Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Hoạt động kiếm tiền và quảng cáo

Tôi có thể xem hồ sơ các khoản khấu trừ hoạt động không hợp lệ từ thu nhập của mình không?

Để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống phát hiện hoạt động không hợp lệ, chúng tôi không thể chia sẻ bất kỳ thông tin cụ thể nào về vị trí hoặc số lượng hoạt động không hợp lệ có thể đã được phát hiện trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Có ba thời điểm mà Google sẽ xóa nhấp chuột không hợp lệ khỏi thu nhập của bạn. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách Google cố gắng giữ cho báo cáo của bạn chính xác và mang tính phản ánh nhất có thể về hoạt động thực của người dùng, chúng tôi đã cung cấp tóm tắt của từng giai đoạn.

Lọc theo thời gian thực

Nếu thường xuyên xem xét báo cáo, bạn có thể nhận thấy các biến động bất thường trong ngày của số lần nhấp và thu nhập của bạn. Điều này là do Google tự động loại bỏ thu nhập được tích lũy trong Báo cáo hiệu suất đối với các hành động như nhấp đúp, thu thập thông tin, phá hoại, v.v. Để biết thêm thông tin, hãy xem Số lần nhấp và thu nhập bị loại bỏ khỏi báo cáo của tôi.


Thu nhập bị loại bỏ trong quá trình tổng kết

Các báo cáo trong tài khoản AdSense của bạn nhằm mục đích cung cấp cho bạn các ước tính gần đúng về hoạt động hiện tại trong tài khoản của bạn. Tuy nhiên, những thu nhập này không phải là thu nhập cuối cùng cho đến cuối tháng khi chúng tôi điều chỉnh tài khoản của bạn vì một số yếu tố như việc xử lý chậm trễ các bản ghi của chúng tôi, sự khác biệt trong cách làm tròn và những lần bảo vệ hiển thị và nhấp chuột không hợp lệ bổ sung. Sau khi thu nhập được xác minh, chúng sẽ được đăng lên trang "Giao dịch" của bạn, trang này phản ánh thu nhập cuối cùng của bạn, bao gồm mọi khoản doanh thu bạn nhận được từ hoạt động hợp lệ.

Nếu bạn thấy khoản khấu trừ mục hàng trong trang "Giao dịch" cho hoạt động không hợp lệ, đó là vì một số khoản thu nhập của bạn bị phát hiện là kết quả của hoạt động không hợp lệ. Doanh thu từ nhấp chuột hoặc hiển thị không hợp lệ cũng được hoàn trả cho các nhà quảng cáo bị ảnh hưởng trong giai đoạn này. Để biết thêm thông tin về thu nhập của bạn, hãy xem Báo cáo trang chủ: Hiểu thu nhập của bạn.


Khấu trừ trong vòng 60 ngày sau khi thanh toán
Trong trường hợp hy hữu, chúng tôi có thể điều chỉnh số dư của bạn cho hoạt động không hợp lệ được phát hiện sau khi bạn đã được phát hành thanh toán cho những nhấp chuột và hiển thị đó. Nếu một số thu nhập cuối cùng của bạn sau này bị phát hiện là kết quả của hoạt động không hợp lệ, chúng tôi cũng sẽ đưa các khoản khấu trừ này vào mục hàng cho hoạt động không hợp lệ trên trang "Giao dịch" của bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ hoàn trả cho các nhà quảng cáo đã trả tiền cho các nhấp chuột và/hoặc hiển thị này và sau đó điều chỉnh số dư của bạn sao cho phù hợp. Điều này có thể giống như việc bạn có một số dư được ghi nợ trong "Giao dịch" của mình, nhưng hãy yên tâm rằng bạn không cần gửi thanh toán cho Google. Số tiền đã nợ sẽ được khấu trừ từ thu nhập cuối cùng trong tương lai của bạn. Để biết thêm thông tin về các khoản khấu trừ cho nhấp chuột không hợp lệ, hãy truy cập Câu hỏi thường gặp về các khoản khấu trừ từ thu nhập.

Nếu bạn nhận thấy các khoản khấu trừ thường xuyên từ thu nhập của mình, hãy dành thời gian để xem lại lịch sử lưu lượng truy cậpchặn các nguồn đáng ngờ. Đảm bảo bạn thực hiện theo hướng dẫn của chúng tôi về cách giữ tài khoản của bạn ở vị thế tốt.

Bạn cũng có thể báo cáo hoạt động đáng ngờ trực tiếp cho nhóm lưu lượng truy cập của chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ cho nhấp chuột không hợp lệ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false
false