukere alle steder, og annonsørene må kanskje oppfylle tilleggskrav før annonsene deres kan vises. Vær oppmerksom på at ikke alle annonseprodukter, funksjoner og nettverk støtter slikt begrenset innhold. Du finner mer informasjon om dette i retningslinjesenteret.

Standardbehandling av annonser

En illustrasjon som representerer Googles standardbehandling av annonser som begrenser visse annonsekategorier for brukere under 18 år.

Google ønsker at annonseopplevelsen skal være trygg og pålitelig for alle. Derfor begrenser vi visse typer annonsekategorier for brukere som ikke er pålogget, eller som ifølge systemene våre sannsynligvis er under 18 år.

Seksuelt innhold

En illustrasjon som representerer Googles retningslinjer som skal begrense visse annonser med seksuelt innhold.

Annonser skal være i tråd med brukernes innstillinger og overholde gjeldende lov. Vi legger begrensninger på visse typer seksuelt innhold i annonser og på destinasjoner. Dette innholdet kan utelukkende vises under visse omstendigheter basert på brukerens alder og søkeord samt den lokale lovgivningen der annonsen vises. Annonser skal ikke målrettes mot mindreårige.

Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Eksempler på seksuelt innhold underlagt begrensninger: synlige kjønnsorganer og kvinnebryster, sexdating, sexleketøy, strippeklubber, direktechatter med seksuelt betonte temaer og modeller i seksualiserte positurer

Alkohol

En illustrasjon som representerer Googles retningslinjer som skal begrense visse annonser som omfatter alkohol og drikke som minner om alkohol.

Vi overholder lokale lover og bransjestandarder knyttet til alkohol. Derfor er visse typer alkoholrelatert annonsering ikke tillatt. Dette omfatter både alkohol og drikke som minner om alkohol. Visse typer alkoholrelaterte annonser er tillatt såfremt de samsvarer med retningslinjene nedenfor, ikke er målrettet mot mindreårige, og bare er målrettet mot land der alkoholannonser eksplisitt er tillatt.

Eksempler på alkoholholdige drikkevarer underlagt begrensninger: øl, vin, sake, brennevin, champagne, sterkvin, alkoholfritt øl, alkoholfri vin, alkoholfritt brennevin

Opphavsrett

En illustrasjon som representerer Googles retningslinjer som skal beskytte rettighetene til opphavsrettshavere.

Vi overholder lokale lover om opphavsrett og beskytter opphavsrettshavernes rettigheter. Derfor tillater vi ikke annonser der opphavsrettsbeskyttet innhold brukes uten tillatelse. Hvis du har juridisk tillatelse til å bruke opphavsrettsbeskyttet innhold, kan du søke om sertifisering (eller her for DV360) for å annonsere. Hvis du oppdager uautorisert innhold, kan du sende inn en opphavsrettsklage.

Gambling og spill

Et bilde som illustrerer Googles retningslinjer for å begrense visse gamblingrelaterte annonser.

Vi støtter annonsering for ansvarlig gambling og overholder lokale lover og bransjestandarder for gambling. Derfor er visse typer gamblingrelatert annonsering ikke tillatt. Gamblingrelaterte annonser er tillatt såfremt de overholder retningslinjene nedenfor og annonsøren har innhentet sertifiseringen som kreves fra Google Ads. Gamblingannonser skal være målrettet mot godkjente land, ha en landingsside som inneholder informasjon om ansvarlig gambling, og skal aldri være rettet mot mindreårige. Sett deg inn i den lokale lovgivningen for områdene du ønsker å målrette mot.

Eksempler på gamblingrelatert innhold underlagt begrensninger: fysiske kasinoer, nettsteder der brukerne kan satse penger på poker, bingo, rulett eller sportsarrangementer, nasjonale eller private lotterier, samlenettsteder for odds for idrettsarrangementer, nettsteder som tilbyr bonuskoder eller promoteringstilbud for gamblingnettsteder, nettopplæring for kasinospill, nettsteder der det tilbys poker uten innsats, nettsteder med andre pengespill enn kasinospill

Helsetjenester og legemidler

Et bilde som illustrerer Googles retningslinjer for å begrense visse annonser med helserelatert innhold.

Vi gjør vårt ytterste for å overholde lover og regler om annonsering for legemidler og helsetjenester. Derfor forventer vi at annonser og destinasjoner er i tråd med relevant lov og rett og relevante bransjestandarder. Annonsering for visse typer helserelatert innhold er ikke tillatt i det hele tatt, mens annonsering for andre typer bare er tillatt når annonsøren er Google-sertifisert og bare målretter mot godkjente land. Sett deg inn i den lokale lovgivningen for områdene du ønsker å målrette mot.

