Διόρθωση διαφήμισης που απορρίφθηκε

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να διαπιστώσετε αν η διαφήμισή σας απορρίφθηκε ή περιορίστηκε βάσει πολιτικής, γιατί η διαφήμισή σας απορρίφθηκε ή είναι Κατάλληλη (υπό περιορισμούς), καθώς και πώς να επεξεργαστείτε τις διαφημίσεις σας και να υποβάλετε ξανά τη διαφήμισή σας για έλεγχο. Επιπλέον, θα μάθετε πώς να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης για μια απόφαση πολιτικής.

Αν κάποια από τις διαφημίσεις σας έχει απορριφθεί ή περιοριστεί, στη στήλη Κατάσταση θα εμφανίζονται οι ενδείξεις Απορρίφθηκε ή Κατάλληλη (υπό περιορισμούς), ενώ ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προβολή της διαφήμισης. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην κατάσταση της διαφήμισής σας, για να λάβετε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της παράβασης πολιτικής που επηρεάζει τη διαφήμισή σας. 

 

Για υπότιτλους στη γλώσσα σας, ενεργοποιήστε τις λεζάντες στο YouTube. Επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις Εικόνα εικονιδίου ρυθμίσεων YouTube, στο κάτω μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε Υπότιτλοι και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα σας.


 

Επεξεργαστείτε τη διαφήμισή σας και υποβάλετέ την εκ νέου

Παρακάτω θα βρείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να διορθώσετε τη διαφήμισή σας, αν αυτή παραβαίνει πολιτικές που δεν σχετίζονται με τον προορισμό: 

 1. Βρείτε τη διαφήμιση ή τα στοιχεία που θέλετε να διορθώσετε στη σελίδα Διαφημίσεις και στοιχεία.
 2. Στη στήλη κατάστασης, θα δείτε την ένδειξη Απορρίφθηκε ή Κατάλληλη (υπό περιορισμούς).
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην κατάσταση, για να δείτε την παράβαση πολιτικής.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαβάστε την πολιτική κάτω από τον λόγο απόρριψης, για να μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε τη διαφήμισή σας.
 5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία ρύθμισης, εικονίδιο με το μολύβι, για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση.
 6. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση ή το στοιχείο, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την πολιτική.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Η διαφήμισή σας θα υποβληθεί αυτόματα σε νέο έλεγχο. Ελέγξτε την κατάσταση της διαφήμισης στη σελίδα Διαφημίσεις και στοιχεία, για να δείτε τυχόν ενημερώσεις.
Σημείωση: Οι αλλαγές που πρέπει να διορθώσετε στη διαφήμισή σας διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της παράβασης πολιτικής και τον τύπο της διαφήμισης. 
 • Για διαφημίσεις βίντεο ή διαφημίσεις με εικόνα, ανατρέξτε στις απαιτήσεις για τις διαφημίσεις βίντεο και εικόνας
 • Για τις απαιτήσεις προορισμού, ανατρέξτε στη σελίδα πολιτικής, συνεργαστείτε με τον webmaster, για να διορθώσετε το πρόβλημα και, στη συνέχεια, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.

Λόγω των προσαρμοζόμενων προγραμμάτων εργασίας αυτήν την περίοδο, αναμένονται μεγαλύτεροι χρόνοι για την επεξεργασία νέων διαφημίσεων σε μορφές που δεν περιέχουν κείμενο (όπως βίντεο, αποκριτικές διαφημίσεις προβολής, εφαρμογή, κ.λπ.) από ό,τι συνήθως.

Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης απόφασης πολιτικής

Η επιλογή υποβολής αιτήματος επανεξέτασης για μια απόφαση πολιτικής είναι πλέον διαθέσιμη για τις περισσότερες μορφές και πολιτικές. Αν έχετε μια διαφήμιση που απορρίφθηκε, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες ή χρησιμοποιήστε το Εργαλείο διαχείρισης πολιτικής.

Για τυχόν μη υποστηριζόμενες μορφές και πολιτικές, μπορείτε να αμφισβητήσετε τις αποφάσεις πολιτικής, μέσω της φόρμας για Ερωτήσεις σχετικά με διαφημίσεις που απορρίφθηκαν και σχετικά με πολιτικές.

Αν πιστεύετε ότι η απόφασή μας είναι εσφαλμένη ή διορθώσατε τον προορισμό σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης της απόφασης πολιτικής απευθείας από τον λογαριασμό σας Google Ads. Αρχικά, κάντε κλικ στην επιλογή Διαφημίσεις και στοιχεία στο αριστερό μενού σελίδων. Από εκεί, υπάρχουν δύο τρόποι για να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.

Τρόπος υποβολής αιτήματος επανεξέτασης αποφάσεων πολιτικής από τον πίνακα Διαφημίσεις και στοιχεία

 1. Επιλέξτε τις διαφημίσεις για τις οποίες θέλετε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.
 2. Από το μενού στο επάνω μέρος, επιλέξτε Επεξεργασία.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αίτημα επανεξέτασης.

  Αν κάποια από τις διαφημίσεις που επιλέξατε δεν είναι κατάλληλη για υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο θα παρουσιάζει τις διαφημίσεις που δεν είναι κατάλληλες.

 4. Στην ενότητα Αιτία για υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, επιλέξτε Διαφωνία με την απόφαση ή Πραγματοποίησα αλλαγές ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την πολιτική.
 5. Στην ενότητα Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης των παρακάτω, επιλέξτε τις διαφημίσεις που θέλετε να υποβάλετε για επανεξέταση.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή

Τρόπος υποβολής αιτήματος επανεξέτασης των αποφάσεων πολιτικής από τη στήλη Κατάσταση μιας διαφήμισης

 1. Στη στήλη Κατάσταση της διαφήμισης την οποία θέλετε να αμφισβητήσετε, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην κατάσταση της διαφήμισης και κάντε κλικ στην επιλογή Αίτημα επανεξέτασης.
 2. Στην ενότητα Αιτία για υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, επιλέξτε Διαφωνία με την απόφαση ή Πραγματοποίησα αλλαγές ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την πολιτική.
 3. Στην ενότητα Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης των παρακάτω, επιλέξτε τις διαφημίσεις που θέλετε να υποβάλετε για επανεξέταση.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Έλεγχος κατάστασης αιτήματος επανεξέτασης

Αφού υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης, μπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή την κατάσταση ελέγχου στο Εργαλείο διαχείρισης πολιτικής.

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείου Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο], στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας.
 2. Στην ενότητα Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλείο διαχείρισης πολιτικής.
 3. Στην καρτέλα Ιστορικό αιτημάτων επανεξέτασης, θα βρείτε λεπτομέρειες για όλες τις διαφημίσεις για τις οποίες έχετε υποβάλει αίτημα επανεξέτασης.
  • Στη στήλη Κατάσταση βλέπετε αν ο έλεγχος των διαφημίσεων που υποβάλατε για επανεξέταση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί.
  • Στη στήλη Αποτελέσματα βλέπετε τα αποτελέσματα του ελέγχου των διαφημίσεων που υποβάλατε για επανεξέταση, καθώς και τον αριθμό των διαφημίσεων των οποίων η κατάσταση ελέγχου πολιτικής ενημερώθηκε μετά τον έλεγχο. Αν υποβάλατε το ίδιο αίτημα επανεξέτασης πολλές φορές, μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα "Έγινε υπέρβαση του ορίου νέων προσπαθειών αιτημάτων επανεξέτασης" στην καρτέλα Ιστορικό αιτημάτων επανεξέτασης στο Εργαλείο διαχείρισης πολιτικής. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών για βοήθεια όσον αφορά την υποβολή νέου αιτήματος επανεξέτασης.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
true
true
73067