Tilpasset annoncering

Google provides translated versions of our Help Center, though they are not meant to change the content of our policies. The English version is the official language we use to enforce our policies. To view this article in a different language, use the language dropdown at the bottom of the page.

Tilpasset annoncering er et effektivt værktøj, der øger annoncernes relevans for brugerne samt annoncørernes investeringsafkast. Da værktøjet fungerer ved at bruge onlinebrugerdata, så der kan målrettes mod brugere med mere relevant annonceindhold, kan det give både brugere og annoncører en bedre oplevelse.

Når der anvendes brugeradfærd eller interessedata til at levere mere relevant annonceindhold, er det vigtigt, at disse oplysninger behandles på passende vis. Vi er klar over, at visse interesser er følsomme, og at målretning baseret på disse interesser, kan have en negativ effekt på brugeroplevelsen.

Med henblik på dette og baseret på den følsomhed, der er tilknyttet målretning af annoncer mod bestemte brugere, har vi identificeret politikstandarder for alle målretningsfunktioner for tilpasset annoncering. Disse standarder erstatter ikke vores øvrige annonceringspolitikker (f.eks. politikkerne for Google Ads eller Shopping), og annoncørerne er stadig ansvarlige for at overholde alle relevante annonceringspolitikker foruden politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Annoncører skal også overholde vores politikker vedrørende samtykke fra brugere fra EU, hvor det er relevant.

Googles privatlivspolitik gælder for alle Google-funktioner. Denne politik bestemmer, hvordan Google indsamler, bruger og beskytter brugerdata. Få oplysninger om, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Politikker vedrørende tilpasset annoncering
Principperne i indholdspolitikken vedrørende tilpasset annoncering Politikker vedrørende indsamling og brug af data i tilpasset annoncering
Restriktioner baseret på målretningsfunktionen for tilpasset annoncering
Principper i politikken: Følsomme interessekategorier
 

Principperne i indholdspolitikken vedrørende tilpasset annoncering

Følsomme interessekategorier er begrænsede i personligt tilpassede annoncer. Vi definerer følsomme interessekategorier ud fra følgende principper i indholdspolitikken:

Juridiske begrænsninger: Annoncer skal overholde loven.

Personlig modgang: Annoncer må ikke målrettes mod brugere på en sådan måde, at de udnytter brugernes vanskeligheder eller personlige problemer.

Identitet og tro: Annoncer må ikke målrettes mod brugere baseret på kategorier, hvor der er tendens til systematisk diskrimination eller uretfærdig stigmatisering.

Seksuelle interesser: Annoncer må ikke målrettes mod brugere baseret på seksuelle interesser eller oplevelser, der i sagens natur er en privat sag.

Adgang til muligheder: Annoncer må ikke begrænse adgangen til muligheder ved at udnytte uretfærdig social ulighed, når der målrettes mod brugere med bestemte indholdskategorier.

Restriktioner baseret på målretningsfunktionen for tilpasset annoncering

Politikkerne vedrørende tilpassede annoncer håndhæves forskelligt, alt efter hvilken målretningsfunktion der benyttes. Alle målretningsfunktioner består af to komponenter:

 • Målretning mod brugere, hvilket henviser til de grupper brugere, du har valgt at vise dine annoncer for. Dette omfatter alle aspekter af oprettelse eller udvælgelse af disse grupper.
 • Promovering af produkter og tjenester, hvilket henviser til det konkrete indhold i dine annoncer eller på din landingsside.

Hvorvidt promovering af produkter og tjenester via tilpassede annoncer er underlagt politikkerne vedrørende følsomme interessekategorier, afhænger af, om målretningsfunktionen omfatter en annoncørudvalgt målgruppe eller en foruddefineret Google-målgruppe.

 • Vi tillader ikke målretning mod brugere baseret på følsomme interessekategorier, uanset hvilken funktion til målretning af tilpassede annoncer der benyttes.
 • Annoncører må heller ikke promovere produkter og tjenester inden for følsomme interessekategorier, hvis der er tale om annoncørudvalgte målgrupper, hvor annoncørerne selv kan tilpasse, udvælge og/eller uploade målgrupper.
 • Annoncører må gerne promovere produkter og tjenester inden for følsomme interessekategorier, hvis der er tale om foruddefinerede Google-målgrupper, hvor Google administrerer oprettelsen og udvælgelsen af målgrupper, der overholder politikkerne, ud fra oplysninger fra alle Google-tjenester.

