Отчети

Използване на статистика от AdMob

Статистиката от AdMob установява аномалии в профила Ви и Ви известява за отклонения в ключови за бизнеса показатели. Статистиката може да Ви помогне да разберете какви промени да направите в приложенията си с по-ниска от желаната ефективност. 

AdMob използва тенденции на базата на данни от минали периоди, за да определи очаквания диапазон на ефективността и да установи аномалии извън него в рамките на последните 7 дни. Картата със статистика ще Ви извести за евентуални аномалии, установени през последните 7 дни.

Аномалиите се установяват в мрежата на AdMob за следните показатели: 

 • прогнозни приходи;
 • RPM от импресии;
 • импресии. 

Използване на картата със статистика

Ще получите известие в таблата си за управление на началната страница и на приложението, когато бъдат установени аномалии в профила Ви, например при внезапен спад в приходите или внезапно увеличение на импресиите.

Табло за управление на началната страница

В таблото за управление на началната страница картата със статистика показва общ преглед на приложенията с установени аномалии през последните 7 дни. Обърнете внимание, че аномалиите продължават да се показват на картата със статистика само ако AdMob продължи да открива, че ефективността е извън очаквания от Вас диапазон. 

Табло за управление на приложението

В таблото за управление в приложението ще видите по-подробен изглед за всяка от аномалиите в приложението. Може да имате повече от една карта със статистика в таблото си за управление на приложението едновременно.

Всяка карта със статистика в таблото за управление на приложението съответства на показател с аномалия. Кликнете през картите за повече подробности относно ефективността на показателя за последните 7 дни.  

Забележка: Промяната на часовата зона на профила Ви засяга данните само след момента на извършването ѝ и не се прилага със задна дата. Данните Ви за минали периоди отразяват часовата зона в момента на събиране на данните. 

Да приемем например, че промените часовата си зона на 3 април, а по-късно изготвите отчет по часовата зона на профила си от 1 до 5 април. Всички данни в отчета Ви преди момента, в който сте сменили часовата си зона на 3 април, ще бъдат в PST, докато данните след този момент ще бъдат обобщени в избраната в профила Ви часова зона.

Отстраняване на аномалии

Има много причини, поради които може да възникне аномалия. Ето няколко съвета как да научите повече и да отстранявате честосрещани проблеми, които засягат показателите в статистиката Ви.

Прогнозни приходи

Първата стъпка при определянето на причината за спад в приходите е да научите кои основни показатели влияят върху тях. Има много фактори, които въздействат на приходите, но като цяло важните показатели са: импресии, RPM от импресии, CTR на импресиите, процент на съответствие и процент на показване. 

Какво да направите: Ако сте наясно как тези показатели се отразяват върху приходите Ви, това може да Ви помогне да определите най-добрия начин за отстраняване на проблема. Прегледайте тези показатели в отчета си за мрежата на AdMob, за да видите кои от тях може да са взаимосвързани с намаляването на приходите Ви. Разгледайте съветите за отстраняване на неизправности, за да определите какви действия можете да предприемете.

RPM от импресии

Спад в RPM от импресии може да е в резултат от неподходящо разположение на рекламните елементи или недобро насочване. Възможно е потребителите да виждат рекламите, но да не кликват върху тях, да ги смятат за неподходящи или изобщо да не ги виждат. Освен това спад в RPM от импресии може да бъде причинен и от настройки за минимални стойности, които все още не са напълно оптимизирани. Ниски RPM от импресии често водят до по-малки приходи. 

Какво да направите: Проверете разположенията и настройките на рекламните елементи, както и настройките за насочване на групите си за посредничество. Прегледайте също така настройките за минимална еСРМ. Ако увеличите минималните стойности, това може да помогне да се увеличат RPM от импресии. 

Импресии

Намаляването на импресиите може да е сезонно явление или резултат от промени в съдържанието или профила Ви. 

Какво да направите: Ако наскоро сте променили типа на внедряване, например интегриране на нов комплект за разработване на софтуер (SDK) или замяна на рекламен елемент, проверете за грешки при внедряването. Проверете приложението си за грешки и използвайте тестови реклами, за да проверите внедряването си. 

Прегледайте също скорошни промени в профила си, които може да се отразяват на импресиите, като настройване на нови контроли за блокиране. Проверете за скорошни промени в процента на показване. Спад в този показател може да е признак за проблем с внедряването на рекламите.  

Съвети за отстраняване на неизправности

Следните съвети могат да Ви помогнат да отстраните аномалии в профила си.

 • Използвайте отчетите, за да проверявате ключови показатели. Преглеждайте например показателя за активни потребители на ден, за да разберете дали по-малко потребители отварят приложението Ви. Можете да проверите показателя за процент на показване, за да видите дали рекламите се извеждат, без да се показват в приложението Ви. 
 • Проверете Центъра за правила, за да видите дали сте извършили нарушения, които може да се отразяват върху показването на реклами. Отстранете всички нарушения, за да осигурите непрекъснато показване на реклами.
 • Прегледайте контролите за блокиране. Блокирането на реклама ще понижи евентуалните Ви приходи, тъй като намалява конкуренцията за рекламното Ви пространство, като премахва оферти на рекламодатели от търга.
 • Проверете максималната класификация на рекламното съдържание Корекцията в размера на аудиторията може да се отрази на приходите Ви. 
 • Прегледайте скорошни промени в профила си, за да разберете дали може да са причинили аномалиите. 
 • Проверете дали потребителите Ви не са имали регионален празник. Празниците могат да засегнат трафика, а това може да засегне приходите Ви. Използвайте отчетите, за да филтрирате по държава и период от време. 
 • Вижте общата картина. Имало ли е в миналото спад или повишаване в показателите по това време на годината? Използвайте отчетите, за да разширите обхвата извън този на отчета. 
 • След като направите промяна, за да отстраните аномалия, наблюдавайте отчета за мрежата на AdMob, за да видите дали ефективността се стабилизира или подобрява. 
   

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си