Anpassade annonser

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Anpassade annonser är ett effektivt verktyg som gör annonserna mer relevanta för användarna och ökar avkastningen på investeringen för annonsörerna. Eftersom syftet med sådana annonser är att visa användarna mer relevant annonsinnehåll utifrån användaruppgifter kan den ge en bättre upplevelse för både användare och annonsörer.

När data om användarnas beteende eller intressen används för att tillhandahålla mer relevant annonsinnehåll är det viktigt att informationen hanteras på ett lämpligt sätt. Vi är medvetna om att vissa intressen är känsliga till sin natur, och att annonsinriktning utifrån dem kan ge en negativ användarupplevelse.

Av denna anledning har vi tagit fram policyer för alla inriktningsfunktioner för anpassade annonser. Principerna ersätter inte våra övriga annonspolicyer (till exempel för Google Ads eller Shopping), och annonsörerna ansvarar också fortsättningsvis för att följa alla tillämpliga annonspolicyer utöver policyerna för anpassade annonser. Annonsörerna måste även följa våra policyer för användarsamtycke i EU där dessa gäller.

Googles integritetspolicy gäller alla Googles funktioner och definierar hur Google samlar in, använder och skyddar användaruppgifter.Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Policyer för anpassade annonser
Policyprinciper för innehåll i anpassade annonser Policyer för insamling och användning av data i samband med anpassade annonser
Begränsningar baserat på inriktningsfunktion i samband med anpassade annonser
Policyprinciper: Känsliga intressekategorier
 

Policyprinciper för innehåll i anpassade annonser

Känsliga intressekategorier är begränsade i anpassade annonser. Vi definierar känsliga intressekategorier utifrån följande innehållspolicyprinciper:

Juridiska begränsningar: Annonserna måste följa lagen.

Personliga svårigheter: Annonserna får inte inriktas på personer på ett sätt som utnyttjar deras svårigheter.

Identitet och livsåskådning: Annonserna får inte inriktas på personer utifrån kategorier som är utsatta för systemisk diskriminering eller orättvis stigmatisering.

Sexuella intressen: Annonserna får inte inriktas på personer utifrån sexuella intressen eller upplevelser av privat natur.

Tillgång till möjligheter: Annonserna får inte begränsa tillgång till möjligheter genom att utnyttja orättvisa sociala fördomar vid inriktning på personer inom specifika innehållskategorier.

Begränsningar baserat på inriktningsfunktion i samband med anpassade annonser

Policyerna för anpassade annonser tillämpas på olika sätt beroende på vilken inriktningsfunktion som används. Alla inriktningsfunktioner består av två delar:

 • inriktning på användare, vilket avser de grupper av användare som du har valt ut för att se dina annonser och innefattar alla aspekter av att skapa eller välja dessa grupper
 • marknadsföring av produkter och tjänster, vilket avser det specifika innehållet i din annons eller på din målsida.

Beroende på om inriktningsfunktionen tillämpas på en målgrupp som valts ut av annonsören eller en fördefinierad Google-målgrupp kanske känsliga intressekategorier för anpassade annonser inte tillämpas på marknadsföring av produkter och tjänster.

 • För alla inriktningsfunktioner gäller att vi inte tillåter inriktning på användare utifrån känsliga intressekategorier.
 • För målgrupper som valts ut av annonsören, där annonsören kan anpassa, välja ut eller ladda upp sina egna målgrupper, får annonsörer inte marknadsföra produkter och tjänster från känsliga intressekategorier.
 • För fördefinierade Google-målgrupper, där Google hanterar utveckling och urval av målgrupper som följer våra policyer baserat på information i Googles tjänster, får annonsörer marknadsföra produkter och tjänster från känsliga intressekategorier.

Effekten av policyn

Annonsörer som marknadsför produkter och tjänster från känsliga intressekategorier får inte använda målgrupper som valts ut av annonsören. Detta säkerställer att känsliga intressekategorier inte av misstag används för målgruppsinriktning. Eftersom fördefinierade Google-målgrupper uttryckligen är definierade utan känsliga användarsignaler får de användas av alla annonsörer, även om de marknadsför känsliga intressekategorier.

