Google Ads ‑käytännöt

Google tarjoaa käännettyjä versioita ohjekeskuksen sisällöstä. Nämä versiot on tarkoitettu vain viitteeksi, eikä niiden tarkoituksena ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Display & Video 360 ‑käyttäjien on noudatettava tätä Google Ads ‑käytäntöä. Tietoja muista rajoituksista on Display & Video 360 ‑ohjekeskuksessa.

Ukrainassa käynnissä olevan sodan vuoksi keskeytämme tilapäisesti Google-mainosten näkymisen Venäjällä oleville käyttäjille.
Liittyen äskettäiseen mainonnan jäädyttämiseen Venäjällä keskeytämme lisäksi Venäjältä käsin toimivien mainostajien mainosten näkymisen Googlen palveluissa ja verkostoissa.

Tervetuloa Googlen Mainostuskäytäntökeskukseen

Tämä on Google Adsin käytäntöasetusten ensimmäinen painike. Klikkaa tästä, jos haluat hallinnoida tiliäsi käyttämällä käytäntöjen hallintatyökalua. Tämä on Google Ads ‑käytäntövaihtoehtojen toinen painike. Klikkaamalla sitä näet ohjeet siihen, miten voit tehdä valituksen tilin jäädytyksestä. Tämä on Google Ads ‑käytäntövaihtoehtojen kolmas painike. Valitse se, jos haluat tehdä ilmoituksen käytäntöä rikkovasta mainoksesta.

Käytäntöjen yleiskatsaus

Haluamme tukea luotettavaa ja avointa digitaalisen mainonnan ekosysteemiä, joka toimii hyvin niin käyttäjien, mainostajien kuin julkaisijoidenkin näkökulmasta. Tämän ohjekeskuksen tarkoituksena on auttaa sinua luomaan Google Ads ‐kampanjoita, jotka ovat alla mainittujen mainostuskäytäntöjen mukaisia. Käytäntöjen avulla haluamme varmistaa, että kampanjoissa noudatetaan lakeja ja että ne tarjoavat käyttäjille turvallisen ja positiivisen kokemuksen. Siksi käytännöissä kielletään sellaisen sisällön käyttäminen, joka on mielestämme haitallista käyttäjille ja koko mainonnan ekosysteemille.

Käytämme automaattisten ja ihmisen tekemien arviointien yhdistelmää, jotta Google Ads ‑mainonta on varmasti näiden käytäntöjen mukaista. 

Mainostuskäytännöt kattavat seuraavat neljä osa-aluetta:

Google Ads policies | prohibited content Kielletty sisältö: Tällaista sisältöä ei voi mainostaa Google-verkostossa.
Google Ads policies | prohibited practice Kielletyt toimintatavat: Nämä toimintatavat ovat kiellettyjä mainostajiltamme.
Google Ads policies | restricted content Rajoitettu sisältö ja rajoitetut ominaisuudet: Tällaista sisältöä voi mainostaa tietyin rajoituksin.
Google Ads policies | Editorial and technical Oikeakielisyys ja tekniset vaatimukset: Nämä laatuvaatimukset koskevat mainoksia, verkkosivustoja ja sovelluksia.

Klikkaa alla olevia käytäntöjä, niin näet niiden määritelmät ja esimerkkejä ja saat ohjeita ongelmatilanteisiin. 

Kielletty sisältö

Tuoteväärennökset

Google Ads kieltää tuoteväärennösten myynnin ja mainostamisen. Tuoteväärennöksissä on tavaramerkki tai logo, joka on identtinen toisen tavaramerkin kanssa tai jota on huomattavan vaikea erottaa toisesta tavaramerkistä. Tuoteväärennökset jäljittelevät alkuperäisen tuotteen brändiominaisuuksia, jotta niitä erehdyttäisiin pitämään brändin omistajan aitoina tuotteina. Tämä käytäntö koskee mainoksen sisältöä ja verkkosivuston tai sovelluksen sisältöä. 


Vaaralliset tuotteet tai palvelut

Haluamme auttaa ihmisiä tuntemaan olonsa turvalliseksi sekä verkossa että sen ulkopuolella, joten emme salli joidenkin sellaisten tuotteiden tai palveluiden mainostamista, jotka voivat aiheuttaa vahinkoja, haittaa tai loukkaantumisia.

