Veelgestelde vragen over inhoudingen op inkomsten

Op uw inkomsten kunnen om diverse redenen bedragen zijn ingehouden. Google kan uw inkomsten corrigeren als wordt geconstateerd dat er in uw account ongeldige klikactiviteit heeft plaatsgevonden of als er advertentie-implementaties worden aangetroffen die in strijd zijn met het beleid van AdSense. U doet er goed aan voor meer informatie onze richtlijnen voor beleid en kwaliteit van verkeer door te lezen.

Google kan uw inkomsten ook corrigeren als er in uw AdSense-content (waaronder uw sites, mobiele apps, enz.) advertenties zijn weergegeven van adverteerders van wie we geen betalingen kunnen innen. Deze adverteerders hebben mogelijk gestolen creditcards gebruikt of zijn op andere wijze financieel in gebreke gebleven. Google doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat een dergelijk scenario zich zelden voordoet, zodat we een veilig ecosysteem voor gebruikers, uitgevers en adverteerders in stand kunnen houden.

Veelgestelde vragen

Hier zijn enkele antwoorden op vragen die u misschien heeft over inhoudingen die u in uw account heeft opgemerkt:

Waarom zijn mijn inkomsten ingehouden?
Uw inkomsten zijn ingehouden ofwel vanwege ongeldige klikactiviteit ofwel vanwege activiteit die in strijd was met het beleid van Google. Google controleert regelmatig uitgeversaccounts om te zien of dergelijke activiteit plaatsvindt. Wanneer zulke activiteit in uw account wordt geconstateerd, passen we uw inkomsten aan en betalen we de adverteerders de bedragen terug die zij voor deze klikken hebben betaald.

In zeldzame gevallen zijn uw inkomsten ingehouden omdat we van bepaalde adverteerders geen betalingen konden innen. Deze adverteerders hebben mogelijk gestolen creditcards gebruikt of zijn op andere wijze financieel in gebreke gebleven. Als dit gebeurt, brengen we de hiermee samenhangende inkomsten in mindering bij de uitgevers van de content waarin de advertenties van deze adverteerders zijn weergegeven.

Ik wil bezwaar aantekenen tegen de inhouding. Kan dat?
Helaas kunt u geen bezwaar maken tegen de inhouding. U kunt erop vertrouwen dat wij alles hebben gedaan wat we kunnen bij het beoordelen van het verkeer in uw account. Zoals eerder gezegd, worden er alleen bedragen op uw inkomsten ingehouden als we in uw account ongeldige klikken constateren, als we activiteit vaststellen die in strijd is met het beleid van Google of als er in uw AdSense-content advertenties zijn weergegeven van adverteerders die in gebreke blijven bij hun betalingen aan Google.
U kunt erop vertrouwen dat we accounts van frauduleuze adverteerders na ontdekking voor onbepaalde tijd opschorten en dat er geen advertenties van dergelijke adverteerders meer in het netwerk van Google worden weergegeven.
Ik zie dat mijn definitieve inkomsten afwijken van mijn geschatte inkomsten. Waarom is er een extra inhouding toegepast?
De geschatte inkomsten die u in uw account ziet, geven een nauwkeurige schatting van recente accountactiviteit zodra het verkeer aan uw account wordt toegerekend. Uw definitieve inkomsten daarentegen omvatten alle inkomsten die u met geverifieerde klikken en vertoningen heeft gegenereerd, minus inkomsten van advertenties die in uw AdSense-content zijn weergegeven en afkomstig zijn van adverteerders die in gebreke blijven bij betalingen aan Google.

Een enkele keer kan het gebeuren dat Google constateert dat activiteit waarvoor u al bent betaald, ongeldig is of in strijd met het beleid van Google. In zulke gevallen boekt Google een correctie op uw account in de vorm van een inhouding. Meer informatie over hoe geschatte en definitieve Adsense-inkomsten worden berekend of over het verschil tussen geschatte en definitieve inkomsten.

Op welke periode had deze inhouding betrekking?
We kunnen u geen informatie verstrekken over de periode waarover de correctie is toegepast. Krachtens onze Algemene voorwaarden crediteren wij de rekeningen van onze adverteerders voor ongeldig verkeer dat is geboekt over een periode van 60 dagen voorafgaand aan de factuurdatum. Wanneer het onderzoek is voltooid en we beginnen met het verwerken van de crediteringen, kan het tot 30 dagen duren voordat deze in uw account verschijnen.
Kan ik nadere informatie krijgen over de inhouding? Wat zijn de kanalen en domeinen die verantwoordelijk zijn voor deze inhouding?
We kunnen geen details verstrekken over de activiteit die we hebben aangetroffen in uw account. Dit om de integriteit van ons detectiesysteem voor ongeldige activiteit te waarborgen en om te voorkomen dat gebruikers het systeem omzeilen. We raden u aan de veelgestelde vragen over het AdSense-beleid door te lezen voor meer informatie.
Hoe zorg ik ervoor dat dit niet weer gebeurt?
Wij raden uitgevers aan hun AdSense-accounts constant in de gaten te houden en te letten op tekenen van mogelijk ongeldige klik-activiteit. Het is voor u van belang te weten waar uw verkeer vandaan komt. We begrijpen dat advertentiecampagnes een belangrijke rol spelen bij de promotie van uw website, maar het is net zo belangrijk om te controleren wat voor type verkeer door deze promoties wordt ontvangen. Voor het beste resultaat raden we u aan het verkeer dat naar uw site wordt gestuurd, te controleren met een hulpprogramma voor webanalyse zoals Google Analytics. U kunt ook proberen uw verkeer op te delen in kanalen en het verkeer dat van deze kanalen afkomstig is, in de gaten te houden.
Google doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat inhoudingen als gevolg van betalingsfraude door adverteerders zelden voorkomen, zodat we een veilig ecosysteem voor gebruikers, uitgevers en adverteerders in stand kunnen houden. Accounts van frauduleuze adverteerders worden na ontdekking voor onbepaalde tijd opgeschort. Dergelijke adverteerders mogen geen advertenties meer in het netwerk van Google weergeven.
Wat moet ik doen als ik vermoed dat er ongeldige activiteit plaatsvindt?
Als u verdachte activiteit opmerkt in uw account, kunt u ons waarschuwen via dit online formulier. Verstrekt u in het formulier zo veel mogelijk details. We bewaren deze informatie in onze administratie, maar het is mogelijk dat we niet reageren, tenzij zich een ernstig probleem met uw account voordoet.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen