Padělané zboží

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Google Ads nepovoluje prodej ani propagaci padělaného zboží. Padělky jsou opatřeny logem nebo ochrannou známkou, která je identická s jinou ochrannou známkou nebo je od ní téměř neodlišitelná. Napodobují prvky spojené se značkou produktu, aby je bylo možno vydávat za originální produkt vlastníka značky. Tato zásada se vztahuje na obsah reklam, webů i aplikací. 

Přečtěte si, co se stane, když naše zásady porušíte.

Máte-li podezření na reklamy napomáhající prodeji padělaných produktů, podejte stížnost.

Padělané zboží

Není povoleno:

Červené znaménko × Produkty, které jsou ve vztahu k názvu značky označovány jako kopie, repliky, imitace, klony, padělky, napodobeniny, přesné reprodukce apod. a jsou vydávány za originální produkty vlastníka značky

Červené znaménko × Neoriginální produkty, které napodobují prvky značky a jsou vydávány za originální produkty

Příklady (neúplný výčet): napodobeniny opatřené štítky s názvem značky či logy

Porušení těchto zásad posuzujeme velmi přísně a považujeme je za zvlášť závažné. Zvlášť závažné porušení zásad Google Ads je porušením natolik problematickým, že je v rozporu se zákonem nebo značně poškozuje naše uživatele. Při posuzování, zda určitý inzerent nebo cílová stránka tyto zásady porušuje, můžeme zohlednit informace z mnoha různých zdrojů včetně vaší reklamy, webových stránek, účtů a informačních zdrojů třetích stran.Pokud zjistíme porušení těchto zásad, pozastavíme vám okamžitě a bez předchozího upozornění účty Google Ads a nebudete mít možnost s námi dále inzerovat. Jste-li přesvědčeni, že se jedná o omyl a že jste zásady neporušili, podejte odvolání se zdůvodněním. Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty, a je-li k obnovení dobrý důvod. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali – důkladně si promyslete jeho obsah. Další informace o pozastavených účtech

Další informace

Porovnání zásad Google Ads pro padělané zboží a zásad používání ochranných známek

Zásady pro padělané zboží se týkají samotných produktů propagovaných na webu nebo v aplikaci, které jsou v reklamě zmiňovány. Naproti tomu zásady používání ochranných známek se týkají užití ochranných známek v textu reklamy či v klíčových slovech (za určitých podmínek) v samotné reklamě.

Porovnání padělků dle zásad Google Ads s produkty porušujícími zákon DMCA či autorská práva a pirátskými produkty

Padělatelé napodobují prvky značky chráněné ochrannou známkou, ale nekopírují samotný produkt (software, knihy, umělecká díla, filmy apod.).

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
73067
false