Oppdateringer av Google Ads-retningslinjene i forbindelse med valget i USA

Sist oppdatert 10. desember 2020

I tiden etter 3. november 2020 har vi innført retningslinjene for sensitive hendelser, underordnet retningslinjene for upassende innhold, som omfatter innhold knyttet til valg i USA. Vi har alltid som høyeste prioritet å beskytte brukerne våre, spesielt mot annonser som potensielt kan bidra til enda mer forvirring under omskiftelige og uforutsigbare omstendigheter. Det er dette som er årsaken til at vi innførte midlertidige restriksjoner for innhold knyttet til valget i USA.

Vi anser ikke lenger 2020-valget i USA som en sensitiv hendelse, men vi kommer fortsatt til å ha streng håndhevelse av alle de eksisterende retningslinjene for annonser, deriblant retningslinjene for valgkampannonser. I henhold til retningslinjene mot feilaktige fremstillinger opprettholder vi også forbudet mot informasjon som beviselig er feil, og som betydelig kan undergrave tilliten folk har til valg og andre demokratiske prosesser.

Du kan se mer informasjon om retningslinjene for Google Ads på hjelpesiden for retningslinjene for annonsering.

Vanlige spørsmål

Hvordan bekjemper Google Ads feilinformasjon og annonser som bryter med retningslinjene, i forbindelse med valget i USA?

Vi jobber hele tiden med å fjerne annonser som bryter retningslinjene våre, deriblant informasjon som beviselig er feil, og som betydelig kan undergrave tilliten folk har til valgprosesser.

Hvis du ser annonseinnhold som bryter disse retningslinjene, ber vi deg om å rapportere dette ved å følge denne veiledningen.

Hvordan kan annonsører påse at de overholder retningslinjene i annonsene sine?

Gjør deg kjent med retningslinjene våre.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?