Poprawianie odrzuconej reklamy

Jeśli któraś z Twoich reklam została odrzucona, oznacza to, że niestety nie może się obecnie wyświetlać. Aby wyświetlać odrzuconą reklamę, znajdź ją i zmień w taki sposób, by stała się zgodna z naszymi zasadami reklamowymi.

Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawdzić, dlaczego reklama została odrzucona, jak rozwiązać problem, i jak przesłać ją ponownie do zatwierdzenia.

Instrukcje

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

Czynności, które należy wykonać, by poprawić reklamę, zależą od typu naruszenia zasad związanego z daną reklamą. Reklama może być niezgodna z określonymi zasadami Google Ads (np. może naruszać zasady redakcyjne), ale problemy mogą także dotyczyć miejsca docelowego (np. miejsce docelowe nie działa lub zawiera niedozwolone treści). Sprawdź, która zasada została naruszona w przypadku Twojej reklamy, a następnie wykonaj odpowiednie czynności opisane poniżej.

Reklamy naruszające zasady niezwiązane z miejscem docelowym

Jeśli reklama narusza zasady niezwiązane z miejscem docelowym, wykonaj poniższe kroki, by rozwiązać problem:

 1. Wejdź na stronę „Reklamy i rozszerzenia” i znajdź reklamę lub rozszerzenie, które chcesz naprawić.
 2. Najedź na reklamę lub rozszerzenie i kliknij Edytuj.
 3. Edytuj reklamę lub rozszerzenie, tak by były zgodne z zasadami.
 4. Kliknij Zapisz. Reklama zostanie automatycznie przesłana do ponownego sprawdzenia. Aby poznać aktualny stan reklamy, wejdź na stronę „Reklamy i rozszerzenia”.

Reklamy naruszające zasady związane z miejscem docelowym

Jeśli reklama narusza zasady związane z miejscem docelowym, wykonaj poniższe czynności. Miejsce docelowe może nie działać lub zawierać niedozwolone treści (np. treści związane z hazardem w krajach, w których jest to zabronione).

 1. Rozwiąż problem z miejscem docelowym, tak by było zgodne z zasadami Google Ads.

Jeśli odrzucona reklama jest rozszerzoną reklamą tekstową, wykonaj poniższe czynności, by ponownie przesłać ją do sprawdzenia bezpośrednio z konta Google Ads. W przypadku wszystkich innych typów reklam skorzystaj z formularza Pytania o odrzucone reklamy i zasady, by ponownie przesłać reklamę do sprawdzenia.
 1. Prześlij ponownie do sprawdzenia. Po rozwiązaniu problemu z miejscem docelowym kliknij Reklamy i rozszerzenia w menu po lewej stronie. Następnie wejdź na stronę „Naruszenia zasad”, by ponownie przesłać reklamy do sprawdzenia – możesz to zrobić na dwa sposoby.

Bezpośrednio z poziomu tabeli „Reklamy i rozszerzenia”:

 1. Wybierz reklamy, które chcesz ponownie przesłać do sprawdzenia.
 2. W menu u góry strony kliknij Edytuj.
 3. Kliknij Prześlij ponownie do sprawdzenia. Otworzy się strona „Naruszenia zasad”. Jeśli któreś z wybranych reklam nie kwalifikują się do ponownego przesłania, zobaczysz komunikat informujący, które to reklamy.
 4. W sekcji „Powód ponownego przesłania” wybierz Poprawiono reklamę zgodnie z zasadami.
 5. W sekcji „Prześlij ponownie” wybierz reklamy, które chcesz przesłać ponownie w związku z danym naruszeniem zasad.
 6. Kliknij Prześlij.

Z poziomu kolumny stanu pojedynczej reklamy:

 1. W kolumnie „Stan” reklamy, którą chcesz ponownie przesłać, najedź na stan reklamy i kliknij Prześlij ponownie do sprawdzenia.
 2. W sekcji „Powód ponownego przesłania” wybierz Poprawiono reklamę zgodnie z zasadami.
 3. W sekcji „Prześlij ponownie” wybierz reklamy, które chcesz przesłać ponownie w związku z danym naruszeniem zasad.
 4. Kliknij Prześlij.

Pamiętaj, że na stronie „Naruszenia zasad” widoczne są panele dotyczące wszystkich naruszeń zasad, w przypadku których możesz ponownie przesłać reklamy. Możesz ponownie przesłać reklamy dla dowolnej liczby naruszeń.

Odwołanie od decyzji dotyczącej zasad

Uwaga: opcja odwołania się od decyzji o naruszeniu zasad bezpośrednio z konta Google Ads jest obecnie dostępna tylko w przypadku rozszerzonych reklam tekstowych.

W przypadku wszystkich innych formatów reklam możesz odwoływać się od decyzji dotyczących zasad, korzystając z formularza Pytania o odrzucone reklamy i zasady.

 Jeśli po zapoznaniu się z zasadą, którą narusza Twoja reklama, uważasz, że popełniliśmy błąd, możesz odwołać się od decyzji o naruszeniu zasad bezpośrednio z konta Google Ads. Najpierw kliknij „Reklamy i rozszerzenia” w menu po lewej stronie. Możesz ponownie przesłać reklamy do sprawdzenia na dwa sposoby:

Z poziomu tabeli „Reklamy i rozszerzenia”:

 1. Wybierz reklamy, które chcesz ponownie przesłać do sprawdzenia.
 2. W menu u góry wybierz Edytuj.
 3. Kliknij Prześlij ponownie do sprawdzenia. Jeśli któreś z wybranych reklam nie kwalifikują się do ponownego przesłania, zobaczysz komunikat informujący, które to reklamy.
 4. W sekcji „Powód ponownego przesłania” wybierz Nie zgadzam się z decyzją.
 5. Kliknij Prześlij.

Z poziomu kolumny stanu reklamy:

 1. W kolumnie „Stan” reklamy, w przypadku której chcesz przesłać odwołanie, najedź na stan reklamy i kliknij Prześlij ponownie do sprawdzenia.
 2. W sekcji „Powód ponownego przesłania” wybierz Nie zgadzam się z decyzją.
 3. W sekcji „Prześlij ponownie” wybierz reklamy, które chcesz ponownie przesłać.
 4. Kliknij Prześlij

Sprawdzanie stanu przesłanych ponownie reklam

Po ponownym przesłaniu reklamy możesz w dowolnym momencie sprawdzić jej stan w Menedżerze zasad.

 1. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta.
 2. W sekcji „Konfiguracja” kliknij „Menedżer zasad”.
 3. Na karcie „Historia odwołań” znajdziesz szczegółowe informacje o wszystkich ponownie przesłanych reklamach.
 • Kolumna „Stan” pokazuje, czy ponownie przesłana reklama jest w trakcie sprawdzania, czy też sprawdzanie zostało już zakończone.
 • Kolumna „Wyniki” pokazuje wyniki sprawdzania, w tym liczbę reklam, których stan zatwierdzenia związany z zasadami został zaktualizowany po sprawdzeniu.
 • Kolumna „Działanie” pokazuje inne działania, które możesz podjąć w przypadku swoich reklam (na przykład możesz spróbować ponownie przesłać reklamy).
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Nowa Poprzednia