Aktualizácia pravidiel služby Google Ads v súvislosti s voľbami v Spojených štátoch

Aktualizované: 27. októbra 2020

Vzhľadom na to, že sa po voľbách 3. novembra 2020 pravdepodobne započíta bezprecedentné množstvo hlasov, po ukončení hlasovania implementujeme do pravidiel pre nevhodný obsah pravidlá pre citlivé udalosti.Na základe pravidiel pre citlivé udalosti obmedzíme obsah, ktorý sa vzťahuje na kandidátov, voľby alebo ich výsledok.

Pravidlá pre citlivé udalosti v rámci pravidiel pre nevhodný obsah

Cieľom pravidiel pre citlivé udalosti Googlu je zaistiť počas dôležitých politických udalostí bezpečný reklamný ekosystém. Tieto pravidlá konkrétnejšie zahŕňajú:

Reklamy, ktoré potenciálne profitujú z udalosti citlivého charakteru alebo zneužívajú takúto udalosť s výrazným sociálnym, kultúrnym alebo politickým vplyvom, ako sú civilné núdzové stavy, prírodné katastrofy, núdzové stavy týkajúce sa verejného zdravia, terorizmus a súvisiace aktivity, konflikty alebo hromadné násilné činy

Príklady (neúplný zoznam): zjavné profitovanie z tragickej udalosti bez zrejmého úžitku pre používateľov; požadovanie neúmernej finančnej úhrady alebo umelé zvyšovanie cien, ktoré znemožňuje alebo obmedzuje prístup k nevyhnutnému tovaru; predaj výrobkov alebo služieb, ktorých môže byť nedostatok pre dopyt počas udalosti citlivého charakteru; používanie kľúčových slov súvisiacich s udalosťou citlivého charakteru v snahe dosiahnuť vyššiu návštevnosť

Reklamy, ktoré tvrdia, že obete udalosti citlivého charakteru za svoju tragédiu zodpovedajú sami, alebo podobné prípady obviňovania obetí; reklamy, ktoré tvrdia, že obete udalosti citlivého charakteru si nezaslúžia liečbu alebo podporu

Príklady (neúplný zoznam): reklamy, ktoré tvrdia, že obete z určitých krajín boli zodpovedné za globálnu krízu v oblasti verejného zdravia alebo si ju zaslúžia

Obmedzenie obsahu, v ktorom sú explicitné odkazy na voľby, ich priebeh alebo výsledok

Presadzujeme dočasné obmedzenie obsahu reklamy, ktorý sa vzťahuje na voľby v Spojených štátoch. Kým budú tieto pravidlá implementované, inzerenti nebudú môcť zobrazovať obsah vzťahujúci sa na kandidátov, voľby ani ich výsledky.

Príklady: reklamy, ktoré sa vzťahujú na prezidentských kandidátov alebo kľúčové zložky volebného procesu, ako sú hlasovanie poštou, spočítavanie hlasov a iné.

Obmedzíme tiež výzvy na účasť pri daroch alebo demonštráciách v prípadoch, ktoré priamo súvisia s voľbami, ich priebehom a výsledkom.

Časté otázky

Ako ma bude Google Ads naďalej informovať o ďalších zmenách v súvislosti s presadzovaním pravidiel týkajúcich sa volieb v Spojených štátoch?

Ak chcete mať aktuálne informácie o tom, ako vás môžu tieto zmeny ovplyvniť, naďalej sledujte tento článok. Budeme ho pravidelne aktualizovať.

Ako Google Ads bojuje proti nepravdivým informáciám a zlým reklamám v súvislosti s voľbami v Spojených štátoch?

Usilovne pracujeme na rýchlom odstraňovaní reklám, ktoré porušujú naše pravidlá, vrátane obsahu, ktorý spochybňuje zákonnosť volebného procesu.

Ak nájdete obsah reklamy, ktorý tieto pravidlá porušuje, nahláste ho. Pokyny na nahlasovanie obsahu, ktorý porušuje naše pravidlá, sú dostupné tu.

Ako môžu inzerenti zabezpečiť súlad svojich reklám s pravidlami?

Oboznámte sa s našimi pravidlami a pravidelne si pozerajte túto stránku, kde nájdete ďalšie novinky o pravidlách pre citlivé udalosti týkajúcich sa volieb v Spojených štátoch.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?