Politisk innhold

En illustrasjon som representerer Googles retningslinjer som skal begrense visse annonser med politisk innhold.

Vi forventer at alle annonser og destinasjoner med politisk innhold overholder den lokale lovgivningen for politiske kampanjer og valg på alle stedene annonsene målrettes mot. Dette omfatter også lovpålagte perioder med reklameforbud.

Eksempler på politisk innhold: markedsføring av politiske partier og kandidater, støtte for politiske syn

Finansielle tjenester

En illustrasjon som representerer Googles retningslinjer som skal begrense visse annonser relatert til finansielle tjenester.

Vi vil at brukerne skal ha nok informasjon til å kunne ta veloverveide beslutninger om økonomi. Retningslinjene våre er laget for å gi brukerne informasjonen de trenger for å vurdere kostnadene knyttet til finansielle produkter og tjenester samt for å beskytte brukerne mot skadelige og villedende metoder. I disse retningslinjene er finansielle produkter og tjenester definert som produkter og tjenester knyttet til forvaltning eller investering av penger og kryptovaluta, inkludert personlig tilpasset rådgivning.

Når du markedsfører finansielle produkter og tjenester, må du overholde de lokale og regionale forskriftene i alle områdene du målretter annonsene mot, for eksempel krav til videreformidling av informasjon i henhold til lokal lov og rett. Vi forventer at annonsører selv setter seg inn i den lokale lovgivningen på stedene de målretter annonser mot.

Varemerker

En illustrasjon som representerer Googles retningslinjer som skal begrense visse annonser som inneholder varemerker.
Det er flere faktorer som avgjør i hvilke tilfeller varemerker kan brukes i Google-annonser. I tillegg til faktorene som er beskrevet i brukerstøtten, gjelder disse retningslinjene bare når en varemerkeeier har sendt inn en gyldig klage til Google.

Juridiske krav

Et bilde som illustrerer Googles retningslinjer for å sikre overholdelse av alle gjeldende lover og forskrifter.

Du har til enhver tid ansvar for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter, i tillegg til Googles retningslinjer for annonsering, overalt der annonsene dine blir vist.

Andre bedrifter med begrensninger

Et bilde som illustrerer Googles retningslinjer for å forhindre at visse typer bedrifter får annonsere via Google Ads.
Vi begrenser visse typer bedrifters mulighet til å annonsere med oss. Hensikten med dette er å forhindre at brukerne skal bli utnyttet, og vi kan begrense enkeltbedrifters annonseringsmuligheter selv om de tilsynelatende overholder de andre retningslinjene våre. På bakgrunn av våre egne løpende vurderinger og tilbakemeldinger fra brukere, regulerings- og forbrukermyndigheter kan vi fra tid til annen identifisere produkter eller tjenester der brukerne løper større risiko for å bli utnyttet. Hvis vi mener at visse typer bedrifter utgjør en uakseptabel risiko for brukersikkerheten og brukeropplevelsen, kan det hende vi forhindrer kjøring av relaterte annonser.

Begrensede annonseformater og funksjoner

En illustrasjon som representerer Googles krav til og sertifiseringsprosess for avanserte annonseformater.

Det er flere faktorer som avgjør om du får tilgang til avanserte annonseformater og funksjoner i Google Ads. Enkelte annonseformater er ikke tilgjengelige for alle annonsører før de oppfyller spesifikke krav eller fullfører sertifiseringsprosessen.

Krav til innhold laget for barn

En illustrasjon som representerer Googles retningslinjer som skal begrense annonser for innhold laget for barn.

Annonsører kan ikke vise personlig tilpassede annonser i innhold merket som laget for barn. Se her for kategorier som er begrenset for annonsering av innhold laget for barn.

Begrenset annonselevering til barn og tenåringer

Det er viktig at annonseringen vi tilbyr i Google-produktene, er nyttig, informativ og fremfor alt trygg for alle brukerne, deriblant barn og tenåringer. Googles retningslinjer for annonselevering til barn og retningslinjer for annonselevering til tenåringer omfatter tiltak for å beskytte brukere under 18 år, som å slå av personlig tilpasning av annonser og begrense sensitive annonsekategorier.

Begrenset annonselevering

Denne illustrasjonen representerer retningslinjene for begrenset annonselevering i Google Ads.

Vi må beskytte integriteten til Google Ads-økosystemet, og derfor begrenser vi antallet visninger i scenarioer der annonseleveringen har høyere sannsynlighet for å føre til uriktig bruk eller dårlige brukeropplevelser. I slike spesifikke tilfeller kan bare kvalifiserte annonsører kjøre annonser uten begrensninger på antall visninger. Finn ut mer om når begrenset annonselevering gjelder, og hvem som er kvalifiserte annonsører.