Effekt af politikken

Annoncører, som promoverer produkter og tjenester inden for følsomme interessekategorier, må ikke bruge annoncørudvalgte målgrupper. Dette er med til at sikre, at følsomme interessekategorier ikke utilsigtet bliver brugt til målretning mod målgrupper. Da foruddefinerede Google-målgrupper konfigureres uden brug af følsomme brugersignaler, har alle annoncører tilladelse til at bruge dem, selv hvis der promoveres produkter eller tjenester inden for følsomme interessekategorier.

På nedenstående ikke-udtømmende liste over målretningsfunktioner kan du se, hvordan politikkerne vedrørende tilpassede annoncer håndhæves.

Målgrupper, der er udvalgt af annoncører

Annoncører, som promoverer produkter og tjenester inden for følsomme interessekategorier, kan ikke bruge nedenstående målretningsfunktioner.

Foruddefinerede Google-målgrupper

Nedenstående målretningsfunktioner kan bruges af alle annoncører – også dem, der promoverer produkter og tjenester inden for følsomme interessekategorier.

 • Kundematch
 • Dine datasegmenter
 • Tilsvarende segmenter
 • Tilpassede segmenter
 • Målgrupper i markedet
 • Interessebaseret målgruppe
 • Demografi
 • Specifikke demografiske oplysninger
 • Livsbegivenhed
 • Geografisk målretning
 

Følsomme interessekategorier

Juridiske begrænsninger

Annoncer skal overholde alle gældende love og regler for alle de steder, hvor dine annoncer vises.

Vi tillader ikke målretning mod brugere baseret på juridisk begrænset indhold som beskrevet i følgende følsomme interessekategorier. Afhængigt af den målretningsfunktion, der bruges, må du muligvis heller ikke promovere produkter og tjenester i følgende følsomme interessekategorier.

Du er ansvarlig for at sikre, at dine annoncer overholder vores politikker, hvor det er påkrævet. Herunder kan du se specifikke eksempler på, hvad der ikke er tilladt.

 
Fejlfinding: Sådan overholder du politikken
 1. Læs politikken nedenfor for at finde ud af, hvad vi ikke tillader. Sørg for, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne for tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer indhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern dette indhold fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt det indhold, som ikke overholder politikken. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.
 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.
  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.
  • Hold markøren over den annonce, du vil redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.
 4. Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for 1 hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destinationer, kan du anmode om en gennemgang af din annonce.
 5. Fjern tilknytningen til, eller fjern de annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe- eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Sørg for, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne for tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppe- eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Brugere under 13 år i tilpasset annoncering

Indsamling af personlige oplysninger fra børn under 13 år eller den fastsatte aldersgrænse i deres land eller målretning af interessebaseret indhold mod børn under 13 år eller den fastsatte aldersgrænse i deres land.

Betegnelser for lægemidler, der ikke må annonceres for, i tilpasset annoncering

Rødt kryds Receptpligtig medicin og oplysninger om receptpligtig medicin, medmindre medicinen og de angivne ingredienser kun er beregnet til dyr og ikke kan føre til misbrug hos mennesker eller andre former for misbrug.

Rekruttering til kliniske forsøg i tilpasset annoncering

Promovering af rekruttering til kliniske forsøg

Alkohol i tilpasset annoncering

Alkohol og drikkevarer, der minder om alkoholiske drikkevarer

Hasardspil i tilpasset annoncering

 Hasardspil, herunder online- og offlinehasardspil, oplysninger i forbindelse med onlinehasardspil, andre onlinespil end kasinospil, hvor der spilles om penge eller præmier, og kasinobaserede onlinespil, uanset om der udveksles penge

Stedbaseret hasardspil i tilpasset annoncering

Fysiske kasinoer, der udtrykkeligt promoverer hasardspil

 

Personlig modgang

Vi har fuld forståelse for, at brugerne ikke ønsker at se annoncer, der udnytter deres personlige problemer, udfordringer og modgang, så vi tillader ikke tilpasset annoncering i forbindelse med personlig modgang. Dette kan være helbredstilstande, behandlinger, indgreb, personlige fejl, personlige problemer eller traumatiske personlige oplevelser. Brugeren må heller ikke udsættes for nedgørende udsagn.

Vi tillader ikke målretning mod brugere baseret på personlig modgang som beskrevet i følgende følsomme interessekategorier. Afhængigt af den målretningsfunktion, der bruges, må du muligvis heller ikke promovere produkter og tjenester i følgende følsomme interessekategorier.

Du er ansvarlig for at sikre, at dine annoncer overholder vores politikker, hvor det er påkrævet. Herunder kan du se specifikke eksempler på, hvad der ikke er tilladt.

Fejlfinding: Sådan overholder du politikken
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Sørg for, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne for tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer indhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern dette indhold fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt det indhold, som ikke overholder politikken. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern de annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe- eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Sørg for, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne for tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppe- eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse de problemer, der har ført til overtrædelser, eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce. Det er med til at undgå, at din konto bliver suspenderet efterfølgende på grund af for mange afviste annoncer.

Sundhed i tilpasset annoncering

Rødt kryds Indhold vedrørende personlig sundhed, som omfatter:

 • Fysiske eller psykiske lidelser, herunder sygdomme, seksuel sundhed og kroniske helbredstilstande, som er helbredstilstande, der kræver langsigtet pleje eller behandling. 
 • Produkter, tjenester eller procedurer til behandling eller håndtering af sygdomme, heriblandt håndkøbsmedicin og medicinsk udstyr.
 • Helbredsproblemer, der er knyttet til intime kropsdele eller intime kropsfunktioner, herunder problemer med kønsdele, tarmsystem eller urinveje.
 • Invasive medicinske indgreb, f.eks. omfatter kosmetisk kirurgi.
 • Handicap, også selvom indholdet er målrettet mod brugerens primære hjælper.
  • Eksempler: Behandling for kroniske helbredsproblemer såsom diabetes eller gigt, behandlinger af kønssygdomme, rådgivning vedrørende psykiske problemer såsom depression eller angst, medicinsk udstyr til behandling af søvnapnø, f.eks. CPAP-maskiner, håndkøbsmedicin til behandling af svampeinfektioner eller oplysninger om, hvordan du bedst støtter et barn med autisme

Dårlig økonomi i tilpasset annoncering

Personligt økonomisk uføre eller øvrige økonomiske problemer

 • Eksempler: Konkursrådgivning, sociale ydelser, herberger, arbejdsløshedsunderstøttelse eller udlånsprodukter og -tjenester, der udnytter låntagers svage stilling

Forholdsproblemer i tilpasset annoncering

Personlige problemer med relation til familie, venner eller andre interpersonelle problemer

 • Eksempler: Skilsmisserådgivning, bøger om skilsmissehåndtering, produkter eller tjenester med relation til dødsfald eller parterapitjenester

Udøvelse af kriminalitet i tilpasset annoncering

Personlig straffeattest, begåede forbrydelser, anklager eller sigtelser

 • Eksempler: Kautionstjenester eller forsvarsadvokater

Misbrug og traumer i tilpasset annoncering

Personlig status som offer for misbrug, kriminalitet eller anden traumatisk begivenhed

 • Eksempler: Krisecentre og offerrådgivning

Nedgørende udsagn i tilpasset annoncering

Brugeren pålægges negativitet, eller der bruges et negativt perspektiv eller lignende til at promovere en indholdskategori

 • Eksempler: Såkaldt body shaming (kropsydmygelse), negativitet med relation til fysisk fremtoning eller sociale interaktioner, implikation af negative konsekvenser for brugerne, hvis de ikke foretager sig noget bestemt
 

Identitet og tro

Vi anser identitet og tro for at være noget meget personligt og komplekst. Begge begreber er meget afhængige af mangfoldigheden i forbindelse med kulturelle normer, geografi, historie og personlige livserfaringer. Vi er også klar over, at den enkeltes identitet eller tro kan bruges til at segmentere brugerne baseret på fordomme eller stigmatisering.

Vores mål er at annoncerne giver brugerne en positiv oplevelse, og at de bygger på brugernes interesser og ikke den måde, som deres person opfattes på. Derfor tillader vi ikke tilpasset annoncering, der er baseret på en brugers grundlæggende selvopfattelse eller tro. En sådan selvopfattelse eller tro kan omfatte opfattelser, der beror på stigmatisering, diskrimination eller chikane, medlemskab af grupper, der er udsat for stigmatisering, diskrimination eller fordomme, eller personlige trossystemer.

