Отчети

Разбиране на показателите за потребителите

Картата „Показатели за потребителите“ може да се използва, за да разберете обобщеното поведение на потребителите в избрани приложения. Данни за прогнозните приходи могат да бъдат получени от множество източници. Линейната графика до всеки показател показва визуална моментна снимка на промените в стойността с течение на времето. 

Показателите в тази карта

 • Сесии / потребител: Общият брой сесии за периода от време, разделен на броя активни потребители.
 • Ср. продължителност на сесията: Общата продължителност на ангажираност за избрания период от време, разделена на броя сесии.
 • Активни потребители: Броят активни потребители за периода от време за избраното приложение.
 • СПП: Средни приходи на потребител (СПП). Те представляват сборът на прогнозните приходи в мрежата на AdMob и стойностите на събитията от типа ecommerce_purchase и in_app_purchase

  Забележка: За изпращане на събития тип ecommerce_purchase и in_app_purchase инсталирайте комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase и свържете приложението си с Firebase. Скоро ще бъдат добавени инструкции за свързване с платформата.

  За потребители на iOS in_app_purchase events ще бъде изпратено автоматично. 

 • СППП: Средни приходи на плащащ потребител (СППП). СППП представляват сумата от прогнозните стойности на събитията от типа ecommerce_purchase и in_app_purchase.

  Забележка: За изпращане на събития тип ecommerce_purchase и in_app_purchase инсталирайте комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase и свържете приложението си с Firebase. Скоро ще бъдат добавени инструкции за свързване с платформата.

  За потребители на iOS in_app_purchase events ще бъде изпратено автоматично. 

 • Задържане: Процентът потребители, които са инсталирали приложението в началото на периода от време и са го посетили в края на периода.

Отстраняване на неизправности с показателите за потребителите

Ако виждате само нули в картата „Показатели за потребителите“:

 • Проверете дали използвате най-новия комплект за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads:
  • 18.1.0 или по-нова версия за Android
  • 7.44 или по-нова версия за iOS
 • Ако използвате комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase за Google Анализ (Android, iOS ), свържете приложението си с Firebase.
 • Изчакайте до 48 часа след активиране на показателите за потребителите, преди данните да се покажат в картата „Показатели за потребителите“. 
 • Проверете дали сте внедрили приложението си правилно в съответствие с инструкциите в Началното ръководство на Google Developers (Android, iOS). 

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?