שיעור נטישה

אחוז הפעמים שמשתמש נוטש סרטון שנצפה לפני שהוא הסתיים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?