Отчети

Разбиране на показателите за потребителите

Картата „Показатели за потребителите“ може да се използва, за да разберете обобщеното поведение на потребителите в избрани приложения. Данни за прогнозните приходи могат да бъдат получени от множество източници. Линейната графика до всеки показател показва визуална моментна снимка на промените в стойността с течение на времето. 

Показателите в тази карта

 • Сесии / потребител: Общият брой сесии за периода от време, разделен на броя активни потребители.
 • Ср. продължителност на сесията: Общата продължителност на ангажираност за избрания период от време, разделена на броя сесии.
 • Активни потребители: Броят активни потребители за периода от време за избраното приложение.
 • СПП: Средни приходи на потребител (СПП). Те представляват сборът на прогнозните приходи в мрежата на AdMob и стойностите на събитията от типа ecommerce_purchase и in_app_purchase

  Забележка: За да изпратите ecommerce_purchase, инсталирайте комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase за Google Анализ.

  За събития тип in_app_purchase в Android свържете приложението си с Firebase и с Google Play. За потребители на iOS събитията от тип in_app_purchase events ще бъдат изпращани автоматично. 

 • СППП: Средни приходи на плащащ потребител (СППП). СППП представляват сумата от прогнозните стойности на събитията от типа ecommerce_purchase и in_app_purchase.

  Забележка: За да изпратите ecommerce_purchase, инсталирайте комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase за Google Анализ.

  За събития тип in_app_purchase в Android свържете приложението си с Firebase и с Google Play. За потребители на iOS събитията от тип in_app_purchase events ще бъдат изпращани автоматично. 

 • Задържане: Процентът потребители, които са инсталирали приложението в началото на периода от време и са го посетили в края на периода.

Отстраняване на неизправности с показателите за потребителите

Ако виждате само нули в картата „Показатели за потребителите“:

 • Проверете дали използвате най-новия комплект за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads:
  • 18.1.0 или по-нова версия за Android
  • 7.44 или по-нова версия за iOS
 • Ако използвате комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase за Google Анализ (Android, iOS ), свържете приложението си с Firebase.
 • Изчакайте до 48 часа след активиране на показателите за потребителите, преди данните да се покажат в картата „Показатели за потребителите“. 
 • Проверете дали сте внедрили приложението си правилно в съответствие с инструкциите в Началното ръководство на Google Developers (Android, iOS). 
 • Ако сте избрали опцията за свързване със съществуващ проект и създаване на ново приложение, ще загубите данните за показатели за потребителите за минали периоди за това приложение. Научете повече

Ако понастоящем използвате Firebase

Ако сте интегрирали комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase за Google Анализ в приложението си в AdMob, трябва да го свържете с Firebase, за да виждате показатели за потребителите в профила си в AdMob. 

Това е така, защото комплектът за разработване на софтуер (SDK) на Firebase събира данните за анализ за приложението Ви и има предимство пред събирането на данни от комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads. Свързването на приложението Ви в AdMob с Firebase дава на AdMob достъп до данните Ви за анализ и възможност за отчитане на показатели за потребителите в профила Ви. 

Друга възможност е да премахнете от приложението си комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase за Google Анализ, за да преглеждате показателите за потребителите в профила си. Имайте предвид, че това действие може да повлияе на способността ви да използвате други продукти на Firebase, като например „Отдалечена конфигурация през Firebase“, „Съобщения в облака на Firebase“ и др. 

Ако искате да продължите да преглеждате отчетите за показатели за потребителите в AdMob, но повече не искате да използвате Firebase, изпълнете следните стъпки:

 1. Премахнете комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase за Google Анализ от приложението си.
 2. Уверете се, че използвате най-новата версия на комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads в приложението си (18.1.0 или по-нова за Android, 7.44 или по-нова за iOS
 3. Активирайте повторно показателите за потребителите в профила си, за да може AdMob да започне да обработва събраните данни за анализ и да ги показва в картата „Показатели за потребителите“.
 4. Публикувайте отново приложението. Изчакайте до 48 часа, преди данните да се покажат отново в картата „Показатели за потребителите“.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си