Raporty

Korzystanie ze statystyk AdMob

Statystyki AdMob wykrywają anomalie na koncie i informują o odchyleniach w kluczowych danych dotyczących firmy. Mogą pomóc Ci określić zmiany, które należy wprowadzić w aplikacjach o słabszych wynikach, i dowiedzieć się, które aplikacje przekraczają Twoje oczekiwania pod względem skuteczności. 

AdMob korzysta z trendów danych historycznych, by określić spodziewany zakres skuteczności i wykryć anomalie wykraczające poza ten zakres w ciągu ostatnich siedmiu dni. Na karcie trendów znajdziesz powiadomienia o anomaliach wykrytych w ciągu ostatnich siedmiu dni.

W sieci AdMob wykrywane są anomalie dla następujących danych: 

 • szacunkowe zarobki,
 • RPM,
 • wyświetlenia. 

Korzystanie z karty trendów

Gdy wykryjemy anomalie na Twoim koncie, takie jak nagły spadek przychodów lub nagły wzrost wyświetleń, otrzymasz powiadomienie w głównym panelu informacyjnym i w panelu aplikacji.

Główny panel informacyjny

Karta trendów w głównym panelu informacyjnym zawiera przegląd aplikacji, w których wykryto anomalie w ciągu ostatnich siedmiu dni. Pamiętaj, że wyświetlamy na nich tylko te anomalie, w przypadku których AdMob będzie wykrywać, że dane wykraczają poza zakres oczekiwanej skuteczności. 

Panel aplikacji

W panelu aplikacji zobaczysz bardziej szczegółowy widok anomalii dla każdej aplikacji. Może tam się znajdować więcej niż jedna karta trendów.

Każda karta trendów w panelu aplikacji odpowiada jednemu rodzajowi danych z wykrytą anomalią. Przejrzyj karty, by dowiedzieć się więcej o skuteczności w ciągu ostatnich siedmiu dni.  

Uwaga: zmiana strefy czasowej konta nie działa wstecz, tj. obejmuje wyłącznie dane po jej wprowadzeniu. Dane historyczne odzwierciedlają strefę czasową w momencie ich gromadzenia. 

Załóżmy, że zmieniasz strefę czasową 3 kwietnia, a potem generujesz raport związany ze strefą czasową konta za okres 1–5 kwietnia. Wszystkie dane w raporcie do chwili zmiany strefy czasowej będą wyświetlane w czasie pacyficznym, a późniejsze w wybranej strefie czasowej konta.

Rozwiązywanie problemów z anomaliami

Przyczyn anomalii może być wiele. Oto kilka wskazówek, jak uzyskać więcej informacji i rozwiązywać częste problemy, które mogą mieć wpływ na dane statystyczne.

Szacunkowe zarobki

Pierwszym krokiem do ustalenia przyczyn spadku zarobków jest poznanie kluczowych danych, od których one zależą. Istnieje wiele czynników wpływających na przychody, ale najważniejsze rodzaje danych to: wyświetlenia, RPM, CTR wyświetleń, współczynnik dopasowania i częstotliwość wyświetleń. 

Co zrobić: poznanie danych, które mają wpływ na Twoje zarobki, może pomóc w określeniu najlepszego sposobu rozwiązania tego problemu. Przejrzyj te dane w raporcie sieci AdMob, by zobaczyć, które z nich mogą być powiązane ze spadkiem zarobków. Zapoznaj się ze wskazówkami na temat rozwiązywania problemów, by określić, jakie działania możesz podjąć.

Przychód z tysiąca wyświetleń (RPM)

Spadek RPM może być spowodowany nieprawidłowym rozmieszczeniem jednostek reklamowych lub nieodpowiednim kierowaniem reklam. Użytkownicy widzą Twoje reklamy, ale ich nie klikają, ponieważ uznają je za nieprzydatne, lub też w ogóle nie widzą Twoich reklam. Spadek RPM może być też spowodowany ustawieniem wartości minimalnych, które nie zostały jeszcze w pełni zoptymalizowane. Niski RPM często powoduje spadek zarobków. 

Co zrobić: sprawdź miejsca docelowe i ustawienia jednostek reklamowych, a także ustawienia kierowania dla grup zapośredniczenia. Sprawdź też ustawienia minimalnego eCPM. Podniesienie minimalnej wartości może pomóc w zwiększeniu RPM. 

Wyświetlenia

Spadek liczby wyświetleń może być sezonowy lub wynikać ze zmian w Twojej treści albo na Twoim koncie. 

Co zrobić: jeśli masz niedawno wprowadzone zmiany w typach implementacji, np. zintegrowany nowy pakiet SDK lub zastąpioną jednostkę reklamową, upewnij się, że ta implementacja nie zawiera błędów. Sprawdź swoją aplikację pod kątem błędów i użyj reklam testowych, by przetestować implementację. 

Sprawdź też ostatnie zmiany na koncie, które mogą mieć wpływ na wyświetlenia, np. wprowadzenie nowych ustawień blokowania. Zobacz, czy ostatnio nastąpiły zmiany w częstotliwości wyświetleń. Spadek częstotliwości wyświetleń może wskazywać na problem z implementacją reklam.  

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, które pomogą Ci rozwiązać problemy z anomaliami na Twoim koncie.

 • Korzystaj z raportów, by sprawdzać kluczowe dane. Możesz na przykład monitorować liczbę aktywnych użytkowników dziennie, by wiedzieć, czy spada liczba użytkowników otwierających Twoją aplikację. Możesz też przejrzeć dane o częstotliwości wyświetleń, by sprawdzić, czy reklamy są przesyłane, ale nie wyświetlają się w aplikacji. 
 • Odwiedź Centrum zasad, by zobaczyć, czy nie masz żadnych naruszeń zasad, które mogłyby wpłynąć na wyświetlanie reklam. Napraw wszystkie takie naruszenia, by reklamy wyświetlały się normalnie.
 • Sprawdź ustawienia blokowania. Zablokowanie jakiejkolwiek reklamy obniża Twoje potencjalne zarobki, ponieważ zmniejsza konkurencję o przestrzeń reklamową poprzez usunięcie z licytacji stawek reklamodawcy.
 • Sprawdź maksymalną ocenę treści reklam. Dostosowanie liczby odbiorców może wpłynąć na Twoje przychody. 
 • Przejrzyj ostatnie zmiany na koncie, by określić, czy mogły spowodować anomalie. 
 • Sprawdź, czy użytkownicy mieli ostatnio jakieś dni świąteczne. Święta mogą mieć wpływ na wielkość ruchu, co z kolei może wpływać na Twoje zarobki. Skorzystaj z raportów, by przefiltrować dane według kraju i zakresu dat. 
 • Spójrz z szerszej perspektywy. Czy w przeszłości o tej porze roku nastąpił spadek lub wzrost wartości danych? Skorzystaj z raportów, by rozszerzyć zakres dat raportu. 
 • Po wprowadzeniu zmiany mającej wyeliminować anomalię monitoruj raport sieci AdMob, by sprawdzić, czy wartości danych ustabilizują się lub poprawią. 
   

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem