Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thông tin tổng quan và hướng dẫn về Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Yêu cầu mới của Google về việc quản lý sự đồng ý khi phân phát quảng cáo ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thuỵ Sĩ (đối với nhà xuất bản)

Kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2024, những đối tác sử dụng các sản phẩm quảng cáo của Google phải có sự đồng ý của người dùng ở Thuỵ Sĩ đối với việc sử dụng cookie hoặc bộ nhớ cục bộ khác (khi pháp luật yêu cầu); cũng như việc thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân để cá nhân hoá quảng cáo.

Để tuân thủ Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu, những đối tác sử dụng các sản phẩm dành cho nhà xuất bản của chúng tôi (như Google AdSense, Ad Manager hoặc AdMob) sẽ phải sử dụng một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) được chứng nhận và có tích hợp với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) khi phân phát quảng cáo cho người dùng ở Thuỵ Sĩ, ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh.

Kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2024, những nhà xuất bản và nhà phát triển đang dùng Google AdSense, Ad Manager hoặc AdMob sẽ phải sử dụng một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) đã được Google chứng nhận và có tích hợp với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của Cục Quảng cáo tương tác (IAB) khi phân phát quảng cáo cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thuỵ Sĩ.

Xem thông tin sau đây để hiểu rõ các yêu cầu mới này, tiến trình triển khai những thay đổi này và những việc mà nhà xuất bản có thể làm để chuẩn bị sẵn sàng.

Yêu cầu mới đối với TCF của IAB

Nhà xuất bản cần đảm bảo họ đang hợp tác với một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) được Google chứng nhận khi phân phát quảng cáo cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh hoặc Thuỵ Sĩ. Những CMP do Google chứng nhận đã được Google đánh giá dựa trên các tiêu chí chứng nhận của Google (các tiêu chí này tập trung vào việc tuân thủ Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF)). Kể từ giờ, thông qua bản đặc tả chế độ Đồng ý bổ sung của mình, Google sẽ hỗ trợ trường hợp nhà xuất bản đang sử dụng TCF cũng hợp tác với những nhà cung cấp công nghệ quảng cáo chưa được đăng ký với TCF. Khi đánh giá CMP, chúng tôi sẽ kiểm tra xem những CMP hỗ trợ bản đặc tả chế độ Đồng ý bổ sung có thể thực hiện đúng như vậy hay không. Nếu một CMP đáp ứng các tiêu chí chứng nhận của Google dựa trên kết quả đánh giá, thì CMP đó sẽ được đưa vào danh sách CMP được Google chứng nhận. Google không kiểm tra để xem các CMP có tuân thủ đầy đủ Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) hoặc luật hiện hành về quyền riêng tư hay không.

Ngoài ra, xin lưu ý những điều sau:

 • Hành vi dự phòng: Nếu một đối tác không chọn sử dụng một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) được chứng nhận, thì chỉ những quảng cáo bị hạn chế có lập trình mới đủ điều kiện phân phát ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và/hoặc Thuỵ Sĩ. Lưu lượng truy cập thông qua một CMP được chứng nhận sẽ tiếp tục đủ điều kiện để phân phát quảng cáo được cá nhân hoá hoặc quảng cáo không được cá nhân hoá (NPA).
 • Khoảng không quảng cáo trên CTV: Trước đó trong năm nay, chúng tôi đã thông báo rằng khoảng không quảng cáo trên TV kết nối Internet (CTV) cũng phải có một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) được chứng nhận và yêu cầu này sẽ bắt đầu được thực thi kể từ tháng 7 năm 2024 theo kế hoạch.

  Dựa trên ý kiến phản hồi của nhà xuất bản về những thách thức khi triển khai Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) trong môi trường CTV, chúng tôi sẽ gia hạn thời điểm bắt đầu thực thi yêu cầu là tháng 7 năm 2025. Xin lưu ý rằng các yêu cầu theo quy định về quyền riêng tư và sự đồng ý thường xuyên thay đổi. Vì vậy, chúng tôi có thể phải xem xét lại việc gia hạn này đến tháng 7 năm 2025 (nếu cần). Do đó, các đối tác CTV nên sử dụng một CMP được chứng nhận ngay khi có thể.

Nếu bạn đang hợp tác với một CMP chưa có tên trong danh sách CMP được Google chứng nhận sau đây, vui lòng liên hệ với CMP đó để tìm hiểu xem họ có ý định đăng ký xin cấp giấy chứng nhận hay không.

Vào năm 2020, chúng tôi đã tích hợp các hệ thống quảng cáo của mình với TCF. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của Cục Quảng cáo tương tác (IAB) và về việc tích hợp của AdSense trong bài viết trên trung tâm trợ giúp tích hợp nhà xuất bản của chúng tôi. Yêu cầu mới về TCF của IAB là sự tiếp nối cam kết của chúng tôi trong năm 2020 về việc hỗ trợ các nỗ lực của ngành nhằm quản lý tính minh bạch cho người dùng và sự đồng ý của họ thông qua một khuôn khổ chuẩn hoá.

CMP được Google chứng nhận

Chúng tôi vẫn tiếp tục chứng nhận CMP. Nhà xuất bản nên thường xuyên kiểm tra danh sách này.

Hướng dẫn về thông tin trong danh sách này

 • CMP được chứng nhận: Tên của CMP đã được Google chứng nhận.
 • Mã CMP theo TCF: Giá trị nhận dạng do Cục Quảng cáo tương tác (IAB) chỉ định riêng cho một CMP đã được xác thực theo Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF).
 • Nền tảng: Những môi trường trong đó CMP cung cấp dịch vụ hỗ trợ và đã được Google chứng nhận.

Danh sách CMP được Google chứng nhận

CMP được chứng nhận Mã CMP theo TCF Nền tảng
1&1 Mail & Media GmbH CMP (Private) 167 Web và ứng dụng
Adevinta Spain S.L.U. CMP (Private) 129 Web
adjoe GmbH CMP (Private) 409 Ứng dụng
AdMetricsPro CMP 77 Web
Admiral CMP 9 Web
AdOcean CMP 104 Web và ứng dụng
AdOpt 430 Web
Adtelligent Inc. CMP 396 Web
Alma CMP (Private) 84 Web và ứng dụng
ALPRED SL CMP (Private) 237 Web và ứng dụng
Appodeal Inc CMP 432 Ứng dụng
Associated Newspapers Ltd CMP 27 Web và ứng dụng
Automattic, Inc. CMP (Private) 258 Ứng dụng
AutoScout24 GmbH CMP (Private) 397 Web
AVACY CMP 297 Web
Axel Springer Deutschland GmbH CMP (Private) 345 Web và ứng dụng
Axeptio 260 Web và ứng dụng
Blasting SA CMP (Private) 292 Web
Borlabs Cookie CMP 323 Web
BurdaForward GmbH CMP (Private) 35 Web và ứng dụng
CCM19 CMP 343 Web
Ceneo.pl sp. z o.o. (Private) 434 Web
CHEQ Privacy CMP 224 Web
Ciao people s.r.l. CMP (Private) 58 Web
CIVIC COMPUTING LTD CMP 259 Web
Clickio CMP 63 Web
Clym Inc. 213 Web
Commanders Act CMP 90 Web và ứng dụng
Complianz CMP 332 Web
Consentmanager CMP 31 Web, ứng dụng và CTV
Consentmo 435 Web
Cookie Information CMP 162 Web
Cookie Script CMP 374 Web
Cookiebot CMP 134 Web
CookieFirst CMP 382 Web
CookieHub CMP 354 Web
CookieMan 429 Web
CookieYes CMP 401 Web
Dailymotion CMP (Private) 105 Web và ứng dụng
DataReporter GmbH CMP 426 Web
Deezer CMP (Private) 59 Web và ứng dụng
Didomi CMP 7 Web, ứng dụng và CTV
DPG Media CMP (Private) 411 Web
Easybrain CMP (Private) 350 Ứng dụng
Ebay CMP (Private) 125 Web và ứng dụng
eBay Kleinanzeigen GmbH CMP (Private) 309 Web và ứng dụng
Ekspress Meedia AS CMP (Private) 363 Web
Enzuzo, Inc. 418 Web
Ethyca Inc CMP 407 Web
Ezoic CMP 299 Web
Fandom CMP (Private) 141 Web
Farlex CMP (Private) 282 Web
FastCMP 388 Web
Flexy Consent 317 Web
freenet.de GmbH CMP (Private) 385 Ứng dụng
FunCorp CMP (Private) 327 Ứng dụng
Geek Software GmbH CMP (Private) 423 Web
Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) của Google LLC 300 Web và ứng dụng
Gravito CMP 302 Web và ứng dụng
Grupa RMF CMP (Private) 330 Web
Guardian News and Media CMP (Private) 112 Web
Healthline CMP (Private) 227 Web
illow CMP 406 Web
ILOVEPDF SL CMP (Private) 417 Web
Impala CMP 303 Web và ứng dụng
Infor Biznes Sp. Z o.o. CMP (Private) 294 Web
InMobi Choice CMP 10 Web và ứng dụng
Interia CMP (Private) 231 Web và ứng dụng
Internetowy Dom Mediowy net S.A. CMP (Private) 225 Web
Iubenda CMP 123 Web và ứng dụng
Kayak Software Corporation CMP (Private) 413 Web
Ketch CMP 340 Web và ứng dụng
Lawwwing CMP 405 Web
Learnings CMP 387 Ứng dụng
legal web GmbH 410 Web
LegalBlink 428 Web
Legally ok CMP 420 Web
Liveramp CMP 3 Web và ứng dụng
Match Group LLC CMP (Private) 415 Ứng dụng
MBEX LTD CMP (Private) 414 Ứng dụng
Mediavine CMP 46 Web
Meru Data CMP 437 Web
Microsoft Corporation CMP (Private) 198 Ứng dụng
mobile.de CMP (Private) 306 Web và ứng dụng
Moonee Publishing LTD CMP (Private) 421 Ứng dụng
Mozilor Limited (Trading as WebToffee) 404 Web
Multimedia Internet Services GmbH 316 Web
My Agile Privacy CMP 403 Web
Network SAS di Andrea Bettoni & co 425 Web
NextRoll, Inc CMP 54 Web
NitroPay CMP 242 Web
One Consent CMP 273 Ứng dụng
Onesecondbefore B.V. CMP 355 Web và ứng dụng
Onetrust / Cookiepro CMP 28 Web, ứng dụng và CTV
OptAd360 CMP 305 Web
Osano CMP 279 Web
Outfit7 CMP (Private) 348 Ứng dụng
Overwolf Ltd. CMP (Private) 246 Ứng dụng
Paruvendu CMP (Private) 222 Web
PrivacyPillar CMP 335 Web
Privado Inc. CMP 440 Web
Pubtech CMP 352 Web và ứng dụng
RCS CMP 218 Web
Real Cookie Banner CMP 367 Web
Ringier Axel Springer Polska (Private) 280 Web và ứng dụng
RTP SA CMP (Private) 193 Web
Secure Privacy CMP 264 Web
Securiti, Inc. CMP 312 Web
Setupad CMP 379 Web
Seven.One Entertainment Group GmbH CMP (Private) 318 Web, ứng dụng và CTV
Seznam.cz CMP 247 Web
SFBX CMP 2 Web và ứng dụng
SFR CMP (Private) 79 Web và ứng dụng
Sibbo CMP 76 Web, ứng dụng và CTV
Singlespot 212 Ứng dụng
Sirdata CMP 92 Web
Skyscanner UK Limited CMP (Private) 419 Web
Snigel Adconsent CMP 229 Web
Social Shopping Group GmbH CMP (Private) 438 Web
Société Éditrice du Monde (Private) 371 Web và ứng dụng
Sourcepoint Dialogue CMP 6 Web, ứng dụng và CTV
Springer Nature AG & Co. KGAA CMP (Private) 416 Web
Syrenis Limited CMP 200 Web
Termly CMP 412 Web
Traffective CMP 21 Web và ứng dụng
Transcend CMP 399 Web và ứng dụng
Tri-table Sp. z o.o. CMP 61 Web
TRUENDO CMP 304 Web
Trustarc CMP 47 Web
TVP S.A. CMP (Private) 351 Web và ứng dụng
Ultimate GDPR and CCPA Plugin by createIT CMP 408 Web
Uniconsent CMP 68 Web và ứng dụng
UserCentrics CMP 5 Web, ứng dụng và CTV
Viber Media CMP (Private) 171 Ứng dụng
WebAds CMP 236 Web
wetter.com GmbH CMP (Private) 329 Ứng dụng
Wirtualna Polska Media S.A. CMP 72 Web và ứng dụng
X-FLOW LTD CMP (Private) 436 Ứng dụng
Yahoo EMEA CMP (Private) 14 Web và ứng dụng
Beginning January 16, 2024, if a partner does not adopt a Google-certified CMP, no ads will be eligible to serve on EEA and UK traffic. Traffic from a Google-certified CMP will continue to be eligible for personalized ads or non-personalized ads (NPA).
Các yêu cầu về việc quản lý sự đồng ý đối với nhà xuất bản quảng cáo Tìm kiếm (AFS/AFD/ProSE)

Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi các yêu cầu mới về việc quản lý sự đồng ý dành cho những đối tác sử dụng các sản phẩm dành cho nhà xuất bản Quảng cáo Tìm kiếm (AdSense cho Tìm kiếm, AdSense cho Tên miền hoặc Công cụ tìm kiếm có thể lập trình). Nhà xuất bản có thể đáp ứng các yêu cầu đó bằng cách triển khai một CMP được chứng nhận và có tích hợp với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) để thu thập sự đồng ý khi phân phát quảng cáo cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Vương quốc Anh.

Sau khi chúng tôi bắt đầu thực thi, nếu bạn gửi đến các sản phẩm dành cho nhà xuất bản quảng cáo Tìm kiếm của chúng tôi một yêu cầu quảng cáo cho lưu lượng truy cập ở EEA hoặc Vương quốc Anh và yêu cầu đó không sử dụng một CMP được Google chứng nhận, có tích hợp với TCF, thì sản phẩm đó sẽ chỉ phân phát quảng cáo nếu bạn đã triển khai một thông số mới trong yêu cầu quảng cáo cho biết rằng bạn muốn cho phép quảng cáo sử dụng cookie chỉ dùng để phát hiện lưu lượng truy cập không hợp lệ và phương pháp lưu trữ cục bộ trên cả lưu lượng truy cập đã nhận được và chưa nhận được sự đồng ý. Đối tác chịu trách nhiệm pháp lý đối với những công cụ họ sử dụng để thu thập sự đồng ý, bao gồm cả sự đồng ý về cách họ sử dụng cookie và phương pháp lưu trữ cục bộ trong hoạt động quảng cáo trực tuyến. Việc triển khai thông số này là không bắt buộc. Bạn nên cân nhắc xem có nên triển khai thông số mới hay không, bằng cách xem xét lời khuyên pháp lý, các quy định có liên quan và hướng dẫn hiện hành của cơ quan quản lý. Kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2024, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách triển khai thông số mới có tên là "ivt" thông qua trang web dành cho nhà phát triển Quảng cáo tìm kiếm tuỳ chỉnh AdSense cho web.

Những đối tác chọn triển khai thông số mới thay vì một CMP được chứng nhận có thể bị giảm doanh thu ở EEA và Vương quốc Anh. Nếu không có CMP được Google chứng nhận, có tích hợp với TCF và thông số mới nào được sử dụng, thì các sản phẩm dành cho nhà xuất bản quảng cáo Tìm kiếm của chúng tôi sẽ không phân phát quảng cáo nào. Xin nhắc lại rằng kể từ tháng 11 năm 2023, chúng tôi đã bắt đầu quá trình ngừng phân phát quảng cáo được cá nhân hoá.

Tiến trình triển khai

 • Từ tháng 5 năm 2023 trở đi: Google đã bắt đầu quy trình chứng nhận những CMP hợp tác với các đối tác xuất bản của chúng tôi. Google sẽ hợp tác với các CMP để chứng nhận họ dựa trên các tiêu chí chứng nhận.
 • Kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2024: Ngoài Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu, những nhà xuất bản và nhà phát triển sử dụng Google AdSense, Ad Manager hoặc AdMob sẽ phải sử dụng một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) được Google chứng nhận và có tích hợp với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của Cục Quảng cáo tương tác (IAB) khi phân phát quảng cáo cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu hoặc Vương quốc Anh. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về tiến trình triển khai.

Các bước tiếp theo

 • Nhà xuất bản đã hợp tác với một CMP: Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, những nhà xuất bản hiện đang hợp tác với một CMP cần chủ động trao đổi với nhà cung cấp của họ về quy trình chứng nhận này. 
 • Nhà xuất bản có CMP của riêng mình: Những nhà xuất bản có CMP của riêng mình có thể đăng ký hoàn tất quy trình chứng nhận cho CMP của họ. Tìm hiểu thêm về quy trình chứng nhận cho CMP
 • Nhà xuất bản cần tìm một CMP: Đối với những nhà xuất bản đang muốn tìm một đối tác CMP mới, họ có thể cân nhắc danh sách các CMP được Google chứng nhận ở trên. Chúng tôi sẽ thường xuyên bổ sung các CMP khác khi họ được chứng nhận.
 • Nhà xuất bản đang sử dụng thông báo theo quy định của Châu Âu trong thẻ Quyền riêng tư và thông báo của Google: Nhà xuất bản nên cân nhắc giải pháp CMP nào phù hợp nhất với họ. Để hỗ trợ nhà xuất bản, thông báo theo quy định của Châu Âu dành cho nhà xuất bản Ad Manager, AdSense và AdMob trong thẻ Quyền riêng tư và thông báo sẽ được chứng nhận theo yêu cầu mới về TCF. Tìm hiểu thêm về việc hỗ trợ và tích hợp Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR) trong thẻ Quyền riêng tư và thông báo với TCF
  • Nhà xuất bản ứng dụng: Ngoài các tính năng nêu trên, Google còn cung cấp SDK Nền tảng thông báo cho người dùng (UMP) cho nhà xuất bản ứng dụng. Tìm hiểu thêm về cách thêm SDK Nền tảng thông báo cho người dùng (UMP) của Google vào các ứng dụng của bạn (Ad Manager, AdMob) và cách tạo thông báo theo quy định của Châu Âu cho các ứng dụng (Ad Manager, AdMob). 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính