Padělané zboží

Google Ads nepovoluje prodej ani propagaci padělaného zboží. Padělky jsou opatřeny logem nebo ochrannou známkou, která je identická s jinou ochrannou známkou nebo je od ní téměř neodlišitelná. Napodobují prvky spojené se značkou produktu, aby je bylo možno vydávat za originální produkt vlastníka značky. Tato zásada se vztahuje na obsah reklam, webů i aplikací. 

Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Máte-li podezření na reklamy napomáhající prodeji padělaných produktů, podejte stížnost.

Padělané zboží

Nepovolujeme toto:

Produkty, které jsou ve vztahu k názvu značky označovány jako kopie, repliky, imitace, klony, padělky, napodobeniny, přesné reprodukce apod. a jsou vydávány za originální produkty vlastníka značky

Neoriginální produkty, které napodobují prvky značky a jsou vydávány za originální produkty

Příklady: falešné produkty opatřené štítky s názvem značky či logy

Porušení těchto zásad bereme velmi vážně a považujeme je za zvlášť závažné, protože představují riziko pro bezpečnost našich uživatelů nebo jejich majetek (např. z důvodu trestné činnosti či poškozujících reklam). Při posuzování porušení zásad určitým inzerentem nebo cílem můžeme zohlednit informace z mnoha různých zdrojů včetně vaší reklamy, webových stránek, účtů a informačních zdrojů třetích stran. Účty, které tyto zásady poruší, můžeme pozastavit a znemožnit jim u nás dále inzerovat. Pokud jste přesvědčeni, že došlo k omylu a že jste zásady neporušili, podejte odvolání se zdůvodněním. Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali a důkladně si promysleli jeho obsah. Další informace o pozastavených účtech.

Další informace

Porovnání zásad Google Ads pro padělané zboží a pro ochranné známky

Zásady pro padělané zboží se týkají samotných produktů propagovaných na webu nebo v aplikaci, které jsou v reklamě zmiňovány. Naproti tomu zásady pro ochranné známky se týkají používání ochranných známek v textu reklamy či v klíčových slovech (za určitých podmínek) v samotné reklamě.

Porovnání padělků dle zásad Google Ads s produkty porušujícími zákon DMCA či autorská práva a pirátskými produkty

Padělatelé napodobují prvky značky chráněné ochrannou známkou, ale nekopírují samotný produkt (software, knihy, umělecká díla, filmy apod.).

Potřebujete poradit?

Máte-li k našim zásadám dotazy, kontaktujte podporu Google Ads.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?