Esimerkkejä vaarallisesta sisällöstä: huumausaineet (kemialliset tai yrttipohjaiset), psykoaktiiviset aineet, päihteiden käyttöön tarkoitetut välineet, aseet, ammukset, räjähteet ja ilotulitteet, räjähteiden tai muiden haitallisten tuotteiden valmistusohjeet ja tupakkatuotteet

Petollisen toiminnan salliminen

Arvostamme rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta, joten emme salli sellaisten tuotteiden tai palveluiden mainostamista, jotka on tarkoitettu epärehellistä käyttöä varten.

Esimerkkejä tuotteista tai palveluista, jotka mahdollistavat petollisen toiminnan: hakkerointiohjelmistot tai ‑ohjeet, mainos- tai verkkosivustoliikenteen keinotekoiseen lisäämiseen tarkoitetut palvelut, väärennetyt asiakirjat ja akateemiset huijauspalvelut

Sopimaton sisältö

Arvostamme monimuotoisuutta ja toisten kunnioittamista ja pyrimme aina välttämään käyttäjiemme loukkaamista. Siksi emme hyväksy mainoksia tai kohteita, joissa on järkyttävää sisältöä tai joissa kannustetaan vihaan, suvaitsemattomuuteen, syrjintään tai väkivaltaan.

Esimerkkejä sopimattomasta tai loukkaavasta sisällöstä: tietyn henkilön tai ihmisryhmän kiusaaminen tai pelotteleminen, etniseen taustaan perustuva syrjintä, viharyhmiin liittyvät tuotteet, yksityiskohtaiset kuvat rikospaikoista tai onnettomuuksista, eläinten julma kohtelu, murhat, itsensä vahingoittaminen, kiristys, uhanalaisten lajien myynti tai kauppaaminen ja säädytöntä kielenkäyttöä sisältävät mainokset


Kielletyt käytännöt

Mainosverkoston väärinkäyttö

Haluamme, että käyttäjien Google-verkostossa näkemät mainokset ovat hyödyllisiä, monipuolisia, asianmukaisia ja turvallisia. Emme salli mainostajien näyttää mainoksia, sisältöjä tai mainosten kohteita, jotka ovat haitallisia tai joilla yritetään huijata tai kiertää mainosten tarkistusprosessejamme.

Esimerkkejä mainosverkoston väärinkäytöstä: haittaohjelmia sisältävän sisällön mainostaminen; pyrkimys salata tai peittää todellinen sijainti, johon käyttäjät ohjataan; yksinomaan tai ensisijaisesti mainostamista varten luotujen sivujen mainostaminen; sellaisten yhdyskäytävätyyppisten kohteiden mainostaminen, joiden ainoa tarkoitus on ohjata käyttäjiä toisaalle; mainostaminen yksinomaan tai ensisijaisesti siksi, että käyttäjä saataisiin "tykkäämään" sosiaalisesta verkostosta; asetusten käsitteleminen tavalla, jonka tarkoitus on estää käytäntöjenmukaisuuden tarkastusjärjestelmien toiminta

Tietojen kerääminen ja käyttö

Haluamme käyttäjien voivan luottaa siihen, että heitä koskevia tietoja käsitellään kunnioittavasti ja huolellisesti. Tästä syystä mainoskumppaniemme ei pitäisi käyttää näitä tietoja väärin eikä kerätä niitä epäselviä käyttötarkoituksia varten tai ilman asiaankuuluvia ilmoituksia tai suojaustoimenpiteitä.

Huomaa, että lisäkäytäntöjä sovelletaan käytettäessä personoitua mainontaa, joka sisältää uudelleenmarkkinoinnin ja omat yleisöt. Jos käytät personoidun mainonnan kohdistusominaisuuksia, tutustu personoitujen mainosten datan keräämistä ja käyttöä koskeviin käytäntöihin.

Esimerkkejä käyttäjätiedoista, joita on käsiteltävä huolellisesti: koko nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, eläketiedot, sosiaaliturvatunnus, verotunnus, terveysvakuutuksen tai ajokortin numero, syntymäpäivä tai äidin tyttönimi minkä tahansa edellä mainitun tiedon yhteydessä sekä taloudelliseen tilanteeseen, poliittisiin yhteyksiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan tai uskontoon liittyvät tiedot

Esimerkkejä vastuuttomasta datan keräämisestä ja käytöstä: credit-korttitietojen hankkiminen suojaamattoman palvelimen kautta; mainoskampanjat, joissa väitetään tiedettävän käyttäjän seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta; kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa ja uudelleenmarkkinointia koskevien käytäntöjen vastaisuudet

Harhaanjohtaminen

Haluamme, että käyttäjät luottavat alustallamme näytettäviin mainoksiin. Tästä syystä pyrimme siihen, että mainokset ovat selkeitä ja rehellisiä ja antavat käyttäjille tarpeeksi tietoa perusteltujen päätösten tekemiseen. Mainokset tai kohteet, joista on huijaustarkoituksessa jätetty pois olennaisia tuotetietoja tai jotka sisältävät harhaanjohtavia tietoja tuotteista, palveluista tai yrityksistä, eivät ole sallittuja.

Esimerkkejä harhaanjohtamisesta: laskutustietojen ilmoittamatta jättäminen (esim. miten, kuinka paljon ja milloin käyttäjiä laskutetaan); rahoituspalveluihin liittyvien veloitusten (esim. korkojen, palvelumaksujen ja rangaistusmaksujen) ilmoittamatta jättäminen tai peitteleminen; vero- tai lisenssinumeroiden, yhteystietojen tai osoitteen (jos se on oleellinen tieto) esittämättä jättäminen; katteettomien tarjousten esittäminen; harhaanjohtavien tai epärealististen väittämien esittäminen painonpudotukseen tai taloudelliseen hyötyyn liittyen; lahjoitusten kerääminen väärin perustein; tietojenkalastelu tai hyvämaineiseksi yritykseksi tekeytyminen, jotta käyttäjät saataisiin ilmoittamaan arvokkaita henkilökohtaisia tai raha-asioitaan koskevia tietoja


Rajoitettu sisältö ja rajoitetut ominaisuudet

Alla ilmoitetut käytännöt koskevat sisältöä, joka voi toisinaan olla lainsäädännöllisistä tai kulttuurisidonnaisista syistä arkaluontoista. Verkkomainonta voi olla tehokas tapa tavoittaa asiakkaita, mutta kun kyseessä on arkaluonteinen aihe, teemme myös paljon työtä sen varmistamiseksi, että mainokset eivät näy tilanteissa, joissa ne saatetaan kokea sopimattomiksi.

Tästä syystä sallimme alla kuvatun tyyppisen sisällön mainostamisen vain rajoitetusti. Näihin asioihin liittyvät kampanjat eivät ehkä näy kaikille käyttäjille kaikissa sijainneissa, ja mainostajien on ehkä täytettävä lisävaatimuksia, ennen kuin heidän mainoksensa voi näkyä. Huomaa, että kaikki mainostuotteet, ominaisuudet tai verkostot eivät tue tätä rajoitettua sisältöä. Lisätietoja on Käytäntökeskuksessa.

Mainosten oletuskäsittely

An illustration representing Google

Google on sitoutunut tarjoamaan turvallisen ja luotettavan mainoskokemuksen kaikille käyttäjille. Tästä syystä rajoitamme tietyntyyppisten mainoskategorioiden näkymistä käyttäjille, jotka eivät ole kirjautuneet sisään tai jotka järjestelmiemme mukaan ovat alle 18-vuotiaita.

Seksuaalinen sisältö

An illustration representing Google

Mainosten on oltava käyttäjän asetusten sekä lainsäädännön mukaisia. Rajoitamme tietynlaista seksuaalista sisältöä mainoksissa ja mainosten kohteissa, ja tällaiset mainokset saavat näkyä vain tarkasti rajatuissa tapauksissa hakulausekkeiden, käyttäjän iän ja mainoksen kohdistusalueen paikallisten lakien mukaan. Mainoksia ei saa kohdistaa alaikäisille.

Lue lisää käytäntörikkomusten seurauksista.

Esimerkkejä rajoitetusta seksuaalisesta sisällöstä: näkyvissä olevat sukupuolielimet tai naisen rinnat, pikasuhteiden hakeminen, seksilelut, strippiklubit, seksiin vihjaavat livechatit ja seksuaalisissa asennoissa olevat mallit

Alkoholi

An illustration representing Google

Noudatamme paikallisia alkoholilakeja ja toimialan standardeja, joten emme salli tietynlaista alkoholiin liittyvää mainontaa. Kielto koskee alkoholijuomia ja niitä muistuttavia juomia. Tietyt alkoholiin liittyvät mainokset ovat sallittuja, mikäli ne ovat oheisten käytäntöjen mukaisia eikä niitä ole kohdistettu alaikäisille. Lisäksi näitä mainoksia saa kohdistaa vain maihin, joissa alkoholin mainostaminen on sallittu.

