Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Policy

Vanliga frågor om AdSense-policyerna

Syftet med AdSense-policyn är att skydda Googles Display-nätverk och söknätverk för våra annonsörer, användare och utgivare. Vi hoppas att alla utgivare som deltar i AdSense ska ha ett långt och lönsamt samarbete med Google. Titta på den här videon om du vill veta mer om varför vi behöver policyer och vilken roll de spelar i ekosystemet för annonser. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att du bekantar dig med programpolicyerna för AdSense. Det är viktigt att se till att besökarna på din webbplats inte blir vilseledda och att du undviker implementeringar som kan leda till oavsiktliga klick. Mer information finns i våra policyer för annonsimplementering.

Innehåll:

Del 1: Annonsimplementering

Är det en överträdelse att visa annonser ovanför mitten?

Det är ingen överträdelse att visa annonser ovanför mitten, förutsatt att det finns tillräckligt mycket innehåll ovanför mitten som användarna kan läsa. Vi tillåter inte sidlayouter som flyttar ned allt innehåll nedanför mitten så att det enda innehåll som syns är annonser. Sådana implementeringar gör det svårt för användarna att skilja på innehåll och Google-annonser.

Hur kan jag se till att annonser inte härmar innehållets format för mycket när jag matchar annonser med min webbplats? Jag vill undvika alltför grälla annonser.

När du implementerar annonser bör du alltid tänka på dina användare. Skulle du kunna skilja annonserna från innehållet om du var en användare som kom till sidan för första gången? Du kan välja lämplig storlek, färg och bakgrund på annonserna så att de matchar sidans design, men du får aldrig formatera annonserna så att de inte går att skilja från resten av innehållet på sidan där de visas. Se dessutom alltid till att ha lämpligt avstånd mellan annonser och innehåll så att du undviker oavsiktliga klick.

Vilka etiketter tillåts i samband med annonser?

Vi tillåter inte att utgivare vilseleder användarna på något sätt. De enda etiketter vi tillåter ovanför annonser är ”sponsrade länkar” eller ”annonser”.

Kan jag placera annonser under en nedladdningslänk eller nedladdningsknapp?

Om du placerar en annons i närheten av en nedladdningsknapp kan användarna tro att annonsen utgör själva nedladdningslänken. Placera alltid annonserna på avstånd från nedladdningslänkar och se till att nedladdningsknapparna är tydliga.

Är det en överträdelse mot programpolicyn att placera annonser på iframe-webbsidor på min webbplats eller i min app?

Ja, det är en överträdelse. För det första får du inte placera annonser i en ram på en annan sida. För det andra får du inte lägga in annonser i programvara. Om du till exempel både hanterar en sida med annonser och en app som visar den sidan kommer vi att vidta åtgärder

Tillbaka till början

Del 2: Annonsering på mobila enheter

Vilken annonskod ska jag placera i webbappar (webb i appar): AdMob eller AdSense?

Använd inte AdSense i appar. Detta är en klar överträdelse. Se också till att du inte bryter mot följande policyer när du använder AdMob. Ta följande policyer i beaktande för appar som fungerar som webbläsare, eller appar som försöker placera innehåll från externa sidor i ramar: annonser från AdMob och AdSense får inte visas på samma skärm. Utgivare får inte infoga Google-annonser på sidor som placerar innehåll från andra sidor i ramar utan tillstånd från sidornas ägare. Mer information om AdMob-policyn finns i hjälpcentret för AdMob.

Tillbaka till början

Del 3: Vanliga frågor om avdrag från intäkter

Dina intäkter kan av olika anledningar inbegripa avdrag. Google kan justera dina intäkter om det förekommer ogiltig klickaktivitet i ditt konto eller annonsimplementeringar som inte är i enlighet med AdSense-policyn. Vi rekommenderar att du läser policyn och riktlinjerna för trafikkvalitet för mer information.

