בדף "AdMob שלי" המשופר, תוכלו לקבל מידע שיעזור לכם להבין את מצב התקינות של החשבון והשלבים שצריך לבצע כדי להשלים את הגדרתו. כמו כן, ניתן למצוא בדף טיפים לאופטימיזציה שמותאמים אישית לאפליקציה שלכם.

המדיניות של תוכניות AdMob ו-AdSense

פתרון בעיות בהטמעת TCF גרסה 2.0

IAB Europe סיימה לפתח את גרסה 2.0 של Transparency and Consent Framework (‏TCF - מסגרת השקיפות וההסכמה). המסגרת פותחה בשיתוף עם IAB Tech Lab וארגונים שחברים בשני הגופים. Google תומכת כעת באופן מלא בגרסה 2.0 של TCF.

כדי לתת לבעלי תוכן דיגיטלי זמן לנהל שגיאות והגדרות שגויות הקשורות להשקה של גרסה 2.0 של Transparency & Consent Framework (מסגרת השקיפות וההסכמה – TCF) של IAB Europe,‏ Google תספק לבעלי תוכן דיגיטלי דיווח על שגיאות שזיהינו ותעניק להם תקופת חסד של 150 ימים כדי לפתור את השגיאות.


במאמר הזה תמצאו מידע נוסף על פתרון שגיאות הטמעה של TCF בגרסה 2.0, כולל:


הנחיות מעודכנות

עדכונים

 • תזכורת לגבי הדרישה של TCF לקבל שוב הסכמה כל 13 חודשים: 

  You are required by IAB TCF policy to remind users about their consent choices at least once every 13 months. If the consent decision is more than 13 months old, the TC string will no longer be considered valid by Google and Google will not serve ads to that user. We suggest that you work with your CMP to remind users about their consent choices before the 13-month limit is reached.

 • סוג השגיאה 3.2 בוטל. מחרוזות נתוני שקיפות והסכמה שעודכנו ב-13 החודשים האחרונים יישארו בתוקף.

תיקונים של שגיאות נפוצות

כדי לפתור כמה מהשגיאות הנפוצות ביותר ב-Ad Manager, ‏AdSense ו-AdMob, תוכלו להיעזר בפעולות הבאות:

מומלץ לבקש שוב הסכמה ממשתמשים עם מחרוזות נתוני שקיפות והסכמה (TC) שלא מייצרות הכנסות
(שגיאות 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 ו-6.1)

שגיאות קשורות

שגיאה 1.1. את ההנחיות האלה אפשר ליישם גם לגבי שגיאות3.14.1, 5.1, 5.2 ו-6.1.

הנחיות מעודכנות

מומלץ לבקש שוב הסכמה ממשתמשים.

ההסבר

מומלץ לבעלי תוכן דיגיטלי לבקש שוב הסכמה אם בהטמעה שלהם חלו הבעיות הבאות: שימוש במחרוזות עם היקף מחוץ למסגרת והיקף גלובלי, שימוש במזהי CMP לא תקינים (שמקורם בבדיקות), שימוש במזהי GVL לא תקינים (שמקורם בבדיקות), או אם בשלב כלשהו בהטמעה הם לא ציינו את Google כספק עם הסכמה מתאימה.

שגיאות 1.1, 1.2 ו-1.3: חשוב לבדוק אם שגיאות אלה מייצגות נפח משמעותי של תנועת גולשים. אם כן, ייתכן שמדובר בבעיה בצד ה-CMP ויש לוודא של-Google מוענקת הסכמה למטרות הנדרשות, ושהיא גם הוגדרה כספק לקבלת הסכמה ובעלת אינטרס לגיטימי (מזהה ספק 755).

מפרט IAB

לפי המפרט של IAB, אפשר לשמור מחרוזות הסכמה במטמון של פלטפורמות CMP למשך 13 חודשים.

חלק מפלטפורמות ה-CMP שמרו בעבר את תאריך ההסכמה הראשון והאריכו אותו, ומצב זה אינו תקין. בכל פעם תאריך ההסכמה צריך להיות התאריך החדש של מחרוזת הסכמה ספציפית.
המלצה: בקשו ממנהלי ה-CMP להחזיר הפעלות מ-AddEventHandler בתוך 500 אלפיות שנייה (שגיאות 2.1-א, ‏2.1-ב, ‏2.2-א, ‏2.2-ב, ו-2.2-ג)

שגיאות קשורות

שגיאה 2.1-א'. את ההנחיות האלה אפשר ליישם גם לגבי שגיאות 2.1-ב',‏ 2.2-א', ‏2.2-ב' ו-2.2-ג'.

הנחיות מעודכנות

אמנם כבר אין דרישה לגבי זמן קצוב לתפוגה, אך מומלץ שמנהלי פלטפורמות CMP יבחנו בקפידה את ההטמעות שלהם כדי לוודא שהן ישיבו באופן מיידי על הפעלות של AddEventListener getTCData

אם פלטפורמת CMP לא מגיבה, ייתכן שלא תתבצע מונטיזציה של הבקשה.

ההסבר

Google פועלת בהתאם למפרט של IAB, שלפיו פלטפורמת CMP צריכה להשיב מיד לפונקציה AddEventListener. אם CMP לא מגיבה באופן מיידי, ייתכן שלא תתבצע מונטיזציה של הבקשה.

בנוסף, תגובות של CMP הן חלק משרשרת האירועים המשפיעים על המהירות שבה אפשר לשלוח בקשה להצגת מודעה. צמצום משך הזמן בין טעינת הדף לבין שליחת הבקשות למודעות יביא לירידה במספר החשיפות שהוחמצו של בעל התוכן הדיגיטלי. 

מפרט IAB

מפרט IAB רלוונטי: מפרט‏ AddEventListener של IAB (ב-GitHub)

יש להפעיל את הקריאה החוזרת (callback)‏ של AddEventListener מיד לאחר ההרשמה עם נתוני ה-TC הנוכחיים, גם אם הטעינה של סטטוס ה-CMP עדיין מתבצעתונתוני ה-TC של ה-CMP לא מלאים. כך הסקריפט המפעיל יכול לגשת אל ה-listenerId שרשום עבורו. בנוסף, יש להפעיל את הקריאה החוזרת בכל שינוי של מחרוזת TC, אלא אם היא הוסרה באמצעות RemoveEventListener.

דוח שגיאות

בעלי תוכן דיגיטלי יקבלו הודעה בממשק המשתמש של המוצר אם נזהה בעיה במחרוזת ה-TC שמשויכת לאחד או יותר מהאתרים או מהאפליקציות שלהם. אם הם ירצו להוריד דוח מפורט של השגיאות שזוהו ב-7 הימים האחרונים, בעלי תוכן דיגיטלי שאירעו אצלם שגיאות יוכלו להיכנס בחשבון שלהם לדף "הסכמת משתמשים באיחוד האירופי" וללחוץ על הורדת דוח שגיאות של TCF.

הדוח הזה זמין רק אם זוהו שגיאות ב-7 הימים האחרונים.
כדי לגשת לדף "הסכמת משתמשים באיחוד האירופי" ולדוח השגיאות של TCF: 
 • Ad Manager: לוחצים על מנהל מערכת and then הסכמת משתמשים באיחוד האירופי.
 • AdMob ו-AdSense: לוחצים על בקרות חסימה and then הסכמת משתמשים באיחוד האירופי.

בדוח יצויינו הפרטים הבאים לגבי כל שגיאה שזוהתה: 

 • הדומיין/MobileAppID: האתר או האפליקציה לנייד שהוגדרו באופן שגוי.
 • נתיב יחידת המודעות: יחידת המודעות המשויכת לשגיאה.
 • קוד שגיאה: הקוד שהוקצה לשגיאה. 
 • מספר השגיאות: מספר השאילתות המכילות את השגיאה, שזוהו במהלך השבוע הקודם.
 • תאריך הזיהוי האחרון: התאריך האחרון שבו זוהתה השגיאה. 

בעלי תוכן דיגיטלי יוכלו להשתמש בקודי השגיאה המפורטים בדוח כדי לאתר את הפעולות המומלצות לביצוע בטבלאות לפתרון בעיות שמופיעות בהמשך, ולאחר מכן לפתור את השגיאות.

פתרון בעיות

כדי לעזור לבעלי תכנים דיגיטליים לתקן שגיאות בהגדרת שילוב TCF גרסה 2.0 של IAB, ריכזנו בטבלאות הבאות את סוגי השגיאות הכי נפוצים במחרוזות של נתוני שקיפות והסכמה ופירטנו בהן המלצות לתיקון כל שגיאה.

המידע בטבלאות יעזור לכם להבין את הבעיות שמתרחשות ברמת הבקשות להצגת מודעות ויבהיר לכם איך הן משפיעות על התנהגות המערכת.

תרחישים של הסכמה מוגבלת

תרחישים 1.1 ו-1.3 תמיד יגרמו להתעלמות מבקשות להצגת מודעות ואי מילוי של בקשות. לא כך יהיה בתרחיש 1.2. כל שלושת התרחישים האלה יקבלו תמיד עדיפות על פני שגיאות הקשורות להגדרה שגויה, גם אם בקשה נתונה מכילה מספר שגיאות.

תרחיש תיאור פעולה מומלצת לביצוע
1.1 Google, כספק, לא אושרה על בסיס הסכמה או אינטרס לגיטימי. המערכת תתעלם מבקשות להצגת מודעות ולא תמלא אותן. יש לבדוק אם המשתמש דחה את Google כספק באופן מכוון, אם התרחשו שגיאות בהטמעת ה-CMP או אם יש הגבלות על בעלי תוכן דיגיטלי.
1.2 אין הסכמה למטרה 1 עבור מדינות באזור הכלכלי האירופי (EEA) ובבריטניה.

יש לבדוק אם המשתמש לא הביע הסכמה למטרה 1 באופן מכוון או אם הבעיה נובעת משגיאות בהטמעה של הפלטפורמה לניהול הסכמה (CMP).

בעלי תוכן דיגיטלי מגרמניה שבחרו לא לבקש את הסכמת המשתמשים צריכים להקפיד על הגדרה תקינה של השדות PublisherCC ו-PurposeOneTreatment.
1.3 יש הסכמה למטרה 1, אבל אין בסיס משפטי למודעות בסיסיות. המערכת תתעלם מבקשות להצגת מודעות ולא תמלא אותן.

יש לבדוק אם המשתמש דחה אינטרסים לגיטימיים בשאר המטרות באופן מכוון או אם הבעיה נובעת משגיאות בהטמעה של ה-CMP.

הגדרה שגויה

בקשות להצגת מודעות לא ימולאו כאשר קיימות שגיאות בתצורה שגויה.

שגיאה תיאור פעולה מומלצת לביצוע
2.1 א' התג או ה-SDK לא מקבל מחרוזת של נתוני שקיפות והסכמה כי הסטטוס של ה-CMP הוא stub‏, loading או error.

אם אתם מפעילים ידנית את הפונקציה לבקשה להצגת מודעות, עליכם להקפיד שהתגובה ל-getTCData TCData.eventStatus תהיה 'tcloaded' או 'cmpuishowed' + 'useractioncomplete'. התגובות האלה מציינות שה-CMP מוכנה לספק למשתמש אפשרויות בחירה לגבי הסכמה.

אם אתם לא מפעילים ידנית את הפונקציה לבקש הצגה של מודעות, עליכם לוודא שתוטמע בפלטפורמת ה-CMP תמיכה ב-getTCData ויוחזרו ממנה התגובות TCData.eventStatus = 'tcloaded'‎ או 'cmpuishown' + 'useractioncomplete'. התגובות האלה מציינות שהאפשרות לקבלת הסכמה מהמשתמש מוכנה לשימוש דרך ה-API.

2.1 ב'

שני התנאים הבאים מתקיימים:

 • ה-CMPs הגדירו ‎&gdpr=1
 • הבקשה כוללת ‎&gdpr_consent=‎, אבל מחרוזת ה-TC ריקה.
יש לבקש ממנהלי פלטפורמת ה-CMP לוודא שממשקי ה-API מיושמים באופן תקין בהתאם למפרט הטכני של IAB ל-TCF.
2.2-א'

לא ניתן לנתח את מחרוזת השקיפות וההסכמה מאחר שהיא לא בקידוד base64.

דוגמה: "2"

בפרמטרים של gdpr_consent=‎, הנתונים שנשלחים על ידי ה-CMP (או בעלי התוכן הדיגיטלי) צריכים להיות בקידוד bases64 בלבד.
2.2 ב'

לא ניתן לנתח את מחרוזת השקיפות וההסכמה עקב שגיאה בפענוח הקידוד.

דוגמה: כוללת מספר שגוי של ביטים

על ה-CMP לתקן את השגיאות בהטמעה של מחרוזת השקיפות וההסכמה.
2.2 ג'

לא ניתן לנתח את מחרוזת ה-TC עקב שגיאת נתונים.

דוגמה: חותמת זמן שגויה, מזהה ספק גדול מדי
 

על ה-CMP לתקן את השגיאות בהטמעה של מחרוזת נתוני השקיפות וההסכמה.

בעיות בקשר למחרוזת נתוני השקיפות וההסכמה

בעיות במחרוזת נתוני השקיפות וההסכמה שמשויכת לבקשה להצגת מודעה. המערכת תתעלם מבקשות להצגת מודעות ולא תמלא אותן.

שגיאה תיאור פעולה מומלצת לביצוע
3.1 מזהה CMP לא חוקי.

יש לוודא שנעשה שימוש ב-CMP שאומת בידי IAB ושהמזהה של ה-CMP מוגדר נכון במחרוזות השקיפות וההסכמה.

אם ה-CMP היה חוקי בעת יצירת מחרוזת השקיפות וההסכמה, אבל נמחק בהמשך על ידי IAB, יש לקבל שוב הסכמה באמצעות CMP חוקי.

3.2 כבר לא בשימוש. המשמעות הקודמת: תאריך היצירה של מחרוזת נתוני השקיפות וההסכמה חל לפני יותר מ-13 חודשים. על ה-CMP למחוק את הגרסה הישנה של מחרוזת נתוני השקיפות וההסכמה ולקבל שוב הסכמה.
3.3 תאריך העדכון האחרון של מחרוזת נתוני השקיפות וההסכמה חל לפני יותר מ-13 חודשים. על ה-CMP למחוק את הגרסה הישנה של מחרוזת נתוני השקיפות וההסכמה ולקבל שוב הסכמה.

יש לקבל שוב הסכמה

יש לקבל את הסכמת המשתמש. אם קיבלתם את הסכמתו של משתמש לפני יותר מ-13 חודשים או לפני ש-Google הצטרפה לרשימת הספקים הגלובלית (GVL), יש לקבל שוב את הסכמת המשתמש. אחרת, המערכת תתעלם מבקשות להצגת מודעות ולא תמלא אותן.

שגיאה תיאור פעולה מומלצת
4.1 מחרוזת ה-TC נוצרה באמצעות גרסה של ה-GVL ש-Google לא הייתה רשומה בה עדיין. קבלת הסכמה מחדש באמצעות הגרסה המעודכנת של ה-GVL, שכוללת את Google.

היקף גלובלי והיקף מחוץ למסגרת

בעיות הקשורות להיקף גלובלי ולהיקף מחוץ למסגרת (Ad Manager, AdMob, AdSense). מודעות לא יוצגו אם מחרוזת נתוני השקיפות וההסכמה מציינת "גלובלי" או "מחוץ למסגרת".

שגיאה תיאור פעולה מומלצת
5.1 מחרוזת השקיפות וההסכמה מאפשרת הסכמה 'מחוץ למסגרת'. יש להנחות את ה-CMP להסיר אותות 'מחוץ למסגרת' ממחרוזות השקיפות וההסכמה.
5.2 מחרוזת שקיפות והסכמה עם היקף גלובלי. יש להנחות את ה-CMP לעדכן את מחרוזות נתוני השקיפות וההסכמה כך שהן יהיו מתאימות ספציפיות לשירות.

הצגת המודעות תימשך

מודעות בהתאמה אישית וללא התאמה אישית עדיין יוצגו לפי ההגדרות הקיימות, ללא השפעה על ההכנסות.

שגיאה תיאור פעולה מומלצת
6.1 הגרסה של מחרוזת השקיפות וההסכמה היא 1 או 1.1 (מחרוזת מגרסה 1.0). על ה-CMP לשלוח מחרוזות של TCF גרסה 2.0.

Google תטפל בבעיות הבאות:

אם תתרחש בעיה מסוג זה, Google תצמצם את הבעיה בעצמה, במידת הצורך, ותמשיך בטיפול הרגיל במסגרת ה-TCF.

השגיאה תיאור פעולה מומלצת
7.1 gdprApplies לא מוגדר, או מוגדר כערך לא חוקי או בלתי ניתן לפענוח, אבל קיימת מחרוזת שקיפות והסכמה חוקית. לא רלוונטי
7.2 מחרוזת השקיפות וההסכמה נוצרה באמצעות גרסה של רשימת הספקים הגלובלית (GVL) שהיא חדשה יותר מהגרסה הנוכחית שמוכרת לטכנולוגיית פרסום המודעות של Google. לא רלוונטי
7.3 מטרות, תכונות ו/או ספקים מסוימים אינם בטווח (לא ידועים). לא רלוונטי
7.4 מחרוזת השקיפות וההסכמה מכילה גרסה ישנה יותר של tcf_policy_version מזו שמופיעה בגרסה החדשה ביותר של רשימת הספקים הגלובלית (GVL). על ה-CMP למחוק את הגרסה הישנה של מחרוזת השקיפות וההסכמה ולקבל שוב הסכמה באמצעות הגרסה החדשה ביותר של רשימת הספקים הגלובלית.
7.5

הבקשה מכילה ‎&gprpr=1, אבל כתובת ה-URL של הבקשה לא מכילה את הפרמטר ‎&gdpr_consent.

לא רלוונטי
7.6 קוד מדינה לא חוקי של בעל תוכן דיגיטלי, אבל קיימת הסכמה למטרה 1.  על ה-CMP לתקן את השגיאות בהטמעה של מחרוזת השקיפות וההסכמה.
7.7 קוד שפה לא חוקי. יוצגו מודעות מוגבלות (LTD) בלבד. על ה-CMP לתקן את השגיאות בהטמעה של מחרוזת נתוני השקיפות וההסכמה.
7.8 הערך של שדה הגרסה של מחרוזת נתוני השקיפות וההסכמה אינו 1 או 2. יוצגו מודעות מוגבלות (LTD) בלבד. על ה-CMP לתקן את השגיאות בהטמעה של מחרוזת נתוני השקיפות וההסכמה.
7.9 הגרסה של מחרוזת הההסכמה הנוספת (AC) אינה 1. על ה-CMP להגדיר את הגרסה של מחרוזת ה-AC כ-1.

בעיות במחרוזת ההההסכמה הנוספת (AC)

כשהמערכת תזהה בעיות מהסוג הזה, Google תתייחס למחרוזת ה-AC כלא תקינה, ולא יתקבלו ספקים נוספים מעבר לאלו שמצוינים במחרוזת ה-TC.

השגיאה תיאור פעולה מומלצת
8.1 אין מפריד גרסה (~) במחרוזת נתוני ההסכמה הנוספת (AC). התו השני במחרוזת נתוני ההסכמה הנוספת שה-CMP שולחת, שמפריד בין מספר הגרסה לרשימת הספקים שקיבלו הסכמה, צריך להיות "~".
8.2 הפורמט של רשימת הספקים שכלולה במחרוזת נתוני ההסכמה הנוספת לא תקין (הפורמט התקין הוא רשימה של פריטי int64 שמופרדים בתו ' . ') על מנהלי פלטפורמת ה-CMP לתקן את השגיאות בהטמעה של מחרוזת ה-AC.

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

true
' data-mime-type=
אפשר לייצר הכנסות ממשתמשים משווקים חדשים באמצעות מודעות בפתיחת אפליקציה

רוב המשתמשים באפליקציה שלכם מגיעים משווקים חדשים? קיימת סבירות גבוהה יותר שהמשתמשים האלה ייצרו אינטראקציה עם מודעות, וכך תהיה לכם הזדמנות מצוינת לעניין אותם באמצעות מודעות בפתיחת האפליקציה.

התנסות עם מודעות בפתיחת אפליקציה

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
true
false
true
true
73175