Powiadomienie

Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Pierwsze kroki

Rozwiązywanie typowych problemów występujących na początku

Aby zidentyfikować problem, uważnie zapoznaj się z informacjami otrzymanymi z pakietu SDK do reklam mobilnych Google. Aby się dowiedzieć, jak rozwiązać dany problem, kliknij komunikat o błędzie.

Rozwiń wszystko  Zwiń wszystko Konto nie zostało jeszcze zatwierdzone

Co to oznacza:
Twoje konto nie zostało jeszcze zatwierdzone. Gdy po raz pierwszy rejestrujesz się w AdMob, Twoje konto jest sprawdzane przed zatwierdzeniem. Zwykle zajmuje to maksymalnie 24 godziny, ale w rzadkich przypadkach może potrwać do 2 tygodni.

Co możesz zrobić:
Ponownie sprawdź później, czy konto zostało już zatwierdzone. W międzyczasie upewnij się, że przestrzegasz zasad i ograniczeń AdMob. Jeśli Twoje konto nie zostanie zatwierdzone przez AdMob, otrzymasz powiadomienie e-mailem.  

Aplikacja nie została jeszcze zatwierdzona

Co to oznacza:
Twoje konto nie zostało jeszcze zatwierdzone. Gdy skonfigurujesz nową aplikację w AdMob, musi ona zostać sprawdzona i zatwierdzona, zanim będzie można wyświetlać w niej reklamy.

Co możesz zrobić:
Zanim będziemy mogli sprawdzić i zatwierdzić aplikację, musi ona spełniać wymagania dotyczące gotowości aplikacji.

Żądanie reklamy nie spełnia wymagań dotyczących rozmiaru

Co to oznacza:
Żądanie reklamy nie spełnia wymagań dotyczących rozmiaru baneru reklamowego.

Co możesz zrobić:
Sprawdź wymagania dotyczące rozmiaru baneru reklamowego (Android, iOS, Unity). Sprawdź i odpowiednio zmień parametry żądania reklamy, a potem spróbuj ponownie.

Żądanie reklamy jest niezgodne z platformą urządzenia

Co to oznacza:
Platforma systemu operacyjnego określona w żądaniu reklamy nie pasuje do platformy urządzenia. Na przykład żądanie reklamy wskazuje Androida, a urządzenie ma system iOS.

Co możesz zrobić:
Upewnij się, że Twój pakiet SDK zgadza się z platformą urządzenia.

Jednostka reklamowa nie pasuje do formatu

Co to oznacza:
Identyfikator jednostki reklamowej jest niezgodny z wybranym formatem reklamy.

Co możesz zrobić:
Sprawdź identyfikator jednostki reklamowej, by upewnić się, że został utworzony dla odpowiedniego formatu, a potem spróbuj ponownie.

Musisz utworzyć jednostkę reklamową dostosowaną do określonego formatu. Dowiedz się więcej o jednostkach reklamowych oraz formatach i typach reklamy.

Zasób korzysta z obiektu ImageView, a nie z obiektu MediaView

Co to oznacza:
Twoja reklama natywna nieprawidłowo korzysta z obiektu ImageView do renderowania głównego zasobu graficznego. Reklamy natywne muszą korzystać z obiektów MediaView, a nie z obiektów ImageView

Co możesz zrobić:
Odpowiednio zmień ustawienia zasobów graficznych i spróbuj ponownie. Dowiedz się więcej o korzystaniu z obiektów MediaView w reklamach natywnych (Android, iOS).

Osiągnięto limit wyświetleń na użytkownika

Co to oznacza:
Ta jednostka reklamowa ma ustawiony limit wyświetleń na użytkownika. Oznacza to, że ogranicza ona liczbę reklam wyświetlanych pojedynczemu użytkownikowi.

Co możesz zrobić:
Odpowiednio zmień w AdMob ustawienia limitu wyświetleń na użytkownika w jednostce reklamowej, a potem spróbuj ponownie.

Nieprawidłowe żądanie reklamy natywnej

Co to oznacza:
Żądanie reklamy natywnej jest nieprawidłowe.

Co możesz zrobić:
Upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcjami implementacji szablonów natywnych (Android, iOS), a potem spróbuj ponownie. Upewnij się też, że implementacja reklamy natywnej jest zgodna z obowiązującymi zasadami.

Brak reklam spełniających minimalny eCPM

Co to oznacza:
Nie możemy wypełnić żądania reklamy, ponieważ żadna reklama nie spełnia minimalnego eCPM jednostki reklamowej.

Co możesz zrobić:
Możesz ustawić w AdMob niższą wartość minimalnego eCPM.

Nie znaleziono danych wydawcy

Co to oznacza:
Nie udało się znaleźć danych wydawcy dotyczących tej jednostki reklamowej. Pamiętaj, że jeśli została ona dodana niedawno, może minąć trochę czasu, zanim zacznie wyświetlać reklamy.

Co możesz zrobić:
W przypadku nowych jednostek reklamowych odczekaj maksymalnie godzinę. Jeśli od dodania jednostki reklamowej minęła ponad godzina:

Uwaga: jeśli Twoje konto zostało wyłączone z powodu nieprawidłowej aktywności, nie możesz się na nie zalogować. Więcej informacji

Inteligentny podział na segmenty nie zwrócił reklamy

Co to oznacza:
Jednostka reklamowa jest skonfigurowana pod kątem inteligentnego podziału na segmenty, więc reklama nie jest wypełniana, gdy żądanie pochodzi z urządzenia potencjalnego kupującego.

Co możesz zrobić:
Skorzystaj z urządzenia osoby niebędącej potencjalnym kupującym, by przetestować żądania reklamy w tej jednostce reklamowej.

Nieobsługiwane urządzenie

Co to oznacza:
Żądanie reklamy pochodzi z nieobsługiwanego urządzenia mobilnego.

Co możesz zrobić:
Obsługiwane urządzenia to telefony komórkowe i tablety z Androidem lub iOS. Spróbuj ponownie na obsługiwanym urządzeniu.

Nieprawidłowe żądanie reklamy wideo

Co to oznacza:
Żądanie reklamy wideo jest nieprawidłowe. Przyczyna może leżeć w nieprawidłowym czasie trwania filmu lub niewłaściwych parametrach typu reklamy.

Co możesz zrobić:
Sprawdź, czy implementacja reklamy jest zgodna z odpowiednimi wytycznymi (Android, iOS, Unity), a potem spróbuj ponownie.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne