Veelgestelde vragen over het AdSense-beleid

Het doel van het AdSense-beleid is het veilig houden van de content en zoeknetwerken van Google voor onze adverteerders, gebruikers en uitgevers. We hopen dat alle uitgevers die deelnemen aan AdSense, een langdurig en succesvol partnerschap met Google zullen aangaan. U kunt deze video bekijken om inzicht te krijgen in waarom we deze beleidsregels nodig hebben en welke rol ze spelen in het advertentie-ecosysteem. Hiervoor is het belangrijk dat u bekend bent met het AdSense-programmabeleid. Het is belangrijk dat bezoekers van uw pagina's niet worden misleid en dat u misleidende implementaties voorkomt die kunnen leiden tot onbedoelde klikken. Voor meer informatie raadpleegt u ons beleid inzake advertentie-implementatie.

Inhoud:

Deel 1: Site-content

Alle content op mijn site is legitiem. Waarom denkt Google dat mijn site 'inhoud voor volwassenen' bevat?

AdSense is een gezinsvriendelijk netwerk. Ons beleid inzake niet-gezinsvriendelijke inhoud omvat alle materialen die niet geschikt zijn voor alle doelgroepen. Hieronder vallen uiteraard volledige naaktheid en seksuele activiteiten, maar het kan ook het volgende omvatten: tekstueel expliciete seksueel getinte content, afbeeldingen of video's waarin onzedelijke of prikkelende poses worden afgebeeld, strategisch bedekte naaktheid, doorschijnende of uitdagende kleding en close-ups van lichaamsdelen waarvan het ongepast is deze naakt weer te geven. Bovendien moeten onderwerpen als seksuele gezondheid en sekstips wellicht ook aan strengere eisen voldoen dan content die niet grenst aan inhoud voor volwassenen. Links naar pagina's voor volwassenen en het weergeven van seksueel getinte advertenties van derden worden ook beschouwd als inhoud voor volwassenen, zelfs als er op uw pagina zelf geen inhoud voor volwassenen wordt gehost. Wanneer u erover twijfelt of een afbeelding of tekst zou kunnen worden beschouwd als inhoud voor volwassenen, kunt u de volgende algemene richtlijn aanhouden: als u niet zou willen dat een kind de content zou zien of als u zich zou schamen om de pagina in het bijzijn van uw collega's te bekijken, is de content waarschijnlijk niet gezinsvriendelijk en moet u de AdSense-advertentiecode niet plaatsen.

Wordt een afbeelding van een meisje in bikini beschouwd als inhoud voor volwassenen?

Afbeeldingen en video's waarin onzedelijke of prikkelende poses of close-ups van borsten, billen of geslachtsdelen worden afgebeeld, worden in overeenstemming met ons beleid beschouwd als seksueel bevredigende content. Als de betreffende bikinifoto's dus onzedelijk of prikkelend van aard zijn, worden ze beschouwd als inhoud voor volwassenen.

Is een pagina die alleen de naam van en een link naar een site voor volwassenen bevat, in overtreding?

Ja. We staan niet toe dat advertenties worden weergegeven op pagina's met links of advertenties die verkeer naar sites voor volwassenen of niet-gezinsvriendelijke sites genereren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende:

  • Links naar sites voor volwassenen
  • Het weergeven van advertenties voor volwassenen uit een netwerk van derden
Ik heb een waarschuwing gekregen met betrekking tot een zoekopdracht van een gebruiker die met een zoekwoord voor volwassenen heeft gezocht, maar er waren voor deze zoekopdracht geen geldige zoekresultaten. Waarom heb ik deze waarschuwing gekregen?

Als er geen geldige zoekresultaten waren, mag u, conform ons beleid, geen advertenties weergeven op pagina's zonder content. Als u een e-mailmelding heeft ontvangen, hebben we de volgende suggesties voor u:

  1. Verwijder de advertenties van de voorbeeldpagina of verwijder de pagina meteen.
  2. Stel in dat uw advertenties niet worden weergegeven wanneer er geen zoekresultaten zijn.
  3. Stel filters voor zoekwoorden voor volwassenen in.
Kan Google zorgen voor een lijst met zoekwoorden voor volwassenen/gevoelige zoekwoorden?

We kunnen u niet voorzien van een lijst met zoekwoorden voor volwassenen, maar we raden u aan op Google.nl naar termen als 'zoekwoorden filteren' of 'content filteren' te zoeken.

