Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thông tin tổng quan và hướng dẫn về Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Yêu cầu mới của Google về việc quản lý sự đồng ý khi phân phát quảng cáo ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh (đối với nhà xuất bản)

Kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2024, những nhà xuất bản và nhà phát triển đang dùng Google AdSense, Ad Manager hoặc AdMob sẽ phải sử dụng một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) đã được Google chứng nhận và có tích hợp với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của Cục Quảng cáo tương tác (IAB) khi phân phát quảng cáo cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu hoặc Vương quốc Anh.

Vui lòng xem xét thông tin sau đây để nắm được yêu cầu mới này, tiến trình triển khai những thay đổi này và những việc mà nhà xuất bản có thể làm để chuẩn bị sẵn sàng.

Yêu cầu mới đối với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của Cục Quảng cáo tương tác (IAB)

Nhà xuất bản sẽ cần đảm bảo rằng họ đang hợp tác với một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) được Google chứng nhận khi phân phát quảng cáo cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu hoặc Vương quốc Anh. Những CMP do Google chứng nhận đã được Google đánh giá dựa trên các tiêu chí chứng nhận của Google, tập trung vào việc tuân thủ TCF. Kể từ giờ, thông qua bản đặc tả chế độ Đồng ý bổ sung của mình, Google sẽ hỗ trợ trường hợp nhà xuất bản đang sử dụng TCF cũng hợp tác với những nhà cung cấp công nghệ quảng cáo chưa được đăng ký với TCF. Khi đánh giá CMP, chúng tôi sẽ kiểm tra xem những CMP hỗ trợ bản đặc tả chế độ Đồng ý bổ sung có thể thực hiện đúng như vậy hay không.  Nếu một CMP đáp ứng các tiêu chí chứng nhận của Google dựa trên kết quả đánh giá, thì CMP đó sẽ được đưa vào danh sách CMP được Google chứng nhận. Google không kiểm tra CMP về mặt tuân thủ đầy đủ TCF hoặc luật hiện hành về quyền riêng tư.

Ngoài ra, xin lưu ý những điều sau:

 • Hành vi dự phòng: Nếu một đối tác không chọn sử dụng một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) được chứng nhận, thì sẽ không có quảng cáo được cá nhân hoá nào đủ điều kiện phân phát ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và/hoặc Vương quốc Anh. Lưu lượng truy cập thông qua một CMP được chứng nhận sẽ tiếp tục đủ điều kiện để phân phát quảng cáo được cá nhân hoá hoặc quảng cáo không được cá nhân hoá (NPA).

Nếu bạn đang hợp tác với một CMP chưa có tên trong danh sách CMP được Google chứng nhận sau đây, vui lòng liên hệ với CMP đó để tìm hiểu xem họ có ý định tham gia chương trình chứng nhận hay không.

Vào năm 2020, chúng tôi đã tích hợp các hệ thống quảng cáo của mình với TCF. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của Cục Quảng cáo tương tác (IAB) và về việc tích hợp của AdSense trong bài viết trên trung tâm trợ giúp tích hợp nhà xuất bản của chúng tôi. Yêu cầu mới về TCF của IAB là sự tiếp nối cam kết của chúng tôi trong năm 2020 về việc hỗ trợ các nỗ lực của ngành nhằm quản lý tính minh bạch cho người dùng và sự đồng ý của họ thông qua một khuôn khổ chuẩn hoá.

CMP được Google chứng nhận

Chúng tôi vẫn tiếp tục chứng nhận CMP. Nhà xuất bản nên thường xuyên kiểm tra danh sách này.

Hướng dẫn về thông tin trong danh sách này

 • CMP được chứng nhận: Tên của CMP đã được Google chứng nhận.
 • Mã CMP theo TCF: Giá trị nhận dạng do Cục Quảng cáo tương tác (IAB) chỉ định riêng cho một CMP đã được xác thực theo Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF).
 • Nền tảng: Những môi trường trong đó CMP cung cấp dịch vụ hỗ trợ và đã được Google chứng nhận.

Danh sách CMP được Google chứng nhận

g
CMP được chứng nhận Mã CMP theo TCF Nền tảng
1&1 Mail & Media GmbH CMP (Private)167Web và ứng dụng
Adevinta Spain S.L.U. CMP (Private)129Web
AdMetricsPro CMP77Web
Admiral CMP9Web
AdOcean CMP104Web và ứng dụng
Adtelligent Inc. CMP396Web
Alma CMP (Private)84Web và ứng dụng
ALPRED SL CMP (Private)237Web và ứng dụng
Autoscout24 CMP (Private)397Web và ứng dụng
Axel Springer Deutschland GmbH CMP (Private)345Web và ứng dụng
Borlabs Cookie CMP323Web
BurdaForward GmbH CMP (Private)35Web và ứng dụng
CCM19 CMP343Web
CHEQ Privacy CMP224Web
CIVIC COMPUTING LTD CMP259Web
Clickio CMP63Web
Commanders Act CMP90Web và ứng dụng
Complianz CMP332Web
Consentmanager CMP31Web và ứng dụng
Cookie Information CMP162Web
Cookie Script CMP374Web
Cookiebot CMP134Web và ứng dụng
CookieHub CMP354Web
CookieYes CMP401Web
Dailymotion CMP (Private)105Web
Didomi CMP7Web và ứng dụng
DPG Media CMP (Private)411Web
Easybrain CMP (Private)350Ứng dụng
Ebay CMP (Private)125Web và ứng dụng
Ethyca Inc CMP407Web
Ezoic CMP299Web
Farlex CMP (Private)282Web
FastCMP388Web
FunCorp CMP (Private)327Ứng dụng
Giải pháp quản lý sự đồng ý của Google300Web và ứng dụng
Gravito CMP302Web và ứng dụng
Grupa RMF CMP (Private)330Web
Healthline CMP (Private)227Web
illow CMP406Web
Impala CMP303Web và ứng dụng
InMobi Choice CMP10Web và ứng dụng
Interia CMP (Private)231Web và ứng dụng
Iubenda CMP123Web và ứng dụng
Kayak Software Corporation CMP (Private)413Web
Ketch CMP340Web
Kleinanzeigen CMP (Private)309Web và ứng dụng
Lawwwing CMP405Web
Learnings CMP387Ứng dụng
Liveramp CMP3Web và ứng dụng
Mediavine CMP46Web
mobile.de CMP (Private)306Web và ứng dụng
My Agile Privacy CMP403Web
NitroPay CMP242Web
One Consent CMP273Ứng dụng
Onesecondbefore B.V. CMP355Web
Onetrust / Cookiepro CMP28Web và ứng dụng
OptAd360 CMP305Web
Osano CMP279Web
Outfit7 CMP (Private)348Web
Paruvendu CMP (Private)222Web
PrivacyPillar CMP335Web
Pubtech CMP352Web
RCS CMP218Web
Real Cookie Banner CMP367Web
Setupad CMP379Web
Seven.One Entertainment Group GmbH CMP (Private)318Web và ứng dụng
Seznam.cz CMP247Web
SFBX CMP2Web và ứng dụng
Sibbo CMP76Web và ứng dụng
Sirdata CMP92Web
Snigel Adconsent CMP229Web
Sourcepoint Dialogue CMP6Web và ứng dụng
Traffective CMP21Web và ứng dụng
Transcend CMP399Web
Tri-table Sp. z o.o. CMP61Web
TRUENDO CMP304Web
Trustarc CMP47Web
Uniconsent CMP68Web và ứng dụng
UserCentrics CMP5Web và ứng dụng
Viber Media CMP (Private)171Ứng dụng
WebAds CMP236Web
wetter.com GmbH CMP (Private)329Ứng dụng
Yahoo EMEA CMP (Private)14Web và ứng dụng

Tiến trình triển khai

 • Từ tháng 5 năm 2023 trở đi: Google đã bắt đầu quy trình chứng nhận những CMP hợp tác với các đối tác xuất bản của chúng tôi. Google sẽ hợp tác với các CMP để chứng nhận họ dựa trên các tiêu chí chứng nhận.
 • Từ giờ cho đến cuối năm nay: Ngoài Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu, những nhà xuất bản và nhà phát triển đang sử dụng Google AdSense, Ad Manager hoặc AdMob sẽ bắt buộc phải sử dụng một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) đã được Google chứng nhận và đã tích hợp với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của IAB khi phân phát quảng cáo cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu hoặc Vương quốc Anh. Từ giờ cho đến cuối năm nay, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về tiến trình triển khai.

Các bước tiếp theo

 • Nhà xuất bản đã hợp tác với một CMP: Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, những nhà xuất bản hiện đang hợp tác với một CMP cần chủ động trao đổi với nhà cung cấp của họ về quy trình chứng nhận này. 
 • Nhà xuất bản có CMP của riêng mình: Những nhà xuất bản có CMP của riêng mình có thể đăng ký để cho chúng tôi biết họ muốn hoàn thành quy trình chứng nhận cho CMP của họ. Tìm hiểu thêm về quy trình chứng nhận cho CMP.
 • Nhà xuất bản cần tìm một CMP: Đối với những nhà xuất bản đang muốn tìm một đối tác CMP mới, trong những tuần sắp tới, chúng tôi sẽ cung cấp danh sách CMP được Google chứng nhận.
 • Nhà xuất bản đang sử dụng thông báo yêu cầu đồng ý của người dùng theo GDPR (Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu) trong thẻ Quyền riêng tư và thông báo của Google: Chúng tôi khuyến khích nhà xuất bản cân nhắc giải pháp CMP nào là phù hợp nhất với họ. Để hỗ trợ nhà xuất bản, thông báo yêu cầu đồng ý của người dùng theo GDPR dành cho nhà xuất bản trên Ad Manager, AdSense và AdMob trong thẻ Quyền riêng tư và thông báo sẽ được chứng nhận theo yêu cầu mới về TCF. Tìm hiểu thêm về việc hỗ trợ và tích hợp GDPR trong thẻ Quyền riêng tư và thông báo với TCF
  • Nhà xuất bản ứng dụng: Ngoài các tính năng nêu trên, Google còn cung cấp SDK Nền tảng thông báo cho người dùng (UMP) cho nhà xuất bản ứng dụng. Tìm hiểu thêm về cách thêm SDK Nền tảng thông báo cho người dùng (UMP) của Google vào các ứng dụng của bạn (Ad Manager, AdMob) và tạo thông báo theo GDPR cho ứng dụng (Ad Manager, AdMob). 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
12558678761512712399
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157