Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thông tin tổng quan và hướng dẫn về Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Khắc phục lỗi vi phạm Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu (EU)

Theo phiên bản cập nhật của Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải công bố một số thông tin nhất định cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh, đồng thời phải có được sự đồng ý của họ để sử dụng cookie hoặc phương pháp lưu trữ cục bộ khác khi pháp luật yêu cầu, cũng như để thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân cho hoạt động cá nhân hoá quảng cáo. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR).

Bài viết này giải đáp một số thắc mắc thường gặp nhất liên quan đến quy trình kiểm tra theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu. Để tìm hiểu thêm về chính sách này, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp cho Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu.

Mở rộng tất cả  Thu gọn tất cả

Câu hỏi thường gặp

Tôi nhận được email về việc tuân thủ Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu. Điều đó có nghĩa là gì?

Bạn phải nhận được sự đồng ý hợp lệ về mặt pháp lý của người dùng cuối để:

 • sử dụng cookie hay bộ nhớ cục bộ khác khi pháp luật yêu cầu; và
 • thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân để cá nhân hoá quảng cáo.

Khi yêu cầu sự đồng ý, bạn phải:

 • lưu giữ hồ sơ về sự đồng ý mà người dùng cuối đã cung cấp; và
 • cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho người dùng cuối về cách rút lại sự đồng ý.

Chính sách của chúng tôi yêu cầu bạn nêu rõ những bên sẽ nhận được dữ liệu cá nhân của người dùng cuối khi họ sử dụng một sản phẩm của Google. Chính sách này cũng yêu cầu bạn trình bày thông tin một cách rõ ràng và dễ thấy về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng cuối. Chúng tôi đã công bố thông tin về cách Google sử dụng thông tin. Để tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến cách Google sử dụng dữ liệu, bạn nên cung cấp đường liên kết đến trang đó của Google. 

Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu yêu cầu bạn phải xác định rõ từng bên mà bạn sẽ chia sẻ dữ liệu. Do đó, cho dù sử dụng một nhóm các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo tự chọn hay sử dụng nhóm các nhà cung cấp thường dùng, bạn đều phải liệt kê các nhà cung cấp này cho người dùng. Bạn có thể xem các chế độ kiểm soát này cũng như danh sách nhà cung cấp công nghệ quảng cáo trong tài khoản Ad Manager, AdSense hoặc AdMob. Tìm hiểu thêm về những nhà cung cấp công nghệ quảng cáo 

Để biết thêm thông tin về những lỗi phổ biến khi triển khai cơ chế lấy sự đồng ý, hãy tham khảo danh sách này.

Email "Tuân thủ Chính sách của Google về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu" có chính thống không?
Có, nếu bạn nhận được email từ địa chỉ "publisher-policy-no-reply@google.com", thì tức là các trang web hoặc ứng dụng nêu trong tệp văn bản đính kèm không tuân thủ Chính sách của chúng tôi, theo hiểu biết của chúng tôi về việc tuân thủ GDPR dựa trên hướng dẫn của Cơ quan bảo vệ dữ liệu (DPA) của Liên minh Châu Âu và/hoặc Vương quốc Anh. Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ddp-gdpr-escalations@google.com.
Tôi nhận được email về việc tuân thủ Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu. Tôi nên làm gì tiếp theo?
Bạn cần đảm bảo (các) trang web hoặc ứng dụng nêu trong email đó tuân thủ Chính sách của chúng tôi. Danh sách kiểm tra sau đây có thể giúp bạn tránh những lỗi phổ biến khi triển khai cơ chế yêu cầu sự đồng ý:
 • Bạn đã giải thích cho người dùng cách bạn sử dụng dữ liệu cá nhân của họ nếu họ cho phép bạn thu thập những dữ liệu đó trên trang web/ứng dụng của bạn chưa? Ví dụ: họ có biết rằng dữ liệu cá nhân của họ sẽ được dùng để cá nhân hoá quảng cáo không? Họ có biết rằng bạn có thể dùng cookie cho các quảng cáo được cá nhân hoá và không được cá nhân hoá hay không?
 • Bạn đã kiểm tra để đảm bảo trang web/ứng dụng của bạn hiện thông báo yêu cầu đồng ý cho người dùng tại các quốc gia thuộc Khu vực kinh tế Châu Âu khi họ truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn chưa?
 • Thông báo yêu cầu đồng ý của bạn có dễ đọc và dễ thấy không? (ví dụ: thông báo yêu cầu đồng ý của bạn có đề cập đến "cookie", "dữ liệu" hoặc "thông tin" trong lớp đầu tiên không?)
 • Người dùng có được cung cấp lựa chọn nào để xác nhận sự đồng ý không? (ví dụ:  nhấp vào nút "OK" hoặc nút "Tôi đồng ý")
 • Bạn đã công bố cho người dùng về những bên thứ ba có quyền truy cập vào dữ liệu người dùng mà bạn thu thập trên trang web/ứng dụng của mình (bao gồm cả Google) hay chưa?
 • Bạn đã thông báo cho người dùng về cách Google sử dụng dữ liệu cá nhân của họ khi họ đồng ý trên trang web hoặc ứng dụng của bạn chưa? (ví dụ: bằng cách cung cấp đường liên kết đến trang web Quyền riêng tư và điều khoản của Google)? Bạn đã thông báo về cách các bên thứ ba khác sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng chưa?
 • Trong trường hợp bạn chỉ kiếm tiền bằng Quảng cáo không được cá nhân hoá, bạn đã kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của người dùng về việc sử dụng cookie và dữ liệu khác lưu trữ trên thiết bị (như mã nhận dạng thiết bị di động) khi pháp luật yêu cầu hay chưa? Vui lòng lưu ý rằng các quảng cáo không được cá nhân hoá mà chúng tôi phân phát trên các trang web vẫn cần cookie thì mới hoạt động được.
 • Nếu bạn chỉ kiếm tiền bằng quảng cáo bị hạn chế thông qua các lượt hiển thị trên Ad Manager và AdMob, thì ngoài việc tắt chế độ thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân để cá nhân hoá quảng cáo, Google cũng sẽ không truy cập vào cookie, mã nhận dạng người dùng hay bộ nhớ cục bộ tương tự lưu trữ trên thiết bị của người dùng cuối. Xin lưu ý rằng các công nghệ phân phát quảng cáo (thẻ JavaScript và/hoặc mã SDK của chúng tôi) vẫn sẽ được lưu vào bộ nhớ đệm hoặc được cài đặt trong quá trình hoạt động thông thường của trình duyệt và hệ điều hành trên thiết bị di động của người dùng. Tính năng này không dùng cookie hay những dữ liệu cục bộ khác được nêu trong Chính sách của Google về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu, nghĩa là chính sách này cho phép bạn dùng tính năng này ngay cả khi chưa yêu cầu người dùng cuối đồng ý hoặc đã bị họ từ chối. Bạn nên tự đánh giá các nghĩa vụ tuân thủ của mình (bao gồm cả việc đưa ra thông báo bắt buộc và lấy sự đồng ý), dựa trên luật địa phương trong khu vực tài phán của bạn. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp Ad ManagerTrung tâm trợ giúp AdMob để biết thêm thông tin chi tiết về tính năng này.
