Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Používání přehledu kohorty

Používání přehledu kohorty

Zahrnutí dostupných filtrů, dimenzí a metrik

Přehled kohorty je předpřipravený výchozí přehled vytvářený službou AdMob. Je možné jej použít jako samostatný přehled, případně upravit filtry, dimenzemetriky a uložit ho jako nový přehled.

Přečtěte si další informace o přehledu kohorty a orientaci v údajích. 

Filtry

Z funkčního hlediska filtry umožňují v přehledech skrýt data, jejichž zobrazení není nutné nebo žádoucí. Když vybíráte filtr, určujete, co chcete v přehledu mít. Služba AdMob skryje vše, co kritériím ve filtrech neodpovídá.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

Rozbalit vše  Sbalit vše

Období instalací (povinné)
Vybrané období instalací. 
Aplikace (povinná)    
 1. Zaškrtněte políčko vedle aplikace, podle které chcete filtrovat. V přehledu kohorty lze vybrat jen jednu aplikaci. V přehledu se zobrazí data za příslušnou aplikaci. Chcete-li vyhledat konkrétní aplikaci podle názvu, použijte vyhledávací pole.
 2. Kliknutím na tlačítko Použít vybraný filtr do přehledu přidáte.
Země

The ad mob interface showing the country filter in reports.

 1. Zaškrtněte políčka vedle regionů nebo zemí, podle nichž chcete filtrovat. Pokud potřebujete podrobnější filtr, kliknutím na šipky zobrazíte země v jednotlivých regionech.
 2. Kliknutím na tlačítko Použít vybraný filtr do přehledu přidáte.
 3. Pokud chcete přidat další filtr, klikněte znovu na tlačítko Přidat filtr a vyberte ho.

Dimenze

Dimenze fakticky určují, jak bude přehled uspořádán. Pokud chcete například zobrazit příjmy rozdělené podle zemí, můžete přidat dimenzi země. Přidáním nových dimenzí se změní uspořádání dat a dojde ke zpřesnění výběru dat.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

 • Země: Zobrazení výkonu rozděleného podle země původu uživatelů vaší aplikace. 
 • Datum instalace: Zobrazení výkonu podle data instalace. 
 • Týden instalace: Zobrazení výkonu podle týdne, v němž došlo k instalaci. 
 • Měsíc instalace: Zobrazení výkonu podle měsíce, v němž došlo k instalaci. 
 • Kampaň na aplikaci: Zobrazení výkonu podle kampaní na aplikace. Přečtěte si, jak tuto dimenzi aktivovat

Metriky

Z hlediska funkce představují metriky druhy dat nebo hodnot obsažené v přehledu. Obvykle jsou uspořádány ve sloupcích a obsahují čísla nebo procentuální hodnoty. Když přidáte dimenze, hodnoty metrik se přepočítají na základě nového pořadí nebo seskupení, která dimenze vytvoří. Přidáním metrik se do přehledu přidávají sloupce, odstraněním metrik se z přehledu sloupce odstraňují.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

Rozbalit vše  Sbalit vše

Instalace
Kolikrát byla vaše aplikace stažena do zařízení a poprvé otevřena.
LTV

Souhrnná LTV pro kohortu uživatelů včetně tržeb z nákupů v aplikaci, reklam a předplatných. Přečtěte si další informace o způsobu výpočtu LTV. Do přehledu lze přidat následující metriky LTV:

 • LTV v D1: kumulativní tržby mezi dnem instalace (D0) a dnem po instalaci (D1).  
 • LTV v D3: kumulativní tržby mezi dnem instalace (D0) a třetím dnem po instalaci (D3). 
 • LTV v D7: kumulativní tržby mezi dnem instalace (D0) a sedmým dnem po instalaci (D7).  
 • LTV v D14: kumulativní tržby mezi dnem instalace (D0) a čtrnáctým dnem po instalaci (D14).  
 • LTV v D28: kumulativní tržby mezi dnem instalace (D0) a dvacátým osmým dnem po instalaci (D28).  
 • LTV v D60: kumulativní tržby mezi dnem instalace (D0) a šedesátým dnem po instalaci (D60). 
LTV z nákupů v aplikaci

LTV z nákupů v aplikaci pro kohortu uživatelů. Přečtěte si další informace o způsobu výpočtu LTV.

Poznámka: Tržby z nákupů v aplikaci jsou počítány po odečtení podílu z příjmů pro obchod Google Play a Apple App Store.

Do přehledu lze přidat následující metriky LTV z nákupů v aplikaci:

 • LTV z nákupů v aplikaci v D1: kumulativní tržby z nákupů v aplikaci mezi dnem instalace (D0) a dnem po instalaci (D1).  
 • LTV z nákupů v aplikaci v D3: kumulativní tržby z nákupů v aplikaci mezi dnem instalace (D0) a třetím dnem po instalaci (D3). 
 • LTV z nákupů v aplikaci v D7: kumulativní tržby z nákupů v aplikaci mezi dnem instalace (D0) a sedmým dnem po instalaci (D7).  
 • LTV z nákupů v aplikaci v D14: kumulativní tržby z nákupů v aplikaci mezi dnem instalace (D0) a čtrnáctým dnem po instalaci (D14).  
 • LTV z nákupů v aplikaci v D28: kumulativní tržby z nákupů v aplikaci mezi dnem instalace (D0) a dvacátým osmým dnem po instalaci (D28).  
 • LTV z nákupů v aplikaci v D60: kumulativní tržby z nákupů v aplikaci mezi dnem instalace (D0) a šedesátým dnem po instalaci (D60). 
LTV z reklam

LTV z tržeb z reklam pro kohortu uživatelů. Tržby z reklam jsou celkové tržby ze sítě AdMob, ze zdrojů reklam s nabídkami a vaše odhadované tržby od třetích stran. Přečtěte si další informace o způsobu výpočtu LTV.

Do přehledu lze přidat následující metriky LTV z reklam:

 • LTV z reklam v D1: kumulativní tržby z reklam mezi dnem instalace (D0) a dnem po instalaci (D1).  
 • LTV z reklam v D3: kumulativní tržby z reklam mezi dnem instalace (D0) a třetím dnem po instalaci (D3). 
 • LTV z reklam v D7: kumulativní tržby z reklam mezi dnem instalace (D0) a sedmým dnem po instalaci (D7).  
 • LTV z reklam v D14: kumulativní tržby z reklam mezi dnem instalace (D0) a čtrnáctým dnem po instalaci (D14).  
 • LTV z reklam v D28: kumulativní tržby z reklam mezi dnem instalace (D0) a dvacátým osmým dnem po instalaci (D28). 
 • LTV z reklam v D60: kumulativní tržby z reklam mezi dnem instalace (D0) a šedesátým dnem po instalaci (D60). 
LTV z předplatného

LTV z předplatného pro kohortu uživatelů. Přečtěte si další informace o způsobu výpočtu LTV.

Do přehledu lze přidat následující metriky LTV z předplatného:

 • LTV z předplatného v D1: kumulativní tržby z předplatného mezi dnem instalace (D0) a dnem po instalaci (D1).  
 • LTV z předplatného v D3: kumulativní tržby z předplatného mezi dnem instalace (D0) a třetím dnem po instalaci (D3). 
 • LTV z předplatného v D7: kumulativní tržby z předplatného mezi dnem instalace (D0) a sedmým dnem po instalaci (D7).  
 • LTV z předplatného v D14: kumulativní tržby z předplatného mezi dnem instalace (D0) a čtrnáctým dnem po instalaci (D14).  
 • LTV z předplatného v D28: kumulativní tržby z předplatného mezi dnem instalace (D0) a dvacátým osmým dnem po instalaci (D28).  
 • LTV z předplatného v D60: kumulativní tržby z předplatného mezi dnem instalace (D0) a šedesátým dnem po instalaci (D60). 
Retence

Procento uživatelů v kohortě, kteří po instalaci aplikaci otevřou.

Do přehledu lze přidat následující metriky retence:

 • Retence v D1: procento uživatelů, kteří otevřou aplikaci 1 den po instalaci.  
 • Retence v D3: procento uživatelů, kteří otevřou aplikaci 3 dny po instalaci. 
 • Retence v D7: procento uživatelů, kteří otevřou aplikaci 7 dní po instalaci. 
 • Retence v D14: procento uživatelů, kteří otevřou aplikaci 14 dní po instalaci.
 • Retence v D28: procento uživatelů, kteří otevřou aplikaci 28 dní po instalaci.
 • Retence v D60: procento uživatelů, kteří otevřou aplikaci 60 dní po instalaci.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka