แก้ไขโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติ

หากโฆษณาของคุณไม่ได้รับการอนุมัติ หมายความว่าโฆษณาจะยังไม่ทำงานในขณะนี้ หากต้องการให้โฆษณาของคุณได้แสดง ให้ค้นหาโฆษณาที่ไม่ได้รับการอนุมัติแล้วแก้ไขโฆษณาดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาของเรา

บทความนี้จะอธิบายวิธีดูสาเหตุที่โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติ รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาและส่งโฆษณาอีกครั้งเพื่อรับการอนุมัติ

วิธีการ

ขั้นตอนในการแก้ไขโฆษณาจะแตกต่างกันไปตามประเภทการละเมิดนโยบายที่ส่งผลต่อโฆษณา ตัวโฆษณาของคุณอาจไม่สอดคล้องกับนโยบายเฉพาะของ Google Ads (เช่น โฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายเรื่องบรรณาธิการของเรา) หรืออาจเกิดปัญหากับเว็บไซต์ปลายทาง (เช่น เว็บปลายทางใช้งานไม่ได้หรือมีเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต) ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบว่านโยบายใดส่งผลต่อโฆษณา จากนั้นทำตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

วิธีแก้ไขโฆษณาในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ปลายทาง

  1. ไปที่หน้า "โฆษณาและส่วนขยาย" แล้วค้นหาโฆษณาหรือส่วนขยายที่คุณต้องการแก้ไข
    บางนโยบายใช้กับปลายทางของโฆษณา หากโฆษณาสอดคล้องกับนโยบายแล้ว ให้ตรวจสอบปลายทางเพื่อหาสาเหตุที่ไม่ได้รับการอนุมัติ จากนั้นจึงแก้ไขก่อนดำเนินการต่อ
  2. วางเมาส์เหนือโฆษณาหรือส่วนขยาย แล้วคลิกแก้ไข
  3. แก้ไขโฆษณาหรือส่วนขยายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
  4. คลิกบันทึก ระบบจะตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบข้อมูลอัปเดตสถานะของโฆษณาในหน้า "โฆษณาและส่วนขยาย"

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร