Πολιτικές του Google Ads

Καλώς ήρθατε στο Κέντρο πολιτικών διαφημίσεων Google.

Θέλουμε να υποστηρίζουμε ένα υγιές ψηφιακό οικοσύστημα διαφημίσεων, ένα σύστημα αξιόπιστο, το οποίο να διέπεται από διαφάνεια και να είναι αποτελεσματικό για τους χρήστες, τους διαφημιζόμενους και τους εκδότες. Στόχος αυτού του ιστοτόπου είναι να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε καμπάνιες στο Google Ads, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τις πολιτικές διαφημίσεων που αναφέρονται παρακάτω. Αυτές οι πολιτικές αποσκοπούν στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και στην παράλληλη διασφάλιση μιας ασφαλούς και θετικής εμπειρίας για τους χρήστες μας. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές μας απαγορεύουν περιεχόμενο που θεωρούμε βλαβερό για τους χρήστες και το οικοσύστημα διαφημίσεων συνολικά.

Χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό αυτόματης και μη αυτόματης αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το Google Ads συμμορφώνεται με αυτές τις πολιτικές. Ωστόσο, αν παρατηρήσετε τυχόν διαφημίσεις που ενδέχεται να παραβαίνουν τις πολιτικές μας, αναφέρετε αυτές τις διαφημίσεις εδώ.

Οι πολιτικές διαφημίσεων καλύπτουν τέσσερις ευρείες περιοχές:
Απαγορευμένο περιεχόμενο

Απομιμήσεις προϊόντων

Το Google Ads απαγορεύει την πώληση ή την προώθηση προς πώληση απομιμήσεων προϊόντων. Οι απομιμήσεις προϊόντων περιέχουν ένα εμπορικό σήμα ή λογότυπο που είναι πανομοιότυπο ή ουσιαστικά απαράλλαχτο από το εμπορικό σήμα άλλου προϊόντος. Τα προϊόντα αυτά μιμούνται τα χαρακτηριστικά της επωνυμίας του προϊόντος, με στόχο να γίνουν τα ίδια αντιληπτά ως γνήσια προϊόντα του κατόχου της επωνυμίας. Αυτή η πολιτική ισχύει για το περιεχόμενο της διαφήμισής σας, καθώς και για τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας. 

Επικίνδυνα προϊόντα ή υπηρεσίες

Θέλουμε οι χρήστες να παραμένουν ασφαλείς τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης, συνεπώς δεν επιτρέπουμε την προώθηση ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών που προκαλούν ζημία, βλάβη ή τραυματισμό.

Παραδείγματα επικίνδυνου περιεχομένου: ψυχαγωγικές ναρκωτικές ουσίες (χημικής ή φυτικής προέλευσης), ψυχοτρόπες ουσίες, εξοπλισμός για τη διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες και πυροτεχνήματα, οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών ή άλλων επιβλαβών προϊόντων, προϊόντα καπνού

Προαγωγή ανέντιμης συμπεριφοράς

Εκτιμούμε την ειλικρίνεια και την εντιμότητα, συνεπώς δεν επιτρέπουμε την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να καθιστούν δυνατή την ανέντιμη συμπεριφορά.

Παραδείγματα προϊόντων ή υπηρεσιών που καθιστούν δυνατή την ανέντιμη συμπεριφορά: λογισμικό ή οδηγίες για ηλεκτρονική εισβολή (hacking), υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να διογκώνουν με τεχνητό τρόπο την επισκεψιμότητα διαφημίσεων ή ιστοτόπων, πλαστά έγγραφα, υπηρεσίες ακαδημαϊκής απάτης

Ακατάλληλο περιεχόμενο

Εκτιμούμε τη διαφορετικότητα και τον σεβασμό προς τους άλλους και καταβάλλουμε ιδιαίτερες προσπάθειες, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο προσβολής των χρηστών. Συνεπώς, δεν επιτρέπουμε διαφημίσεις ή προορισμούς που προβάλλουν σοκαριστικό περιεχόμενο ή προωθούν το μίσος, τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις ή τη βία.