Varför gjorde ni avdrag från mina intäkter?
Vi gjorde avdrag från dina intäkter på grund av ogiltiga klick eller aktivitet som inte överensstämde med Googles policyer. Google granskar regelbundet utgivarnas konton med avseende på sådan aktivitet. När vi hittar aktivitet av detta slag i ett konto justerar vi intäkterna och ersätter de annonsörer som betalade för klicken.
Jag vill bestrida avdraget. Kan jag göra det?
Nej, du kan inte bestrida avdraget. Men du kan vara säker på att vi har gjort en noggrann genomgång av trafiken i ditt konto. Vi gör avdrag endast när vi hittar ogiltiga klick eller aktivitet i ditt konto som inte följer Googles policyer.
Mina slutförda intäkter skiljer sig från de uppskattade intäkterna. Varför görs ett extra avdrag?
De uppskattade intäkterna i ditt konto är en trolig uppskattning av den senaste tidens kontoaktivitet när kontot samlade på sig trafik. De slutförda intäkterna inbegriper däremot alla intäkter från verifierade klick och exponeringar. I vissa fall kanske Google upptäcker att aktiviteten som du redan har fått betalt för är ogiltig eller att den inte överensstämmer med Googles policyer. I sådana fall justerar Google ditt konto genom avdrag. Läs mer om hur du ska tolka dina AdSense-intäkter och om skillnaden mellan uppskattade och slutförda intäkter.
Vilket datumintervall gällde avdraget?
Vi kan inte uppge datumintervallet som justeringen avsåg. Enligt våra användarvillkor krediteras annonsörer för ogiltig trafik som har skett upp till 60 dagar före fakturadatumet. När granskningen är klar och vi börjar handlägga krediteringen kan det ta upp till 30 dagar innan insättningen syns på ditt konto.
Kan jag få mer information om avdraget? Vilka kanaler och domäner resulterade i avdraget?
Vi kan inte ge någon information om vilka aktiviteter vi upptäckte i ditt konto. Det beror på att vi skyddar vårt system för att identifiera ogiltig aktivitet och hindra användare från att kringgå systemet. Vi rekommenderar att du läser de vanliga frågorna om AdSense-policyn om du vill veta mer.
Hur kan jag förhindra att det händer igen?
Vi rekommenderar att utgivare övervakar sina AdSense-konton löpande för att upptäcka tecken på potentiellt ogiltiga klick. Det är viktigt att veta varifrån trafiken kommer. Vi är medvetna om behovet av annonskampanjer för att marknadsföra sidor, men det är lika viktigt att övervaka vilken slags trafik som marknadsföringen genererar. För att detta ska gå så smidigt som möjligt rekommenderar vi att du övervakar trafiken till din sida med ett webbanalysverktyg som Google Analytics. Du kan också prova att segmentera trafiken i kanaler och övervaka trafiken från dem.
Vad ska jag göra om jag misstänker ogiltig aktivitet?
Om du upptäcker misstänkt aktivitet i ditt konto kan du meddela oss via vårt onlineformulär. Beskriv situationen så detaljerat som möjligt. Vi behåller uppgifterna i våra register, men vi kanske inte svarar om vi inte upptäcker ett viktigt problem med ditt konto.

Tillbaka till början

Del 4: Förfrågningar om granskning och rapportering av överträdelser

Jag har tagit bort policyöverträdelsen från exempelsidan Google skickade i e-postmeddelandet om att ni har stängt av webbplatsen. Varför är annonsvisningen fortfarande inaktiverad på min webbplats?

Även om du har tagit bort överträdelsen från exempelsidan är det troligt att det finns liknande överträdelser på andra ställen på webbplatsen. Webbadressen som vi anger i e-postmeddelandet är bara ett exempel. Samma överträdelse kan finnas på andra sidor på webbplatsen. Vi rekommenderar att du granskar resten av webbplatsen för att se till att den följer våra policyer. När du har åtgärdat alla överträdelser på webbplatsen kan du begära en granskning via Policycentret i ditt AdSense-konto eller via hjälpcentret.

Mina annonser visas inte på min sida eller webbplats. Hur kan jag åtgärda detta?

Använd felsökningsverktyget Jag ser inte mina annonser om du vill felsöka vanliga problem på din webbplats.

