Czy mogę wyświetlić rejestr potrąceń z moich zarobków wynikających z nieprawidłowej aktywności?

Aby nasze systemy wykrywania nieprawidłowej działalności były skuteczne, nie możemy ujawnić szczegółów dotyczących tego, gdzie i ile razy wykryliśmy nieprawidłową działalność na Twojej stronie lub w aplikacji.

Google usuwa nieprawidłowe kliknięcia z zarobków w trzech etapach. Poniżej krótko opisujemy każdy z nich. Pozwoli to wydawcom lepiej zrozumieć, w jaki sposób Google dba o to, aby raporty były jak najdokładniejsze i trafnie odzwierciedlały faktyczną aktywność użytkowników.

Filtrowanie w czasie rzeczywistym

Jeśli często przeglądasz raporty, możesz zauważyć nietypowe zmiany w liczbie kliknięć i wysokości zarobków w ciągu dnia. Jest to spowodowane automatycznym usuwaniem przez Google naliczonych w raportach skuteczności zarobków, które wynikały np. z podwójnych kliknięć, aktywności robotów lub sabotażu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Kliknięcia i zarobki są usuwane z moich raportów.


Zarobki usuwane w procesie finalizacji

Raporty na koncie AdSense przedstawiają szacunkowe dane o bieżącej aktywności na Twoim koncie. Podane kwoty zarobków nie są jednak ostateczne aż do końca miesiąca, kiedy dostosowujemy konto pod kątem takich czynników, jak opóźnienie w przetwarzaniu danych, wyrównanie rozbieżności i dodatkowe zabezpieczenia przed nieprawidłowymi wyświetleniami i kliknięciami. Po zweryfikowaniu zarobków publikujemy je na stronie „Transakcje”, na której znajdziesz ostateczne zarobki, w tym wszelkie przychody uzyskane dzięki prawidłowej aktywności.

Jeśli na stronie „Transakcje” zauważysz potrącenia za nieprawidłową aktywność, oznacza to, że część zarobków wiąże się z nieprawidłową aktywnością. Na tym etapie przychody z nieprawidłowych kliknięć i wyświetleń są również zwracane do odpowiednich reklamodawców. Więcej informacji o zarobkach znajdziesz w artykule Raporty na stronie głównej: analiza zarobków.


Potrącenia w ciągu 60 dni po płatności
W rzadkich przypadkach możemy dostosować saldo w związku z nieprawidłową aktywnością wykrytą już po wystawieniu płatności za te kliknięcia i wyświetlenia. Jeśli część Twoich ostatecznych zarobków zostanie później uznana za wynik nieprawidłowych działań, uwzględnimy te odliczenia w pozycji z informacjami o nieprawidłowej aktywności na stronie „Transakcje”. W takim przypadku zwrócimy środki reklamodawcom, którzy zapłacili za te kliknięcia i wyświetlenia, a następnie odpowiednio dostosujemy Twoje saldo. Możesz odnieść wrażenie, że masz niezapłacone saldo, ale nie musisz przesyłać płatności dla Google. Należna kwota zostanie potrącona z przyszłych ostatecznych zarobków. Więcej informacji o potrąceniach związanych z nieprawidłowymi kliknięciami znajdziesz w odpowiedziach na najczęstsze pytania dotyczące potrąceń od zarobków.

Jeśli zauważysz częste potrącenia od zarobków, sprawdź historię ruchu i zablokuj podejrzane źródła. Pamiętaj o przestrzeganiu naszych zaleceń dotyczących zapewnienia prawidłowego działania konta.

Możesz też zgłosić podejrzaną aktywność bezpośrednio do zespołu ds. ruchu, używając tego formularza.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem