Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thông tin tổng quan và hướng dẫn về Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Gửi yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hóa đến người mua đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB) của bên thứ ba

Kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2022, Google sẽ bắt đầu gửi yêu cầu giá thầu đối với các yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hoá và ở chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế đến những bên đặt giá thầu bên thứ ba theo thời gian thực.

Trung tâm trợ giúp này sẽ được cập nhật định kỳ để đảm bảo bạn luôn nắm được thông tin mới nhất.

Quảng cáo không được cá nhân hoá là những quảng cáo không dựa trên hành vi trước đây của người dùng. Những quảng cáo này được nhắm mục tiêu bằng thông tin theo bối cảnh (bao gồm cả nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý tương đối dựa trên vị trí hiện tại) và nội dung trên trang web hoặc ứng dụng hiện tại. Google không cho phép tất cả các kiểu nhắm mục tiêu theo đối tượng dựa trên mối quan tâm, kể cả nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học.

AdSense cung cấp các công cụ để giúp bạn tôn trọng các lựa chọn ưu tiên của người dùng và hỗ trợ bạn tuân thủ quy định của địa phương:

  • Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.2 của Cục Quảng cáo tương tác (IAB): Chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý chứa thông tin về những đối tác quảng cáo mà một người dùng đã đồng ý. Tìm hiểu thêm về TCF phiên bản 2.2 và quảng cáo không được cá nhân hoá
  • Quy định của Châu Âu: Bạn có thể chọn quảng cáo không được cá nhân hoá đối với những yêu cầu quảng cáo bắt nguồn ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thuỵ Sĩ bằng cách gắn thẻ yêu cầu quảng cáo là không được cá nhân hoá hoặc đặt chế độ quảng cáo không được cá nhân hoá cho tài khoản của bạn trong phần cài đặt quy định của Châu Âu trên trang Quyền riêng tư và thông báo. Nhấp vào Quyền riêng tư và thông báo và sau đó Quy định của Châu Âu và sau đó Cài đặt để truy cập vào phần cài đặt. Khi phát hiện thấy một chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý hợp lệ, Google sẽ xử lý yêu cầu quảng cáo đó theo như mô tả trong bài viết Quy trình tích hợp với TCF phiên bản 2.2 của IAB dành cho nhà xuất bản.
  • Đạo luật về quyền riêng tư của California (CPRA): Bạn có thể hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu đối với yêu cầu quảng cáo bằng cách gắn thẻ yêu cầu quảng cáo đó để áp dụng chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế, hoặc thiết lập để tài khoản của bạn xử lý dữ liệu bị hạn chế theo các chế độ cài đặt liên quan đến CPRA trên trang Quyền riêng tư và thông báo. Hãy nhấp vào Quyền riêng tư và thông báo và sau đó CPRA và sau đó Cài đặt để truy cập vào phần cài đặt.

Khi không phát hiện thấy một chuỗi TC hợp lệ, Google có thể xử lý những yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hoá bắt nguồn từ các khu vực khác nhau theo những cách khác nhau:

  • EEA, Vương quốc Anh, Thuỵ Sĩ và California: Bạn có thể sử dụng các quy định của Châu Âu và chế độ cài đặt liên quan đến Đạo luật về quyền riêng tư của California (CPRA) trên trang Quyền riêng tư và thông báo để chọn những đối tác sẽ nhận được các yêu cầu quảng cáo theo chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế và không được cá nhân hoá ở những khu vực này. Các chế độ cài đặt này sẽ áp dụng cho cả yêu cầu quảng cáo được cá nhân hoá và không được cá nhân hoá, nếu bạn đã cho phép quảng cáo được cá nhân hoá.
  • Brazil: Đối với những yêu cầu quảng cáo bắt nguồn từ Brazil, tất cả yêu cầu giá thầu sẽ được gửi đến những người đặt giá thầu trong danh sách Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo đủ điều kiện theo Luật chung về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân (LGPD).
  • Những khu vực khác: Yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hoá không bắt nguồn từ những khu vực nêu trên sẽ được gửi đến tất cả người đặt giá thầu theo những biện pháp bảo vệ khác.

Các yêu cầu giá thầu không được cá nhân hóa gửi đến người đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB) của bên thứ ba sẽ được gắn nhãn bằng các tín hiệu quyền riêng tư phù hợp, và giá trị nhận dạng người dùng (như google_user_id, hosted_match_data, mọi mã nhận dạng cho quảng cáo trên thiết bị và session_id) sẽ bị xóa khỏi các yêu cầu giá thầu cho quảng cáo không được cá nhân hóa. Những tín hiệu khác được dùng để nhắm mục tiêu hoặc phát hiện lưu lượng truy cập không hợp lệ (như user_agent hoặc địa chỉ IP bị rút ngắn) sẽ vẫn được gửi. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu giá thầu không được cá nhân hóa

Trường hợp ngoại lệ

  • Những quảng cáo được dành cho trẻ em sẽ không đủ điều kiện để gửi đến người đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB) của bên thứ ba. Ví dụ: Những yêu cầu quảng cáo được gắn thẻ childDirectedTreatment hoặc underAgeOfConsent

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính