Programmabeleid

Programmabeleid van AdSense

Alle uitgevers dienen zich aan het volgende beleid te houden. Lees dit daarom zorgvuldig door. Als u dit beleid zonder toestemming van Google schendt, behouden we ons het recht voor om de weergave van advertenties op uw site en/of uw AdSense-account op elk gewenst moment te beëindigen. Als uw account is uitgeschakeld, komt u niet langer in aanmerking voor verdere deelname aan het AdSense-programma.

Ons beleid kan te allen tijde worden gewijzigd. Controleer deze pagina daarom regelmatig op updates. Volgens onze online Algemene voorwaarden is het uw eigen verantwoordelijkheid op de hoogte te blijven van en te voldoen aan het beleid dat hier wordt weergegeven. Uitzonderingen op dit beleid zijn alleen toegestaan met toestemming van Google.

Alles uitvouwen Alles samenvouwen

Ongeldige klikken en vertoningen

Uitgevers mogen niet op hun eigen advertenties klikken of hulpmiddelen gebruiken (waaronder handmatige methoden) om het aantal vertoningen en/of klikken op kunstmatige wijze te verhogen.

Meer informatie

Klikken op Google-advertenties moeten het gevolg zijn van daadwerkelijke interesse van gebruikers. Elke methode waarbij op kunstmatige wijze klikken op of vertoningen van uw Google-advertenties worden gegenereerd, is uitdrukkelijk verboden. Deze verboden methoden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, herhaaldelijke handmatige klikken of vertoningen, tools waarmee automatische klikken en vertoningen worden gegenereerd en het gebruik van robots of misleidende software. Het is verboden op uw eigen advertenties te klikken.

Klikken of weergaven stimuleren (voorraad zonder beloning)

Behalve voor voorraad met beloning mogen uitgevers andere gebruikers niet vragen op hun advertenties te klikken of ze te bekijken en geen gebruik maken van misleidende implementatiemethoden om klikken of weergaven te genereren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gebruikers belonen als ze advertenties bekijken of zoekopdrachten uitvoeren, beloven geld in te zamelen voor derden als gebruikers dergelijke handelingen uitvoeren of afbeeldingen plaatsen naast afzonderlijke advertenties.

Meer informatie

Wij willen een positieve beleving voor gebruikers en adverteerders waarborgen. Daarom is het volgende niet toegestaan voor uitgevers die deelnemen aan het AdSense-programma:

 • Gebruikers belonen als ze advertenties bekijken of zoekopdrachten uitvoeren, of derden belonen voor dergelijke handelingen.
 • Gebruikers aansporen op de Google-advertenties te klikken door middel van zinnen als 'klik op de advertenties', 'steun ons', 'bezoek deze links' of soortgelijke teksten.
 • De aandacht van de gebruiker via pijltjes of andere grafische hulpmiddelen op de advertenties vestigen.
 • Misleidende afbeeldingen naast afzonderlijke advertenties plaatsen.
 • Advertenties in een script voor zwevende advertenties plaatsen.
 • Advertenties zodanig opmaken dat ze niet te onderscheiden zijn van andere content op die pagina.
 • Sitecontent zodanig opmaken dat deze moeilijk te onderscheiden is van advertenties.
 • Misleidende labels boven Google-advertentieblokken plaatsen. Advertenties mogen bijvoorbeeld wel worden gelabeld als 'Gesponsorde links' of 'Advertenties', maar niet als 'Favoriete sites' of 'Topaanbiedingen van vandaag'.

Contentbeleid

Uitgevers mogen geen AdSense-code plaatsen op pagina's met content die het Google-beleid voor uitgevers schendt. Als u dit wel doet, kunnen uw accounts worden opgeschort of beëindigd.

Uitgevers kunnen AdSense-code plaatsen op pagina's met content binnen de reikwijdte van de beperkingen voor Google-uitgevers. U ontvangt waarschijnlijk minder advertenties voor deze content dan voor andere content waarvoor geen beperking geldt.

Misleidende functionaliteit

Uitgevers mogen geen Google-advertenties plaatsen op sites die misleidende functionaliteit bevatten. Bekijk de pagina over misleidende functionaliteit voor meer informatie.

Geautoriseerde voorraad (ads.txt)

Als AdSense-uitgevers ervoor kiezen om ads.txt op hun domeinen te gebruiken, moeten ze ervoor zorgen dat ze als geautoriseerde verkopers van die voorraad zijn opgenomen. Raadpleeg Via ads.txt aangeven wie geautoriseerd is om uw voorraad te verkopen voor meer informatie.

Verkeersbronnen

Google-advertenties mogen niet op pagina's worden geplaatst die verkeer uit bepaalde bronnen krijgen. Uitgevers mogen bijvoorbeeld niet deelnemen aan paid-to-click-programma's, geen ongewenste e-mails verzenden en geen advertenties weergeven als gevolg van de acties van een software-app. Daarnaast moeten uitgevers die online adverteren, ervoor zorgen dat hun pagina's voldoen aan de Richtlijnen voor de kwaliteit van bestemmingspagina's van Google.

Meer informatie

Wij willen een positieve beleving voor internetgebruikers en Google-adverteerders waarborgen. Daarom is het volgende niet toegestaan voor sites met Google-advertenties:

 • Gebruik van services van derden waarmee klikken of vertoningen worden gegenereerd, zoals paid-to-click-, paid-to-surf-, autosurf- en click-exchange-programma's.
 • Promotie van de site via ongewenste bulk-e-mails of ongewenste advertenties op websites van derden.
 • Weergave van advertenties, zoekvakken en zoekresultaten van Google als resultaat van de acties van software-apps, zoals werkbalken.
 • Installatie van software waarmee pop-ups worden geactiveerd, gebruikers worden omgeleid naar ongewenste websites, browserinstellingen worden gewijzigd of sitenavigatie op andere wijze wordt beïnvloed. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat geen enkel advertentienetwerk en geen enkele partner dergelijke methoden gebruikt om verkeer naar pagina's te leiden die uw AdSense-code bevatten.
 • Verkrijgen van verkeer via online advertenties, tenzij de site voldoet aan de essentie van de Kwaliteitsrichtlijnen voor bestemmingspagina's van Google. Gebruikers moeten bijvoorbeeld gemakkelijk datgene kunnen vinden wat uw advertentie belooft.

Advertentiegedrag

Uitgevers mogen de advertentiecode voor AdSense aanpassen, zolang die aanpassingen de advertentieprestaties niet op kunstmatige wijze verhogen of adverteerders schaden. Raadpleeg Wijziging van de AdSense-advertentiecode voor meer informatie.

Advertentieplaatsing

Uitgevers worden aangemoedigd om te experimenteren met verschillende plaatsingen en advertentie-indelingen. De AdSense-code mag echter niet op ongepaste plaatsen worden gezet, zoals in pop-ups, e-mails of software. Uitgevers moeten zich ook houden aan het beleid voor de gebruikte producten. Raadpleeg voor meer informatie ons artikel over het beleid voor advertentieplaatsingen.

Het volledige beleid voor advertentieplaatsingen bekijken

Het volgende is niet toegestaan voor advertenties, zoekvakken of zoekresultaten van Google:

 • Integratie in software-apps (met uitzondering van AdMob), waaronder werkbalken.
 • Weergave in pop-ups of pop-unders, ook indien een pagina met advertenties, zoekvakken of zoekresultaten van Google in een pop-up of pop-under wordt geladen.
 • Plaatsing in e-mails of op pagina's die voornamelijk zijn gevuld met e-mailberichten.
 • Plaatsing op pagina's die voornamelijk zijn gevuld met dynamische content, zoals live chatsessies, instant messaging of reacties die automatisch worden vernieuwd.
 • Overlapt of verborgen door elementen op een pagina.
 • Plaatsing onder of naast knoppen of andere elementen als dit de typische interactie van gebruikers met de app of de advertentie verstoort.
 • Plaatsing op een pagina zonder content (dit geldt niet voor AdSense voor zoeken of AdSense voor mobiel zoeken).
 • Plaatsing op pagina's die speciaal zijn gepubliceerd voor de weergave van advertenties.
 • Plaatsing op pagina's waarvan de content of URL via misbruik van logo's, handelsmerken of andere merkaanduidingen bij gebruikers de indruk kan wekken dat de pagina's aan Google zijn gelieerd.
 • Plaatsing op, in of naast andere Google-producten of -services op een manier die het beleid voor dat product of die service schendt.
 • Geplaatst op pagina's waarop content is geframed. Er is sprake van framing van content wanneer een site of app de site van iemand anders in een frame of venster weergeeft zonder toestemming van de eigenaren van die content. 

Sitegedrag

Gebruikers moeten makkelijk kunnen navigeren op sites waarop Google-advertenties worden weergegeven. Sites mogen de gebruikersvoorkeuren niet wijzigen, gebruikers niet omleiden naar ongewenste websites, geen downloads (waaronder van malware) starten en geen pop-ups of pop-unders bevatten die een negatieve invloed hebben op de sitenavigatie.

Misleidende sitenavigatie

Uitgevers mogen geen misleidende implementatiemethoden gebruiken die advertenties plaatsen op een manier die kan worden verward met menu-, navigatie- of downloadlinks om klikken of weergaven te genereren. Houd er rekening mee dat elke uitgever verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat de advertentie-implementatie voldoet aan het beleid voor advertentieplaatsing.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Onrechtmatige claims van gestreamde content of downloads
 • Naar content linken die niet bestaat
 • Gebruikers omleiden naar irrelevante of misleidende webpagina's
 • Andere typen navigatie die zijn ontworpen om gebruikers bewust te misleiden
 • Pagina's waarop advertenties zijn geïmplementeerd in plaatsingen die intuïtief zijn bedoeld voor navigatie

Technische vereisten

Google heeft technische specificaties opgesteld voor sites waarop Google-advertenties worden weergegeven om u te helpen een goede gebruikerservaring te leveren. We staan alleen sites toe die voldoen aan deze technische specificaties. Raadpleeg de onderstaande informatie voor gedetailleerde technische vereisten:

 • Indelingsvereisten
  • WebView
   • Display-advertenties voor AdSense voor content en Ad Exchange worden niet ondersteund voor alle WebView-technologieën. App-ontwikkelaars die inkomsten willen genereren door display-advertenties voor AdSense voor content en Ad Exchange te publiceren via een WebView, moeten een van de volgende ondersteunde weergaveframes gebruiken:
   • In-app-advertenties voor Google AdMob en Ad Exchange kunnen naast een WebView worden weergegeven in een app, op voorwaarde dat de SDK voor mobiele advertenties van Google wordt gebruikt en de uitgever voldoet aan alle andere beleidsregels van het AdSense-programma.

Productspecifiek beleid

Laatst geüpdatet: 30 september 2020

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen