Kliknięcia i wyświetlenia

Czy mogę wyświetlić rejestr potrąceń z moich zarobków wynikających z nieprawidłowej aktywności?

Aby nasze systemy wykrywania nieprawidłowej działalności były skuteczne, nie możemy ujawnić szczegółów dotyczących tego, gdzie i ile razy wykryliśmy nieprawidłową działalność na Twojej stronie lub w aplikacji.

Google usuwa nieprawidłowe kliknięcia z zarobków w trzech etapach. Poniżej krótko opisujemy każdy z nich. Pozwoli to wydawcom lepiej zrozumieć, w jaki sposób Google dba o to, aby raporty były jak najdokładniejsze i trafnie odzwierciedlały faktyczną aktywność użytkowników.

Filtrowanie w czasie rzeczywistym

Jeśli często przeglądasz raporty, możesz zauważyć nietypowe zmiany w liczbie kliknięć i wysokości zarobków w ciągu dnia. Jest to spowodowane automatycznym usuwaniem przez Google naliczonych w raportach skuteczności zarobków, które wynikały np. z podwójnych kliknięć, aktywności robotów lub sabotażu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Kliknięcia i zarobki są usuwane z moich raportów.


Zarobki usuwane w procesie finalizacji

Raporty na koncie AdSense przedstawiają szacunkowe dane o bieżącej aktywności na Twoim koncie. Podane kwoty zarobków nie są jednak ostateczne aż do końca miesiąca, kiedy dostosowujemy konto pod kątem takich czynników, jak opóźnienie w przetwarzaniu danych, wyrównanie rozbieżności i dodatkowe zabezpieczenia przed nieprawidłowymi wyświetleniami i kliknięciami. Po zweryfikowaniu zarobków publikujemy je na stronie „Transakcje”, na której znajdziesz ostateczne zarobki, w tym wszelkie przychody uzyskane dzięki prawidłowej aktywności.

Jeśli na stronie „Transakcje” zauważysz potrącenia za nieprawidłową aktywność, oznacza to, że część zarobków wiąże się z nieprawidłową aktywnością. Na tym etapie przychody z nieprawidłowych kliknięć i wyświetleń są również zwracane do odpowiednich reklamodawców. Więcej informacji o zarobkach znajdziesz w artykule Raporty na stronie głównej: analiza zarobków.


Potrącenia w ciągu 60 dni po płatności
W rzadkich przypadkach możemy dostosować saldo w związku z nieprawidłową aktywnością wykrytą już po wystawieniu płatności za te kliknięcia i wyświetlenia. Jeśli część Twoich ostatecznych zarobków zostanie później uznana za wynik nieprawidłowych działań, uwzględnimy te odliczenia w pozycji z informacjami o nieprawidłowej aktywności na stronie „Transakcje”. W takim przypadku zwrócimy środki reklamodawcom, którzy zapłacili za te kliknięcia i wyświetlenia, a następnie odpowiednio dostosujemy Twoje saldo. Możesz odnieść wrażenie, że masz niezapłacone saldo, ale nie musisz przesyłać płatności dla Google. Należna kwota zostanie potrącona z przyszłych ostatecznych zarobków. Więcej informacji o potrąceniach związanych z nieprawidłowymi kliknięciami znajdziesz w odpowiedziach na najczęstsze pytania dotyczące potrąceń od zarobków.

Jeśli zauważysz częste potrącenia od zarobków, sprawdź historię ruchu i zablokuj podejrzane źródła. Pamiętaj o przestrzeganiu naszych zaleceń dotyczących zapewnienia prawidłowego działania konta.

Możesz też zgłosić podejrzaną aktywność bezpośrednio do zespołu ds. ruchu, używając tego formularza.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?