 • Trong trường hợp sử dụng một CMP được Cục Quảng cáo tương tác (IAB) chứng nhận, bạn đã liệt kê "Sản phẩm quảng cáo của Google" trong danh sách nhà cung cấp hay chưa?
Google có thể xem xét thông báo yêu cầu đồng ý của tôi để xác nhận thông báo đó đầy đủ không?
Chúng tôi không thể xác thực các thông báo yêu cầu đồng ý có tuân thủ GDPR (Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu) hay không vì mỗi công ty lại có trường hợp sử dụng riêng, có thể khác với những yêu cầu cốt lõi trong chính sách của chúng tôi. Và những yêu cầu cốt lõi trong chính sách của chúng tôi chỉ phản ánh những nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm của Google. Bạn nên tham khảo ý kiến của bộ phận pháp chế của mình về việc tuân thủ GDPR.
Tôi không có Nền tảng quản lý sự đồng ý. Tôi có những lựa chọn nào?
Các đối tác có thể cân nhắc tự xây dựng giải pháp yêu cầu sự đồng ý của riêng mình bằng cách sử dụng công cụ Quyền riêng tư và thông báo hoặc sử dụng một giải pháp CMP của bên thứ ba. Nếu sử dụng một CMP có sẵn, các đối tác nên tham khảo ý kiến của bộ phận pháp chế của họ để có được một giải pháp yêu cầu sự đồng ý phù hợp với tình huống riêng, cũng như đảm bảo rằng giải pháp này cho phép họ điều chỉnh để phản ánh tình huống đó.
Bạn cũng có thể dùng các tài nguyên có sẵn bên ngoài để chọn nhà cung cấp CMP phù hợp, trong đó có danh sách những CMP đã đăng ký theo Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý của IAB. Xin lưu ý rằng danh sách này chưa liệt kê tất cả CMP hiện có và việc sử dụng các CMP này cũng không đảm bảo bạn sẽ tuân thủ Chính sách của Google về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu vì điều này còn phụ thuộc vào thông báo yêu cầu đồng ý mà người dùng nhận được. (Để được hướng dẫn thêm, vui lòng tham khảo danh sách kiểm tra dành cho đối tác để tránh những sai lầm phổ biến khi triển khai cơ chế yêu cầu sự đồng ý).
Làm cách nào để thông báo chính xác về việc bên thứ ba nào cũng sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu người dùng mà tôi thu thập trên (các) trang web hoặc ứng dụng của mình?
Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu yêu cầu bạn phải xác định rõ từng bên mà bạn sẽ chia sẻ dữ liệu (kể cả Google). Do đó, cho dù sử dụng một nhóm nhà cung cấp công nghệ quảng cáo tự chọn hay sử dụng nhóm nhà cung cấp thường dùng, bạn đều phải liệt kê các nhà cung cấp này cho người dùng. Bạn có thể xem các chế độ kiểm soát này cũng như danh sách nhà cung cấp công nghệ quảng cáo trong tài khoản Ad Manager, AdSense hoặc AdMob.
Tôi nhận được hướng dẫn bằng văn bản của Cơ quan bảo vệ dữ liệu ở địa phương cho biết rằng phương pháp hiện tại của tôi đáp ứng yêu cầu của họ về việc tuân thủ GDPR (Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu).
Nếu Cơ quan bảo vệ dữ liệu (DPA) ở địa phương đã gửi cho bạn hướng dẫn bằng văn bản, vui lòng chia sẻ với chúng tôi thông tin chi tiết bằng cách liên hệ theo địa chỉ ddp-gdpr-escalations@google.com.
Tôi cần hỏi thêm về Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu.
Bạn có thể tham khảo trang Trợ giúp chính sách để biết thêm thông tin về việc tuân thủ Chính sách của Google, hãy liên hệ với đại diện của Google hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ddp-gdpr-escalations@google.com. Bạn cũng nên tham khảo ý kiến của bộ phận pháp chế về việc tuân thủ GDPR và chính sách của Google.
Tôi có thể làm gì để tránh bị loại bỏ cookie mà không có sự đồng ý của người dùng?
Để đảm bảo cookie quảng cáo của Google không được đặt trước khi nhận được sự đồng ý của người dùng, bạn nên làm việc với nhà cung cấp nền tảng quản lý sự đồng ý ("CMP").
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Google, như tài liệu dành cho nhà phát triển sau đây về sản phẩm có liên quan của Google:

Ad Manager

AdSense

AdSense cho Tìm Kiếm

Các tính năng quảng cáo của Google Analytics

Tài nguyên khác

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2263965731005959414
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157