Tab Tối ưu hóa

Tối ưu hóa: Khám phá cơ hội và chạy thử nghiệm

Trang Tối ưu hóa là điểm dừng duy nhất để cải thiện hiệu suất tài khoản AdSense của bạn. Tab này cung cấp cho bạn các đề xuất tùy chỉnh có thể cải thiện hiệu suất và các thử nghiệm A/B để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn cho trang web của mình.

Trên trang Tối ưu hóa, bạn sẽ tìm thấy các trang sau:

  • Cơ hội — khám phá các đề xuất tùy chỉnh có thể tăng thu nhập của bạn. Tìm hiểu thêm về cơ hội.

  • Thử nghiệm — tạo, chạy và phân tích các thử nghiệm A/B trực tiếp từ tài khoản AdSense của bạn. Tìm hiểu thêm về thử nghiệm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?