Google Adsi eeskirjad

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Tere tulemast Google'i reklaamieeskirjade keskusesse!

Soovime pakkuda digitaalsete reklaamide heas seisukorras ökosüsteemi – sellist, mis on usaldusväärne ja läbipaistev ning toimib nii kasutajate, reklaamijate kui ka väljaandjate jaoks. Selle veebisaidi eesmärk on aidata teil luua Google Adsi kampaaniaid, mis järgivad meie alltoodud reklaamieeskirju. Lisaks sellele, et need eeskirjad aitavad teil reklaamimisel järgida seadusi, aitavad need meie kasutajatele pakkuda ka ohutut ja positiivset kasutuskogemust. See tähendab, et meie eeskirjad keelavad teatud sisu, mis on meie arvates kasutajate ja reklaamide üldise ökosüsteemi jaoks kahjulik.

Kasutame Google Adsis eeskirjade järgimise tagamiseks nii automatiseeritud kui ka inimeste läbi viidud hindamisprotsesse. Kui aga märkate reklaame, mis võivad meie eeskirju rikkuda, teavitage nendest siin.

Meie reklaamieeskirjad hõlmavad nelja suurt valdkonda.
Keelatud sisu

Võltsitud kaubad

Google Ads keelab võltsitud kaupade müümise ja müügi reklaamimise. Võltsitud kaupadel on kaubamärk või logo, mis on mõne muu kaubamärgiga identne või sellest sisuliselt eristamatu. Need kaubad matkivad toote brändi omadusi ja proovivad näida brändi omaniku ehtsa tootena. Need eeskirjad kehtivad teie reklaami ja veebisaidi või rakenduse sisu puhul. 

Ohtlikud tooted või teenused

Tahame kaasa aidata inimeste turvalisuse tagamisele nii veebis kui ka veebiväliselt, seetõttu ei luba me reklaamida teatud tooteid või teenuseid, mis põhjustavad kahjustusi, kahju või vigastusi.

Näited ohtliku sisu kohta: narkootikumid (keemilised või taimsed); psühhoaktiivsed ained; narkootikumide kasutamist võimaldavad vahendid; relvad, laskemoon, lõhkematerjalid ja ilutulestik; juhised lõhkeainete või muude kahjulike toodete valmistamiseks; tubakatooted

Ebaausa käitumise võimaldamine

Hindame ausust ja õiglust, seega ei luba me reklaamida tooteid ega teenuseid, mis on loodud ebaausa käitumise võimaldamiseks.

Näited ebaausat käitumist võimaldavate toodete või teenuste kohta: häkkimistarkvara või -juhised; kunstlikult reklaami või veebisaidi liiklust suurendavad teenused; võltsdokumendid; akadeemilist pettust võimaldavad teenused

Sobimatu sisu

Väärtustame mitmekülgsust ja lugupidavat suhtumist teistesse ning püüame vältida kasutajate solvamist, mistõttu on keelatud reklaamid ja sihtkohad, kus kuvatakse šokeerivat sisu või mis õhutavad viha, sallimatust, diskrimineerimist või vägivalda.

Näiteid sobimatu või solvava sisu kohta: üksikisiku või rühma kiusamine või ähvardamine, rassiline diskrimineerimine, vaenu õhutavate rühmade vahendid, brutaalsed kuritegude või õnnetuste kujutised, loomapiinamine, mõrv, enesevigastamine, väljapressimine või šantažeerimine, ohustatud liikide müük või nendega kaubitsemine, labase väljendusviisiga reklaamid


Keelatud toimingud

Reklaamivõrgustiku väärkasutus

Tahame kasutajatele esitada Google'i võrgustikus kasulikke, mitmekesiseid, asjakohaseid ja ohutuid reklaame. Me ei luba reklaamijatel esitada reklaame, sisu või sihtkohti, mis püüavad meie reklaamide ülevaatamise protseduuri petta või sellest mööda minna.

Näited reklaamivõrgustiku väärkasutuse kohta: pahavara sisaldava sisu reklaamimine; veebilehe peitmise või muu tehnika kasutamine selleks, et varjata tõelist sihtkohta, kuhu kasutajad suunatakse; arbitraaž või sihtkohtade selline reklaamimine, mille ainus või peamine eesmärk on reklaamide näitamine; selliste sild- või lüüssihtkohtade reklaamimine, mis on loodud ainult kasutajate teisele saidile suunamiseks; selline reklaamimine, mille ainus või peamine eesmärk on meelitada kasutajat soovitama reklaamitavat avalikult sotsiaalvõrgustikus; seadete manipuleerimine selleks, et vältida meie süsteeme, mis kontrollivad eeskirjade järgimist

Andmete kogumine ja kasutamine

Soovime kasutajatele tagada, et nende kohta käivasse teabesse suhtutaks lugupidavalt ja seda käsitletaks asjakohase hoolikusega. Seetõttu ei tohiks meie reklaamipartnerid seda teavet väärkasutada ega seda ilma selgete eesmärkideta või asjakohase teabe või turvameetmeteta koguda.

Arvestage, et isikupärastatud reklaamimise puhul, millega seoses kasutatakse uuesti turundamist ja kohandatud vaatajaskondi, kehtivad täiendavad eeskirjad. Kui kasutate isikupärastatud reklaamimise sihtimisfunktsioone, siis vaadake kindlasti üle isikupärastatud reklaamide andmete kogumise ja kasutamise eeskirjad.

Näited kasutajate teabe kohta, mida tuleb käsitleda hoolikalt: täielik nimi; e-posti aadress; postiaadress; telefoninumber; ID-kaardi, pensionitunnistuse, sotsiaalkindlustuse, maksu-ID, ravikindlustuse või juhiloa number; eespool olevate andmetele lisaks avaldatav sünnikuupäev või ema neiupõlvenimi; rahaline olukord; poliitilised tõekspidamised; seksuaalne orientatsioon, rass või etniline kuuluvus; religioossed vaated

Näited vastutustundetu andmete kogumise ja kasutamise kohta: krediitkaardiandmete kogumine ebaturvalise serveri kaudu; reklaamid, mis väidavad teadvat kasutaja seksuaalset orientatsiooni või rahalist olukorda; meie huvipõhisele reklaamimisele ja uuesti turundamisele kehtivate eeskirjade rikkumine

Valeandmete esitamine

Me tahame, et kasutajad usaldaksid meie platvormil esitatavaid reklaame. Seega püüame tagada, et reklaamid oleksid selged ja ausad, ning pakkuda kasutajatele teavet, mille põhjal nad saavad langetada teadlikke otsuseid. Me ei luba reklaame või sihtkohti, mis petavad kasutajaid, varjates asjakohast tooteteavet või pakkudes eksitavat teavet toodete, teenuste või ettevõtete kohta.

Näited teabe moonutamise kohta: arveldusandmete mainimata jätmine või varjamine (nt kuidas, mis summas ja millal kasutajatelt tasu võetakse); finantsteenustega seotud tasude (nt intressimäärad, teenustasud ja trahvid) mainimata jätmine või varjamine; maksukohustuslase või litsentsinumbri, kontaktteabe või füüsilise aadressi kuvamata jätmine seal, kus see oleks asjakohane; selliste pakkumiste tegemine, mis pole tegelikult saadaval; eksitavad või ebareaalsed väited kaalulangetamise või rahalise tulu kohta; annetuste kogumine pettuse teel; andmepüük või petlikult usaldusväärse ettevõttena esinemine selleks, et saada kasutajatelt väärtuslikku isiklikku või finantsteavet


Piiratud sisu ja funktsioonid

Allpool toodud eeskirjad käsitlevad sisu, mis on mõnel juhul juriidiliselt või kultuuriliselt tundlik. Veebireklaamid on mõjuvõimas vahend klientideni jõudmiseks, kuid tundlike valdkondade puhul töötame ka selle nimel, et vältida selliste reklaamide kuvamist olukordades ja asukohtades, kus need võivad olla sobimatud.

Seetõttu lubame küll allolevat sisu reklaamida, kuid sellele kehtivad piirangud. Neid reklaame ei pruugita näidata igale kasutajale igas asukohas ja reklaamijad peavad täitma teatud lisatingimused enne, kui reklaamid on näitamiseks sobilikud. Pange tähele, et kõik reklaamitooted, funktsioonid või võrgustikud ei toeta sellist piiratud sisu. Lisateavet leiate eeskirjakeskusest.

Seksuaalne sisu

Reklaamid peavad austama kasutaja eelistusi ja järgima õigusakte. Piirame reklaamides ja sihtkohtades teatud tüüpi seksuaalset sisu, mida näidatakse ainult piiratud olukordades ning kasutaja otsingupäringute, vanuse ja reklaami esitamiskoha kohalike seaduste alusel. Reklaamid ei tohi sihtida alaealisi.

Vaadake, mis juhtub, kui meie eeskirju rikute.

Näited piiratud seksuaalse sisu kohta: nähtaval olevad suguelundid, naiste rinnad, kohtingud seksimise eesmärgil, sekslelud, striptiisiklubid, seksuaalse alatooniga otseülekanded ja erootilistes poosides modellid.

Alkohol

Järgime kohalikke alkoholiseaduseid ja valdkonnastandardeid, mistõttu ei luba me teatud tüüpi alkoholiga seotud reklaame nii alkoholi kui ka alkoholiga sarnanevate jookide puhul. Teatud tüüpi alkoholiga seotud reklaamid on lubatud, kui need järgivad allolevaid eeskirju, ei sihi alaealiseid ja sihivad ainult neid riike, kus alkoholireklaamide näitamine on sõnaselgelt lubatud.

Näited piiratud alkohoolsete jookide kohta: õlu, vein, sake, piiritus või kange alkohol, šampanja, kangestatud vein, alkoholivaba õlu, alkoholivaba vein ja alkoholivaba destilleeritud kange alkohol

Autoriõigused

Järgime kohalikke autoriõiguste seaduseid ja kaitseme autoriõiguste omanike õiguseid. Seega ei luba me reklaame, mis kasutavad loata autoriõigustega kaitstud sisu. Kui teil on seaduslik õigus autoriõigustega kaitstud sisu kasutamiseks, taotlege sertifikaati reklaamimiseks. Kui märkate autoriõigustega kaitstud sisu loata kasutamist, esitage autoriõigustega seotud kaebus.

Hasart- ja muud mängud

Toetame vastutustundlikku hasartmängude reklaamimist ja järgime kohalikke hasartmängude seadusi ning valdkonnastandardeid, mistõttu ei luba me teatud tüüpi hasartmängudega seotud reklaame. Hasartmängudega seotud reklaamid on lubatud siis, kui need järgivad allolevaid eeskirju ja reklaamijal on vajalik Google Adsi sertifikaat. Hasartmängude reklaamid peavad sihtima heaks kiidetud riike, nende sihtleht peab kuvama teavet hasartmängude vastutustundliku mängimise kohta ja need ei tohi kunagi sihtida alaealiseid. Kontrollige sihitavate piirkondade kohalikke õigusakte.

Näited hasartmängudega seotud piiratud sisu kohta: tavakasiinod; saidid, kus kasutajad saavad teha pokkeri-, bingo-, ruletipanuseid ja sõlmida spordiüritustega seotud kihlvedusid; riiklikud või eraloteriid; spordipanuste koondsaidid; hasartmängusaitide sooduskoode või sooduspakkumisi pakkuvad saidid; kasiinomängude koolitusmaterjalid veebis; mitterahalisi pokkerimänge pakkuvad saidid; saidid, mis pakuvad rahamänge, mis ei põhine kasiinomängudel

Tervishoid ja ravimid

Järgime väga rangelt tervishoiu ja meditsiini reklaamimise eeskirju ning ootame, et reklaamid ja sihtkohad järgiksid asjakohaseid seaduseid ning valdkonnastandardeid. Teatud tervishoiuga seotud sisu ei tohi üldse reklaamida, samas kui teatud sisu võib reklaamida ainult siis, kui Google on reklaamija sertifitseerinud ja reklaamija sihib ainult heaks kiidetud riike. Kontrollige sihitavate piirkondade kohalikke õigusakte.

Poliitiline sisu

Ootame, et kõik poliitreklaamid ja sihtkohad järgiksid kohalikke valimiskampaaniate ning valimistega seotud seaduseid kõigi piirkondade puhul, mida reklaamid sihivad. See eeskiri hõlmab seadusega kehtestatud kampaaniakeelu perioode.

Näited poliitilise sisu kohta: poliitiliste erakondade või kandidaatide reklaamimine, poliitiliste teemade propageerimine

Finantsteenused

Soovime, et kasutajatel oleks teadlike finantsotsuste tegemiseks piisavalt teavet. Meie eeskirjade eesmärk on anda kasutajatele teavet, mis võimaldab kaaluda finantstoodete ja -teenustega seotud kulusid, ning kaitsta kasutajaid kahjuliku ja petliku tegevuse eest. Nende eeskirjade kohaselt loetakse finantstoodeteks ja -teenusteks sisu, mis on seotud raha ning krüptovaluutade haldamise ja investeerimisega, sealhulgas personaalse nõustamisega.

Finantsteenuste ja -toodete reklaamimisel peate järgima kõigi reklaamidega sihitavate piirkondade või riikide kohalikke ning riiklikke eeskirju, näiteks avalikustama kohalike seadustega nõutava teabe. Vaadake lisateavet meie riigipõhiste nõuete mittetäielikust loendist, kuid pange tähele, et reklaamijad peavad reklaamidega sihitavate piirkondade kohalike eeskirjadega ise tutvuma.

Kaubamärgid

Mitmesugused tegurid määravad, millal tohib kaubamärke reklaamides kasutada. Lisaks eeskirjakeskuses kirjeldatud teguritele kehtivad eeskirjad ainult juhul, kui kaubamärgi omanik on esitanud Google’ile õigustatud kaebuse.

Õiguslikud nõuded

Peate tagama, et lisaks Google’i reklaamieeskirjadele järgite ka kõiki kohaldatavaid kohalikke seadusi ja eeskirju kõigis asukohtades, kus teie reklaame esitatakse.

Muu piirangutega äritegevus

Kasutajate ärakasutamise vältimiseks ei luba me teatud liiki ettevõtetel meie reklaamiteenuseid kasutada, ja seda isegi juhul, kui mõni konkreetne ettevõte näib meie muid eeskirju täitvat. Võttes aluseks meie enda pidevad ülevaatused ning kasutajatelt ja tarbijakaitseasutustelt saadud tagasiside, tuvastame aeg-ajalt tooteid või teenuseid, mida kiputakse kuritarvitama. Kui teatud liiki ettevõtted põhjustavad meie arvates ebamõistlikult suurt riski meie kasutajate ohutusele või kasutuskogemusele, võime nende reklaamide esitamist piirata või need üldse peatada.

Piiratud reklaamivormingud ja funktsioonid

Juurdepääs täiustatud reklaamivormingutele ja funktsioonidele Google Adsis oleneb mitmesugustest teguritest. Teatud reklaamivormingud ei ole kasutajate jaoks saadaval enne, kui nad vastavad meie konkreetsetele nõuetele või läbivad sertifitseerimisprotsessi.

Lastele mõeldud sisu nõuded

Reklaamijad ei tohi esitada isikupärastatud reklaame lastele mõeldud sisus. Vaadake siin kategooriaid, kus on lastele mõeldud sisus reklaamimine piiratud.

Toimetuslikud ja tehnilised nõuded

Meie soov on kasutajatele edastada kaasatõmbavaid interaktiivseid reklaame, mis pole häirivad. Seetõttu oleme kehtestanud toimetuslikud nõuded, mis aitavad hoida reklaame kasutajate jaoks meeldivana. Lisaks oleme määranud tehnilised nõuded, et reklaamijad saaksid kasutada meie eri reklaamivormingute kõiki võimalusi.

Toimetamine

Kvaliteetse kasutuskogemuse pakkumiseks nõuab Google, et kõik reklaamid, laiendid ja sihtkohad järgiksid rangeid professionaalseid ning toimetamise standardeid. Lubame ainult selliseid reklaame, mis on selged ja professionaalse välisilmega ning suunavad kasutajad asjakohase, kasuliku ja lihtsalt kasutatava sisu juurde.

Näited reklaamide kohta, mis ei vasta nendele toimetuslikele ega professionaalsetele nõuetele:

  • liiga üldised reklaamid, mis sisaldavad umbmääraseid fraase, nagu „Ostke tooteid siit“;
  • sõnade, numbrite, tähtede, kirjavahemärkide või sümbolite reklaamitrikina kasutamine, nt TASUTA, t-a-s-u-t-a ja T@SUTA!!.

Sihtkoha nõuded

Soovime, et tarbijad saaksid reklaamil klikkides hea kogemuse, seega peavad reklaamide sihtkohad pakkuma kasutajatele unikaalset väärtust ning olema töökorras, kasulikud ja hõlpsasti navigeeritavad.

Näited reklaamide kohta, mis ei vasta sihtkoha nõuetele:

  • kuvatav URL, mis ei kajasta õigesti sihtlehe URL-i, näiteks google.com suunab kasutajad aadressile gmail.com;
  • saidid või rakendused, mille loomine on pooleli, mis on registreeritud domeenid või mis ei tööta;
  • saidid, mida ei saa vaadata üldlevinud brauserites;
  • saidid, mis on keelanud brauseri tagasinupu.

Tehnilised nõuded

Reklaamide selguse ja toimivuse huvides peavad reklaamijad järgima meie tehnilisi nõudeid.

Reklaamivormingu nõuded

Lubame ainult selliseid reklaamikampaaniaid, mille kõik reklaamid järgivad teatud nõudeid. Nii aitame teil kvaliteetset kasutuskogemust pakkuda ja ligitõmbavaid professionaalseid reklaame näidata. Vaadake üle kõigi kasutatavate reklaamivormingute vormingupõhised nõuded.

Märkus. Me ei luba lastele sobimatuid reklaame piltreklaamides, videoreklaamides ega muudes tekstita reklaamivormingutes. Lisateave täiskasvanutele mõeldud sisu eeskirjade kohta.

Näiteid reklaamivormingu nõuete kohta: reklaami pealkirja või teksti tähemärgipiirangud, piltreklaami suuruse nõuded, failisuuruse piirangud, video kestuse piirangud, kuvasuhted 

Teave meie eeskirjade kohta

Google Ads võimaldab mis tahes suurusega ettevõtetel üle kogu maailma reklaamida Google'is ning selle võrgustikus mitmesuguseid tooteid, teenuseid, rakendusi ja veebisaite. Tahame aidata teil jõuda olemasolevate ja potentsiaalsete klientide ning vaatajaskondadeni. Selleks et kasutajatele turvalist ja positiivset kogemust pakkuda, võtame arvesse nende tagasisidet kuvatavate reklaamitüüpide kohta. Lisaks jälgime regulaarselt veebitrendide ja -praktikate, valdkonna normide ja eeskirjade muudatusi. Arvestame eeskirjade koostamisel meie (kui ettevõtte) väärtusi ja kultuuri ning kaalume aspekte, mis on seotud meie tegevuse ning tehniliste ja äriliste külgedega. Selle tulemusel oleme loonud eeskirjade kogumi, mis kehtib kõikidele Google'i võrgustikus kuvatavatele reklaamidele.

Google nõuab, et reklaamijad järgiksid kõiki kohaldatavaid seadusi ja eeskirju ning ülalkirjeldatud Google'i eeskirju. Tutvuge kindlasti nõuetega, mis kehtivad asukohtades, kus teie ettevõte tegutseb, ning ka kõikides teistes kohtades, kus teie reklaame näidatakse. Kui leiame neid nõudeid rikkuva sisu, siis võime selle kuvamise blokeerida. Korduvate või raskete rikkumiste korral võime täielikult lõpetada teie reklaamide näitamise soot.

 

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google Adsi toega.

Avaldage arvamust

Hinnake, kui kasulik see leht on, ja jagage meiega tagasisidet:
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Otsingu sulgemine
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
73067
false