Hur kontaktar jag AdSense-teamet om jag får ett policymeddelande?

Om du har fått en varning behöver du inte kontakta oss. Åtgärda orsaken till varningen och se till att du tar bort alla överträdelser på hela webbplatsen. Om annonser på din sida eller webbplats har inaktiverats kan du kontakta oss via ett formulär för granskningsbegäran. Åtgärda problemet innan du kontaktar oss. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom relaterade policyer i vårt hjälpcenter så att du förstår den aktuella överträdelsen till fullo. Om du vill begära en granskning ska du använda felsökningsverktyget för begäran om granskning efter överträdelse och sedan följa stegen för att hitta rätt formulär för granskningsbegäran.

Mer information om hur du begär en granskning finns i vårt blogginlägg om policyer.

Mitt konto har inaktiverats och min överklagan har avslagits. Kan jag börja om på något sätt?

Som du kanske vet ser Google mycket allvarligt på överträdelser av programpolicyerna. Våra programpolicyer är till för att säkerställa att våra utgivare, deras besökare och våra annonsörer får en positiv upplevelse. Våra beslut är vanligen slutgiltiga.


Om du anser att beslutet var felaktigt och i god tro kan hävda att den otillåtna aktiviteten inte beror på åtgärder eller försumlighet från dig eller någon som du är ansvarig för kan du överklaga inaktiveringen av ditt konto. Detta kan du endast göra genom att kontakta oss via formuläret Överklagan till överträdelse mot policyn – Kontot har inaktiverats.

Vi granskar din begäran så snart som möjligt. Tänk dock på att vi förbehåller oss rätten att inaktivera ett konto på grund av överträdelser av våra programpolicyer och att det inte finns någon garanti för att ditt konto kommer att återaktiveras.

Tänk på att du kan skicka in en enda överklagan för ditt konto. Eventuella ytterligare överklaganden granskas inte.

Min sida eller webbplats befanns bryta mot policyn men jag kan se att flera andra webbplatser gör samma sak. Varför får inte de någon varning?

Vi strävar efter att upprätthålla AdSenses kvalitet och anseende genom att kräva att alla våra utgivare följer våra programpolicyer. Vi uppskattar att du hjälper oss uppnå dessa mål. Om du hittar en sida eller webbplats som kan innehålla policyöverträdelser kan du rapportera den till oss genom att klicka på etiketten Google-annonser eller Annonsval på annonserna. Våra specialister granskar den och vidtar lämpliga åtgärder.

Min webbplats blev hackad och hackarna lade in egen annonskod på webbplatsen. Vad ska jag göra?

Du kan anmäla sådana händelser i formuläret Obehörig annonskod har placerats på min webbplats. Vi undersöker saken och vidtar lämplig åtgärd. Observera att dessa annonser har placerats på din webbplats utan vår vetskap. Om du inte redan har gjort det kan du ta bort annonserna från din webbplats genom att radera annonskoden från webbplatsens källa. Dessutom föreslår vi att du granskar hur säker din webbplats är för att se till att obehöriga inte kan komma åt webbplatsens källkod.

Min annonskod placerades på spamwebbplatser av andra. Vad ska jag göra?

Vi rekommenderar att du använder funktionen för webbplatsauktorisering. Webbplatsauktorisering är en valfri funktion som gör det möjligt att ange specifika webbplatser som får använda din Google-annonskod. Om en webbplats eller webbadress inte finns på listan över auktoriserade webbplatser kommer en överträdelse på webbplatsen inte att påverka ditt konto negativt.

Läs om hur du lägger till en webbplats eller webbadress på listan över webbplatser som får visa din annonskod.

Tillbaka till början

Del 5: Fler resurser

Besök Inside AdSense-bloggen och AdSense YouTube-kanalen om du vill veta mer om AdSense-policyerna och få metodtips.

Tillbaka till början

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

true
' data-mime-type=
Din AdSense-sida

Vi presenterar AdSense-sidan – en ny resurs där du hittar anpassad information och nya möjligheter i ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
157
false