Начална страница и първи стъпки

Отстраняване на неизправности с нисък процент на съответствие

Възможно е да има по-малко търсене на приложенията Ви от Google, докато оценим качеството на трафика Ви. Това може да се случи до седмица след създаването на ново приложение или рекламен елемент. 

Изчакайте една седмица, преди да потърсите допълнителна помощ. Ако след една седмица все още виждате нисък процент на съответствие, прегледайте следните съвети:

Промени в профила 

  • Проверете внедряването. Научете повече.
  • Прегледайте последните промени в профила си, за да разберете дали може да са допринесли за ниския процент на съответствие. 
  • Прегледайте контролите за блокиране. Блокирането на реклама ще понижи процента на съответствие, тъй като намалява конкуренцията за рекламното Ви пространство, като премахва оферти на рекламодатели от търга.
  • Проверете максималната класификация на рекламното съдържание Корекцията в размера на аудиторията може да се отрази на приходите Ви. 
  • Прегледайте настройките си за минимална еСРМ. Високите минимални стойности могат да доведат до ограничен процент на съответствие. 

Промени в показването на реклами

Промени в употребата

  • Прегледайте всички промени, които сте направили в приложението си, за да се уверите, че не те причиняват проблемите.
  • Проверете за сривове и за грешки „Приложението не отговаря“ (Android, iOS).
  • Използвайте отчетите, за да проверявате ключови показатели. Преглеждайте например показателя за активни потребители на ден, за да разберете дали по-малко потребители отварят приложението Ви.
  • Проверете дали потребителите Ви не са имали регионален празник. Празниците могат да засегнат трафика, а това може да засегне приходите Ви. Използвайте отчетите, за да филтрирате по държава и период от време. 
  • Вижте общата картина. Имало ли е в миналото спад или повишаване в показателите по това време на годината? Използвайте отчетите, за да разширите обхвата извън този на отчета.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?