Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Khắc phục sự cố trong khi triển khai TCF phiên bản 2.0

Cục Quảng cáo tương tác (IAB) Châu Âu đã hoàn thiện phiên bản 2.0 của Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TFC) do IAB Tech Lab và các công ty thành viên tương trợ phát triển. Google hiện đã hỗ trợ đầy đủ TCF phiên bản 2.0.

Để nhà xuất bản có thời gian khắc phục các lỗi và cấu hình sai liên quan đến việc triển khai Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0 của IAB Châu Âu, Google sẽ cung cấp cho nhà xuất bản một bản báo cáo về lỗi mà Google đã phát hiệnthời gian ân hạn 150 ngày để khắc phục lỗi.


Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy nhiều thông tin hơn về cách xử lý các lỗi triển khai TCF phiên bản 2.0, bao gồm:


Hướng dẫn đã cập nhật

Thông tin cập nhật

Cách khắc phục các lỗi thường gặp

Bạn có thể khắc phục một số lỗi thường gặp nhất trên Ad Manager, AdSense và AdMob bằng cách làm những việc sau:

Cân nhắc việc lấy lại sự đồng ý của người dùng bằng các chuỗi TC không dùng để kiếm tiền
(Lỗi 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 và 6.1)

(Các) lỗi liên quan

Lỗi 1.1. Hướng dẫn này cũng có thể áp dụng cho các lỗi 3.14.1, 5.1, 5.2 và 6.1.

Hướng dẫn đã cập nhật

Hãy cân nhắc việc lấy lại sự đồng ý của người dùng.

Lý do

Nhà xuất bản sẽ hưởng lợi từ việc lấy lại sự đồng ý nếu trước đó họ đã sử dụng chuỗi ngoài phạm vi, chuỗi toàn phạm vi, mã CMP không hợp lệ (từ thử nghiệm), mã GVL không hợp lệ (từ thử nghiệm) hoặc không có sự đồng ý phù hợp từ Google với tư cách là nhà cung cấp tại một số thời điểm trong quá trình triển khai.

Lỗi 1.1, 1.2, 1.3: Điều quan trọng là bạn phải kiểm tra xem các lỗi này có đại diện cho một khối lượng lưu lượng truy cập đáng kể hay không. Nếu có, hãy cân nhắc khả năng có vấn đề từ phía CMP và đảm bảo rằng Google được cấp sự đồng ý cho những mục đích cần thiết cũng như xuất hiện trong danh sách nhà cung cấp được cấp sự đồng ý VÀ lợi ích chính đáng (mã nhà cung cấp 755).

Thông số kỹ thuật của IAB

Theo thông số kỹ thuật của IAB, CMP có thể lưu chuỗi đồng ý vào bộ nhớ đệm trong 13 tháng.

Một số CMP trước đây lưu giữ ngày đồng ý đầu tiên và gia hạn ngày đó; điều này là không đúng. Ngày đồng ý phải luôn là ngày mới của một chuỗi đồng ý nhất định.
Đề xuất: Hãy để CMP của bạn trả về các lệnh gọi từ AddEventHandler trong khoảng 500 mili giây
(Lỗi 2.1a, 2.1b, 2.2a, 2.2b, và 2.2c)

(Các) lỗi liên quan

Lỗi 2.1a. Hướng dẫn này cũng có thể áp dụng cho lỗi 2.1b, 2.2a, 2.2b và 2.2c.

Hướng dẫn đã cập nhật

Mặc dù không còn yêu cầu về thời gian chờ, nhưng các CMP vẫn nên xem xét kỹ việc triển khai của họ để đảm bảo họ trả lời ngay lập tức các lệnh gọi tới AddEventListener getTCData

Nếu một CMP không phản hồi, yêu cầu có thể không dùng để kiếm tiền được.

Lý do

Google tuân thủ thông số kỹ thuật của IAB, trong đó nhấn mạnh rằng CMP nên trả lời ngay lập tức cho hàm AddEventListener. Nếu CMP không phản hồi ngay lập tức, yêu cầu có thể không dùng để kiếm tiền được.

Ngoài ra, các phản hồi của CMP là một phần của chuỗi sự kiện ảnh hưởng đến việc yêu cầu quảng cáo có được gửi sớm hay không. Việc rút ngắn thời gian từ lúc tải trang đến lúc có kết quả yêu cầu quảng cáo sẽ giúp nhà xuất bản mất ít lượt hiển thị hơn. 

Thông số kỹ thuật của IAB

Thông số kỹ thuật hiện hành của IAB: Thông số kỹ thuật AddEventListener của IAB (trên GitHub)

Lệnh gọi lại AddEventListener sẽ được gọi ngay khi đăng ký bằng dữ liệu TC hiện tại, ngay cả khi trạng thái CMP là loading và CMP có dữ liệu TC chưa hoàn chỉnh. Điều này cho phép tập lệnh gọi truy cập vào listenerId đã đăng ký. Hơn nữa, mỗi khi chuỗi TC thay đổi thì lệnh gọi lại sẽ được gọi, trừ khi bị xóa bằng RemoveEventListener.

Báo cáo lỗi

Chúng tôi sẽ thông báo cho nhà xuất bản trong giao diện người dùng của sản phẩm nếu phát hiện có vấn đề với chuỗi TC có liên quan đến một hoặc nhiều trang web hoặc ứng dụng của họ. Trên trang "Sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu" trong tài khoản của mình, nhà xuất bản gặp lỗi có thể nhấp vào Tải báo cáo lỗi TCF xuống để tải báo cáo chi tiết về các lỗi đã được phát hiện trong 7 ngày qua.

Báo cáo này chỉ có sẵn nếu các lỗi đã được phát hiện trong 7 ngày qua.
Cách truy cập vào trang "Sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu" và báo cáo lỗi TCF: 
  • Ad Manager: Nhấp vào Quản trị và sau đó Sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu.
  • AdMob và AdSense: Nhấp vào Chế độ kiểm soát chặn và sau đó Sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu.

Báo cáo sẽ chứa các thông tin sau về từng lỗi đã phát hiện: 

  • Miền/MobileAppID: Trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động bị định cấu hình sai.
  • Đường dẫn đơn vị quảng cáo: Đơn vị quảng cáo liên quan đến lỗi.
  • Mã lỗi: Mã được gán cho lỗi. 
  • Số lỗi: Số lượng truy vấn có chứa lỗi đã quan sát được trong tuần trước.
  • Ngày phát hiện gần nhất: Ngày gần đây nhất mà lỗi được phát hiện. 

Nhà xuất bản có thể sử dụng các mã lỗi được liệt kê trong báo cáo để tìm các hành động nên làm trong bảng khắc phục sự cố dưới đây và sửa lỗi.

Khắc phục sự cố

Để giúp nhà xuất bản khắc phục tính năng tích hợp TCF phiên bản 2.0 của IAB bị định cấu hình sai, chúng tôi đã tập hợp các bảng sau (gồm những loại lỗi phổ biến nhất về chuỗi TC, cũng như các nội dung đề xuất để khắc phục sự cố tương ứng).

Hãy sử dụng các bảng sau để tìm hiểu các vấn đề xảy ra ở cấp yêu cầu quảng cáo, cũng như phương thức hoạt động tương ứng của hệ thống.

Trường hợp cấp sự đồng ý nhưng có giới hạn

Các trường hợp 1.1 và 1.3 luôn dẫn đến việc yêu cầu quảng cáo bị loại bỏ và không được thực hiện. Trường hợp 1.2 sẽ không như vậy. Hệ thống sẽ luôn ưu tiên khắc phục cả ba trường hợp này so với lỗi cấu hình sai, ngay cả khi một yêu cầu nhất định có nhiều lỗi.

Trường hợp Mô tả Hành động nên làm
1.1 Google không được cấp sự đồng ý và lợi ích chính đáng với tư cách là một nhà cung cấp. Yêu cầu quảng cáo bị loại bỏ và không được thực hiện. Xác nhận xem người dùng có cố ý từ chối Google với tư cách là nhà cung cấp, đã xảy ra lỗi triển khai CMP hoặc có các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản hay không.
1.2 Không có sự đồng ý cho Mục đích 1 đối với các quốc gia ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh.

Xác nhận xem liệu người dùng có cố ý không cho phép Mục đích 1 hay không, hay có phải là do lỗi triển khai CMP hay không.