Vi tillader ikke målretning mod brugere baseret på identitet og tro som beskrevet i følgende følsomme interessekategorier. Afhængigt af den målretningsfunktion, der bruges, må du muligvis heller ikke promovere produkter og tjenester i følgende følsomme interessekategorier.

Du er ansvarlig for at sikre, at dine annoncer overholder vores politikker, hvor det er påkrævet. Herunder kan du se specifikke eksempler på, hvad der ikke er tilladt.

Fejlfinding: Sådan overholder du politikken
 1. Læs politikken nedenfor for at finde ud af, hvad vi ikke tillader. Sørg for, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne for tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer indhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern dette indhold fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt det indhold, som ikke overholder politikken. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.
 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.
  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.
  • Hold markøren over den annonce, du vil redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.
 4. Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for 1 hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destinationer, kan du anmode om en gennemgang af din annonce.
 5. Fjern tilknytningen til, eller fjern de annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe- eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Sørg for, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne for tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppe- eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Seksuel orientering i tilpasset annoncering

Seksuel orientering, herunder om man er lesbisk, bøsse, biseksuel, i tvivl eller heteroseksuel

 • Eksempler: Oplysninger om afsløring af din homoseksualitet, bøssedating, bøsserejser, oplysninger om biseksualitet

Politisk tilhørsforhold i tilpasset annoncering

Denne politik vedrørende tilpasset annoncering gælder ikke for Gmail-annoncer, men den gælder for alle andre målretningsfunktioner. Se nedenstående politik vedrørende politisk indhold i Gmail-annoncer.

Politisk tilhørsforhold

 • Eksempler: Politiske ideologier, politisk overbevisning, politiske partier, politiske organisationer, politiske kampagner, engagement i den politiske debat

Politisk indhold i tilpasset annoncering

Denne politik vedrørende tilpasset annoncering gælder ikke kun for Gmail-annoncer, men den gælder også for alle andre målretningsfunktioner.

Politisk tilhørsforhold

 • Eksempler: Politiske ideologier, politisk overbevisning, politiske partier, politiske organisationer, politiske kampagner, engagement i den politiske debat

Medlemskab af fagforening i tilpasset annoncering

Fagforeninger og annoncer, der antyder kendskab til en brugers medlemskab af en fagforening

 • Eksempler: Fagforeningswebsites, oplysninger til medlemmer af fagforeninger, fagforeningsblogs og fagforeningsstøtte til arbejdstvister

Etnicitet i tilpasset annoncering

Personlig race eller etnicitet

 • Eksempler: Publikationer orienteret mod etnicitet, eller etnisk orienterede universiteter, eller etnisk dating

Religiøs overbevisning i tilpasset annoncering

Personlige religiøse overbevisninger

 • Eksempler: Religiøse steder, religiøs vejledning, religiøs uddannelse eller religiøse universiteter, religiøse produkter

Marginaliserede grupper i tilpasset annoncering

Medlemskab af en marginaliseret eller socialt udsat gruppe, f.eks. sociale kaster, immigranter eller flygtninge

 • Eksempler: Produkter, der er orienteret mod brugere baseret på social kaste, tjenester for immigranter eller juridiske tjenester for flygtninge

Transkønnet identitet i tilpasset annoncering

Personlig identifikation med et andet køn end det, man er født med, eller et køn, der ikke er entydigt mandligt eller kvindeligt

 • Eksempler: Oplysninger om kønsskifte eller advokater, der rådgiver om diskrimination af transkønnede
 

  Seksuelle interesser

Seksuelle interesser er i sagens natur private og – afhængigt af kulturelle normer – ikke noget, der diskuteres åbent. Vi har den holdning, at brugernes seksuelle interesser skal forblive private, så vi tillader ikke tilpasset annoncering, der er målrettet mod brugerne ud fra deres personlige seksuelle interesser, erfaringer, aktiviteter eller præferencer. Det kan f.eks. være seksuel adfærd, seksuelle aktiviteter eller produkter, der anvendes ved sex. Vi tillader heller ikke kategorier, der er seksuelt orienteret, eller som er beregnet til at være seksuelt ophidsende.

Vi tillader ikke målretning mod brugere baseret på seksuelle interesser som angivet i følgende følsomme interessekategorier. Afhængigt af den målretningsfunktion, der bruges, må du muligvis heller ikke promovere produkter og tjenester i følgende følsomme interessekategorier.

Du er ansvarlig for at sikre, at dine annoncer overholder vores politikker, hvor det er påkrævet. Herunder kan du se specifikke eksempler på, hvad der ikke er tilladt.

Fejlfinding: Sådan overholder du politikken
 1. Læs politikken nedenfor for at finde ud af, hvad vi ikke tillader. Sørg for, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne for tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer indhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern dette indhold fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt det indhold, som ikke overholder politikken. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.
 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.
  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.
  • Hold markøren over den annonce, du vil redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.
 4. Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for 1 hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destinationer, kan du anmode om en gennemgang af din annonce.
 5. Fjern tilknytningen til, eller fjern de annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe- eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Sørg for, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne for tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppe- eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Prævention i tilpasset annoncering

Udstyr til forhindring af graviditet eller seksuelt overførte sygdomme

 • Eksempler: Kondomer, p-piller, svangerskabsforebyggende svampe

Seksuelt indhold

 Alt seksuelt indhold som defineret i Google Ads-politikken vedrørende seksuelt indhold

Hvis der er forskel på, hvordan en kategori er defineret i "politikken vedrørende seksuelt indhold" og "politikken vedrørende seksuelle interesser i forbindelse med tilpasset annoncering", har bestemmelserne i "politikken vedrørende seksuelle interesser i forbindelse med tilpasset annoncering" forrang frem for bestemmelserne i "politikken vedrørende seksuelt indhold" med hensyn til, hvordan kategorien kan bruges til målretning og personligt tilpassede annoncer.

 

Adgang til muligheder

Vi mener, at adgang til sociale og økonomiske muligheder er afgørende for det enkelte menneskes trivsel, sociale status og livskvalitet. Vi erkender også, at historisk diskrimination og social ulighed har medført, at visse segmenter i samfundet har begrænset adgang til disse muligheder.

I bestræbelserne på at sikre inklusion af brugere, der udsættes for forskelsbehandling i samfundet, har vi truffet beslutning om, at annoncer inden for visse kategorier af produkter eller tjenester ikke må målrettes mod bestemte målgrupper. Dette tiltag indføres i forlængelse af allerede indførte annoncepolitikker, som forbyder diskrimination, og politikkerne vedrørende personligt tilpassede annoncer, som forbyder annoncering inden for kategorierne identitet og tro. Herunder kan du se specifikke eksempler på, hvad der ikke er tilladt.

Lande: USA og Canada

I USA og Canada må annoncer inden for nedenstående følsomme interessekategorier ikke målrettes mod målgrupper ud fra køn, alder, forældrestatus, civilstand eller postnummer.

Boliger i personligt tilpassede annoncer

Rødt kryds Boliger til salg eller leje, hvor bolig er defineret som et sted, man kan bo. Dette omfatter produkter eller tjenester, der muliggør salg eller udlejning af boliger.

 • Eksempler: Websites med boligannoncer, individuelle huse til salg eller leje og tjenester i forbindelse med fast ejendom.

Beskæftigelse i personligt tilpassede annoncer

Rødt kryds Beskæftigelsesmuligheder eller ansættelse af en person til et job.*

 • Eksempler: Jobannoncer, rekrutteringswebsites og websites med jobopslag.

*En undergruppe af annoncører fra amerikanske myndigheder, som promoverer beskæftigelse via personligt tilpassede annoncer, har tilladelse til at målrette mod målgrupper, der er underlagt begrænsninger, på særlige betingelser. Hvis målretningen er baseret på en reel erhvervskompetence til et job inden for den offentlige sektor, som i henhold til amerikansk lovgivning er defineret som en kvalifikation, der med rimelighed kan siges at være nødvendig for at bestride jobbet på normal vis, har de pågældende annoncører fra amerikanske myndigheder tilladelse til at målrette mod målgrupper, der er underlagt begrænsninger.

Som oplyst i vores meddelelse fra den 28. november 2023 opdaterer Google politikken vedrørende personligt tilpassede annoncer, så den afspejler det faktum, at der indføres nye begrænsninger for personligt tilpassede annoncer med relation til finansielle produkter og tjenester inden for kategorien forbrugerøkonomi. Afsnittet "Kredit i personligt tilpassede annoncer" i politikken vedrørende adgang til muligheder bliver revideret, så det kommer til at omfatte "forbrugerøkonomi i personligt tilpassede annoncer". Med denne opdatering bliver bankrelaterede produkter og tjenester samt bestemte tjenester med relation til økonomisk planlægning og formuepleje omfattet af den aktuelle politiks omfang. Opdateringen gælder kun i USA og Canada.

Vi begynder at håndhæve den opdaterede politik den 28. februar 2024, og den bliver håndhævet fuldt ud inden for cirka seks uger. Nogle annoncørers annoncer har muligvis fortsat etiketten "Kredit" i hele april 2024.

Få flere oplysninger om ændringerne af politikken vedrørende adgang til muligheder.

Forbrugerøkonomi i personligt tilpassede annoncer

Rødt kryds Tilbud med relation til kredit, bankrelaterede produkter og tjenester eller bestemte tjenester med relation til økonomisk planlægning og formuepleje.

 • Eksempler: Kreditkort og -lån, bank- og lønkonti samt gældsforvaltningsprodukter.Politikker vedrørende indsamling og brug af data i tilpasset annoncering 

Disse politikker definerer kravene i forbindelse med indsamling og brug af data i personligt tilpassede annoncer. De gælder foruden Google Ads-politikkerne vedrørende indsamling og brug af data

Du må ikke gøre følgende:

Rødt kryds Køre annoncer, som indsamler eller indeholder personhenførbare oplysninger, medmindre du bruger et annonceformat, som Google stiller til rådighed, der er beregnet til dette formål.

 • Eksempler: Indsamling af mailadresser, telefonnumre eller kreditkortnumre via selve annoncen.

Rødt kryds Bruge personhenførbare oplysninger i eller knytte personhenførbare oplysninger til remarketinglister, cookies, datafeeds eller andre pseudonymiserede id'er.

Rødt kryds Dele personhenførbare oplysninger med Google via remarketingtags eller eventuelle produktdatafeeds, der kan knyttes til annoncer.

Rødt kryds Sende oplysninger om præcis lokation til Google uden at have indhentet samtykke fra de pågældende brugere.

Rødt kryds Bruge en remarketingliste, der er målrettet mod en alt for lille eller specifik målgruppe. Dette omfatter det tilfælde, hvor kombinationen af en remarketingliste med andre målretningskriterier (såsom geografiske begrænsninger eller anden brugersegmentering) medfører, at annoncen kun er målrettet mod meget få brugere. Få flere oplysninger om kravene til remarketinglisters størrelse

Remarketing

 • Du kan vælge at deaktivere indsamling af remarketingdata for de brugere, der ikke ønsker at se tilpassede annoncer, ved hjælp af følgende parameter: allow_ad_personalization_signals. Få oplysninger om, hvordan du ændrer det globale websitetag for at deaktivere indsamling af remarketingdata for specifikke brugere
 • Når du bruger remarketing, fornyet engagement eller tilsvarende segmentfunktioner, skal du inkludere bestemte oplysninger i din privatlivspolitik.
 • Google indsætter muligvis meddelelsesetiketter i annoncer for at oplyse brugerne om, at der anvendes tilpasset annoncering, og vi viser muligvis brugerne, hvilke remarketinglister de er med på, samt det tilhørende domænenavn. Disse meddelelser må ikke ændres eller skjules. Hvis du vil implementere din egen meddelelse i annoncen, skal du overholde de relevante branchestandarder.
 • Google tillader ikke, at en anden annoncør bruger dine remarketinglister eller lister med tilsvarende segmenter uden dit samtykke.
Fejlfinding: Politikker vedrørende indsamling og brug af data i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Sørg for, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne for tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer indhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern dette indhold fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt det indhold, som ikke overholder politikken. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern de annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe- eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Sørg for, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne for tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppe- eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse de problemer, der har ført til overtrædelser, eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce. Det er med til at undgå, at din konto bliver suspenderet efterfølgende på grund af for mange afviste annoncer.
Hvis du bruger en tredjepartsplatform, gælder nogle af disse vejledninger muligvis ikke for dig. Tjek din tredjepartsplatform for at få hjælp til, hvordan du løser problemet og anmoder om en gennemgang. Se, hvordan du får support, hvis du bruger en platform, der ikke tilhører Google.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Google Ads Support, hvis du har spørgsmål om vores politikker

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu