Актуализации на правилата на Google Ads за изборите в САЩ

Актуално към 27 октомври 2020 г.

Като се има предвид, че безпрецедентен брой гласове вероятно ще бъдат преброени след изборния ден на 3 ноември 2020 г., ще приложим правилата относно деликатни събития като част от правилата относно неподходящо съдържание, когато секциите в изборния ден затворят. Въз основа на правилата за деликатни събития ще ограничим съдържание, в което се споменават кандидатите, изборите или резултата.

Правила относно деликатни събития, част от правилата относно неподходящо съдържание

Правилата на Google относно деликатни събития имат за цел да предоставят безопасна екосистема за рекламиране по време на политически събития с първостепенно значение. По-конкретно тези правила обхващат: 

реклами, които евентуално извличат изгода или се възползват от деликатно събитие със значително социално, културно или политическо значение, като граждански кризи, природни бедствия, обществени здравни кризи, тероризъм и сродни дейности, конфликти или масови актове на насилие

Примери (неизчерпателни): видимо извличане на изгода от трагично събитие без забележима полза за потребителите; спекулативно завишаване или изкуствено увеличаване на цените, което не позволява достъп до жизненоважни продукти или услуги, от които може да има недостиг по време на деликатно събитие; използване на ключови думи, свързани с деликатно събитие, в опит за получаване на допълнителен трафик

Реклами, в които се твърди, че жертви на деликатно събитие са били отговорни за собствената си трагедия, или съдържат подобни обвинения на жертви; реклами, в които се твърди, че жертви на деликатно събитие не заслужават удовлетворение или подкрепа

Примери (неизчерпателни): Реклами, в които се твърди, че жертви от определени държави носят отговорност за световна здравна криза или я заслужават

ограничаване на съдържание, което директно споменава изборите, процедурата или резултата.

Налагаме временно ограничение върху рекламното съдържание, което споменава изборите в САЩ. Докато тези правила се прилагат, рекламодателите няма да могат да показват съдържание, в което се споменават кандидатите, изборите или резултатите. 

Примери: Реклами, в които се споменават кандидатите за президент или ключови компоненти на избирателната процедура, като например бюлетини по пощата, преброяване на гласовете и др. 

Ще ограничим също призивите за участие, като например дарения и демонстрации, които са директно свързани с изборите, процедурата и резултатите.  

Често задавани въпроси

Как Google Ads ще продължи да ме информира за допълнителни промени по отношение на наложените мерки във връзка с изборите в САЩ?

За да се информирате доколко Ви засягат тези промени, проверявайте редовно тази статия. Ще продължаваме да я актуализираме.

Какви мерки предприема Google Ads относно разпространението на невярна информация и лоши реклами относно изборите в САЩ?

Полагаме всички усилия, за да премахваме бързо рекламите, които нарушават правилата ни, включително съдържание, което поставя под въпрос легитимността на избирателната процедура.

Ако попаднете на рекламно съдържание, което нарушава тези правила, моля, подайте сигнал за него. Инструкции за сигнализиране за нарушения на правилата ни са налице тук.

Как рекламодателите да се погрижат рекламите им да спазват правилата? 

Моля, запознайте се с правилата ни и проверявайте редовно тази страница за допълнителни актуализации на правилата относно деликатни събития във връзка с изборите в САЩ.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?