Παραδείγματα ακατάλληλου ή προσβλητικού περιεχομένου: Επιθετική συμπεριφορά ή εκφοβισμός ατόμων ή ομάδων, φυλετικές διακρίσεις, αντικείμενα σχετικά με ομάδες μίσους, αποτρόπαιες εικόνες εγκλημάτων ή ατυχημάτων, κακοποίηση ζώων, δολοφονία, αυτοτραυματισμός, εκβιαστική απόσπαση χρημάτων ή εκβιασμός, πώληση ή εμπόριο ειδών υπό εξαφάνιση, διαφημίσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται βωμολοχίες


Απαγορευμένες πρακτικές

Κατάχρηση του δικτύου διαφημίσεων

Θέλουμε οι διαφημίσεις στο Δίκτυο Google να είναι χρήσιμες, ποικίλες, συναφείς και ασφαλείς για τους χρήστες. Δεν επιτρέπουμε στους διαφημιζομένους να προβάλλουν διαφημίσεις, περιεχόμενο ή προορισμούς που επιχειρούν να παραπλανήσουν ή να παρακάμψουν τις διαδικασίες ελέγχου διαφημίσεων τις οποίες εφαρμόζουμε.

Παραδείγματα κατάχρησης του δικτύου διαφημίσεων: προώθηση περιεχομένου που περιλαμβάνει κακόβουλο πρόγραμμα (malware), απόκρυψη τύπου "cloaking" ή χρήση άλλων τεχνικών, προκειμένου να αποκρυφθεί ο πραγματικός προορισμός στον οποίο κατευθύνονται οι χρήστες, ιστότοποι χωρίς περιεχόμενο ή ιστότοποι οι οποίοι προωθούν προορισμούς με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό την προβολή διαφημίσεων, προώθηση προορισμών "γέφυρας" ή "πύλης" οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί με αποκλειστικό σκοπό να κατευθύνουν χρήστες σε άλλους ιστoτόπους, διαφήμιση με μοναδικό ή κύριο σκοπό την εξασφάλιση δημόσιων εγκρίσεων από τον χρήστη σε κοινωνικά δίκτυα, χειρισμός τύπου "gaming" ή χειραγώγηση ρυθμίσεων με σκοπό την παράκαμψη των συστημάτων που διαθέτουμε για τον έλεγχο των πολιτικών

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Θέλουμε οι χρήστες να είναι βέβαιοι ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με αυτούς θα τύχουν σεβασμού και μεταχείρισης με την απαραίτητη προσοχή. Συνεπώς, οι συνεργάτες διαφήμισης δεν θα πρέπει να κάνουν κακή χρήση αυτών των πληροφοριών. Δεν θα πρέπει, επίσης, να τις συλλέγουν για μη σαφείς σκοπούς ή χωρίς κατάλληλες αποκαλύψεις ή χωρίς να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Λάβετε υπόψη ότι ισχύουν πρόσθετες πολιτικές κατά τη χρήση εξατομικευμένων διαφημίσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα προσαρμοσμένα είδη κοινού και το επαναληπτικό μάρκετινγκ. Αν χρησιμοποιείτε λειτουργίες στόχευσης εξατομικευμένων διαφημίσεων, φροντίστε να ελέγξετε τις πολιτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων των εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Παραδείγματα στοιχείων χρήστη τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός μητρώου σύνταξης, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου ασθενούς ή διπλώματος οδήγησης, ημερομηνία γέννησης ή γένος μητέρας επιπλέον οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων, οικονομική κατάσταση, πολιτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικός προσανατολισμός, φυλή ή εθνικότητα, θρησκεία

Παραδείγματα ανεύθυνης συλλογής και χρήσης δεδομένων: συλλογή στοιχείων πιστωτικών καρτών σε μη ασφαλή διακομιστή, προσφορές στις οποίες διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι είναι γνωστός ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η οικονομική κατάσταση του χρήστη, παραβάσεις των πολιτικών που ισχύουν για τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος και το επαναληπτικό μάρκετινγκ

Παραπλανητική περιγραφή

Θέλουμε οι χρήστες να εμπιστεύονται τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στην πλατφόρμα μας. Καταβάλλουμε λοιπόν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι διαφημίσεις είναι σαφείς και ειλικρινείς, καθώς και ότι παρέχουν στους χρήστες τις πληροφορίες που χρειάζονται, προκειμένου να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις. Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις ή προορισμοί που εξαπατούν τους χρήστες παραλείποντας συναφείς πληροφορίες προϊόντος ή παρέχοντας παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρήσεις.

Παραδείγματα παραπλανητικής περιγραφής: Παράλειψη ή απόκρυψη λεπτομερειών χρέωσης, όπως του τρόπου, του ποσού και του χρόνου χρέωσης του χρήστη, παράλειψη ή απόκρυψη χρεώσεων που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως επιτοκίων, προμηθειών και προστίμων, μη προβολή αριθμών αδείας ή φορολογικού μητρώου, στοιχείων επικοινωνίας ή φυσικής διεύθυνσης όπου αυτό απαιτείται, παροχή μη διαθέσιμων προσφορών, παραπλανητικοί ή μη ρεαλιστικοί ισχυρισμοί σχετικά με απώλεια βάρους ή οικονομικό κέρδος, συλλογή δωρεών βάσει ψευδών προσχημάτων, ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) ή αντιποίηση της ταυτότητας ευυπόληπτων εταιρειών, προκειμένου να συγκεντρωθούν σημαντικά προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία χρηστών


Περιεχόμενο και λειτουργίες που υπόκεινται σε περιορισμούς

Οι παρακάτω πολιτικές καλύπτουν περιεχόμενο το οποίο ορισμένες φορές είναι νομικά ή πολιτισμικά ευαίσθητο. Η διαδικτυακή διαφήμιση μπορεί να είναι ένας ισχυρός τρόπος προσέγγισης πελατών, ωστόσο σε ευαίσθητες περιοχές καταβάλλουμε, επίσης, προσπάθειες για την αποφυγή της προβολής αυτών των διαφημίσεων σε τόπο και χρόνο όπου δεν θα ήταν πρέπουσες.

Για τον λόγο αυτό, επιτρέπουμε την προώθηση του παρακάτω περιεχομένου, αλλά σε περιορισμένη βάση. Αυτές οι προωθήσεις ενδέχεται να μην προβληθούν σε όλους τους χρήστες και σε όλες τις τοποθεσίες. Επίσης, οι διαφημιζόμενοι ενδέχεται να χρειαστεί να πληρούν επιπλέον απαιτήσεις, προτού οι διαφημίσεις τους κριθούν κατάλληλες για προβολή. Λάβετε υπόψη ότι αυτού του είδους το περιεχόμενο υπό περιορισμούς δεν υποστηρίζεται από όλα τα διαφημιστικά προϊόντα, τις λειτουργίες ή τα δίκτυα. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο Κέντρο πολιτικών.

Περιεχόμενο για ενηλίκους

Οι διαφημίσεις πρέπει να σέβονται τις προτιμήσεις των χρηστών και να συμμορφώνονται με τους νομικούς κανονισμούς, επομένως δεν επιτρέπουμε ορισμένα είδη περιεχομένου για ενηλίκους σε διαφημίσεις και προορισμούς. Ορισμένα είδη διαφημίσεων και προορισμών που απευθύνονται σε ενηλίκους επιτρέπονται, εάν συμμορφώνονται με τις παρακάτω πολιτικές και δεν στοχεύουν ανηλίκους, αλλά θα εμφανίζονται μόνο σε περιορισμένα σενάρια με βάση τα ερωτήματα αναζήτησης του χρήστη, την ηλικία του χρήστη και την τοπική νομοθεσία στο μέρος όπου προβάλλεται η διαφήμιση.

Μάθετε τι συμβαίνει, εάν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Παραδείγματα περιεχομένου για ενηλίκους που υπόκειται σε περιορισμούς: στριπ κλαμπ, ερωτικά σινεμά, ερωτικά παιχνίδια, περιοδικά για ενηλίκους, προϊόντα βελτίωσης της σεξουαλικής διέγερσης, ιστότοποι γνωριμιών, μοντέλα σε σεξουαλικές πόζες

Αλκοόλ

Τηρούμε την τοπική νομοθεσία και τα βιομηχανικά πρότυπα σχετικά με το αλκοόλ, επομένως δεν επιτρέπουμε ορισμένα είδη διαφημίσεων που σχετίζονται με το αλκοόλ. Η απαγόρευση αυτή ισχύει τόσο για το αλκοόλ όσο και για τα ποτά που μοιάζουν με αλκοόλ. Ορισμένοι τύποι διαφημίσεων που σχετίζονται με το αλκοόλ επιτρέπονται, εάν πληρούν τις παρακάτω πολιτικές, δεν στοχεύουν ανηλίκους και στοχεύουν μόνο τις χώρες όπου επιτρέπεται ρητά η προβολή διαφημίσεων για αλκοόλ.

Παραδείγματα αλκοολούχων ποτών που υπόκεινται σε περιορισμούς: μπύρα, κρασί, σάκε, οινοπνευματώδη ή αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά, σαμπάνια, ενισχυμένο κρασί, μη αλκοολούχα μπύρα, μη αλκοολούχο κρασί και μη αλκοολούχα αποσταγμένα ποτά

Πνευματικά δικαιώματα

Τηρούμε την τοπική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και προστατεύουμε τα δικαιώματα των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων, επομένως δεν επιτρέπουμε διαφημίσεις που δεν έχουν εξουσιοδότηση να χρησιμοποιούν περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Αν έχετε νομική εξουσιοδότηση για χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, υποβάλετε αίτηση για πιστοποίηση διαφήμισης. Εάν διαπιστώσετε μη εξουσιοδοτημένο περιεχόμενο, υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τζόγος και παιχνίδια

Υποστηρίζουμε την υπεύθυνη διαφήμιση για τον τζόγο και τηρούμε την τοπική νομοθεσία και τα βιομηχανικά πρότυπα σχετικά με τον τζόγο, επομένως δεν επιτρέπουμε ορισμένα είδη διαφημίσεων που σχετίζονται με τον τζόγο. Οι διαφημίσεις που σχετίζονται με τον τζόγο επιτρέπονται, εάν συμμορφώνονται με τις παρακάτω πολιτικές και ο διαφημιζόμενος έχει λάβει την κατάλληλη πιστοποίηση Google Ads. Οι διαφημίσεις τζόγου πρέπει να στοχεύουν εγκεκριμένες χώρες, να διαθέτουν μια σελίδα προορισμού η οποία εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο τζόγο και να μην στοχεύουν ποτέ ανηλίκους. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για τις περιοχές που θέλετε να στοχεύσετε.

Παραδείγματα περιεχομένου σχετικού με τζόγο που υπόκειται σε περιορισμούς: μη διαδικτυακά καζίνο, ιστότοποι όπου οι χρήστες μπορούν να στοιχηματίσουν σε πόκερ, μπίνγκο, ρουλέτα ή αθλητικές εκδηλώσεις, εθνικές ή ιδιωτικές λοταρίες, ιστότοποι συλλογής προγνωστικών στοιχημάτων, ιστότοποι οι οποίοι προσφέρουν κωδικούς μπόνους ή διαφημιστικές προσφορές για ιστοτόπους τζόγου, εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο για παιχνίδια τύπου καζίνο, ιστότοποι που προσφέρουν παιχνίδια "poker-for-fun", ιστότοποι παιχνιδιών με μετρητά που δεν είναι τύπου καζίνο

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φάρμακα

Τηρούμε με αφοσίωση τους κανονισμούς διαφήμισης για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα φάρμακα, επομένως έχουμε την απαίτηση οι διαφημίσεις και οι προορισμοί να τηρούν την κατάλληλη νομοθεσία και τα βιομηχανικά πρότυπα. Ορισμένα είδη περιεχομένου που σχετίζονται με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται καθόλου, ενώ άλλα μπορούν να διαφημιστούν μόνο εάν ο διαφημιζόμενος είναι πιστοποιημένος με την Google και στοχεύει μόνο εγκεκριμένες χώρες. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για τις περιοχές που θέλετε να στοχεύσετε.

Πολιτικό περιεχόμενο

Έχουμε την απαίτηση όλες οι διαφημίσεις και οι προορισμοί πολιτικού περιεχομένου να συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία για τις πολιτικές εκστρατείες, καθώς και την εκλογική νομοθεσία για οποιαδήποτε περιοχή στοχεύει η διαφήμιση. Σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απαιτείται επίσης συμμόρφωση με τις προεκλογικές περιόδους σιγής όπως προβλέπονται από τον νόμο.

Παραδείγματα πολιτικού περιεχομένου: προώθηση πολιτικών κομμάτων ή υποψηφίων, ρητορική σχετικά με πολιτικά προβλήματα

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Θέλουμε οι χρήστες να έχουν επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με χρηματοοικονομικά θέματα. Οι πολιτικές μας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες για την αξιολόγηση του κόστους που σχετίζεται με χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και να προστατεύουν τους χρήστες από επιβλαβείς ή παραπλανητικές πρακτικές. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, ως χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες αντιμετωπίζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση ή την επένδυση χρημάτων και κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων συμβουλών.

Κατά την προώθηση χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κρατικούς και τους τοπικούς κανονισμούς για οποιαδήποτε περιοχή ή χώρα την οποία στοχεύουν οι διαφημίσεις σας. Για παράδειγμα, πρέπει να συμπεριλαμβάνετε συγκεκριμένες αποκαλύψεις που απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία. Ανατρέξτε στην ενδεικτική λίστα των απαιτήσεων για συγκεκριμένες χώρες, για περισσότερες πληροφορίες, αλλά έχετε υπόψη ότι οι διαφημιζόμενοι αναμένεται να κάνουν τη δική τους έρευνα σχετικά με τους τοπικούς κανονισμούς για οποιαδήποτε τοποθεσία στοχεύουν οι διαφημίσεις τους.

Εμπορικά σήματα

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν πότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά σήματα σε διαφημίσεις. Μαζί με τους παράγοντες που περιγράφονται στο Κέντρο πολιτικών, αυτές οι πολιτικές ισχύουν μόνο όταν ένας κάτοχος εμπορικού σήματος έχει υποβάλει έγκυρη καταγγελία στην Google.

Νομικές απαιτήσεις

Εκτός από την υποχρέωση συνεχούς συμμόρφωσης με τις πολιτικές διαφημίσεων της Google, φέρετε πάντοτε την ευθύνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, για όλες τις τοποθεσίες όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας.

Άλλες επιχειρήσεις που υπόκεινται σε περιορισμούς

Περιορίζουμε τη διαφήμιση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων στο Google, προκειμένου να αποτρέψουμε την εκμετάλλευση χρηστών, ακόμη και αν κάποιες μεμονωμένες επιχειρήσεις φαίνονται να συμμορφώνονται με τις υπόλοιπες πολιτικές που εφαρμόζουμε. Βάσει των συνεχών μας ελέγχων και των σχολίων που λαμβάνουμε από χρήστες, ρυθμιστικές αρχές και αρχές προστασίας καταναλωτών, εντοπίζουμε κατά καιρούς προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουν δυνατότητα κατάχρησης. Σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι ορισμένα είδη επιχειρήσεων διακυβεύουν χωρίς εύλογη αιτία την ασφάλεια ή την εμπειρία των χρηστών, ενδέχεται να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την προβολή των σχετικών διαφημίσεων.

Περιορισμένες μορφές διαφήμισης και λειτουργίες

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν την πρόσβαση σε σύνθετες μορφές διαφήμισης και λειτουργίες στις διαφημίσεις Google. Ορισμένες μορφές διαφήμισης δεν είναι διαθέσιμες για όλους τους διαφημιζόμενους, έως ότου αυτοί εκπληρώσουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις ή ολοκληρώσουν τη διαδικασία πιστοποίησης.

Απαιτήσεις για περιεχόμενο που είναι ειδικό για παιδιά

Οι διαφημιζόμενοι απαγορεύεται να προβάλλουν εξατομικευμένες διαφημίσεις σε περιεχόμενο που έχει οριστεί ως ειδικό για παιδιά. Δείτε εδώ για κατηγορίες που είναι περιορισμένες για τη διαφήμιση περιεχομένου που είναι ειδικό για παιδιά.

Συντακτικές και τεχνικές απαιτήσεις

Θέλουμε να προβάλλουμε διαφημίσεις οι οποίες κερδίζουν την αφοσίωση των χρηστών, χωρίς να είναι δύσκολη ή ενοχλητική η αλληλεπίδραση μαζί τους. Για τον λόγο αυτό, έχουμε αναπτύξει ορισμένες συντακτικές απαιτήσεις που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τις διαφημίσεις σας ελκυστικές για τους χρήστες. Έχουμε, επίσης, προσδιορίσει τεχνικές απαιτήσεις, με σκοπό να βοηθήσουμε τους χρήστες και τους διαφημιζόμενους να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ποικιλία των μορφών διαφήμισης που προσφέρουμε.

Σύνταξη

Προκειμένου να παρέχεται ποιοτική εμπειρία χρήστη, η Google απαιτεί από το σύνολο των διαφημίσεων, των επεκτάσεων και των προορισμών να ανταποκρίνονται σε υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και πρότυπα σύνταξης. Επιτρέπονται μόνο οι διαφημίσεις που είναι σαφείς, έχουν επαγγελματική εμφάνιση και οδηγούν τους χρήστες σε περιεχόμενο που είναι συναφές, χρήσιμο και με το οποίο μπορούν να αλληλεπιδράσουν εύκολα.

Παραδείγματα προωθήσεων που δεν πληρούν αυτές τις συντακτικές και επαγγελματικές απαιτήσεις:

  • Υπερβολικά γενικές διαφημίσεις που περιέχουν αόριστες φράσεις, όπως "Αγορά προϊόντων εδώ"
  • χρήση λέξεων, αριθμών, γραμμάτων, σημείων στίξης ή συμβόλων για λόγους εντυπωσιασμού, όπως για παράδειγμα ΔΩΡΕΑΝ, δ-ω-ρ-ε-ά-ν και ΔΩΡ€ΑΝ!!

Απαιτήσεις προορισμού

Θέλουμε οι καταναλωτές να έχουν καλή εμπειρία, όταν κάνουν κλικ σε διαφημίσεις. Επομένως, οι προορισμοί των διαφημίσεων πρέπει να παρέχουν μοναδική αξία στους χρήστες, καθώς και να είναι λειτουργικοί, χρήσιμοι και η πλοήγηση σε αυτούς να είναι εύκολη.

Παραδείγματα προωθήσεων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις προορισμού:

  • URL προβολής που δεν αντικατοπτρίζει επακριβώς το URL της σελίδας προορισμού, όπως για παράδειγμα μια σελίδα στον τομέα "google.gr" που μεταφέρει τους χρήστες στον τομέα "gmail.gr"
  • Ιστότοποι ή εφαρμογές που βρίσκονται υπό κατασκευή, σε δεσμευμένους τομείς (parked domain) ή απλώς δεν λειτουργούν
  • Ιστότοποι των οποίων η προβολή δεν είναι δυνατή σε συνήθως χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης
  • Ιστότοποι στους οποίους απενεργοποιείται το κουμπί "πίσω" του προγράμματος περιήγησης

Τεχνικές απαιτήσεις

Οι διαφημιζόμενοι, για να συμβάλουν στη διατήρηση της σαφήνειας και της λειτουργικότητας των διαφημίσεων, πρέπει να συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις μας.

Απαιτήσεις μορφών διαφήμισης

Για να σας βοηθήσουμε να παρέχετε ποιοτική εμπειρία χρήστη και να προβάλλετε ελκυστικές διαφημίσεις με επαγγελματική εμφάνιση, επιτρέπουμε μόνο προωθήσεις που συμμορφώνονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις για κάθε διαφήμιση. Ελέγξτε τις απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή για όλες τις μορφές διαφημίσεων που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η προβολή διαφημίσεων ακατάλληλων για ανηλίκους σε διαφημίσεις με εικόνα, διαφημίσεις βίντεο και άλλες μορφές διαφημίσεων χωρίς κείμενο. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική περιεχομένου για ενηλίκους.

Παραδείγματα απαιτήσεων μορφών διαφήμισης: όρια χαρακτήρων για την επικεφαλίδα ή το σώμα των διαφημίσεων, απαιτήσεις μεγέθους εικόνας, όρια μεγέθους αρχείων, όρια διάρκειας βίντεο, λόγοι διαστάσεων 

Σχετικά με τις πολιτικές μας

Το Google Ads δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους από όλο τον κόσμο να προωθούν μια ευρεία ποικιλία προϊόντων, υπηρεσιών, εφαρμογών και ιστοτόπων στο Google και σε ολόκληρο το δίκτυό μας. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να προσεγγίσετε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες και είδη κοινού. Ωστόσο, προκειμένου να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας θετικής και ασφαλούς εμπειρίας για τους χρήστες, λαμβάνουμε υπόψη τα σχόλια και τους προβληματισμούς τους σχετικά με τους τύπους διαφημίσεων που βλέπουν. Μελετούμε, επίσης, τακτικά τυχόν μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στις διαδικτυακές τάσεις και πρακτικές, στα πρότυπα του κλάδου και στους κανονισμούς. Τέλος, κατά τη δημιουργία των πολιτικών μας, έχουμε επίσης κατά νου τις αξίες και την εταιρική κουλτούρα μας, καθώς και λειτουργικούς, τεχνικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες. Ως αποτέλεσμα, έχουμε δημιουργήσει ένα σύνολο πολιτικών που ισχύουν για όλες τις προωθήσεις στο Δίκτυο Google.

Η Google απαιτεί τη συμμόρφωση των διαφημιζόμενων με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και τις πολιτικές της Google που περιγράφονται παραπάνω. Είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε και να ενημερώνεστε σχετικά με αυτές τις απαιτήσεις που ισχύουν στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας, καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες περιοχές όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας. Όταν εντοπίσουμε περιεχόμενο το οποίο παραβαίνει αυτές τις απαιτήσεις, ενδέχεται να αποκλείσουμε την εμφάνισή του. Σε περιπτώσεις επανειλημμένων ή κατάφωρων παραβάσεων, ενδέχεται να τερματίσουμε τη διαφήμισή σας στο Google.

 

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας επικοινωνώντας με την Υποστήριξη του Google Ads

Πείτε μας την άποψή σας

Βαθμολογήστε τη χρησιμότητα αυτής της σελίδας και μοιραστείτε τα σχόλιά σας μαζί μας:
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;