Maak ik inbreuk op het beleid inzake auteursrecht door links te plaatsen naar auteursrechtelijk beschermd materiaal?

Ja. Uitgevers mogen geen advertenties plaatsen bij content waarmee ze geen inkomsten mogen genereren of bij content die ze niet mogen verspreiden. Bovendien hoeft de content niet op de pagina's zelf te worden gehost. Plaatsing van links naar bronnen die duidelijk inbreuk maken op ons beleid inzake auteursrechtelijk beschermd materiaal, is al strafbaar.

Wordt het aanbieden van softwaredownloads of serienummers beschouwd als schending van auteursrechten?

Als de software die u aanbiedt, is gekraakt en dit niet is toegestaan door de eigenaar van de software, wordt dit beschouwd als schending van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Ook het aanbieden van serienummers zonder toestemming van de eigenaar wordt gezien als een manier om software te kraken.

Is het toegestaan om AdSense-advertentiecode te plaatsen op een pagina die video's van andere videohostingsites bevat?

Er zijn twee beleidsregels die u in acht moet nemen als u dit van plan bent. Ten eerste moet u nagaan of u inbreuk maakt op auteursrechten als u deze video's verspreidt en er inkomsten mee genereert. U mag immers alleen inkomsten genereren met content die uw eigendom is of met content waarvoor u toestemming heeft gekregen om er inkomsten mee te genereren. Ten tweede moet u rekening houden met de waarde die u gebruikers biedt. Pagina's waarop AdSense-advertenties worden weergegeven, moeten gebruikers een duidelijke meerwaarde bieden, die tot uitdrukking komt door unieke en relevante content. Er mogen geen advertenties worden geplaatst op pagina's met weinig tot geen relevante content.

Als ik mijn site heb gemaakt met behulp van een standaardsjabloon van een bloghostingsite, wordt mijn site dan beschouwd als sjabloonsite?

Als u alleen een hostsjabloon gebruikt, is er geen reden om alleen dit als schending te beschouwen. We kijken in de eerste plaats naar de kwaliteit en het unieke karakter van de content die u via het gebruikte sjabloon biedt. Uw site moet de gebruiker een aanzienlijke waarde bieden met behulp van nuttige en informatieve content. Als u veel vergelijkbare sites maakt met vergelijkbare of dubbele content, beschouwen we deze wel als sjabloonsites.

Ben ik verantwoordelijk voor door gebruikers gegenereerde content? Zijn er tips voor het bijhouden van door gebruikers gegenereerde content?

Ja, uitgevers zijn verantwoordelijk voor alle content waarin zij hun advertentiecode hebben geplaatst, ongeacht of ze de eigenaar zijn van de content of deze hebben gemaakt. Als er veel door gebruikers gegenereerde content op uw pagina('s) staat, raden we u aan maatregelen te treffen om te voorkomen dat er advertenties worden weergegeven op pagina's met content die inbreuk maakt op ons beleid. U kunt bijvoorbeeld filters instellen om te voorkomen dat er advertenties worden weergegeven op pagina's met inhoud voor volwassenen. U kunt uw pagina('s) ook regelmatig controleren met Google Zoeken en de zoekoperator 'site' om content te verwijderen die inbreuk maakt op ons beleid. Voor meer tips over het handhaven van door gebruikers gegenereerde content raadpleegt u onze handleiding voor door gebruikers gegenereerde content.

Terug naar boven

Deel 2: Advertentie-implementatie

Ben ik in overtreding als mijn advertenties boven de vouw worden weergegeven?

Het weergeven van advertenties boven de vouw is geen overtreding, zolang er boven de vouw genoeg content staat die gebruikers kunnen lezen. We staan geen pagina-indelingen toe die alle content onder de vouw plaatsen zodat er alleen advertenties zichtbaar zijn. Dergelijke implementaties maken het voor gebruikers lastig content en Google-advertenties van elkaar te onderscheiden.

Als ik advertenties wil aanpassen zodat ze bij mijn site passen, hoe zorg ik er dan voor dat de opmaak van de advertenties anders is dan de opmaak van de content, zonder dat de advertenties te veel opvallen?

Wanneer u advertenties implementeert, houd dan altijd rekening met uw gebruikers en kijk vanuit het perspectief van een gebruiker die de pagina voor de eerste keer bezoekt: zou u de advertenties van de content kunnen onderscheiden? U kunt een advertentieformaat, een kleur en een achtergrond selecteren die bij de vormgeving van uw pagina passen, maar probeer advertenties nooit zo vorm te geven dat ze niet meer te onderscheiden zijn van de overige content op de pagina waar ze worden weergegeven. Zorg er ook altijd voor dat er voldoende ruimte tussen de advertenties en de content zit. Zo voorkomt u dat u onbedoelde klikken ontvangt.

Welke labels mogen er boven advertenties worden weergegeven?

We staan niet toe dat uitgevers gebruikers op wat voor manier dan ook misleiden. De enige labels die boven advertenties mogen worden weergegeven, zijn 'gesponsorde links' of 'advertenties'.

Mag ik advertenties in de buurt van een downloadlink of -knop plaatsen?

Als u advertenties in de buurt van een downloadknop plaatst, kunnen gebruikers worden misleid doordat ze denken dat de advertenties downloadlinks zijn. Zorg er dus altijd voor dat uw advertenties niet in de buurt van downloadlinks staan en dat downloadknoppen duidelijk zichtbaar zijn.

Maak ik inbreuk op het programmabeleid als ik advertenties op iframe-webpagina's in mijn software plaats?

Ja, hiermee schendt u ons beleid. Ten eerste is het niet toegestaan advertenties in een frame te plaatsen binnen een andere pagina. Uitzonderingen op ons beleid zijn alleen toegestaan wanneer het geldige gebruik van iframes is goedgekeurd door Google. Ten tweede is het niet toegestaan om advertenties in uw software te plaatsen. Als u bijvoorbeeld zowel een pagina met advertenties beheert als een app die deze pagina laadt, zullen we actie ondernemen.

Terug naar boven

Deel 3: Mobiele apparaten

Welke advertentiecode moet ik in webapps (app embedding web) plaatsen: AdMob of AdSense?

Voor apps mag u geen AdSense gebruiken, aangezien dit een duidelijke overtreding is. Zorg er ook voor dat u de volgende beleidsregels niet schendt wanneer u AdMob gebruikt. U moet rekening houden met de volgende beleidsregels wanneer u apps gebruikt die als een browser werken of apps die proberen externe pagina's in een frame te plaatsen: AdMob- en AdSense-advertenties kunnen niet op hetzelfde scherm worden weergegeven. Uitgevers mogen geen Google-advertenties plaatsen op pagina's waarop content van andere pagina's in frames is geplaatst, zonder toestemming van de eigenaren van die pagina's. Ga voor meer informatie over het AdMob-beleid naar het Helpcentrum van AdMob.

Terug naar boven

Deel 4: Veelgestelde vragen over inhoudingen op inkomsten

Op uw inkomsten kunnen om diverse redenen bedragen worden ingehouden. Google kan uw inkomsten corrigeren als wordt geconstateerd dat er in uw account ongeldige klikactiviteit heeft plaatsgevonden of als er advertentie-implementaties worden aangetroffen die in strijd zijn met het beleid van AdSense. U doet er goed aan voor meer informatie onze richtlijnen voor beleid en kwaliteit van verkeer door te lezen.

Waarom zijn mijn inkomsten ingehouden?
Uw inkomsten zijn ingehouden ofwel vanwege ongeldige klikactiviteit ofwel vanwege activiteit die in strijd was met het beleid van Google. Google controleert regelmatig uitgeversaccounts om te zien of dergelijke activiteit plaatsvindt. Wanneer zulke activiteit in uw account wordt geconstateerd, passen we uw inkomsten aan en betalen we de adverteerders de bedragen terug die zij voor deze klikken hebben betaald.
Ik wil bezwaar aantekenen tegen de inhouding. Kan dat?
Helaas kunt u geen bezwaar maken tegen de inhouding. U kunt erop vertrouwen dat wij alles hebben gedaan wat we kunnen bij het beoordelen van het verkeer in uw account. Zoals reeds vermeld, wordt inhouding alleen toegepast wanneer wij ongeldige klikken in uw account constateren of wanneer wij activiteit constateren die in strijd is met het beleid van Google.
Ik zie dat mijn definitieve inkomsten afwijken van mijn geschatte inkomsten. Waarom is er een extra inhouding toegepast?
De geschatte inkomsten die u in uw account ziet, geven een nauwkeurige schatting van recente accountactiviteit zodra het verkeer aan uw account wordt toegerekend. De definitieve inkomsten omvatten echter alle inkomsten die u betaald krijgt wegens geverifieerde klikken en vertoningen. Een enkele keer kan het gebeuren dat Google constateert dat activiteit waarvoor u al betaald gekregen heeft, ongeldig is of in strijd met het beleid van Google. In zulke gevallen boekt Google een correctie op uw account in de vorm van een inhouding. Meer informatie over hoe geschatte en definitieve Adsense-inkomsten worden berekend of over het verschil tussen geschatte en definitieve inkomsten.
Op welke periode had deze inhouding betrekking?
We kunnen u geen informatie verstrekken over de periode waarover de correctie is toegepast. Krachtens onze Algemene voorwaarden crediteren wij de rekeningen van onze adverteerders voor ongeldig verkeer dat is geboekt over een periode van 60 dagen voorafgaand aan de factuurdatum. Wanneer het onderzoek is voltooid en we beginnen met het verwerken van de crediteringen, kan het tot 30 dagen duren voordat deze in uw account verschijnen.
Kan ik nadere informatie krijgen over de inhouding? Wat zijn de kanalen en domeinen die verantwoordelijk zijn voor deze inhouding?
We kunnen geen details verstrekken over de activiteit die we hebben aangetroffen in uw account. Dit om de integriteit van ons detectiesysteem voor ongeldige activiteit te waarborgen en om te voorkomen dat gebruikers het systeem omzeilen. We raden u aan de veelgestelde vragen over het AdSense-beleid door te lezen voor meer informatie.
Hoe zorg ik ervoor dat dit niet weer gebeurt?
Wij raden uitgevers aan hun AdSense-accounts constant in de gaten te houden en te letten op tekenen van mogelijk ongeldige klik-activiteit. Het is voor u van belang te weten waar uw verkeer vandaan komt. We begrijpen dat advertentiecampagnes een belangrijke rol spelen bij de promotie van uw pagina, maar het is net zo belangrijk om te controleren wat voor type verkeer door deze promoties wordt ontvangen. Voor het beste resultaat raden we u aan het verkeer dat naar uw pagina wordt gestuurd, te controleren met een webanalysetool zoals Google Analytics. U kunt ook proberen uw verkeer op te delen in kanalen en het verkeer dat van deze kanalen afkomstig is, in de gaten te houden.
Wat moet ik doen als ik vermoed dat er ongeldige activiteit plaatsvindt?
Als u verdachte activiteit opmerkt in uw account, kunt u ons waarschuwen via dit online formulier. Verstrekt u in het formulier zo veel mogelijk details. We bewaren deze informatie in onze administratie, maar het is mogelijk dat we niet reageren, tenzij zich een ernstig probleem met uw account voordoet.

Terug naar boven

Deel 5: Beoordelingen aanvragen en schendingen melden

Ik heb de schending verwijderd van de voorbeeldpagina die wordt vermeld in de e-mail met de kennisgeving over het uitschakelen van de site. Waarom worden er nog steeds geen advertenties weergegeven op mijn site?

Als u de schending heeft verwijderd van de voorbeeldpagina die we hebben vermeld, zijn er waarschijnlijk ook elders op uw site soortgelijke schendingen aanwezig. Houd er rekening mee dat de URL die in de kennisgevingse-mail wordt genoemd, slechts een voorbeeld is en dat dezelfde schendingen ook op andere pagina's van deze site kunnen voorkomen. We raden u aan de rest van uw site te controleren om er zeker van te zijn dat deze aan ons beleid voldoet. Nadat u alle schendingen op uw site heeft opgelost, kunt u een beoordeling aanvragen via het Beleidscentrum in uw AdSense-account of via het Helpcentrum.

Mijn advertenties worden niet weergegeven op mijn pagina of site. Hoe kan ik dit probleem oplossen?

U kunt de probleemoplosser Mijn advertenties worden niet weergegeven gebruiken om veelvoorkomende problemen op uw pagina of site op te lossen.

Hoe kan ik contact opnemen met het AdSense-team als ik een beleidsmelding ontvang?

