Programmabeleid van AdSense

Alle uitgevers dienen zich aan het volgende beleid te houden. Lees dit daarom zorgvuldig door. Als u dit beleid zonder toestemming van Google schendt, behouden we ons het recht voor om de weergave van advertenties op uw site en/of uw AdSense-account op elk gewenst moment te beëindigen. Als uw account is uitgeschakeld, komt u niet langer in aanmerking voor verdere deelname aan het AdSense-programma.

Ons beleid kan te allen tijde worden gewijzigd. Controleer deze pagina daarom regelmatig op updates. Volgens onze online algemene voorwaarden is het uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van en te voldoen aan het beleid dat hier is gepost. Uitzonderingen op dit beleid zijn alleen toegestaan met toestemming van Google.

Alles uitvouwen Alles samenvouwen

Ongeldige klikken en vertoningen

Uitgevers mogen niet op hun eigen advertenties klikken of hulpmiddelen gebruiken om het aantal vertoningen en/of klikken op kunstmatige wijze te verhogen, waaronder handmatige methoden.

Meer informatie

Klikken op Google-advertenties moeten het gevolg zijn van werkelijke interesse van gebruikers. Elke methode waarbij op kunstmatige wijze klikken of vertoningen worden gegenereerd voor uw Google-advertenties is ten strengste verboden. Deze verboden methoden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, herhaaldelijke handmatige klikken of vertoningen, tools waarmee automatische klikken en vertoningen worden gegenereerd en het gebruik van robots of misleidende software. Het is verboden op uw eigen advertenties te klikken.

Klikken of weergaven stimuleren (voorraad zonder beloning)

Behalve voor voorraad met beloning mogen uitgevers andere gebruikers niet vragen op hun advertenties te klikken of ze te bekijken en geen gebruik maken van misleidende implementatiemethoden om klikken of weergaven te genereren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gebruikers belonen als ze advertenties bekijken of zoekopdrachten uitvoeren, beloven geld in te zamelen voor derden als gebruikers dergelijke handelingen uitvoeren of afbeeldingen plaatsen naast afzonderlijke advertenties.

Meer informatie

Wij willen een positieve beleving voor gebruikers en adverteerders waarborgen. Daarom is het volgende niet toegestaan voor uitgevers die deelnemen aan het AdSense-programma:

 • Gebruikers belonen als ze advertenties bekijken of zoekopdrachten uitvoeren, of derden belonen voor dergelijke handelingen.
 • Gebruikers aansporen op de Google-advertenties te klikken door middel van zinnen als 'klik op de advertenties', 'steun ons', 'bezoek deze links' of soortgelijke teksten.
 • De aandacht van de gebruiker via pijltjes of andere grafische hulpmiddelen op de advertenties vestigen.
 • Misleidende afbeeldingen naast afzonderlijke advertenties plaatsen.
 • Advertenties in een script voor zwevende advertenties plaatsen.
 • Advertenties zodanig opmaken dat ze niet te onderscheiden zijn van andere content op die pagina.
 • Sitecontent zodanig opmaken dat deze moeilijk te onderscheiden is van advertenties.
 • Misleidende labels boven Google-advertentieblokken plaatsen. Advertenties mogen bijvoorbeeld wel worden gelabeld als 'Gesponsorde links' of 'Advertenties', maar niet als 'Favoriete sites' of 'Topaanbiedingen van vandaag'.

Contentbeleid

Uitgevers mogen geen AdSense-code plaatsen op pagina's met content die het Google-beleid voor uitgevers schendt. Als u dit wel doet, kunnen uw accounts worden opgeschort of beëindigd.

Uitgevers kunnen AdSense-code plaatsen op pagina's met content binnen de reikwijdte van de beperkingen voor Google-uitgevers. U ontvangt waarschijnlijk minder advertenties voor deze content dan voor andere content waarvoor geen beperking geldt.

Misleidende functionaliteit

Uitgevers mogen geen Google-advertenties plaatsen op sites die misleidende functionaliteit bevatten. Bekijk de pagina over misleidende functionaliteit voor meer informatie.

Geautoriseerde voorraad (ads.txt)

Als AdSense-uitgevers ervoor kiezen om ads.txt op hun domeinen te gebruiken, moeten deze uitgevers ervoor zorgen dat ze als geautoriseerde verkopers van die voorraad zijn opgenomen. Raadpleeg Via ads.txt aangeven wie geautoriseerd is om uw voorraad te verkopen voor meer informatie.

Verkeersbronnen

Google-advertenties mogen niet op pagina's worden geplaatst die verkeer van bepaalde bronnen ontvangen. Uitgevers mogen bijvoorbeeld niet deelnemen aan paid-to-click-programma's, geen ongewenste e-mails verzenden en geen advertenties weergeven als gevolg van de acties van een software-app. Daarnaast moeten uitgevers die online adverteren, ervoor zorgen dat hun pagina's voldoen aan de kwaliteitsrichtlijnen voor bestemmingspagina's van Google.

Meer informatie

Wij willen een positieve beleving voor internetgebruikers en Google-adverteerders waarborgen. Daarom is het volgende niet toegestaan voor sites met Google-advertenties:

 • Gebruik van services van derden waarmee klikken of vertoningen worden gegenereerd, zoals paid-to-click-, paid-to-surf-, autosurf- en click-exchange-programma's.
 • Promotie van de site via ongewenste bulk-e-mails of ongewenste advertenties op websites van derden.
 • Weergave van advertenties, zoekvakken en zoekresultaten van Google als resultaat van de acties van software-apps, zoals werkbalken.
 • Installatie van software waarmee pop-ups worden geactiveerd, gebruikers worden omgeleid naar ongewenste websites, browserinstellingen worden gewijzigd of sitenavigatie op andere wijze wordt beïnvloed. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat geen enkel advertentienetwerk en geen enkele partner dergelijke methoden gebruikt om verkeer naar pagina's te leiden die uw AdSense-code bevatten.
 • Ontvangen van verkeer via online advertenties, tenzij de site voldoet aan de essentie van de kwaliteitsrichtlijnen voor bestemmingspagina's van Google. Gebruikers moeten bijvoorbeeld gemakkelijk datgene kunnen vinden wat uw advertentie belooft.

Advertentiegedrag

Uitgevers mogen de advertentiecode van AdSense wijzigen zolang de aanpassingen de advertentieprestaties niet op kunstmatige wijze verhogen of adverteerders schaden. Raadpleeg Wijziging van de AdSense-advertentiecode voor meer informatie.

Advertentieplaatsing

Uitgevers worden aangemoedigd om te experimenteren met verschillende plaatsingen en advertentie-indelingen. De AdSense-code mag echter niet op ongepaste plaatsen worden gezet, zoals in pop-ups, e-mails of software. Uitgevers moeten zich ook houden aan het beleid voor de gebruikte producten. Raadpleeg ons artikel over het beleid voor advertentieplaatsingen voor meer informatie.

Het volledige beleid voor advertentieplaatsingen bekijken

Het volgende is niet toegestaan voor advertenties, zoekvakken of zoekresultaten van Google:

 • Integratie in software-apps (met uitzondering van AdMob), waaronder werkbalken.
 • Weergave in pop-ups of pop-unders, ook indien een pagina met advertenties, zoekvakken of zoekresultaten van Google in een pop-up of pop-under wordt geladen.
 • Plaatsing in e-mails of op pagina's die voornamelijk zijn gevuld met e-mailberichten.
 • Plaatsing op pagina's die voornamelijk zijn gevuld met dynamische content, zoals live chatsessies, instant messaging of reacties die automatisch worden vernieuwd.
 • Overlapt of verborgen door elementen op een pagina.
 • Plaatsing onder of naast knoppen of andere elementen als dit de typische interactie van gebruikers met de app of de advertentie verstoort.
 • Plaatsing op een pagina zonder content (dit geldt niet voor AdSense voor zoeken of AdSense voor mobiel zoeken).
 • Plaatsing op pagina's die speciaal zijn gepubliceerd voor de weergave van advertenties.
 • Plaatsing op pagina's waarvan de content of URL via misbruik van logo's, handelsmerken of andere merkaanduidingen bij gebruikers de indruk kan wekken dat de pagina's aan Google zijn gelieerd.
 • Plaatsing op, in of naast andere Google-producten of -services op een manier die het beleid van dat product of die service schendt.
 • Geplaatst op pagina's waarop content is geframed. Er is sprake van framing van content wanneer een site of app de site van iemand anders in een frame of venster weergeeft zonder toestemming van de eigenaren van die content. 

Sitegedrag

Gebruikers moeten makkelijk kunnen navigeren op sites waarop Google-advertenties worden weergegeven. Sites mogen de gebruikersvoorkeuren niet wijzigen, gebruikers niet omleiden naar ongewenste websites, geen downloads (waaronder van malware) starten en geen pop-ups of pop-unders bevatten die een negatieve invloed hebben op de sitenavigatie.

Technische vereisten

Google heeft technische specificaties opgesteld voor sites waarop Google-advertenties worden weergegeven om u te helpen een goede gebruikerservaring te leveren. We staan alleen sites toe die voldoen aan deze technische specificaties. Bekijk de onderstaande informatie voor gedetailleerde technische vereisten:

 • Ondersteunde talen gebruiken
  • Google-producten voor uitgevers ondersteunen niet alle talen. Aanvragen voor deelname aan deze programma's kunnen worden ingediend voor sites die voornamelijk content in de volgende talen bevatten.
 • Indelingsvereisten
  • WebView
   • Display-advertenties voor AdSense voor inhoud en Ad Exchange worden niet ondersteund voor alle WebView-technologieën. App-ontwikkelaars die inkomsten willen genereren door display-advertenties voor AdSense voor inhoud en Ad Exchange te publiceren, moeten een van de volgende ondersteunde weergaveframes gebruiken:
   • In-app-advertenties voor Google AdMob en Ad Exchange kunnen naast een WebView worden weergegeven in een app, op voorwaarde dat de SDK voor mobiele advertenties van Google wordt gebruikt en de uitgever voldoet aan alle andere beleidsregels van het AdSense-programma.

Advertentiecookies van Google

AdSense-uitgevers moeten een privacybeleid hebben en naleven waarin hun gebruikers erop worden gewezen dat derden cookies in de browser van de gebruikers kunnen plaatsen en deze kunnen lezen, en dat zij webbeacons kunnen gebruiken om informatie te verzamelen als gevolg van de weergave van advertenties op uw website. Meer informatie over het opstellen van uw privacybeleid.

Gebruikers en gebruikerstoestemming identificeren

U mag geen informatie aan Google doorgeven:

 • die Google kan gebruiken of herkennen als persoonlijk identificeerbare informatie of,
 • waarmee een bepaald apparaat permanent kan worden geïdentificeerd (zoals de unieke apparaat-ID van een mobiele telefoon als een dergelijke ID niet gereset kan worden).

U mag Google AdSense niet gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie samen te voegen met informatie die eerder als niet-persoonlijk identificeerbare informatie werd verzameld, zonder een duidelijke kennisgeving en voorafgaande toestemming van de gebruiker (dat wil zeggen, aanmelding of 'opt-in') voor deze samenvoeging.

Voor meer informatie raadpleegt u de richtlijnen voor naleving van het beleid inzake de identificatie van gebruikers.

U moet zich ook houden aan het beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie.

Privacy

U moet op heldere wijze bekendmaken dat gegevens op een site, in een app of op andere property's worden verzameld, gedeeld en gebruikt als gevolg van uw gebruik van een Google-advertentieservice. U kunt voldoen aan deze openbaarmakingsplicht met betrekking tot het gebruik van gegevens door Google door een prominente link weer te geven naar Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt.

Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)

Als u advertentieservices van Google implementeert op sites of onderdelen van sites die zijn onderworpen aan de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), (a) moet u Google in kennis stellen van die sites of onderdelen van sites die zijn onderworpen aan COPPA, via de tools die u hier vindt: https://search.google.com/search-console/coppa of via de werkwijze voor apps zoals hier wordt beschreven: https://firebase.google.com/docs/admob/android/targeting en (b) mag u geen gebruik maken van op interesses gebaseerd adverteren (inclusief remarketing) om te targeten op: (i) eerdere of huidige activiteit door gebruikers van wie u weet dat ze jonger zijn dan dertien jaar of (ii) eerdere of huidige activiteit op sites die zijn gericht op gebruikers die jonger zijn dan dertien jaar.

Productspecifiek beleid

Laatst geüpdatet: 30 september 2019

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?