Esimerkkejä rajoitetuista alkoholijuomista: olut, viini, sake, viina tai väkevät alkoholijuomat, samppanja, väkevät viinit, alkoholiton olut, alkoholiton viini ja alkoholittomat tislatut juomat

Tekijänoikeudet

An illustration representing Google

Noudatamme paikallisia tekijänoikeuslakeja ja kunnioitamme tekijänoikeuksien omistajien oikeuksia, joten emme salli mainoksia, joissa on luvatta käytetty tekijänoikeuksin suojattua sisältöä. Jos sinulla on laillinen oikeus käyttää tekijänoikeuksin suojattua sisältöä, pyydä sertifiointi mainostusta varten. Jos havaitset luvatonta sisältöä, lähetä tekijänoikeuksiin liittyvä valitus.

Rahapelit

An illustration representing Google

Sallimme vastuullisen rahapelimainonnan ja noudatamme rahapelejä koskevia paikallisia lakeja ja toimialan standardeja. Emme kuitenkaan salli tietynlaista rahapeleihin liittyvää mainontaa. Rahapeleihin liittyvät mainokset ovat sallittuja, jos ne ovat oheisten käytäntöjen mukaisia ja jos mainostajalle on myönnetty asianmukainen Google Ads ‑sertifiointi. Rahapelimainoksia saa kohdistaa ainoastaan hyväksyttyihin maihin ja laskeutumissivuille, joilla on tietoa vastuullisesta pelaamisesta. Alaikäisille kohdistaminen on kielletty. Perehdy kohdistusalueen lainsäädäntöön.

Esimerkkejä rajoitetusta rahapeleihin liittyvästä sisällöstä: kasinot; sivustot, joilla käyttäjät voivat lyödä vetoa pokeri-, bingo- tai rulettipeleissä tai urheilutapahtumiin liittyen; kansalliset tai yksityiset lottoarvonnat; urheilukilpailuiden vedonlyöntisuhteita kokoavat sivustot; sivustot, jotka tarjoavat bonuskoodeja tai kampanjatarjouksia rahapelisivustoille; verkkokoulutusmateriaalit kasinopohjaisille peleille; sivustot, jotka tarjoavat vain viihteeksi tarkoitettuja pokeripelejä; muihin kuin kasinopeleihin perustuvia rahapelejä tarjoavat sivustot

Terveydenhoito ja lääkkeet

An illustration representing Google

Olemme sitoutuneet noudattamaan alla olevia terveydenhoitoon ja lääkkeisiin liittyviä mainontasäädöksiä. Tästä syystä myös mainosten ja klikkauksen kohteiden on oltava sovellettavien lakien ja toimialan standardien mukaisia. Mitä tahansa terveydenhoitoon liittyvää sisältöä ei saa mainostaa. Tietynlaisen terveydenhoitoon liittyvän sisällön mainonta on sallittua, jos mainostajalla on Googlen mainontalupa ja mainokset on kohdistettu vain hyväksyttyihin maihin. Perehdy kohdistusalueen lainsäädäntöön.

Politiikka

An illustration representing Google

Edellytämme, että kaikki poliittiset mainokset ja mainosten kohteet ovat niiden paikallisten kampanja- ja vaalilakien mukaisia, jotka ovat voimassa mainosten kohdistusalueilla. Käytännössä on huomioitu myös laissa määrätty vaaleja edeltävä mainostuskieltokausi.

Esimerkkejä poliittisesta sisällöstä: poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden kampanjat ja poliittisten asioiden puolesta puhuminen

Rahoituspalvelut

An illustration representing Google

Haluamme, että käyttäjillä on riittävästi tietoa perusteltujen taloudellisten päätösten tekemiseksi. Käytäntöjemme tarkoituksena on antaa käyttäjille tietoja, joiden avulla he voivat arvioida rahoitustuotteisiin ja ‑palveluihin liittyviä kuluja. Lisäksi ne suojaavat käyttäjiä haitalliselta tai harhaanjohtavalta toiminnalta. Tässä käytännössä rahoitustuotteilla ja ‑palveluilla tarkoitetaan rahan ja kryptovaluuttojen hallintaan tai sijoittamiseen liittyviä tuotteita ja palveluja (myös henkilökohtaista neuvontaa).

Rahoitustuotteiden ja ‑palveluiden mainonnassa on noudatettava niiden alueiden tai maiden kansallisia ja paikallisia lakeja ja määräyksiä, joihin mainokset kohdistetaan. Sinun on esimerkiksi ilmoitettava kaikki sellaiset tiedot, joiden antaminen on lain mukaan pakollista. Lisätietoja saat maakohtaisten vaatimusten luettelostamme (luettelo ei ole kattava). Muista kuitenkin, että mainostajien on itse perehdyttävä mainosten kohdistusalueiden paikalliseen lainsäädäntöön.

Tavaramerkit

An illustration representing Google
Monet tekijät määrittävät, milloin tavaramerkkejä voidaan käyttää mainoksissa. Nämä käytännöt ja käytäntökeskuksessa kuvatut tekijät koskevat vain tilannetta, jossa tavaramerkin omistaja on lähettänyt asianmukaisen valituksen Googlelle.

Lakivaatimukset

An illustration representing Google

Mainostaja on aina vastuussa siitä, että kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä sekä Googlen mainostuskäytäntöjä noudatetaan kaikissa sijainneissa, joissa mainokset näkyvät.

Muut rajoitetut toimialat

An illustration representing Google
Jotta käyttäjät eivät joudu väärinkäytösten kohteeksi, olemme rajoittaneet tietynlaisten yritysten mainontaa palveluissamme, vaikka yksittäiset yritykset noudattaisivatkin muita käytäntöjämme. Oman jatkuvan seurannan sekä käyttäjien, sääntelyviranomaisten ja kuluttajansuojaviranomaisten antaman palautteen perusteella havaitsemme toisinaan tuotteita tai palveluita, joihin liittyy helposti väärinkäyttöä. Jos katsomme, että tietynlaiset yritykset aiheuttavat kohtuuttoman riskin käyttäjien turvallisuudelle tai käyttökokemukselle, saatamme rajoittaa tällaisiin yrityksiin liittyvien mainosten näyttämistä tai lopettaa sen kokonaan.

Rajoitetut mainosmuodot ja ominaisuudet

An illustration representing Google

Oikeus käyttää Google Adsin edistyneitä mainosmuotoja ja ominaisuuksia riippuu monista tekijöistä. Tietyt mainosmuodot ja ominaisuudet eivät ole kaikkien mainostajien käytettävissä, ennen kuin he ovat täyttäneet tietyt vaatimukset tai käyneet läpi sertifiointiprosessin.

Lapsille tehdyn sisällön vaatimukset

An illustration representing Google

Mainostajat eivät voi esittää personoituja mainoksia sisällössä, joka on luokiteltu lapsille tehdyksi. Katso tästä lisätietoja lapsille tehtyä sisältöä koskevista luokista, joihin liittyy mainontarajoituksia.

Oikeakielisyys ja tekniset vaatimukset

Haluamme, että käyttäjät kokevat mainokset houkuttelevina mutta eivät kuitenkaan ärsyttävinä tai hankalina. Tästä syystä olemme laatineet oikeakielisyyteen liittyviä vaatimuksia, joiden avulla voit varmistaa, että mainoksesi ovat käyttäjien näkökulmasta asiallisia ja miellyttäviä. Olemme myös määrittäneet teknisiä vaatimuksia, jotta tarjoamamme mainosmuodot ovat mahdollisimman hyödyllisiä käyttäjille ja mainostajille.

Oikeakielisyys

Laadukkaan käyttökokemuksen varmistamiseksi Google edellyttää, että kaikki mainokset, elementit ja klikkauksen kohteet ovat tiukkojen teknisten ja toimituksellisten standardien mukaisia. Sallimme vain mainokset, joiden ulkoasu on selkeä ja ammattimainen ja jotka ohjaavat käyttäjät osuvan, hyödyllisen ja helppokäyttöisen sisällön pariin.

Esimerkkejä mainoskampanjoista, jotka eivät täytä Googlen toimituksellisia ja ammatillisia vaatimuksia:

  • liian yleisluonteiset mainokset, jotka sisältävät epämääräisiä ilmauksia, kuten "Osta tuotteita täältä"
  • sanojen, numeroiden, kirjainten, välimerkkien tai symbolien käyttäminen kikkailevalla tavalla (esimerkiksi I-L-M-A-I-N-E-N tai AL€!!)

Mainoksen kohteeseen liittyvät vaatimukset

Haluamme, että kuluttajat saavat hyvän käyttökokemuksen mainoksen klikkaamisen jälkeen, joten klikkauksen kohteen on tarjottava käyttäjille ainutlaatuista arvoa ja oltava toimiva, hyödyllinen ja helppokäyttöinen.

Esimerkkejä mainoksista, jotka eivät täytä mainoksen kohteeseen liittyviä vaatimuksia:

  • näkyvät URL-osoitteet, jotka eivät tarkasti vastaa laskeutumissivun URL-osoitetta (esimerkiksi mainoksessa oleva osoite google.com ohjaa käyttäjät gmail.com-sivustolle)
  • sivustot tai sovellukset, jotka ovat keskeneräisiä tai toimimattomia tai joiden verkkotunnukset ovat varattuja
  • sivustot, jotka eivät ole katseltavissa yleisesti käytetyillä selaimilla
  • sivustot, joilla selaimen Takaisin-painikkeen käyttö on estetty.

Tekniset vaatimukset

Mainostajien on noudatettava teknisiä vaatimuksia, jotka tähtäävät mainosten selkeyden ja moitteettoman toiminnan varmistamiseen.

Mainosmuotokohtaiset vaatimukset

Varmistaaksemme laadukkaan käyttökokemuksen sekä mainosten tyylikkään ja ammattimaisen ulkoasun, sallimme vain sellaiset mainoskampanjat, jotka noudattavat kullekin mainokselle asetettuja vaatimuksia. Tarkista kaikkien käyttämiesi mainosmuotojen mainosmuotokohtaiset vaatimukset.

Huom. Emme salli lapsille sopimattomia kuvamainoksia, videomainoksia tai muita kuin tekstimuotoisia mainoksia. Lue lisää vain aikuisille suunnatun sisällön käytännöstä.

Esimerkkejä mainosmuotokohtaisista vaatimuksista: mainoksen otsikon tai tekstin merkkirajoitukset, kuvakoon rajoitukset, tiedostokoon rajoitukset, videoiden pituusrajoitukset ja kuvasuhteet 

Tietoja käytännöistä

Google Adsin avulla kaiken kokoiset yritykset eri puolilta maailmaa voivat mainostaa erilaisia tuotteita, palveluita, sovelluksia ja verkkosivustoja Googlen palveluissa ja Google-verkostossa. Haluamme auttaa sinua tavoittamaan nykyiset asiakkaasi sekä potentiaaliset uudet asiakkaat ja yleisöt. Turvallisen ja positiivisen käyttäjäkokemuksen luomiseksi seuraamme tarkasti käyttäjiltä saamaamme palautetta mainoksista. Tutkimme myös säännöllisesti verkkotrendeissä ja ‑käytännöissä tapahtuvia muutoksia sekä alan normeja ja säädöksiä. Käytäntöjä luodessamme pohdimme myös arvojamme ja yrityskulttuuriamme sekä toiminnallisia, teknisiä ja liiketoimintaan liittyviä asioita. Näiden näkökohtien pohjalta luomamme käytännöt koskevat kaikkia Google-verkoston mainoskampanjoita.

Google edellyttää, että mainostajat noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä sekä edellä kuvattuja Googlen käytäntöjä. On tärkeää, että perehdyt näihin vaatimuksiin ja olet selvillä niiden muutoksista paikoissa, joissa yrityksesi toimii, sekä mahdollisissa muissa paikoissa, joissa mainoksesi näkyvät. Kun löydämme näiden vaatimusten vastaista sisältöä, saatamme estää sen näkymisen. Jos rikkomukset toistuvat tai ovat erittäin räikeitä, saatamme estää sinua käyttämästä mainospalveluitamme.

 

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Ads ‑tukeen .

Kerro mielipiteesi

Arvioi, kuinka hyödyllinen tämä sivu on ja lähetä meille palautetta:
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
73067
false
false