U hoeft geen contact met ons op te nemen als u een waarschuwing ontvangt. U moet actie ondernemen naar aanleiding van de waarschuwing en ervoor zorgen dat u alle schendingen op uw site verwijdert. Als advertenties op uw pagina of site zijn uitgeschakeld, kunt u contact met ons opnemen via een formulier voor een beoordelingsaanvraag. Voordat u contact met ons opneemt, moet u het probleem oplossen. We raden u ten zeerste aan het van toepassing zijnde beleid in ons Helpcentrum te lezen, zodat u begrijpt wat de huidige schending inhoudt. Als u een beoordeling wilt aanvragen, gebruikt u onze probleemoplosser voor het aanvragen van een beoordeling van een schending en volgt u de stappen om het juiste formulier voor een beoordelingsaanvraag te vinden.

Raadpleeg voor meer informatie over het aanvragen van een beoordeling onze blogpost Uitleg van het beleid.

Mijn account is uitgeschakeld en mijn bezwaar is genegeerd. Bestaat er een manier om opnieuw te beginnen?

Zoals u waarschijnlijk weet, neemt Google de naleving van het programmabeleid zeer serieus. Ons programmabeleid is erop gericht onze uitgevers, de bezoekers van hun pagina's en onze adverteerders een positieve ervaring te bieden. Daarom zijn onze beslissingen gewoonlijk definitief.


Als u van mening bent dat deze beslissing onterecht is en als u te goeder trouw kunt verklaren dat de ongeldige activiteit niet te wijten is aan handelingen of nalatigheid van uzelf of van personen voor wie u verantwoordelijk bent, kunt u bezwaar aantekenen tegen het uitschakelen van uw account. Hiervoor kunt u alleen contact met ons opnemen via het formulier Bezwaar tegen beleidsschending - Account uitgeschakeld.

We beoordelen uw bezwaar zodra een van onze specialisten beschikbaar is. Houd er echter rekening mee dat we ons het recht voorbehouden een account uit te schakelen als gevolg van een schending van het programmabeleid en dat we niet kunnen garanderen dat uw account opnieuw wordt geactiveerd.

U mag slechts één bezwaar voor uw account indienen. Extra bezwaren worden niet bekeken.

Ik heb bericht gekregen dat mijn pagina of site het beleid schendt, maar ik zie dat er op diverse andere sites hetzelfde gebeurt. Waarom is tegen deze sites geen actie ondernomen?

We streven ernaar de kwaliteit en reputatie van AdSense in stand te houden door ervoor te zorgen dat al onze uitgevers ons programmabeleid naleven. We stellen uw hulp bij het in stand houden van deze normen op prijs. Als u een pagina of site aantreft waarop mogelijk beleidsschendingen aanwezig zijn, kunt u dit aan ons melden door op het label 'Ads door Google' of 'AdChoices' op de advertenties te klikken. Uw melding wordt vervolgens door onze specialisten beoordeeld. Indien nodig treffen zij maatregelen.

Mijn site is gehackt en de hackers hebben hun eigen advertentiecode op mijn site geplaatst. Wat moet ik doen?

U kunt dit probleem rapporteren via ons formulier Er is niet-geautoriseerde advertentiecode op mijn site geplaatst. We zullen uw melding nader onderzoeken en passende maatregelen treffen. Deze advertenties zijn op uw website geplaatst zonder dat wij dit wisten. Als u dit nog niet heeft gedaan, kunt u de advertenties van uw site verwijderen door de advertentiecode uit de broncode van uw site te verwijderen. Daarnaast is het ook verstandig de beveiliging van uw site te controleren om na te gaan of onbevoegden toegang hebben tot de broncode van uw website.

Mijn advertentiecode is door anderen op een aantal spamsites geplaatst. Wat moet ik doen?

We raden u ten zeerste aan de functie 'Site-autorisatie' te gebruiken. Site-autorisatie is een optionele functie waarmee u specifieke sites kunt aanwijzen die als enige uw Google-advertentiecode mogen gebruiken. Als een site of URL niet in uw lijst met geautoriseerde sites staat, heeft een schending van de site geen negatieve gevolgen voor uw account.

Meer informatie over hoe u een site of URL kunt toevoegen aan de lijst met sites waarop uw advertentiecode kan worden weergegeven.

Terug naar boven

Deel 6: Meer bronnen

In deze video vindt u alle beschikbare beleidsbronnen.

Terug naar boven

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?