Các nhà xuất bản ở Đức phải đảm bảo rằng họ sẽ đặt chính xác các trường PublisherCCPurposeOneTreatment nếu họ không yêu cầu sự đồng ý của người dùng.
1.3 Có sự đồng ý cho Mục đích 1, nhưng thiếu cơ sở pháp lý cho Quảng cáo cơ bản. Yêu cầu quảng cáo bị loại bỏ và không được thực hiện.

Xác nhận xem liệu người dùng có cố ý từ chối lợi ích chính đáng vì các mục đích khác hay không, hay có phải là do lỗi triển khai CMP hay không.

Định cấu hình sai

Yêu cầu quảng cáo sẽ không được thực hiện nếu đang có lỗi cấu hình sai.

Lỗi Mô tả Hành động nên làm
2.1a Thẻ hoặc SDK không nhận được chuỗi TC do trạng thái CMP đang là stub, loading hoặc error.

Nếu bạn đang gọi hàm yêu cầu quảng cáo theo cách thủ công, hãy nhớ phản hồi các mã getTCData TCData.eventStatus = 'tcloaded' HOẶC 'cmpuishown' + 'useractioncomplete'. Điều này cho thấy CMP sẵn sàng cung cấp cho người dùng sự lựa chọn về việc lấy sự đồng ý.

Nếu bạn không gọi hàm yêu cầu quảng cáo theo cách thủ công, hãy làm việc với CMP của bạn để đảm bảo họ hỗ trợ triển khai getTCData và trả về TCData.eventStatus = 'tcloaded' HOẶC 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' để cho biết sự đồng ý của người dùng đã sẵn sàng được sử dụng thông qua API.

2.1b

Cả hai điều kiện đều được đáp ứng:

  • CMP đặt &gdpr=1
  • &gdpr_consent= có trong yêu cầu, nhưng chuỗi TC trống.
Yêu cầu CMP của bạn đảm bảo rằng họ đã triển khai API đúng cách dựa trên thông số kỹ thuật TCF của IAB.
2.2a

Chuỗi TC không phân tích cú pháp được vì chuỗi không được mã hóa base64.

Ví dụ: "2"

CMP (hoặc nhà xuất bản) chỉ nên gửi dữ liệu được mã hóa base64 trong các thông số gdpr_consent=.
2.2b

Chuỗi TC không phân tích cú pháp được do lỗi giải mã.

Ví dụ: Bao gồm số lượng bit không chính xác

CMP phải khắc phục lỗi triển khai chuỗi TC.
2.2c

Chuỗi TC không phân tích cú pháp được do lỗi dữ liệu.

Ví dụ: Dấu thời gian không chính xác, mã nhà cung cấp quá lớn
 

CMP phải khắc phục lỗi triển khai chuỗi TC.

Vấn đề với chuỗi TC

Vấn đề với chuỗi TC có liên quan đến một yêu cầu quảng cáo. Yêu cầu quảng cáo sẽ bị loại bỏ và không được thực hiện.

Lỗi Mô tả Hành động nên làm
3.1 Mã CMP không hợp lệ.

Đảm bảo bạn đang sử dụng CMP đã được IAB xác thực và đặt mã CMP chính xác trong các chuỗi TC.

Nếu một CMP hợp lệ khi chuỗi TC được tạo nhưng sau đó bị IAB xóa, thì bạn cần phải lấy lại sự đồng ý bằng cách sử dụng một CMP hợp lệ.

3.2 Không còn được sử dụng. Ý nghĩa trước đó: Chuỗi TC đã được tạo cách đây hơn 13 tháng. CMP phải xóa chuỗi TC cũ và lấy lại sự đồng ý.
3.3 Chuỗi TC được cập nhật gần nhất cách đây hơn 13 tháng. CMP phải xóa chuỗi TC cũ và lấy lại sự đồng ý.

Cần phải lấy lại sự đồng ý

Cần phải nhận được sự đồng ý từ người dùng. Nếu trước đó bạn đã nhận được sự đồng ý của người dùng từ hơn 13 tháng trước hoặc trước khi Google tham gia GVL thì bạn nên lấy lại sự đồng ý của người dùng. Nếu không, yêu cầu quảng cáo sẽ bị loại bỏ và không được thực hiện.

Lỗi Mô tả Hành động nên làm
4.1 Chuỗi TC được tạo bằng cách sử dụng phiên bản GVL mà Google chưa có tên trong danh sách. Lấy lại sự đồng ý bằng cách sử dụng phiên bản GVL đã cập nhật và hiện đã bao gồm Google.

Toàn phạm vi và ngoài phạm vi

Các vấn đề liên quan đến toàn phạm vi và ngoài phạm vi (Ad Manager, AdMob, AdSense). Quảng cáo sẽ không phân phát nếu chuỗi TC hiển thị “Ngoài phạm vi” hoặc “Toàn phạm vi”.

Lỗi Mô tả Hành động nên làm
5.1 Chuỗi TC cho phép sự đồng ý ngoài phạm vi. Hướng dẫn CMP của bạn xóa các tín hiệu ngoài phạm vi khỏi các chuỗi TC.
5.2 Chuỗi TC toàn phạm vi. Hướng dẫn CMP của bạn cập nhật các chuỗi TC theo dịch vụ.

Quảng cáo tiếp tục phân phát

Hệ thống sẽ tiếp tục phân phát quảng cáo được cá nhân hóa và không được cá nhân hóa dựa trên các chế độ cài đặt hiện tại mà không làm ảnh hưởng đến việc kiếm tiền.

Lỗi Mô tả Hành động nên làm
6.1 Phiên bản chuỗi TC là 1 hoặc 1.1 (chuỗi phiên bản 1.0). CMP phải gửi chuỗi TCF phiên bản 2.0.

Google sẽ xử lý các vấn đề

Khi các vấn đề này xảy ra, Google sẽ tự khắc phục sự cố (khi cần thiết) và tiến hành xử lý TCF như thông thường.

Lỗi Mô tả Hành động nên làm
7.1 gdprApplies không được xác định hoặc được đặt thành giá trị không hợp lệ hoặc không thể đọc được, nhưng có chuỗi TC hợp lệ. Không áp dụng
7.2 Chuỗi TC được tạo bằng phiên bản GVL mới hơn phiên bản hiện tại mà công nghệ phân phát quảng cáo của Google xác định. Không áp dụng
7.3 Một số mục đích, tính năng và/hoặc nhà cung cấp nằm ngoài phạm vi (không xác định). Không áp dụng
7.4 Chuỗi TC có tcf_policy_version cũ hơn GVL mới nhất. CMP phải xóa chuỗi TC cũ và lấy lại sự đồng ý bằng cách sử dụng GVL mới nhất.
7.5

Yêu cầu có &gdpr=1, nhưng hoàn toàn không có thông số &gdpr_consent trong URL yêu cầu.

Không áp dụng
7.6 Mã quốc gia của nhà xuất bản không hợp lệ, nhưng có sự đồng ý cho Mục đích 1.  CMP phải khắc phục lỗi triển khai chuỗi TC.
7.7 Mã ngôn ngữ không hợp lệ. Hệ thống sẽ chỉ phân phát quảng cáo bị hạn chế. CMP phải khắc phục lỗi triển khai chuỗi TC.
7.8 Trường phiên bản chuỗi TC không phải là 1 hoặc 2. Hệ thống sẽ chỉ phân phát quảng cáo bị hạn chế. CMP phải khắc phục lỗi triển khai chuỗi TC.
7.9 Phiên bản chuỗi AC không phải là 1. CMP phải đặt phiên bản chuỗi AC thành 1.

Các vấn đề với chuỗi AC

Khi những vấn đề này xảy ra, Google sẽ coi chuỗi Sự đồng ý bổ sung (AC) là không hợp lệ và sẽ không xem xét thêm nhà cung cấp nào ngoài chuỗi TC đó.

Lỗi Mô tả Hành động nên làm
8.1 Chuỗi AC không sử dụng dấu phân cách phiên bản (~). CMP phải sử dụng "~" làm ký tự thứ hai của chuỗi AC để phân tách số phiên bản khỏi danh sách nhà cung cấp được đồng ý.
8.2 Chuỗi AC chứa danh sách nhà cung cấp không tuân theo định dạng dự kiến (danh sách int64s được phân tách bằng ' . ') CMP phải khắc phục lỗi triển khai chuỗi AC.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
<p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false