Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Quản lý người dùng thanh toán trong tài khoản AdSense

Nếu đã đăng ký với tư cách là một doanh nghiệp, bạn có thể thêm người khác vào hồ sơ thanh toán. Đối với mỗi người dùng mà bạn thêm vào, bạn có quyền quyết định xem liệu họ có thể mời người dùng khác, mua hoặc đăng ký dịch vụ trả phí của Google, xem lịch sử thanh toán của bạn hoặc thay đổi hồ sơ hay không.

Lưu ý: Tính năng này chưa áp dụng cho tài khoản cá nhân.

Thêm người dùng thanh toán mới

Nếu bạn là quản trị viên hoặc chủ sở hữu hồ sơ thanh toán cho doanh nghiệp, hãy làm theo các bước sau để thêm người dùng vào hồ sơ thanh toán:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
 2. Nhấp vào Thanh toán.
 3. Nhấp vào Quản lý cài đặt.
 4. Nhấp vào Quản lý người dùng thanh toán.
 5. Nhấp vào +Thêm người dùng mới.
 6. Nhập thông tin của người dùng: 
  • Chi tiết liên hệ: Nhập tên, địa chỉ email và tùy ý số điện thoại của họ.
  • Quyền: Quyết định những việc mà họ có thể thực hiện bằng cách thiết lập cấp độ quyền của họ. 
  • Tùy chọn email: Chọn email thanh toán mà họ sẽ nhận.  
  • Liên hệ chính: Chọn xem bạn có muốn họ trở thành liên hệ chính cho hồ sơ của bạn không. Đây là người mà Google sẽ liên hệ khi có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thanh toán.
 7. Nhấp vào Mời. Liên hệ của bạn sẽ hiển thị là "Đang chờ xử lý" cho đến khi họ chấp nhận lời mời của bạn.

  Lưu ý rằng lời mời sẽ hết hạn sau hai tuần. Để gửi lại lời mời, chọn người mà bạn muốn mời lại và nhấp vào Gửi lại lời mời.

Quyền

Khi bạn thêm ai đó vào hồ sơ thanh toán, bạn có thể thiết lập cấp độ quyền của họ tùy thuộc vào mức độ bạn muốn họ sử dụng thông tin thanh toán.

 • Quản trị viên có thể chỉnh sửa mọi thứ trên hồ sơ, quản lý người dùng trên hồ sơ và sử dụng hồ sơ để đăng ký các dịch vụ khác của Google.
 • Người dùng có toàn quyền truy cập có thể chỉnh sửa bất cứ thứ gì trên hồ sơ và sử dụng hồ sơ để đăng ký các dịch vụ khác của Google.
 • Người dùng chỉ đọc có thể xem hồ sơ nhưng không thể thực hiện chỉnh sửa.
 • Người dùng chỉ email sẽ nhận cập nhật thanh toán hoặc thay đổi hồ sơ qua email nhưng không thể xem hồ sơ.

Tùy chọn email

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt email cho từng người dùng bạn thêm vào hồ sơ. 

 • Tất cả email thanh toán: Tất cả email thanh toán bao gồm email quản trị cũng như biên nhận, hóa đơn, bảng sao kê hàng tháng và thư giao dịch khác.
 • Chỉ email thanh toán quản trị: Email quản trị bao gồm các thư quản lý tài khoản về biểu mẫu thuế, tạm ngưng khách hàng, cập nhật Điều khoản dịch vụ và đóng tài khoản.

Xóa người dùng thanh toán

Đối với hồ sơ doanh nghiệp, nếu có quyền quản trị viên, bạn có thể xóa bất kỳ người dùng nào. Để xóa người dùng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
 2. Nhấp vào Thanh toán.
 3. Nhấp vào Quản lý cài đặt.
 4. Nhấp vào Quản lý người dùng thanh toán.
 5. Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống Mũi tên xuống bên cạnh người dùng mà bạn muốn xóa.
 6. Nhấp vào Xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false