Redaksjonelle og tekniske krav

Vi ønsker å levere annonser som engasjerer brukerne uten å være irriterende eller lite brukervennlige. Derfor har vi utarbeidet disse redaksjonelle retningslinjene for å hjelpe deg med å lage annonser som tiltaler brukerne. Vi har også spesifisert tekniske krav for å gjøre det enklere for brukerne og annonsørene å få mest mulig ut av de ulike annonseformatene vi tilbyr.

Redaksjonelle krav

Google ønsker å levere brukeropplevelser av høy kvalitet, og derfor krever vi at alle annonser, elementer og destinasjoner innfrir høye profesjonelle og redaksjonelle krav. Vi tillater bare annonser som er tydelige, har et profesjonelt preg og fører brukerne til innhold som er relevant, nyttig og brukervennlig.

Eksempler på annonsering som ikke tilfredsstiller disse redaksjonelle og profesjonelle kravene:

  • svært generelle annonser med vage formuleringer (f.eks. «Kjøp produkter her»)
  • bruk av ord, tall, bokstaver, tegnsetting og symboler som salgstriks (f.eks. GRATIS, g-r-a-t-i-s og GR4T15!!!)

Krav til destinasjoner

Vi vil at forbrukerne skal få en god opplevelse etter at de klikker på annonser, så annonsedestinasjoner må gi unik verdi for brukerne og være nyttige, funksjonelle og lette å navigere i.

Eksempler på annonsering som ikke tilfredsstiller kravene til destinasjoner:

  • visningsadresser som ikke gjenspeiler nettadressen til landingssiden (f.eks. hvis google.com fører brukerne videre til gmail.com)
  • nettsteder eller apper under utvikling, parkerte domener og nettsteder eller apper som ikke fungerer
  • nettsteder som ikke kan vises i vanlige nettlesere
  • nettsteder der tilbakeknappen i nettleseren er slått av

Tekniske krav

For å hjelpe oss å sikre at annonsene er tydelige og funksjonelle, må annonsørene innfri de tekniske kravene våre.

Krav til annonseformater

For at du skal kunne tilby en god brukeropplevelse og vise attraktive annonser med et profesjonelt preg, må de enkelte annonsene i kampanjene dine oppfylle bestemte krav. Se gjennom de formatspesifikke kravene for alle annonseformatene du bruker.

Merk: I bildeannonser, videoannonser og andre annonseformater som ikke er tekstbaserte, tillater vi ikke annonser med innhold som ikke er egnet for barn. Les mer om retningslinjene våre for seksuelt innhold.

Eksempler på krav til annonseformater: tegngrenser i overskrifter og brødtekst i annonser, krav til bildestørrelse, filstørrelse, videolengde, høyde/bredde-forholdOm retningslinjene våre

Med Google Ads får små og store bedrifter i hele verden muligheten til å markedsføre et bredt utvalg av produkter, tjenester, apper og nettsteder på Google og i hele nettverket vårt. Vi ønsker å hjelpe deg med å nå ut til både nåværende og potensielle kunder og målgrupper. For å sikre en trygg og positiv brukeropplevelse lytter vi til tilbakemeldinger og spørsmål om annonsene brukerne ser. Vi gjennomgår også regelmessig endringer i trender og praksis på nettet, bransjestandarder og forskrifter. Og når vi utarbeider retningslinjene, tar vi også hensyn til verdiene og kulturen i Google samt driftsmessige, tekniske og økonomiske faktorer. Dette danner grunnlaget for retningslinjer som gjelder for all markedsføring i Google-nettverket.

Google krever at annonsører overholder alle gjeldende lover og forskrifter samt Google-retningslinjene som er beskrevet ovenfor. Det er viktig at du setter deg inn i og holder deg oppdatert om kravene som gjelder for steder der bedriften din har virksomhet, og steder der annonsene dine vises. Når vi oppdager brudd på disse kravene, kan vi blokkere visning av det aktuelle innholdet, og i tilfeller med grove eller gjentatte brudd kan du miste muligheten til å annonsere hos oss.

Annonsører forplikter seg til å ikke markedsføre innhold eller utvise atferd som kan føre til skade for brukerne våre, medarbeiderne våre eller Google Ads-økosystemet. Hvis vi ser slikt innhold eller slik atferd, kan vi iverksette tiltak, for eksempel begrense eller blokkere annonser eller sperre den aktuelle kontoen.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads.

Fortell oss hva du synes

Gi en vurdering av hvor nyttig denne siden er, og send oss tilbakemelding:

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny