Få tilpassede optimeringstips, forstå din kontos tilstand, og sørg for, at den er optimalt konfigureret, på den forbedrede "Min AdMob-side".

AdMob- og AdSense-programpolitikker

Fejlfinding af implementeringen af TCF version 2.0

IAB Europe har færdiggjort v2.0 af sine forskrifter for gennemsigtighed og samtykke, der er udviklet i samarbejde med IAB Tech Lab og deres fælles medlemsvirksomheder. Google understøtter nu fuldt ud TCF v2.0.

For at give udgivere tid til at håndtere fejl og forkerte konfigurationer i forbindelse med lanceringen af IAB Europes forskrifter for gennemsigtighed og samtykke version 2.0 vil Google tilbyde udgivere en rapport om fejl, som vi har registreret og en udvidet periode på 150 dage til at udbedre fejlene.


I denne artikel kan du finde flere oplysninger om, hvordan du retter TCF v2.0-implementeringsfejl, bl.a.:


Opdateret vejledning

Opdateringer

 • Påmindelse om TCF-kravet om, at der skal indhentes samtykke hver 13. måned: 

  You are required by IAB TCF policy to remind users about their consent choices at least once every 13 months. If the consent decision is more than 13 months old, the TC string will no longer be considered valid by Google and Google will not serve ads to that user. We suggest that you work with your CMP to remind users about their consent choices before the 13-month limit is reached.

 • 3.2-fejltypen er blevet fjernet. TC-strenge, der er blevet opdateret inden for de seneste 13 måneder, er stadig gyldige.

Rettelse af almindelige fejl

Find og ret nogle af de mest almindelige fejl i Ad Manager, AdSense og AdMob ved at gøre følgende:

Overvej at give samtykke igen til brugere med TC-strenge uden indtægtsgenerering
(Fejl 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 og 6.1)

Relaterede fejl

Fejl 1.1. Denne vejledning gælder også for fejlene 3.14.1, 5.1, 5.2 og 6.1.

Opdateret vejledning

Overvej at anmode om samtykke fra brugerne igen.

Rationale

Det kan være en fordel for udgiverne at anmode om samtykke igen, hvis de tidligere har brugt strenge, der angiver "Uden for båndet" og "Globalt omfang", ugyldige CMP-id'er (fra test), ugyldige GVL-id'er (fra test) eller manglede Google som leverandør med korrekt samtykke på et tidspunkt under implementeringen.

Fejl 1.1, 1.2 og 1.3: Det er vigtigt at tjekke, om disse fejl repræsenterer en betydelig mængde trafik. Hvis det er tilfældet, skal du overveje, om dette skyldes et problem på CMP-siden, og sørge for, at Google tildeles samtykke til de formål, der er nødvendige, og som leverandør af samtykke OG legitim interesse (leverandør-id 755).

IAB-specifikation

I henhold til IAB-specifikationer kan CMP'er gemme strenge til indhentning af samtykke i 13 måneder.

Nogle CMP'er beholdt tidligere den første dato for samtykke og udvidede samtykket, hvilket ikke er korrekt. Samtykkedatoen skal være den nye dato for en given samtykkestreng hver gang.
Foreslået: Få dine CMP-returopkald fra AddEventHandler inden for 500 ms
(Fejl 2.1a, 2.1b, 2.2a, 2.2b, and 2.2c)

Relaterede fejl

Fejl 2.1a. Denne vejledning gælder også for fejlene 2.1b, 2.2a, 2.2b og 2.2c.

Opdateret vejledning

Selvom der ikke længere stilles krav om timeout, foreslår vi, at CMP'er gennemgår deres implementeringer grundigt for at sikre, at de straks returnerer kald til AddEventListener getTCData

Hvis en CMP ikke reagerer, vil anmodningen ikke være indtægtsgenererende.

Rationale

Google overholder IAB-specifikationen, der angiver, at en CMP skal svare øjeblikkeligt til funktionen AddEventListener. Hvis en CMP ikke reagerer med det samme, vil anmodningen ikke være indtægtsgenererende.

CMP-svar er en del af kæden af hændelser, der påvirker, hvor hurtigt der kan foretages en annonceanmodning. Reduceres tiden mellem sideindlæsning og annonceanmodninger, resulterer det i færre mistede eksponeringer for udgiveren. 

IAB-specifikation

Gældende IAB-specifikation: IAB's AddEventListener-specifikation (på GitHub)

Tilbagekaldet AddEventListener skal kaldes med det samme ved tilmeldingen med de aktuelle TC-data, også selvom CMP-statussen er loading, og CMP har ufuldstændige TC-data. Dette gør det muligt for opkaldsscriptet at få adgang til det registrerede listenerId. Hver ændring af TC-strengen skal desuden kaldes, medmindre det fjernes ved hjælp af RemoveEventListener.

Fejlrapport

Vi underretter udgivere via produktets brugerflade, hvis vi registrerer et problem med den TC-streng, der er knyttet til et eller flere af deres websites eller apps. Udgiverne kan på siden "Samtykke fra brugere i EU" på deres konto klikke på Download TCF-fejlrapporten for at downloade en detaljeret rapport over de fejl, der er registreret i løbet af de seneste syv dage.

Denne rapport er kun tilgængelig, hvis der er registreret fejl i løbet af de seneste syv dage.
Sådan får du adgang til siden "Samtykke fra brugere i EU" og TCF-fejlrapporten: 
 • Ad Manager: Klik på Administrator and then Samtykke fra brugere i EU.
 • AdMob og AdSense: Klik på Styringselementer for blokering and then Samtykke fra brugere i EU.

Rapporten indeholder følgende oplysninger om hver af de registrerede fejl: 

 • Domæne/MobileAppID: Det website eller den mobilapp, der er konfigureret forkert.
 • Annonceenhedssti: Den annonceenhed, der er knyttet til fejlen.
 • Fejlkode: Den kode, der er tildelt fejlen. 
 • Antal fejl: Antallet af forespørgsler, der indeholder den fejl, der blev registreret i løbet af den foregående uge.
 • Dato for seneste fejlregistrering: Den seneste dato, hvor fejlen blev registreret. 

Udgivere kan bruge de fejlkoder, der er angivet i rapporten, til at finde de foreslåede handlinger, der skal udføres, i følgende fejlfindingstabeller og løse fejlene.

Fejlfinding

For at hjælpe udgivere med at rette forkert konfigurerede IAB TCF v2.0-integrationer har vi samlet følgende tabeller over de mest almindelige fejltyper for TC-strenge samt de tilhørende anbefalinger til fejlfinding.

Du kan bruge tabellerne til at få en forståelse af de problemer, der opstår på annonceanmodningsniveau, samt den tilhørende systemadfærd.

Scenarier med begrænset samtykke

Scenarie 1.1 og 1.3 resulterer altid i mistede og ikke-udfyldte annonceanmodninger. Det gør scenarie 1.2 ikke. Alle tre af disse scenarier har altid forrang i forhold til konfigurationsfejl, også selvom en given anmodning har flere fejl.

Scenarie Beskrivelse Anbefalet handling
1.1 Der er ikke givet samtykke til eller angivet legitim interesse for brug af Google som leverandør. Annonceanmodninger udelades og udfyldes ikke. Bekræft, om brugeren bevidst har afvist Google som udbyder, om der er opstået CMP-implementeringsfejl, eller om der er udgiverbegrænsninger.
1.2 Intet samtykke til formål 1 for EØS-lande og Storbritannien.

Bekræft, om brugeren bevidst ikke har tilladt formål 1, eller om det skyldes CMP-implementeringsfejl.

Tyske udgivere skal sørge for, at de angiver felterne PublisherCC og PurposeOneTreatment korrekt, hvis de ikke beder brugerne om at give samtykke.
1.3 Har samtykke til formål 1, men mangler juridisk grundlag for basisannoncer. Annonceanmodninger udelades og udfyldes ikke.

Bekræft, om brugeren bevidst har afvist legitime interesser for de øvrige formål, eller om dette skyldes CMP-implementeringsfejl.

Fejlkonfiguration

Annonceanmodninger udfyldes ikke, mens der er fejl i konfigurationen.

Fejl Beskrivelse Anbefalet handling
2.1a Tagget eller SDK'et modtager ikke en TC-streng, da CMP-statussen f.eks. er stub, indlæser eller fejl.

Hvis du manuelt aktiverer funktionen til anmodning om annoncer, skal du sørge for, at svaret getTCData TCData.eventStatus = "tcloaded" ELLER ''cmpuishown" + "useractioncomplete". Disse angiver, at CMP'et er klar til at tilbyde brugeren et valg vedrørende samtykke.

Hvis du ikke manuelt aktiverer funktionen til anmodning om annoncer, kan du samarbejde med din CMP for at sikre, at de implementerer support til getTCData og returnerer TCData.eventStatus = 'tcloaded' ELLER 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' for at angive, at brugersamtykket er klar til brug via API'en.

2.1b

Begge betingelser er opfyldt:

 • CMP'er er angivet & gdpr=1
 • &gdpr_consent= er til stede i anmodningen, men TC-strengen er tom.
Bed din CMP om at sikre, at API'erne er implementeret korrekt baseret på IAB's tekniske specifikationer for TCF.
2.2a

TC-strengen kan ikke parses, da den ikke er base64-kodet.

Eksempel: "2"

CMP'er (eller udgivere) må kun sende basis64-kodede data i gdpr_consent=-parametre.
2.2b

TC-strengen kan ikke parses på grund af en afkodningsfejl.

Eksempel: Omfatter et forkert antal bits

CMP skal rette fejl i implementeringen af TC-strenge.
2.2c

TC-strengen kan ikke parses på grund af en datafejl.

Eksempel: Forkert tidsstempel, leverandør-id'et er for stort
 

CMP skal rette fejl i implementeringen af TC-strenge.

Problemer med TC-strengen

Problemer med den TC-streng, der er knyttet til en annonceanmodning. Annonceanmodninger annulleres og udfyldes ikke.

Fejl Beskrivelse Anbefalet handling
3.1 Ugyldigt CMP-id.

Sørg for, at der bruges en IAB-valideret CMP, og at dens id er indstillet korrekt i TC-strengene.

Hvis en CMP var gyldig, da TC-strengen blev genereret, men senere blev slettet af IAB, skal du indhente samtykke via en gyldig CMP.

3.2 Ikke længere brugt. Forrige betydning: TC-strengen er blevet oprettet for mere end 13 måneder siden. CMP skal slette den gamle TC-streng og indhente samtykke igen.
3.3 TC-strengen blev senest opdateret for mere end 13 måneder siden. CMP skal slette den gamle TC-streng og indhente samtykke igen.

Der skal indhentes samtykke igen

Samtykke skal indhentes fra brugeren. Hvis du tidligere har indhentet samtykke fra en bruger for mere end 13 måneder siden, eller inden Google registreres på den globale leverandørliste, skal du indhente samtykke fra brugeren igen, da annonceanmodninger ellers ignoreres og ikke udfyldes.

Fejl Beskrivelse Foreslået handling
4.1 TC-strengen blev genereret ved hjælp af en version af den GVL, som Google endnu ikke er registreret på. Indhent samtykke igen ved hjælp af den opdaterede version af GVL, som nu omfatter Google.

Globalt omfang eller Uden for båndet

Problemer i forbindelse med "Globalt omfang" og "Uden for båndet" (Ad Manager, AdMob, AdSense). Annoncer vises ikke, hvis TC-strengen angiver "Uden for båndet" eller "Globalt omfang".

Fejl Beskrivelse Foreslået handling
5.1 TC-strengen tillader samtykke "Uden for båndet". Giv din CMP besked på at fjerne signaler, der er uden for båndet, fra TC-strenge.
5.2 TC-streng med "Globalt omfang". Bed din CMP om at opdatere TC-strenge, så de er specifikke for tjenesten.

Annoncerne fortsætter med at blive vist

Tilpassede og ikke-tilpassede annoncer vises fortsat med de eksisterende indstillinger, uden at det påvirker indtægtsgenereringen.

Fejl Beskrivelse Foreslået handling
6.1 TC-strengversionen er 1 eller 1.1 (version 1.0-streng). CMP skal sende TCF version 2.0-strenge.

Google håndterer eventuelle problemer

Når disse problemer opstår, vil Google om nødvendigt selv foretage en korrigerende handling og fortsætte med normal TCF-håndtering.

Fejl Beskrivelse Foreslået handling
7.1 gdprApplies‌ er ikke defineret eller angivet til en ugyldig eller uigenkaldelig værdi, men der findes en gyldig TC-streng. Ikke tilgængelig
7.2 TC-strengen blev genereret med en GVL-version, der er nyere end den aktuelle version, som er kendt af Googles teknologi til annoncevisning. Ikke tilgængelig
7.3 Visse formål, funktioner og/eller udbydere er uden for rækkevidde (ukendte). Ikke tilgængelig
7.4 TC-strengen har en ældre tcf_policy_version end den nyeste GVL. CMP skal slette den gamle TC-streng og indhente samtykke igen ved hjælp af den nyeste GVL.
7.5

En anmodning har &gdpr=1, men har ikke & gdpr_consent-parameteren noget sted i anmodningswebadressen.

Ikke tilgængelig
7.6 Udgiverens landekode er ugyldig, men der er samtykke til formål 1.  CMP skal rette fejl i implementeringen af TC-strenge.
7.7 Sprogkoden er ugyldig. Der vises kun begrænsede annoncer. CMP skal rette fejl i implementeringen af TC-strenge.
7.8 Feltet for TC-strengversion er hverken 1 eller 2. Der vises kun begrænsede annoncer. CMP skal rette fejl i implementeringen af TC-strenge.
7.9 AC-strengversionen er ikke 1. CMP skal indstille AC-strengversionen til 1.

Problemer med AC-strengen

Når disse problemer opstår, behandler Google strengen "Yderligere samtykke" som ugyldig, og der tages ikke yderligere leverandører i betragtning ud over TC-strengen.

Fejl Beskrivelse Foreslået handling
8.1 AC-strengen bruger ikke versionsseparatoren (~). CMP skal bruge "~" som det andet tegn i AC-strengen til at adskille versionsnummeret fra listen over leverandører, der har givet samtykke.
8.2 AC-strengen indeholder en liste over leverandører, der ikke følger den forventede formatering (liste over int64-filer adskilt af ' . ') CMP skal rette fejl i implementeringen af AC-strengen.

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

true
"Min AdMob-side" – din tilpassede side i Hjælp, som kan hjælpe dig med at nå dine mål med AdMob.

Vi introducerer vores nyligt opdaterede Min AdMob-side, som er en tilpasset side i Hjælp. Siden indeholder oplysninger, som er relevante for din konto. Du kan bedre holde styr på din kontos tilstand, sørge for, at du har den mest optimale konfiguration, og at du får de rigtige optimeringstips, som er målrettet mod dine apps. Hold øje med flere opdateringer.

Få flere oplysninger

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73175
false
false