Se följande icke uttömmande lista över inriktningsfunktioner och hur policyerna för anpassade annonser tillämpas på dem.

Målgrupper som valts ut av annonsören

Annonsörer som marknadsför produkter och tjänster från känsliga intressekategorier får inte använda följande inriktningsfunktioner.

Fördefinierade Google-målgrupper

Alla annonsörer får använda följande inriktningsfunktioner, inräknat annonsörer som marknadsför produkter och tjänster från känsliga intressekategorier.

 • Kundmatchning
 • Dina datasegment
 • Liknande segment
 • Anpassade segment
 • Med köpavsikt
 • Intressegrupp
 • Demografi
 • Detaljerad demografi
 • Livshändelser
 • Platsinriktning
 

Känsliga intressekategorier

Juridiska begränsningar

Annonserna måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar på alla platser där de visas.

Vi tillåter inte inriktning på användare utifrån innehåll som omfattas av juridiska begränsningar, enligt beskrivningen i följande känsliga intressekategorier. Beroende på inriktningsfunktionen kanske du inte heller får marknadsföra produkter och tjänster i följande känsliga intressekategorier.

Du ansvarar för att se till att dina annonser följer våra policyer där detta krävs. Här följer konkreta exempel på vad som inte är tillåtet.

 
Felsökning: Så säkerställer du efterlevnad av policyer
 1. Läs policyn nedan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser och din webbplats eller app följer policyerna för anpassade annonser. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort sådant innehåll från din webbplats eller app. Om webbplatsen eller appen har otillåtet innehåll måste du ta bort allt innehåll som inte följer denna policy. Sedan måste du begära ny granskning innan du går vidare med nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.
 3. Ta bort innehållet från annonsen.
  Om din annons bryter mot denna policy ska du redigera den så att den följer policyn.
  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen bredvid annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.
 4. När du har redigerat och sparat annonsen skickas den för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men om det krävs mer omfattande granskning kan det ta längre tid. Om du har tagit bort det otillåtna innehållet från din annons och dess destination kan du begära granskning av annonsen.
 5. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassade annonser. Om annonserna inte följer policyerna för anpassade annonser ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgrupps- eller remarketinglistorna.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Användare under 13 år i anpassade annonser

Insamling av personliga uppgifter från barn under 13 år eller tillämplig ålder i deras land eller inriktning av intressebaserat innehåll mot barn under 13 år eller tillämplig ålder i deras land

Begränsade läkemedelstermer i anpassade annonser

rött kryss Receptbelagda läkemedel och information om sådana, såvida inte läkemedlet och förtecknade ingredienser endast är avsedda för djur och inte är vanligt förekommande för missbruk eller annan felaktig användning

Rekrytering till kliniska prövningar i anpassade annonser

Marknadsföring av rekrytering till kliniska prövningar

Alkohol i anpassade annonser

Alkoholhaltiga drycker och drycker som liknar alkoholhaltiga drycker

Hasardspel i anpassade annonser

Hasardspel, inräknat hasardspel online och offline, information relaterad till hasardspel online, onlinespel (inte kasino) som spelas för pengar eller priser samt kasinorelaterade onlinespel oavsett om pengar utväxlas eller inte

Platsbaserat hasardspel i anpassade annonser

Fysiska kasinon som uttryckligen marknadsför hasardspel

 

Personliga svårigheter

Vi är medvetna om att användarna inte vill se annonser som utnyttjar deras personliga svårigheter eller problem. Därför tillåter vi inte anpassade annonser med anknytning till sådana svårigheter. Exempel på personliga svårigheter är hälsotillstånd, behandlingar, medicinska ingrepp, personliga misslyckanden, personliga bekymmer och traumatiska personliga upplevelser. Det är inte heller tillåtet att förmedla negativa åsikter till användarna.

Vi tillåter inte inriktning på personer utifrån personliga svårigheter, enligt beskrivningen i följande känsliga intressekategorier. Beroende på inriktningsfunktionen kanske du inte heller får marknadsföra produkter och tjänster i följande känsliga intressekategorier.

Du ansvarar för att se till att dina annonser följer våra policyer där detta krävs. Här följer konkreta exempel på vad som inte är tillåtet.

Felsökning: Så säkerställer du efterlevnad av policyer
 1. Läs policyn nedan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser och din webbplats eller app följer policyerna för anpassade annonser. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort sådant innehåll från din webbplats eller app. Om webbplatsen eller appen har otillåtet innehåll måste du ta bort allt innehåll som inte följer denna policy. Sedan måste du begära ny granskning innan du går vidare med nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassade annonser. Om annonserna inte följer policyerna för anpassade annonser ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgrupps- eller remarketinglistorna.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Hälsa i anpassade annonser

rött kryss personligt hälsorelaterat innehåll, vilket inkluderar

 • fysiska och psykiska hälsotillstånd, inräknat sjukdomar, sexuell hälsa och kroniska tillstånd, vilka är hälsotillstånd som kräver långvarig vård eller hantering 
 • produkter, tjänster och förfaranden för att behandla eller hantera kroniska tillstånd, inräknat receptfria läkemedel och medicinska hjälpmedel
 • hälsoproblem kopplade till intima kroppsdelar och kroppsfunktioner, inräknat genitalier, mage/tarm och urinvägar
 • invasiva medicinska behandlingar, inräknat kosmetisk kirurgi
 • funktionsnedsättningar, också när innehållet vänder sig till användarens primära anhörigvårdare
  • Exempel: behandling av kroniska hälsotillstånd som diabetes och artrit, behandling av könssjukdomar, terapeutisk hjälp vid psykiska hälsoproblem som depression eller ångest, medicinska hjälpmedel vid sömnapné, som CPAP-maskiner, receptfria läkemedel för jästinfektion, information om stöd för autistiska barn

Negativ finansiell status i anpassade annonser

Personliga ekonomiska svårigheter eller fattigdom

 • Exempel: konkurstjänster, socialbidragstjänster, härbärgen, resurser för arbetslösa, produkter och tjänster för lån med aggressiv marknadsföring

Relationsproblem i anpassade annonser

Personliga svårigheter i relation till familj, vänner eller andra personliga förhållanden

 • Exempel: skilsmässotjänster, böcker om att hantera skilsmässa, produkter och tjänster i samband med sorg/dödsfall, familjerådgivning

Brottslig handling i anpassade annonser

Personligt belastningsregister, begångna brott, anklagelser om brott eller åtal

 • Exempel: borgenstjänster, brottmålsadvokater

Misshandel och trauma i anpassade annonser

Personlig status som offer för våld, brott eller annan traumatisk händelse

 • Exempel: skyddade boenden och tjänster för brottsoffer

Förmedla negativitet i anpassade annonser

Förmedla negativitet till användare, använda ett negativt perspektiv eller förmedla fördomar för att marknadsföra en innehållskategori

 • Exempel: skambeläggning av kroppar, negativitet kopplat till fysiska egenskaper eller sociala interaktioner, antyda att något negativt händer användaren om denne inte vidtar en viss åtgärd
 

Identitet och livsåskådning

Vi anser att identitet och livsåskådning är djupt personliga och komplexa frågor. De är i hög grad uttryck för skiftande kulturella normer, geografi, historia och personliga livserfarenheter. Vi är också medvetna om att frågor om identitet och livsåskådning kan användas för att segmentera användare utifrån fördomar och stigmatisering.

Vi vill att annonserna ska ge en positiv upplevelse och baseras på användarnas intressen snarare än på hur de identifierar sig som person. Därför tillåter vi inte anpassade annonser som utgår från användarnas grundläggande eller medfödda självidentitet eller livsåskådning. Exempel på identitet och livsåskådning är privata klassificeringar av det egna jaget, klassificeringar som utsätts för stigmatisering, diskriminering och trakasseri, medlemskap i en grupp som utsätts för stigmatisering, diskriminering eller fördomar samt personlig livsåskådning.

Vi tillåter inte inriktning på användare utifrån identitet och livsåskådning, enligt beskrivningen i följande känsliga intressekategorier. Beroende på inriktningsfunktionen kanske du inte heller får marknadsföra produkter och tjänster i följande känsliga intressekategorier.

Du ansvarar för att se till att dina annonser följer våra policyer där detta krävs. Här följer konkreta exempel på vad som inte är tillåtet.

Felsökning: Så säkerställer du efterlevnad av policyer
 1. Läs policyn nedan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser och din webbplats eller app följer policyerna för anpassade annonser. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort sådant innehåll från din webbplats eller app. Om webbplatsen eller appen har otillåtet innehåll måste du ta bort allt innehåll som inte följer denna policy. Sedan måste du begära ny granskning innan du går vidare med nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.
 3. Ta bort innehållet från annonsen.
  Om din annons bryter mot denna policy ska du redigera den så att den följer policyn.
  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen bredvid annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.
 4. När du har redigerat och sparat annonsen skickas den för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men om det krävs mer omfattande granskning kan det ta längre tid. Om du har tagit bort det otillåtna innehållet från din annons och dess destination kan du begära granskning av annonsen.
 5. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassade annonser. Om annonserna inte följer policyerna för anpassade annonser ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgrupps- eller remarketinglistorna.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Sexuell läggning i anpassade annonser

Sexuell läggning, inklusive läggning som lesbisk, homosexuell, bisexuell, heterosexuell eller annat

 • Exempel: information om att komma ut som homosexuell, tjänster som dejting eller resor för homosexuella, information om bisexualitet

Politisk tillhörighet i anpassade annonser

Denna policy för anpassade annonser gäller alla inriktningsfunktioner utom Gmail-annonser. Mer information om politiskt innehåll i Gmail-annonser finns i policyn nedan.

Politisk tillhörighet

 • Exempel: politiska ideologier, politiska åsikter, politiska partier, politiska organisationer, politiska kampanjer, engagemang i politiska diskussioner

Politiskt innehåll i anpassade annonser

Denna policy för anpassade annonser gäller alla inriktningsfunktioner, inklusive Gmail-annonser.

Politisk tillhörighet

 • Exempel: politiska ideologier, politiska åsikter, politiska partier, politiska organisationer, politiska kampanjer, engagemang i politiska diskussioner

Medlemskap i fackförening i anpassade annonser

Fackföreningar och annonser som antyder kännedom om en användares medlemskap i fackförening

 • Exempel: fackföreningars webbplatser, information riktad till medlemmar i fackföreningar, fackföreningsbloggar och fackligt stöd vid arbetstvister

Etnisk härkomst i anpassade annonser

Etnisk härkomst

 • Exempel: tidskrifter och liknande samt universitet och dejtingtjänster som är riktade mot personer med av en viss etnisk härkomst

Trosuppfattning i anpassade annonser

Personlig trosuppfattning

 • Exempel: religiösa byggnader, religiös vägledning, religiös utbildning, religiösa universitet, religiösa produkter

Marginaliserade grupper i anpassade annonser

Tillhörighet till en marginaliserad eller sårbar social grupp, till exempel sociala kaster, invandrare eller flyktingar

 • Exempel: produkter för personer som tillhör en social kast, tjänster för invandrare, juridiska tjänster för flyktingar

Identitet som transperson i anpassade annonser

Personlig identifiering med ett annat kön än det användaren blev tilldelad vid födseln eller ett kön som inte kan identifieras som endast man eller kvinna

 • Exempel: information om könskorrigering och jurister som arbetar med fall som rör diskriminering av transpersoner
 

  Sexuella intressen

Vi anser att sexuella intressen är av privat natur och något som, beroende på kulturella normer, inte ofta diskuteras öppet. Vi vill upprätthålla användarnas sexuella integritet. Därför tillåter vi inte anpassade annonser som inriktas på användarna utifrån deras personliga sexuella intressen, erfarenheter och preferenser. Exempel på sexuella intressen är sexuella beteenden, aktiviteter och sexprodukter. Vi tillåter inte heller kategorier som är sexuellt provokativa eller avsedda för sexuell upphetsning.

Vi tillåter inte inriktning på användare utifrån sexuell läggning, enligt beskrivningen i följande känsliga intressekategorier. Beroende på inriktningsfunktionen kanske du inte heller får marknadsföra produkter och tjänster i följande känsliga intressekategorier.

Du ansvarar för att se till att dina annonser följer våra policyer där detta krävs. Här följer konkreta exempel på vad som inte är tillåtet.

Felsökning: Så säkerställer du efterlevnad av policyer
 1. Läs policyn nedan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser och din webbplats eller app följer policyerna för anpassade annonser. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort sådant innehåll från din webbplats eller app. Om webbplatsen eller appen har otillåtet innehåll måste du ta bort allt innehåll som inte följer denna policy. Sedan måste du begära ny granskning innan du går vidare med nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.
 3. Ta bort innehållet från annonsen.
  Om din annons bryter mot denna policy ska du redigera den så att den följer policyn.
  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen bredvid annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.
 4. När du har redigerat och sparat annonsen skickas den för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men om det krävs mer omfattande granskning kan det ta längre tid. Om du har tagit bort det otillåtna innehållet från din annons och dess destination kan du begära granskning av annonsen.
 5. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassade annonser. Om annonserna inte följer policyerna för anpassade annonser ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgrupps- eller remarketinglistorna.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Preventivmedel i anpassade annonser

Produkter som är avsedda att förhindra graviditet eller skydda mot sexuellt överförbara sjukdomar

 • Exempel: kondomer, p-piller, p-kudde

Sexuellt innehåll

 Allt sexuellt innehåll definieras i Google Ads-policyn för sexuellt innehåll

Det kan hända att en kategori behandlas olika i policyn för sexuellt innehåll jämfört med policyn för anpassade annonser i samband med anpassade annonser om sexuella intressen. I sådana fall ska policyn om anpassade annonser ha företräde framför policyn om sexuellt innehåll när det gäller hur kategorin får användas vid inriktning och anpassade annonser.

 

Tillgång till möjligheter

Vi anser att tillgång till sociala och ekonomiska möjligheter är avgörande för en individs välmående, sociala status och livskvalitet. Vi är också medvetna om att diskriminering och fördomar med gamla rötter har resulterat i att vissa samhällsgrupper har ojämlik tillgång till sådana möjligheter.

I syfte att förbättra inkluderingen av användare som påverkas av samhällets fördomar i oproportionell grad tillåter vi inte att vissa kategorier av produkter eller tjänster inriktas på specifika målgrupper. Detta är ett tillägg till befintliga annonspolicyer som förbjuder diskriminering och policyer för anpassade annonser som förbjuder användning av identitets- och livsåskådningskategorier. Här följer konkreta exempel på vad som inte är tillåtet.

Länder: USA, Kanada

I USA och Kanada får följande känsliga intressekategorier inte inriktas på målgrupper utifrån kön, ålder, föräldrastatus, civilstånd eller postnummer.

Bostäder i anpassade annonser

rött kryss Hem till salu eller för uthyrning, där ett hem definieras som en plats där en person eller personer bor. Detta omfattar produkter eller tjänster som möjliggör försäljning eller uthyrning av bostäder.

 • Exempel: bostadsföretag, webbplatser som erbjuder uthyrning eller försäljning av bostäder, fastighetsmäklare

Anställning i anpassade annonser

rött kryss Anställningsmöjligheter eller anlitande av en person för en arbetsuppgift*

 • Exempel: annonser om arbetstillfällen, rekryteringswebbplatser, webbplatser med platsannonser

*Vissa fördefinierade myndigheter i USA som marknadsför arbetstillfällen i anpassade annonser får inrikta sig på begränsade målgrupper enligt särskilda villkor. Om inriktningen baseras på en yrkesmässig kvalificering för ett statligt arbete, som enligt amerikansk lagstiftning är nödvändig för att kunna utföra arbetsuppgifterna, får dessa fördefinierade annonsörer i USA inrikta sig på begränsade målgrupper.

Som vi meddelade den 28 november 2023 uppdaterar Google policyn för anpassade annonser med nya begränsningar av anpassade annonser om finansiella produkter och tjänster för konsumenter. Avsnittet Lån och krediter i anpassade annonser i policyn för tillgång till möjligheter uppdateras för att innefatta konsumentekonomi i anpassade annonser. Uppdateringen utvidgar policyn till att omfatta bankprodukter och banktjänster samt särskilda tjänster inom ekonomisk planering och förvaltning. Uppdateringen gäller endast i USA och Kanada.

Policyn börjar tillämpas den 28 februari 2024 och tillämpas fullt ut efter cirka sex veckor. Vissa annonsörer kan fortsätta att se etiketten Kredit under april 2024.

Läs mer om ändringarna av policyn för tillgång till möjligheter.

Konsumentekonomi i anpassade annonser

rött kryss Erbjudanden om kredit, bankprodukter och banktjänster och särskilda tjänster inom ekonomisk planering och förvaltning

 • Exempel: kreditkort och lån, bank- och checkkonton, skuldhanteringsprodukterPolicyer för insamling och användning av data i samband med anpassade annonser 

Dessa policyer definierar kraven för insamling och användning av data i anpassade annonser. De gäller i tillägg till Google Ads-policyerna för insamling och användning av data

Du får inte göra följande:

rött kryss visa annonser som samlar in eller innehåller uppgifter som kan kopplas till en specifik person (PII), såvida du inte använder ett annonsformat som Google tillhandahåller och som är specifikt utformat för detta

 • Exempel: samla in e-postadresser, telefonnummer eller kreditkortsnummer i själva annonsen

rött kryss använda eller koppla PII till remarketinglistor, cookies, dataflöden och andra pseudonyma identifierare

rött kryss dela PII med Google via remarketingtaggar eller andra produktdataflöden som kan kopplas till annonser

rött kryss skicka exakt platsinformation till Google utan att först inhämta användarens samtycke

rött kryss använda en remarketinglista som inriktas på en alltför snäv eller specifik målgrupp. Detta innefattar bland annat att kombinera en remarketinglista med andra inriktningskriterier (till exempel geografiska begränsningar eller annan användarsegmentering) när detta leder till att annonsen inriktas på ett relativt litet antal användare. Läs mer om storlekskrav för remarketinglistor

Vid remarketing

 • Du kan använda parametern allow_ad_personalization_signals för att inaktivera insamling av remarketingdata för användare som inte vill se anpassade annonser. Läs om hur du ändrar den globala webbplatstaggen för att inaktivera insamling av remarketingdata för specifika användare
 • När du använder funktioner för remarketing, återengagemang eller liknande segment måste du inkludera specifik information i din integritetspolicy.
 • Google kan komma att infoga etiketter i annonser som informerar användarna om att det rör sig om anpassade annonser. Vi kan också komma att visa användarna i vilka remarketinglistor de ingår samt motsvarande domännamn. Du får inte modifiera eller dölja sådana meddelanden. Om du vill använda ett eget meddelande i annonsen måste du följa tillämpliga branschstandarder.
 • Google tillåter inte att andra annonsörer använder dina remarketinglistor eller listor med liknande segment utan ditt samtycke.
Felsökning: Policyer för insamling och användning av data för anpassade annonser
 1. Läs policyn nedan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser och din webbplats eller app följer policyerna för anpassade annonser. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort sådant innehåll från din webbplats eller app. Om webbplatsen eller appen har otillåtet innehåll måste du ta bort allt innehåll som inte följer denna policy. Sedan måste du begära ny granskning innan du går vidare med nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassade annonser. Om annonserna inte följer policyerna för anpassade annonser ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgrupps- eller remarketinglistorna.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.
En del av de här anvisningarna är kanske inte är tillämpliga om du använder en tredjepartsplattform. Vänd dig till tredjepartsplattformen för anvisningar om hur du åtgärdar problemet och begär en granskning. Läs mer om hur du får support om du använder en plattform som inte tillhör Google.

Behöver du hjälp?

Kontakta Google Ads-support om du har frågor om våra policyer

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny